Summary Class notes - MTV3

Course
- MTV3
- Sillars
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
601 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - MTV3

 • 1613257200 Col 1

 • Welke soort organisme bevat wel een celkern? Zijn dat eukaryoten of prokaryoten?
  Eukaryoten
 • Prokaryoten zijn meercellig. Juist/onjuist?
  Onjuist
 • Noem twee voorbeelden van prokaryoten.
  1. Archaea
  2. Bacteria
 • Wat is er in de celkern van eukaryoten?
  De genetische code van het organisme
 • Zijn eukaryoten meercellig of eencellig?
  Kan beide zijn
 • Noem 4 voorbeelden van eukaryoten.
  1. Planten
  2. Dieren
  3. Schimmels
  4. Protozoa
 • Waarom worden virussen niet als een levend organisme gezien?
  Omdat zij niet zonder een gastheer kunnen leven
 • Door wat wordt de vorm van bacterien bepaald?
  Door hun stugge celwand
 • Coccen zijn ... Vormig
  Bol
 • Bacillen zijn ... Vormig
  Staaf
 • Spirocheten zijn ... Vormig
  Spiraal
 • Pleomorf zijn ... Vormig
  Variabel
 • Bij bacterien kan er sprake zijn van een tussenvorm. Wat houdt dit in? Noem een voorbeeld.
  Een versmelting van twee vormen. Bijvoorbeeld tussen coccen en een bacill
 • Diplo is het voorvoegsel voor ...
  Paren
 • Strepto is een voorvoegsel voor
  Ketens
 • Stafylo is een voorvoegsel voor
  Druiventrossen
 • Corynebacterium zijn ..
  Hoeken
 • Hoe groot zijn bacterien ongeveer ?
  Tussen 0,2 - 5 micrometer
 • De celwand bevind zich buiten het celmembraan. Juist/onjuist?
  Juist
 • Als er geen celwand is hoe wordt de bacterie dan genoemd?
  Protoplast
 • Noem drie voorbeelden die een protoplast bevatten.
  1. Bacterie
  2. Schimmel
  3. Plantencellen
 • Wat is een capsule ? En noem de ander naam ervoor.
  Een laag die om de celwand kan ontstaan, glycocalyx laag
 • Wat is een flagel?
  zweepvormig organel die in de celwand of celmembraan verankerd zitten
 • Wat is de functie van een flagel?
  Zorgt voor beweging werkt als een soort propeller
 • Waar worden flagellen vaak gevonden?
  Voornamelijk bij bacillen zelden bij coccen
 • Waaruit zijn flagellen opgebouwd?
  Uit flaggelin eiwit
 • Wat zijn fimbria en pili?
  Korte haarachtige structuren die zich kunnen bevinden bij een bacterie
 • Waaruit zijn pili opgebwoud?
  Uit pilin eiwit
 • Waar worden pili voornamelijk gevonden?
  Bij gram-negatieve bacterien
 • Benoem de twee functies van pili.
  1. Speelt een rol bij adhesie bacterie
  2. Uitwisseling DNA tussen bacterien
 • Wat is een nucleoied?
  Gebied in de bacterie die genetisch materiaal bevat
 • Is een nucleoied wel of niet omringd door een membraan?
  Wel
 • Is een bacterie met een nucleoied een prokaryoot of een eukaryoot?
  Een prokaryoot
 • Een capsule / glycocalyxlaag is altijd aanwezig. Juist/onjuist?
  Onjuist
 • Een glycocalyx laag bestaat uit ... En is een erge ... Laag
  Polysaccharide, dunne
 • Benoem twee functies van de glycocalyx laag.
  1. Bevordert hechting van bacterien aan structuren
  2. Bevordert vorming van biofilm
 • Een capsule bestaat uit ... En is een ... Laag
  Polysaccharaide of soms eiwit, dik en strak aan de cel
 • Benoem de 4 functies van een capsule.
  1. Adhesie
  2. Remming fagocytose
  3. Identificatie
  4. Gebruik als antigeen in vaccin
 • Een celwand is poreus voor ...
  Kleine stoffen
 • Wat heeft een gram-positieve bacterie?
  Een dikke peptidoglycaan laag
 • Wat heeft een gram-negatieve bacterie?
  Een dunne peptidoglycaan laag en een buiten membraan
 • Welke twee componenten bevat de buitenmembraan van gram-negatieve bacterien?
  1. Porinen
  2. Lipopolysaccharide
 • Hoe wordt de ruimte tussen de membranen genoemd bij gram-negatieve bacterien?
  Periplasmatische ruimte (periplasma)
 • Periplasma kan ook worden benoemd bij gram-positieve bacterien. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Ruimte tussen de celmembraan en de peptidoglycaanlaag
 • Benoem de eerste stap bij een gram kleuring.
  De bacterien worden gefixeerd door middel van hitte op het microscoop plaatje
 • Benoem de tweede stap bij een gram kleuring.
  De bacterien worden gekleurd met een kristal violet. Teveel aan kristal violet wordt weg gewassen
 • Benoem de derde stap bij gram kleuring.
  Er wordt een lugol oplossing aan het glaasje toegevoegd. Teveel aan lugol wordt weg gewassen
 • Wat is een lugol oplossing?
  Oplossing van kaliumjodium en jodium on water
 • Benoem de vierde stap bij een gram kleuring.
  Ontkleuring vindt plaats door middel van aceton of alcohol. De dikke laag bij gram + bacterien zijn ondoordringbaar deze blijven dus paars. Gram- worden kleurloos.
 • Benoem de 5de stap bij een gram kleuring.
  De kleurlozen gram - bacterien worden roze gekleurd door middel van een fuchsine oplossing
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem drie punten over toxoiden.
1. Onegvaarlijk gemaakte bacteriele exotoxinen
2. Antigeniciteit verhoogt door combineren met bacteriele endotoxinen
3. Vorming antitoxoid antilichamen die toxine neutraliseren
Bij welke van de drie is er voor goede resultaat meerdere toediening nodig?
Bij geinactiveerde vaccin die bestaan uit hele organismen
Welke van de drie is het meest succesvol voor geheugen B en T cellen?
Levende vaccins met verzwakte micro-o
Geheugen B en T cellen worden geinduceerd door de volgende drie dingen.
1. Levende vaccins die verzwakte micro-o bevatten
2. Geinactiveerde vaccins die bestaan uit gedode hele organismen
3. Toxoiden
Benoem 3 punten die van toepassing zijn bij kunstmatige actieve immunisatie
1. Vaccinaties
2. Micro-o wordt toegediend
3. Immuunrespons wordt opgewekt waarbij geheugen B en t cellen wordne gevormd
Benoem 4 punten die van toepassing zijn bij kunstmatige passieve immuniteit.
1. Wordt vooral gebruikt bij ernstige infecties
2. Er worden antilcihamen toegediend aan een persoon
3. Korte periode beschermd
4. Geen geheugen B en T cellen
Benoem drie punten die van toepassing zijn bij natuurlijke passieve immuniteit.
1. Geen geheugen T en B cellen gevormd 
2. Persoon beschermd door antilichamen die van een ander afkomstig zijn
3. BV IgG die via placenta van moeder naar kind komt of IgA via moedermelk
Benoem twee punten die van toepassing zijn bij natuurlijke actieve immuniteit.
1. Persoon loopt op een natuurlijke manier infectie op en wordt mogelijk ziek
2. Afhankelijk van de ernst van infectie  is het gevolg de dood of de persoon herstelt met geheugen B en T cellen
Vaccinatie kan door middel van immunisatie. Wat gebeurt er hier?
verworven Immuunrespons die wordt opgewekt door blootstelling aan antigeen
Vaccinatie kan door middel van infectie wat is het gevolg hiervan?
Geheugen B en T cellen worden ontwikkelt voor een levenslange bescherming