Summary Class notes - Muziek

9 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Muziek

 • 1448838000 H2 gemaakt door Aron

 • Wat is belangrijk als leerkracht als je gaat zingen met kinderen? (3 punten)
  - Je moet een melodie kunnen vasthouden
  - Je moet zuiver kunnen zingen
  - Je moet zo kunnen zingen dat de stem niet beschadigd wordt
 • Waarvoor kun je een lied gebruiken? (4 punten)
  - Om de aandacht van een groep te krijgen.
  - Om een onderwerp in te leiden.
  - Om nieuwe woorden aan te leren.
  - Tijdens het opruimen.
 • Bij jouw taak om met kinderen te zingen, ga jij jezelf een aantal vragen stellen. Welke vragen zijn dit (4 vragen).
  - Welke liedjes ga ik ze leren?
  - Kan ik die liedjes zelf goed zingen?
  - Waarom zingen de kinderen kinderliedjes en geen popliedjes?
  - Hoe kan ik op een goede manier de kinderen laten zingen?
 • Wat zijn muzikale redenen waarom je met kinderen in de basisschool vaak en goed moet zingen? (7 punten)
  - Het bevordert de muzikale ontwikkeling van kinderen.
  - Ze leren steeds zuiverder en op de juiste toonhoogte te zingen.
  - Ze ervaren verschillen in korte en lange tonen. 
  - ze ervaren verschillen in langzame en snelle passages.
  - ze ervaren dat ze hard en zacht kunnen zingen.
  - ze merken het onderscheid in klankkleuren tussen verschillende stemmen.
  - zingen stimuleert het muzikaal voorstellingsvermogen en muzikaal                   geheugen.
 • Wat zijn niet muzikale redenen waarom je met kinderen in de basisschool vaak en goed moet zingen. (5 punten)
  - Zingen helpt je om iets te onthouden (tafels, nieuwe taal etc.).
  - Zingen is goed voor de culturele ontwikkeling en culturele identificatie.
  - Zingen levert een positieve bijdrage aan de taalvorming van kinderen.
  - Zingen is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (groepsgevoel).
  - Zingen is gezond.
 • Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de kleuter- en onderbouwleeftijd een positieve houding hebben ten aanzien van zingen in een groep. Waaruit blijkt dit? ( punten)
  - Ze zingen graag.
  - Zingen (en bewegen) stimuleert de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen.
  - Door te zingen raken kinderen vertrouwd met de klankeigenschappen duur, hoogte, kleur en sterkte.
  - Door te zingen ontwikkelen ze gevoel voor maat en ontwikkelen ze hun muzikaal geheugen.
  - Door te bewegen  op een lied ervaren ze het gevoel voor maat en voor vormaspecten als herhaling en structuur.
 • Het zingen van liedteksten biedt een motiverende context voor het leren van woorden en de noodzakelijke herhaling. 
 • Bij een muziekles aan jonge kinderen horen altijd veel activiteiten: gesprekjes, spel, variaties op liedteksten.
 • Het op een goede manier werken aan de woordenschatuitbreiding gaat in 4 fasen. Welke fasen zijn dit?
  1. Voorbewerken ( je betrekt de kinderen bij het onderwerp d.m.v. een verhaal afbeeldingen of drama oefeningen.
  2. Semantiseren (je legt de woorden van het lied uit of laat ze in fantasiesfeer terugkomen.
  3. Consolideren (je oefent de woorden in, zodat de kinderen ze zich eigen maken.
  4 Controleren ( kennen de kinderen de woorden werkelijk? je controleert of de kinderen de woorden begrijpen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is belangrijk als leerkracht als je gaat zingen met kinderen? (3 punten)
5
Waarvoor kun je een lied gebruiken? (4 punten)
5
Bij jouw taak om met kinderen te zingen, ga jij jezelf een aantal vragen stellen. Welke vragen zijn dit (4 vragen).
5
Wat zijn niet muzikale redenen waarom je met kinderen in de basisschool vaak en goed moet zingen. (5 punten)
5
Page 1 of 2