Summary Class notes - NE

110 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - NE

 • 1447369200 Goedgebekt 1 t/m 5

 • een ongeluk komt zelden alleen
  als er iets tegenzit, volgen er vaak meer tegenslagen
 • met azijn vang je geen vlieg
  met onaardige woorden bereik je niets
 • pact
  verdrag tussen bijvoorbeeld 2 landen
 • mascotte
  een voorwerp dat geluk brengt
 • animo
  zij om iets te gaan doen
 • boycot
  uitsluiting van bv. handel
 • parodie
  het namaken/nadoen met de bedoeling iemand te spotten
 • bulletin
  korte bekendmaking van iets
 • offerte
  een prijsopgave
 • delict
  een strafbaar feit
 • incident
  een toevallige gebeurtenis
 • iemand over de hekel HALEN
  iemand op scherpe wijze beoordelen
 • genoegen met iets NEMEN
  er tevreden mee zijn
 • geloof aan iets HECHTEN
  geloven dat iets waar is
 • telepathie
  een soort gedachtenlezen
 • executies
  uitvoeringen van doodvonnissen
 • miraculeuze
  wonderbaarlijke
 • rapaille
  tuig
 • frapant
  treffend
 • inventief
  vindingrijk
 • facultatief
  niet verplicht
 • geciviliseerd
  beschaafd
 • infantiel
  kinderlijk
 • magistraal
  heel erg goed
 • loyaal
  trouw
 • mentaal
  geestelijk
 • abominaal
  heel slecht
 • iets verdwijnt als sneeuw voor de ZON
  iets verdwijnt heel snel
 • oefening baart KUNST
  als je iets vaak doet, gaat het steeds beter
 • bij iemand in het KRIJT staan
  iemand iets schuldig zijn
 • met man en MUIS vergaan
  iedereen verdrinkt
 • er met de PET naar gooien
  zich er totaal niet voor inspannen
 • die VLIEGER gaat nooit op
  dat telt (hier) niet
 • iets hals over KOP doen
  iets ineens doen / iets gehaast doen
 • attitude
  houding/instelling
 • ceremonie
  plechtige handeling
 • clichés
  veelgebruikte formulieren
 • collage
  samenvoeging van verschillende dingen tot een geheel
 • specificatie
  toelichting met met alle onderdelen apart vermeld
 • remedie
  oplossing
 • circulaire 
  brief aan een bepaalde groep mensen
 • chaotisch
  wanordelijk
 • dubieus
  twijfelachtig
 • unamien
  eenstemmig
 • variabel
  veranderlijk
 • arrogant
  verwaand
 • corrupt
  omkoopbaar
 • fenomenaal
  buitengewoon
 • desastreus
  ramzalig
 • effectief
  doeltreffend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

iemand in de KAART spelen
iets doen wat de ander goed uitkomt
dat is LOOD om oud ijzer
dat maakt niets uit, dat komt op hetzelfde neer
ergens MUNT uit slaan
voordeel uit iets halen
iets tegen heug en MEUG opeten
iets met tegenzin opeten
de LAKENS uitdelen
het voor het zeggen hebben
stank voor DANK krijgen 
geen waardering krijgen, terwijl je daar wel op gerekend hebt
iets naar je HAND zetten
het zo regelen dat het je goed uitkomt
het ruime SOP kiezen
de zee opgaan
naar de bekende WEG vragen
iets vragen wat je al weet
iemand iets op de MOUW spelden
iemand iets wijs maken