Summary Class notes - Neuro Anatomie & Fysiologie (herkansing)

Course
- Neuro Anatomie & Fysiologie (herkansing)
- Veenstra
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Optometrie
268 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Neuro Anatomie & Fysiologie (herkansing)

 • 1614553200 Hoorcollege 1

 • De gezichtsbaan verstuurd de visuele informatie van de omgeving naar de hersenen. Uit welke structuren bestaat de gezichtsbaan?
  1. Retina
  2. Oogzenuw
  3. Chiasma opticum
  4. De optische baan
  5. Nucleus geniculatum lateralis
  6. Optische straling
  7. Primair visuele cortex
 • Wat voor cellen zijn de fotoreceptoren die in de retina zitten?
  Dit zijn speciaal sensorische cellen
 • Hoe is het signaal verloop van visuele informatie beginnend bij een fotoreceptor?
  De fotoreceptor zet licht om in een neuronaal signaal die wordt doorgegeven aan een bipolaire cel, vervolgens aan een amacrine cel en daarna aan de ganglioncellen van de retina. De axonen van de ganglioncellen verlaten de retina door de oogzenuw en kruisen vervolgens in het chiasma opticum (nasale vezels kruisen (contralateraal))

  De optische baan stuurt de axonen van het chiasma opticum naar de nucleus geniculatum lateralis waarna ze via de optische straling naar de visuele cortex in de occiptiaal kwab gaan
 • De oogzenuw wordt in 4 segmenten onderverdeeld. Welke segmenten zijn dit?
  Intra-oculair, intra-orbitaal, intra-canaliculair en intra-craniaal
 • Wat is een andere naam voor de primair visuele cortex?
  Brodmann 17 of V1
 • De visuele cortex wordt in tweeën gesplitst, waardoor wordt dat gedaan?
  Door de fissura calcarina. Dat is een diepe horizontale groef in het mediale vlak van de occipitaal kwab
 • Hoe noemen we de 2 delen van de visuele cortex? Waar liggen deze delen?
  Bovenzijde: gyrus cuneus
  Onderzijde: gyrus lingualis
 • Afbeelding van de visuele cortex met daarop de calcarine fissure afgebeeld die de visuele cortex van elkaar splitst in de gyrus cuneus (bovenzijde) en de gyrus lingualis (onderzijde)
 • De visuele cortex is verdeeld in 6 kolommen, wat zijn deze lagen?
  Laag 1: de meest oppervlakkige laag, deze bevat een aantal neuronen.
  Laag 2: deze laag bevat neuronen die de axonen dieper in de corticale lagen stuurt
  Laag 3: Bevat neuronen die communiceren met de dichtbijgelegen en ver weg gelegen corticale locaties.
  Laag 4: deze laag bevat de stria van Gennari en krijgt informatie van de magnocellulaire laag en de parvocellulaire laag
  Laag 5: stuurt de axonen naar de oppervlakkige visuele cortex en andere visuele corticale gebieden
  Laag 6: stuurt de projecties teug naar de nucleus geniculatum lateralis
 • Wat zijn de 2 functies van de visuele cortex?
  Contour analyse en binoculair zien. Het verwerken van deze 2 functies is een functie van de horizontale en verticale organisatie
 • Waardoor worden de cellen van de primair visuele cortex geactiveerd?
  Door de invoer van de nucleus geniculatum lateralis
 • Met welke 2 structuren communiceert de primair visuele cortex?
  De superior colliculis en de frontale gezichtsvelden
 • De superior colliculis ontvangt informatie van de vezels die de posterior optische baan verlaten. Het analyseert geen sensorische informatie!
 • Waarvoor is de superior colliculis belangrijk?
  Voor de visuele oriëntatie, foveatie en de controle van de saccadische oogbewegingen met invoer van de frontale gezichtsvelden
 • Waarvan krijgt de buitenste retina lagen hun bloedtoever?
  Vanuit de choroidea
 • Waarvan krijgen de binnenste retina lagen hun bloedtoevoer?
  De a. Retina centralis
 • Waarvan krijgt de disc van de papil zijn bloedtoevoer?
  De cirkel van Zinn (=een anastomotische groep van takken van de a. Ciliaris)
 • De nucleus geniculatum lateralis is verdeeld in 6 lagen. Welke lagen krijgen welke informatie?
  Laag 1, 4 en 6: informatie van de contralaterale nasale retina
  Laag 2, 3 en 5: informatie van de ipsilaterale temporale retina
 • De gyrus cuneus: informatie van superior retina helft
  De gyrus lingualis: informatie van de inferior retina helft
 • Wat voor zenuwen zijn de ruggenmerg zenuwen?
  Gemengde zenuwen (ze bevatten zowel sensibele als motorische vezels)
 • Waaruit bestaat de grijze stof van het ruggenmerg?
  Cellichamen van neuronen en gliacellen
 • Waaruit bestaat de witte stof van het ruggenmerg?
  Gemyleniseerde en ongemylenisieerde axonen
 • Wat is de functie van het cerebrum?
  Hier vinden de bewuste gedachten, gevoelens, verstandelijke functies, opslaan en terughalen van herinneringen en de complexe bewegingen plaats
 • Het diencephalon heeft een belangrijk centra, welk centra is dit?
  De thalamus, dit is belangrijk voor de sensorische informatie
 • Waarvoor is de medulla oblongata belangrijk?
  Dit schakelt sensorische informatie door naar o.a. De thalamus en het bevat centra die belangrijk zijn voor autonome functies
 • Waaruit bestaan de basale kernen?
  De nucleus caudatus, de nucleus lentiformis (=mediale globus pallidus en lateraal putamen) en de amygdala
 • Weergave van de basale kernen met de structuren
 • Wat is de functie van de basale kernen?
  Ze zorgen voor de onbewuste regulering van de tonus van skeletspieren en coördineren aangeleerde bewegingspatronen. 

  Ze wekken zelf geen beweging op! Wel zorgen ze dus voor het algemene patroon en ritme van een gestarte beweging
 • Uit welke structuren bestaat het diencephalon?
  De epithalamus, de thalamus en de hypothalamus
 • Wat doet de epithalamus?
  De epithalamus scheidt het hormoon melatonine af. Het is dus een hormoon klier
 • Wat doet de thalamus?
  Dit is een schakelpunt voor de opstijgende sensorische informatie. Speelt ook een rol bij de coördinatie van willekeurige en onwillekeurige motorische impulsen
 • Wat doet de hypothalamus?
  Het zorgt voor regulering en integratie
 • In welke hersenstructuur liggen de colliculus superior en colliculus inferior?
  Het mesencephalon
 • Waarop reageert de colliculus superior?
  Deze reguleert de reflexbeweging van de ogen, hoofd en hals in reactie op gezichtsprikkels
 • Waarop reageert de colliculus inferior?
  Een hard geluid waarop hij de reflexbeweging van het hoofd, hals en de romp reguleert als gevolg van een gehoorprikkel
 • Van welke hersenzenuwen liggen de kernen in het mesencephalon?
  De n. III en de n. IV
 • Waarvoor dient de pons als verbinding?
  De pons is de verbinding tussen de kleine hersenen (cerebellum) met de middenhersenen, het diencephalon, de grote hersenen en het ruggenmerg
 • Van welke hersenzenuwen liggen de kernen in de pons?
  N. V, N. VI, N.VII en N. VIII
 • Welke hersenstructuur komt overeen met de volgende functie: het aanpassen van de houdingsspieren voor het evenwicht te bewaren en het nauwkeurig aanpassen van bewuste en onbewuste bewegingen.
  Het cerebellum
 • Wat verbindt de hersenen met het ruggenmerg?
  De medulla oblongata
 • Welke hersenzenuwen hebben de kernen in de medulla oblongata liggen?
  De n. VIII, N. IX, N. X, N. XI en N. XII
 • Afbeelding van het diencephalon en de hersenstam met de structuren/onderdelen
 • Wat zijn de 12 hersenzenuwen?
  1 - n. Olfactorius
  2 - n. Opticus
  3 - n. Oculomotorius
  4 - n. Trochlearis
  5 - n. Trigeminus
  6 - n. Abducens
  7 - n. Facialis
  8 - n. Vestibulocochlearis
  9 - n. Glossopharyngeus
  10 - n. Vagus
  11 - n. Accessorius
  12 - n. Hypoglossus
 • Wat is de naam en functie van de n. I? Is deze hersenzenuw motorisch/sensorisch?
  N. I -> n. Olfactorius.

  Functie -> reukzintuig

  Dit is een speciaal sensibele hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van de n. II? Is deze hersenzenuw motorisch/sensorisch?
  N. II -> N. Opticus

  Functie -> visuele informatie geleiden vanaf de ogen

  Dit is een speciaal sensibele hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van n. III? Is deze hersenzenuw motorisch/sensorisch?
  N. III -> n. Oculomotorius

  Functie -> innervatie van de extra-oculaire spieren (m. Rectus medialis, m. Rectus inferior, m. Rectus superior, m. Obliquus inferior) en de intrinsieke spieren (=pupilgrootte aanpassen en vorm van de ooglens)

  Dit is een motorische hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van de n. IV? Is deze hersenzenuw motorisch of sensorisch?
  N. IV -> n. Trochlearis

  Functie -> innervatie van de extra-oculaire spier (m. Obliquus superior)

  Dit is een motorische hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van de n. V? Is deze hersenzenuw motorisch of sensorisch?
  N. V -> n. Trigeminus

  Functie -> dit geleidt de sensorische informatie vanuit het hoofd en het gelaat en stuurt de kauwspieren en de slaapspier aan

  Dit is een gemengde hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van de n. VI? Is deze hersenzenuw motorisch of sensorisch?
  N. VI -> n. Abducens

  Functie -> innervatie van de extra-oculaire spier (m. Rectus lateralis)

  Dit is een motorische hersenzenuw
 • Wat is de naam en functie van de n. VII? Is deze hersenzenuw motorisch of sensorisch?
  N. VI -> n. Facialis

  Functie -> Dit is een aangezichtszenuw en reguleert de smaakinformatie van 2/3 van de tong  

  Dit is een gemengde hersenzenuw
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke wet is van toepassing bij de versies?
De wet van Herring
Welke wet is van toepassing bij de ducties?
De wet van Sherrington
Welke 6 oogspieren hebben we?
- M. Rectus medialis
- M. Rectus lateralis
- M. Rectus inferior
- M. Rectus superior
- M. Obliquus superior
- M. Obliquus inferior
Wat zijn vergenties? Welke bewegingen horen hierbij?
Vergenties zijn binoculaire oogbewegingen. Deze beweging is altijd disjunctief (=beide ogen in tegengestelde richting)
Bijvoorbeeld:
- Convergentie
- Divergentie
- Incycloversie
- Excycloversie
Wat zijn versies? Welke bewegingen horen hier bij?
Versies zijn binoculaire oogbewegingen. Deze bewegingen zijn conjugaat (=beide ogen dezelfde richting). 
Bijvoorbeeld:
- Dextroversie
- Levoversie
-elevatie
- depressie
- Dextrycloversie en levocycloversie
Wat zijn ducties? Welke bewegingen horen hier bij?
Ducties zijn monoculaire oogbewegingen. Bijvoorbeeld:
- Abductie
- Adductie
- Elevatie
- Depressie
- Incyclo en excyclo
Wat is er mis met de pupil bij het syndroom van Horner? Welke innervatie is aangedaan?
De pupil is vernauwd doordat er iets mis is met de sympatische innervatie
Wat zijn de kenmerken van het syndroom van Horner?
Miosis, ptosis, anihrosis en hyperemie
Wat is het verschil tussen het Argyll-Robertson syndroom en pupil van Adie?
Bij het Argyll-Robertson syndroom vernauwt de pupil snel en kortdurend en het syndroom van Adie is een langzame en langdurende miosis
Wat is het Argyll-Robertson syndroom? Kijkend naar de pupil
Hierbij is er geen pupilconstrictie als reactie op licht maar wel als reactie op de accommodatie (=gelijk als syndroom van Adie). 

De oorzaak is Syfilis