Summary Class notes - Neurobiologische wetenschappen

Course
- Neurobiologische wetenschappen
- ?
- 2014 - 2015
- UvA
- Orhto pedagogiek
219 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Neurobiologische wetenschappen

 • 1417993200 college 12

 • Wat is epilepsie
  een plotselinge, tijdelijke verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen
 • diagnose epilepsie
  als er meer dan 1 aanval is geweest
  en de oorzaak moet in de hersenen liggen
 • classificeren van de aanval langs 5 assen
  - classificatie van de aanval
  - beschrijving van de aanval
  - epilepsiesyndroom (leeftijd kind, genetische factoren)
  - etiologie (waardoor ontstaat de stoornis)
  - beperkingen
 • partiele aanval
  een bepaalde focus in de hersenen waar het ontstaat
 • gegeneraliseerde aanval
  in een keer doen alle hersenen mee
 • secundair gegeneraliseerde aanval
  het start als een partiele aanval en het breidt zich uit over de hele hersenschors
 • complex partiele aanval
  mensen zijn zich er niet bewust van dat ze zich anders gedragen
 • absence
  zeer licht verlopende aanval met meestal alleen een bewustzijnsstoornis
 • myoclonien
  puur een schok. hebben we allemaal wel eens dus het hoeft niet epileptisch te zijn
 • tonisch-clonisch
  verkrampen en schokken. enorme verkramping en dan in de clonische fase ontspant alles en spant weer aan dan komen die schokken.
 • syncope
  als iemand flauw valt, snel overiend zetten om bloed uit de hersenen te halen
 • PNES
  spannings aanval door zenuwen
 • behandeling epilepsie
  - medicatie
  - epilepsiechirugie (gedeelte van de hersenen waar de epilepsie plaatst vindt weghalen)
  - ketogeen dieet: koolhydraten uit voeding schrappen, vooral vetten eten
  - nervus vagusstimulatie: pacemaker die prikkels afgeeft waardoor prikkel geleiding in de hersenen normaal verloopt
  - psychologische behandeling
  - maatschappelijk werk
  - creatieve therapie
 • sudep
  plotselinge dood bij mensen met epilepsie
 • gemiddelde intelligentie en epilepsie:
  adhd (onoplettende type), angststoornissen, stemmingsstoornissen
 • intellectuele beperking en epilepsie
  autisme en adhd (hyperactieve-impulsieve type)
 • 1418079600 college 3b

 • Pyramidale motorsysteem
  bewust
 • extrapyramidale motorsysteem
  onbewust
 • EEG
  Functie en tijd
  electrische activiteit
  goedkoop/niet belastend
  zwak signaal/ veel storingen
  klinische en wetenschappelijk
 • CT scan
  anatomie
  röntgen straal gaat door weefsel heen
  goedkoop, staat in elk ziekenhuis
  belastend
  klinisch
 • MRI
  anatomie
  verschillende weefseltypen met verschillende hoeveelheid water in kaart brengen
  duur
  niet belastend
  klinische (opsporen tumor)
 • fMRI
  functie
  meet waar zuurstofrijk bloed stroomt
  duur
  niet belastend
  wetenschappelijk (ook klinisch)
 • PET
  functie
  glucose labelen aan iets radioactiefs
  duur/ belastend
 • TMS
  funcite (functie proberen te verstoren)
  verstroren van electrishe prikkel in de hersenen op een bepaalde locatie
  goedkoop/ niet persee schadelijk
  wetenschappelijk
 • bij kind van ong 6 maanden wordt onderzoek gedaan naar:
  oogbewegingen
  auditieve functies
  symmetrische bewegingen van het gezicht
 • bij een kind van ong 18 maanden wordt onderzoek gedaan naar:
  lopen
  door knieen gaan zonder vallen
  opstaan vanuit liggende positie
  opstaan vanuit zittende positie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

 associatie gebieden
lange termijn geheugen
sensorische gebieden
visueel voor visuele gebieden
inferieur temporaal kwab
woord geheugen
semantisch geheugen
prefrontale cortex
werkgeheugen
bewust ophalen van herinneringen
leren over straffen en belonen
basale ganglia bestaan uit (geheugen)
procedueel
en motorisch
invloed van testostoron tijdens puberteit
neemt toe tijdens de puberteit
hoe meer testostoron hoe sneller de gebieden rijpen
vooral in parietaalkwab, daar zijn de veranderingen het grootst
bij winnen van geld
verhoogde testosteron levels laten verhoogde mate van activiteit zien in de striatum
disbalans hypothese
controle gebieden ontwikkelen trager terwijl de limbische gebieden sneller ontwikkelen. op het moment dat dit verschil het grootst is begint de puberteit
grijze stof
hersencellen nemen af
witte stof
neemt enorm snel toe vanaf je geboorte tot aan de puberteit. rond je 40e-45e levensjaar neemt de witte stof af