Summary Class notes - Neurologie

Course
- Neurologie
- Geeske Butzelaar
- 2019 - 2020
- THIM Hogeschool voor Fysiotherapie
- Opleiding tot Fysiotherapeut
320 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Neurologie

 • 1570312800 Oefentoets neurologie deel 1

 • Wat zijn de symptomen als de a. Cerebri media is aangedaan?
  Motorische en sensorische uitval arm en gezicht
 • Hoe noemt men een stoornis in de emotie motivatie en het enthousiasme? 
  Apathie
 • Wat is er aan de hand bij tactiele agnosie? 
  Stoornis van het op de tast herkennen van een voorwerp
 • Welk gedeelte van de neuron ontvangt signalen? 
  De dendriet 
 • Welke schorsgebied wordt het associatieve gebied genoemd, en waarom? 
  Tertiar sensorische cortex, vanwege geheugen en herkenning
 • Bij welke, vorm van apraxie is het handelingsidee gestoord, maar kan de handelen vaak wel beter worden uitgevoerd als de context (omgeving) bijgevoegd is? 
  Ideatorische apraxie 
 • Welke zenuw verzorgt de sensoriek van het gezicht en is van belang voor het kauwen van voedsel?
  N. Trigeminus
 • Met welke medische ingreep wordt een zenuwblokkade van een spastische spier uitgevoerd? 
  Fenolisatie
 • Hoe wordt de tertiair motorische schors ook wel genoemd? 
  Prefrontale cortex
 • Wat is het verzorgingsgebied van de a. Basilaris?
  Voorziet de cirkel van willis van bloed. Daarnaast, verzorgt de a. Basilaris de hersenstam en het cerebellum van bloed
 • Bij een laesie in welk hemisfeer, zal de intonatie in de spraak niet herkent worden? 
  Een laesie in de rechter hemisfeer
 • Waar kan de pariëtale lob zijn informatie van verkrijgen (van welke structuren)? 
  Perifere ruggenmerg zenuwen/hersenzenuwen
 • Welke lotus speelt een rol in de motivatie en planning van gedrag? 
  Lobus frontalis 
 • Welke stoornis ontstaat er als gevolg van een laesie in het gebied van Wernicke? 
  Afasie van Wernicke/sensorische afasie/reaptieve afasie
 • Welke vorm van ms heeft het meest agressieve beloop?
  Progressieve ms
 • Van welke hersenzenuw zien we bij een laesie, als symptoom het hangen van een mondhoek? 
  N. Facialis 
 • Een aandoening van welk hemisfeer kan een gevoel  van euforie geven zonder aanleiding?
  Rechter hemisfeer
 • Wat is de pathologische benaming voor een intracerebrale bloedige CVA? 
  Apoplexie 
 • Wat is het corpus callosum?
  De verbinding tussen de linker/rechter hemisfeer
 • Welke stoornis ontstaat er bij een laesie in de primair visuele schors?
  Hemianopsie 
 • Waar staat de afkorting CVA voor? 
  Cerebro Vasculair Accident 
 • Wat is de functie van N. Vagus?
  • Motorisch 
       - Slikspieren 
       - Vegetatief zenuwstelsel 
  • Sensorisch
       - Inwendig organen 
       - Vegetatief zenuwstelsel 
 • Wat zijn de plastische mogelijkheden van neuron werken in het ruggenmerg? 
  • Veranderen door sprouting
  • Veranderen door sensitisatie 
  • Veranderen door synaptogense
       - De vorming van nieuwe synapsen
 • Waardoor veranderen de eigenschappen van het zenuwstelsel? 
  Door de input-output-informatiestroom 
 • Waarom komt hyperreflexie/spasticiteit tot stand als je kijkt naar het hiërarchisch model?
  • Door een laesie op neo-niveau worden de functies van paleo-/archi niveau niet meer geremd en soms zelfs versterkt 
       - Reflexen/spierspanning zitten op archi-niveau als deze niet meer, 
          overkoepeld wordt door het neo-niveau zal dit tot ontremming 
          leiden en ontstaat hyperreflexie of spasticiteit 
 • Wat zijn de symptomen bij een laesie op patiënt-niveau?
  • Gestoorde automatische en emotionele/expressieve functies. 
  • Ontremming van het archi-niveau.
 • Op welke niveaus treden en plastische veranderingen op bij het leren van motorische vaardigheden? 
  • Cerebrum 
  • Ruggenmerg 
  • Spieren 
 • Wat is de functie van de tractus reticulospinalis medialis? 
  • Verhoging basis tonus skeletspieren: houding regulatie, automatische en emotionele motoriek. 
 • Via welke baan gaan impulsen voor de gnostische sensibiliteit omhoog? 
  • Achterstrengbaan 
       - Spinothalamicus posters
  • Eerst omhoog: kruising in de medulla oblongata 
 • Welke vormen van het procedureel geheugen worden onderscheiden? 
  • Vaardigheden/routines
       - Cognitief (bijv. Kunnen vermenigvuldigen). 
       - Routine, handelingen (bijv. Koffie zetten). 
       - Perceptueel (herkennen onderscheiden). 
  • Priming
       - Eerder aangeboden materiaal wordt eerder herkend. 
  • Klassieke/operante conditionering. 
 • Waarmee hebben patiënten met een frontaal letsel vaak problemen, welke vorm van aandacht is dit? 
  • Het onder controle houden van hun aandacht. 
  • aandachtstering. 
 • Wat wordt er bedoeld met selectieve aandacht? 
  • Wanneer iets onze aandacht heeft getrokken. Kunnen we daarop inzoomen. 
  • van belang bij inprenting van informatie. 
       - Pariëtale cortex/mediale delen van de temporale cortex zijn hierbij 
         betrokken. 
 • Wat is ideomotorische apraxie? 
  Stoornis in de omzetting van plan naar handelen. 
 • Welke deel van het ruggenmerg is aangedaan bij ALS? 
  De voorhoorn. 
 • Als er sprake is van een parese, waar zit dan hoogstwaarschijnlijk de laesie? 
  Primair motorische cortex
 • Welke arterie voorziet de laterale delen van de lobus frontalis, lobus temporalis en de lobus pariëtalis van bloed? 
  A. Cerebri media 
 • Wat is de functie van N. Vagus? 
  • Motorisch 
       - Slikspieren 
       - Vegetatief zenuwstelsel
  • Sensorisch 
       - Inwendige organen 
       - Vegetatief zenuwstelsel 
 • Welke communicatie wegen zijn er tussen de cortex en de basale ganglia? 
  • Directe verbinding: 
       - Striatum > intern deel globus pallidus of substantia nigra > via een  
         van de thalamuskernen naar secundair motorisch veld. 
  • Indirecte verbindingen:
       - Stratium > extern deel globus pallidus/nucleus subthalamicus > 
         intern dalglobicus pallidus > neurotransmitter > pars compacta > 
         neurotransmitter. 
 • Welke baan geeft informatie over de propriocepsis aan het cerebellum? 
  Tractus spinocerebellaris 
 • Wat is de medische term voor het geven van trekkracht op een spastische spier? 
  Redressie 
 • Welke stoornis ontstaat er als gevolg van een laesie in de secundair visuele cortex? 
  Visuele agnosie 
 • Van welke schors is de werking verminderd als gevolg van Morbus Parkinson?
  Supplementaire schors
 • Treedt er in de primair sensorische schors al bewustwording van een sensorische schors als bewustwording van een sensorische prikkel op?
  • Nee 
       -  De prikkel komt hier als eerst binnen en wordt hier als eerst door
          de hersenen waargenomen. 
 • Waartoe leidt druk op een voetzool bij het positieve steunreflex? 
  Aanspanning van de extensoren in dat been en aanspanning van de flexuren in het andere been. 
 • Welke tractus zorgt voor het bijsturen van bewegingen? 
  Tractus rubrospinalis 
 • Wat wordt bedoeld met agrafie?
  Stoornis is het schrijven, niet als gevolg van een primair motorische stoornis. 
 • Waar staat de afkorting ''ALS'' voor? 
  Amyotrofische laterale sclerose 
 • Bij welk reflex resulteert het buigen van de nek naar voren in de foetus   houding en het strekken van de nek in de superman houding? 
  Tonische Labyrint reflex
 • Waar staat STNR voor? 
  Symmetrische tonische nek reflex 
 • Waarmee is er sprake bij visuele agonie? 
  Stoornis in het herkennen van visuele informatie 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hersenstamleasie
Bewustzijnsstoornissen/alternans principe/symptomen beide zijde
Cerebellum
Ataxie
Mediale primaire schors
Hemiplegie been/voet
Laterale primaire schors
Hemiplegie arm/hand/gelaat
Tertiaire schors
Associatie
Secundaire schors
Apraxieen/agnosieen
Primaire schors
Uitval conform somatotopie
Stoornis in waarneming/oriëntatie
Stoornis in waarneming/oriëntatie
Voorzijde hersenen
Stoornis in gedrag/handelen
Rechter hemisfeer 
Stoornis lichaamsschema/ruimtelijk oriëntatie