Summary Class notes - NZA

Course
- NZA
- Nienke
- 2015 - 2016
- Universiteit Utrecht
- Diergeneeskunde
261 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - NZA

 • 1455231600 Ziekteleer Ogen

 • Hoe verlopen de optische media van buiten naar binnen?
  Traanfilm, cornea, voorste oogkamer (kamerwater), lens en glasvocht (vitreum).
 • Waarom is de cornea transparant?
  Door relatieve dehydratie (80% water) wat wordt bereikt door de pompwerking van het endotheel. Als het endotheel beschadigd raakt neemt de cornea veel water op waardoor deze 5 keer zo dik kan worden.
 • Waardoor ontstaat fotofobie?
  Door prikkeling van de zenuwuiteindjes die zich vooral in de oppervlakkige lagen van de cornea bevinden. Bij defecten wordt de prikkeling vaak verergerd door lidslag.
 • Waarneer is een cornea defect zeer diep?
  Als het defect tot meer dan de helft van de dikte van de cornea gaat. Hierbij treedt oedeemvorming op de voorgrond, epithelisatie is niet genoeg om het defect op te vullen. Het defect wordt vanuit de diepte opgevuld met rozerood, blazig fibro-angioblastisch weefsel. De collagene fibrillen hebben geen recht verloop maar zijn kriskras gerangschikt zoals in de scelera.
 • Waarvoor zorgt het kamerwater?
  Voor de aan en afvoer van metabolieten van de cornea, uvea, lens en mogelijk ook vitreum en fundus.
 • Wat gebeurd er met het kamervocht bij een oogontsteking?
  De tight junctions tussen niet-gepigmenteerde en gepigmenteerde epitheel, van waaruit kamervochtsecretie plaats vindt, raken beschadigd. Hierdoor verandert de druk en krijg je hypotonie of glaucoom.
 • Waardoor ontstaat verhoogde intraoculaire druk meestal?
  Ook wel glaucoom genoemd ontstaat meestal door een stagnerende stroom of afvoer van het kamerwater.
 • Wat is de lens precies?
  Een epitheliale structuur die in het oog aan het corpus ciliare is gefixeerd door een ophangsysteem dat bestaat uit de zonala van Zinn. Verder wordt de lens ook op zijn plaats gehouden door het corpus vitreum.
 • Wat is het corpus vitreum?
  Een transparante, elastische hydrogel, dat meer dan tweederde van het volume inneemt. Oftewel het glasachtig lichaam.
 • Uit welke twee delen bestaat uit een fotopigmentmolecuul?
  Het eerste is opsine, een apoproteïne dat de golflengte van het foton dat het pigment raakt zal absorberen. Het tweede is een vitamine A derivaat retinal.
 • Wat gebeurd er als er licht op fotoreceptoren valt?
  Als het donker is zijn de receptoren gedepolariseerd. Bij stimulatie door licht neemt de concentratie van cyclisch GMP in de celmembraan af, waardoor ionkanalen sluiten en de natriuminflux stopt. De cel komt zo in een staat van hyperpolarisatie en is geactiveerd.
 • Wat is bij vogels de belangrijkste traanklier?
  De Harderse klier, die ook nog een rol speelt in de humorale afweer.
 • Wat zijn de verschijnselen van een retrobulbair proces?
  Anorexie, protusie van het membrana nicitans en exophthalamus. Het openen van de bek is pijnlijk en slecht beperkt mogelijk.
 • Waardoor ontstaat een retrobulbair proces bij een konijn?
  Vaak door een kieswortelontsteking of uitpuilen van de kieswortels in de oogkas door een hypocalciëmie. Bij zo'n konijn moet je een CT doen. De prognose is gereserveerd doordat een abces moeilijk te draineren is.
 • Wat is luxatio bulbi?
  De oogbol bevindt zich voor de oogspleet in plaats van erachter. Komt vaak door vechten of een auto-ongeluk bij hond en kat.
 • Wat is keratoconjunctivus sicca?
  Delen van de cornea en conjunctiva drogen uit door onvoldoende productie van traanvocht. Het kan meerdere oorzaken hebben. De cornea en conjunctiva vertonen een matglanzend aspect, het reflectiebeeldje is neergeslagen. De diagnose bevestig je met een Schirmer Tear test.
 • Is een ooglidrand een spoedgeval?
  Ja, het moet zo snel mogelijk gehecht worden en je moet goed kijken welke structuren erbij betrokken zijn.
 • Wat is entropion?
  Het naar binnen krullen van de ooglidrand. Als de ooglidrand meer dan 180 graden naar binnen is gedraaid spreek je van hooggradig entropion. De standafwijking veroorzaakt irritatie van de cornea, toegenomen traanproductie en belafrospasme.
 • Wat is ectropion?
  Het naar buiten draaien van de onderooglidrand. Het gaat bijna altijd samen met een te ruime oogspleet. De traanfilm kan zn werk minder goed doen dus het heeft altijd een chronische catarrale conjunctivitis tot gevolg.
 • Wat is distichiasis?
  Er groeien een of meer haren vanuit de vrije ooglidrand waar zich normaal geen haarzakjes bevinden. Als ze onder de conjunctivae doorgroeien richting de cornea worden ze ectopische ciliën genoemd.
 • Wat zijn de verschijnselen van distichiasis?
  Epiphora, corneaoedeem, vascularisatie en bij de kat seqeuestratie van de cornea. Patiënten worden aangeboden met een acuut heftig blefarospasme.
 • Wat is trichiasis?
  Haren die zich op een normale plek bevinden maar die door een afwijkende stand de conjunctivae en de cornea irriteren.
 • Wat is neusplooitrhichiasis?
  Haren van de neusplooi prikken in het oog en dit veroorzaakt mediaal entropion, traanvloed, mucopurelente ooguitvloeiing, oedeem, vaatingroei en defecten in de cornea die uiteindelijk tot littekenweefsel leiden. Bij ernstige vormen kan overmatige uitdroging en een ulcus ontstaan die kan openspringen. Je kan antibiotische oogzal en atropine toedienen maar vaak moet chirurgisch worden ingegrepen.
 • Wat is bovenooglidtrichiasis?
  Het gaat vaak samen met entropion. De haren op de huid van het bovenooglid irriteren bij de oogslag de ventrale palpebrae conjunctivae of het dorsale deel van de cornea. Je ziet traanvloed en blefarospasme, beschadiging van het corneaepitheel. Uiteindelijk zie je granulatie van het defect en er moet altijd chirurgisch worden ingegrepen worden.
 • Welke tumoren komen voor op de oogleden?
  • Bij de hond adenomen van de kliertjes van Meibom
  • Bij het rund plaveiselcarcinomen
  • Bij het paard sarcoïden
  • Bij de kat zijn ze altijd maligne maar komen niet vaak voor. 
 • Noem een aantal oorzaken van conjunctivitis?
  • Kat: niesziektecomplet
  • Hond: Leishmania, CDV
  • Rund: Moraxella bovis
  • Schaap en geit; Mycoplasma, chlamydophila en pasteurella
  • Konijnen: te hoog ammionakgehalte, pasteurella, verleng tandwortel zorgt voor obstructie traankanaal
  • Cavia: Vitamine C gebrek, dan zie je vlokkerige uitvloeiing. 
 • Wat doe je tegen een catarrale conjunctivitis?
  Verwijderen van slijm door middel van oogspoelingen, reageert het dier hier niet op dan geef je een antibiotica zalf.
 • Wat is een purulente conjunctivitis en wat doe je ertegen?
  Wordt veelal veroorzaakt door secundaire bacteriële infecties na een catarrale conjunctivitis op basis van een porte d'entree door een virus. Je moet het oogspoelen en als dat niet werkt spoelen met acetylcysteïne. Daarna moet je de juiste antibiotica keuze maken.
 • Wat is een folliculaire conjunctivitis?
  Wordt gekenmerkt door een lymfoïde hyperplasie, bleke glazige aan de basis rode blaasjes. Is bij jonge dieren normaal maar kan op de lange termijn irriterend gaan werken. Als er geen indicaties zijn voor een infectie geef je oogdruppels met cortico's, ook kunnen ze verwijderd worden met elektrocauterisatie.
 • Wat is een plasmacellulaire conjunctivitis?
  Komt alleen voor bij duitse herder, vaak samen met een keratitis pannosa. Wordt gekenmerkt door ophoping van plasmacellen, is wsl immuungemedieerd. Je ziet langzaam uitbreidende blauwrode, niet pijnlijke infiltraten in de membrana nicitans. Behandeling bestaat uit cortico oogdruppels en zalf. Levenslang.
 • Wat is infectieuze conjunctivitis bij herkauwers?
  Wordt veroorzaakt door moxarella bovis, mycoplasma of virussen en wordt overgebracht door vliegen. Je ziet een mucopurulente uitvloeiing, blaarachtige plekken in de cornea en verschijnselen van uveïtis. Je moet een antibioticum houdende zalf geven en de dieren isoleren.
 • Wat is microftalmie?
  Een aangeboren te kleine oogbol.
 • Wat is hyphaema?
  Een bloeding in de voorste oogkamer, eenzijdig meestal veroorzaakt door oogtrauma, beiderzijds meestal door hemorragische diathese of uveïtis.
 • Welke drie vormen van glaucoom zijn er?
  1. Primair glaucoom, geen voorafgaande andere oogaandoeningen, komt bij de hond door afwijkingen van het ligamentum pectinatum. 
  2. Secundair glaucoom is de oorzaak een andere oogaandoening bijvoorbeeld lensluxatie, uveïtis of een neoplasie.
  3. Absoluut glaucoom is als je de veranderingen danig ernstig zijn dat je geen onderscheid meer kunt maken tussen primair en secundair. 
 • Wat zijn de verschijnselen van acuut glaucoom?
  Anorexie, depressie, ontwijkend gedrag bij aanraken kop, oedeem en duidelijk blefarospasme. De pupil vertoont mydriasis en het oog is blind. Er is vaatinjectie.
 • Wat zijn de basis principes van een glaucoom behandeling?
  1. Vermindering van kamerwater productie
  2. Verbetering van de afvoer capaciteit
  3. Vermindering van het intraoculaire volume. 
 • Wat mag je nooit doen bij patiënten met een cornea perforatie?
  Het oog spoelen, je moet ze direct doorverwijzen.
 • Wat is veretsing van de cornea?
  Beschadiging van de cornea door zuren of basen waarbij basen minder schadelijk zijn. De cornea vertoont oedeem en er kunnen grote fluorescieine positieve defecten aanwezig zijn. De conjunctiva is oedemateus en hyperemisch met bloedige defecten. De eigenaar moet ontmiddelijk spoelen met leidingswater.
 • Wat zie je bij een oppervlakkige keratitis met defecten?
  Noem je een ulcus cornae en kan komen door irritatie en degeneratie zoals een indolente uclus of een corneasequester bij katten. Corneaoedeem en een onregelmatig begrensd en eventueel aan de randen ondermijnd corneadefect zonder vaatingroei.
 • Wat is een diepe ulcus cornae?
  Meestal het gevolg van een secundaire bacteriële infectie, maar kan ook door een primair defect van virale oorsprong. Bij paarden door schimmels of herpes maar ook door proteases van bacteriën zoals Pseudomonas. Het ulcus kan zich zeer snel verdiepen en uitbreiden, eventueel tot een perforatie.
 • Wat is pannus bij de hond?
  Een chronische oppervlakkige proliferatieve keratitis, die sterk wordt geactiveerd door UV-licht. Met de term pannus wordt een cellulaire infiltratie bedoeld die overgaat in fibrovasculair weefsel dat de cornea vanaf de limbus infiltreerd.
 • Wat kun je doen tegen pannus?
  Je ziet beiderzijds oppervlakkig cornea oedeem met aansluitend conjunctivale en corneale vaatactiviteit gevolgd door granulatie en pigmentatie. De therapie bestaat uit het levenslang onderdrukken met ontstekingsremmers.
 • Waaruit bestaat de uvea?
  Het is de middelste laag van de wand van de oogbol en bestaat uit het regenboogvlies (iris), het straalvorming lichaam (corpus ciliaire) en het vaatvlies (choroidea).
 • Wat is het verschil tussen uveIïtis anterior en posterior?
  Bij anterior wordt het kamerwater min of meer troebel door vrijkomende eiwitten en ontstekingscellen. De iris zwelt of kan een bobbelig oppervlak krijgen. Er komen lysozymen vrij die een sterk prikkelend effect op het corpus cilliare hebben waardoor cyclospasme optreedt.
  Bij posterior zie je plotseling optredende beiderzijdse blindheid en lichtstijve pupillen in mydrasis, uiteindelijk kan ablatio retinae optreden. Patiënten altijd door verwijzen naar een specialist 
 • Wat is equine recidiverende uveïtis (maanblindheid)?
  Wsl een autoimmuun ziekte, waarbij een infectie met Leptospira interrgans vermoedelijk een belangrijke rol speelt. De eerste aanval treedt op tussen het 3e en 7e levensjaar. De meest voorkomende oorzaken van lensluxatie en cattaract is ERU.
 • Wat zijn de verschijnselen van maanblindheid?
  Heftig pijnlijk, ooguitvloeiing, rode conjunctiva, diffuus corneaoedeem, miosis, troebele voorste oogkamer en eventueel hyphaema. De patiënt geef je atropine en cortico's en NSAID's en later een lokale toediening van cortico's en atropine wat je langzaam afbouwt.
 • Welke soorten cataracten heb je?
  • Immatuur, een beginnend cataract waarbij de fundus nog goed is te inspecteren
  • Matuur: de fundus is niet meer te spiegelen en het oog is dus blind.
  • Hypermatuur: de inhoud lost op
 • Wat is lensluxatie?
  Door het scheuren van de fibrae zonulares kan de lens losraken. Als meerdere fibrae zijn gescheurd kan glasvocht weglekken via de achterste oogkamer over de pupilrand naar de voorste oogkamer. Dit veroorzaakt secundair glaucoom.
 • Wat zijn de verschijnselen van een lens luxatie?
  Witte wolkes over de pupilrand in de voorste oogkamer, maanvormig deel zichtbaar tussen de pupilrand en de lens. Secundair glaucoom en dus diffuus oedeem. Therapie is verwijdering van de gehele lens.
 • Wat betekent een totaal lichtstijve pupil?
  Is een aanwijzing dat er iets mis is met de functie van de fundus, n. opticus of hersenen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn horizontale cellen?
Die lopen horizontaal in de retina en zorgen voor laterale inhibitie. Dit is bedoeld om contrast te versterken.
Hoe werkt glutamaat in het oog?
cGMP houdt het natrium kanaal open, maar bij licht wordt dat GMP waardoor het natrium kanaal dicht gaat en de cel hyperpolariseert. Dit betekent dat er minder neurotransmitter komt. De neurotransmitter in dit geval is glutamaat, een exciterende, maar in het oog is hij inhiberend dus je krijgt minder inhiberende neurotransmitter. Hierdoor gaat de bipolaire cel depolariseren.
Welke twee vormen van pijnmodulatie heb je?
 1. Segmentale modulatie
 • Gate Controle
 1. Descendere modulatie
 • PAG
 • Formatio reticularis, nucleus raphme magnus
 • Betrokken neurotransmitters zijn enkephaline en serotonine
Waardoor ontstaat reffered pain?
Door convergentie van viscerale en cutane nociceptoren op een gemeenschappelijk projectieneuron. Cortex kan de bron van activitatie niet onderscheiden wordt toegewezen aan de huid.
Wanneer krijg je een pathologische spinale reflex?
Upper motor neuronen hebben een remmende werking op de reflexbogen maar die remmende werking kan niet aankomen waardoor je versterkte spinale reflexen krijgt. Zoals bij een dwarlaesie tussen T2 en L3, dan isie ook verlamd. Een versterkte reflex zegt dus dat er een laesie craniaal van de reflexboog zit.
Wat zijn de afferente en efferente banen van de cerebrale reflexen?
Ooglidreflex
 • Afferent: trigeminus
 • Efferent: facialis
Dreigreflex
 • Afferent: Opticus
 • Efferent: Facialis
Welke reflexen zijn afwijkend bij uitval van welke zenuwen?
 • Afwijkende dreigreflex door uitval opticus en facialis
 • Afwijkend ooglid reflex door trigeminus en facialis
 • Head tilt door uitval vestibulocochlearis net als nystagmus en doofheid
Uitval van welke zenuw leidt tot welke klinische verschijnselen?
 • Uitval n.opticus leidt tot blindheid
 • Uitval van n. trigeminus (V) leidt tot kauwspieratrofie en een verlamde onderkaak
 • Facialis verhanging (VII) leidt tot een afhangend oor, lip en oogleden en tot niet meer kunnen knipperen.
Welke 4 tracti lopen naar beneden om de LMN's te beïnvloeden?
 • Vestibulospinalis, mediaal, lichaam recht op houden
 • Reticulospinalis, mediaal, lichaam recht op houden
 • Tectospinalis, mediaal
 • Rubrospinalis, deze ligt lateraal en zorgt voor de fijne motoriek
Welke locoregionale toedieningstechnieken zijn er?
 • Infra-orbitaal blok
 • Plexus brachialis blok bij voorbeeld poot amputatie of elleboog operatie kan pneumothorax veroorzaken, zorgt voor volledig sensorisch blok en eventueel ook motorisch. 
 • Infiltratie anesthesie
 • Inverted L-blok, infiltratie depots rondom uittredende spinale zenuwen
 • Paravertebraal anesthesie