Summary Class notes - Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Course
- Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie
- -
- 2018 - 2019
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Psychologie
279 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

 • 1552172400 Week 1

 • Meiose
  De productie van ei-en spermacellen
 • Conceptie
  Samensmelting van de ei- en spermacel
 • De 4 ontwikkelignsprocessen
  - Mitose 
  - Cel migratie 
  - Cel differentiatie 
  - Apoptose
 • Cel migratie
  Beweging van een nieuwgevormde cel, weg van de eerste plaats
 • Cel differentiatie
  Na cel splitsing beginnen cellen zich te specialiseren naar structuur en functie
 • Apoptose
  De cel gaat dood
 • Adrogene
  Hormonen die testosteron bevatten, zij zorgen voor de ontwikkeling van de mannelijke/vrouwelijke genitale. Als het aanwezig is ontwikkelen mannelijke organen zich
 • Waar zorgt een vruchtwaterzak voor?
  - Bescherming
  - Geeft een relatief gelijke temperatuur
  - Dempt tegen schokken
 • Uitwisseling van stoffen in de placenta
  Vanaf moeder naar placenta: Zuurstof, voedingsstoffen en antilichamen
  Vanaf foetus naar moeder: Afvalproducten 
  De placenta produceert ook hormonen.
 • Rust-activiteit cyclus
  Hoge activiteit afgewisseld met geen activiteit. Dit kan beginnen vanaf 10 weken en is erg stabiel tijdens de zwangerschap. De foetus is ongeveer 3/4 van de tijd stil en actief in slaap (REM slaap).
 • Sensorische stimulatie die foetussen ervaren
  - Visuele ervaring minimaal
  - Tastbare stimulatie als gevolg eigenactiviteit
  - Herkennen van smaken van vruchtwater.
  - Vruchtwater neemt de geur aan van wat moeder eet. 
  - Veel geluiden voor foetus (hartslag moeder, bloed pompt door aderen, ademen moeder, slikken moeder, harde geluiden)
 • Tekenen dat een baby een voorkeur heeft voor foetale ervaring
  - Ze vinden de stem van de moeder fijner, dan de stem van een andere vrouw.
  - Ze vinden de taal van de moeder fijner, dan een andere taal
 • Dose-response relation
  Hoe groter de blootstelling aan een teratogeen, hoe groter de kans dat er schade aangericht kan worden
 • Foetale programmering
  De verlate opkomst van effecten van de prenetale ervaring
 • Slaper effect
  De impact van environmental agents kan soms voor jaren niet te zien zijn.
 • Antidepressiva & Zwangerschap
  Voordeel; Behandeling depressie kan effect van posttraumatische depressie verminderen. 
  Nadeel; Associatie SSRIs en autism spectrum disorder (ASD)
 • Opoiden (voor pijn) & Zwangerschap
  Neuonatal abstinence syndrom (NAS): Vorm van afkickverschijnselen van drugs die een foetus kan hebben als deze geboren wordt wanneer opoiden zijn gebruikt tijdens zwangerschap. Effecten: 
  - Laag geboortegewicht 
  - Problemen met ademen en eten
  - Beroerte
 • Illegale drugs & Zwangerschap
  - Laag geboortegewicht 
  - Verhoogt het risico met meer dan 2x voor het risico op doodgeboorte.
  - Meer kans om op de neonatale IC te komen.   
  - Aandachtsproblemen, impulsiviteit, leer- en geheugenproblemen in oudere kinderen.
 • 2 drugs die het meeste invloed hebben op foetale ontwikkeling
  - Alcohol
  - Sigaretten
 • Roken
  Hierdoor komt minder zuurstof bij moeder en foetus. 
  - Verlangzaamde groei
  - Laag geboortegewicht
  - Verhoogt het risico of sudden infant death syndrome (SIDS) 
  - Verhoogt risico op lager IQ
 • Alcohol
  - Hersenschade 
  - Fetal Alchol Spectrum Disorder (FASD): Een continuum van alcohol gerelateerde geboorte problemen. 
  - Fetal alcohol syndrome (FAS): Extreem negatieve gevolgen voor de baby. Zoals gezichsvervorming, aandachtsproblemen en hyperactiviteit
 • Karaktereigenschappen die invloed kunnen hebben op prenetale ontwikkeling (3)
  - Leeftijd: Jonge moeders hebben 3 tot 4 keer meer kans op overlijden kind voor eerste verjaardag, oudere moeders grotere kans op negatieve gevolgen en geboortecomplicaties en hogere kans op Autism Spectrum Disorder (ASD). 
  - Voeding: Geen goed dieet kan voeding van kind ontnemen. Dit kan leiden tot kleinere hersenen, met minder hersencellen. 
  - Ziekte: Ziektes die invloed hebben Rodehond, SOA's, Griep, Zika virus
 • Functies knijpen bij bevalling
  - Verkleinen van de grootte van de foetus. 
  - Inknijpen van hoofd stimuleert de productie van hormonen die helpen bij het verlies van zuurstof tijdens geboorte en reguleren ademen na de geboorte 
  - Knijpen haalt vruchtwater uit de longen, zodat de baby kan ademen na de geboorte.
 • Waarom zijn kinderen veel in REM slaap?
  - Helpt met de ontwikkeling van het visuele systeem
  - Er kunnen sensorimotor verbindingen worden gemaakt.
  - Kinderen leren in hun slaap, de hersenen verliezen geen contact met externe stimulatie.
  - Kinderen zijn vaak wakker tijdens de slaaptijd van ouders, zij ontwikkelen volwassenere patronen van slaap door de nacht.
 • Piek in huilen en vermindering in huilen
  Piek: 6-8 weken 
  Vermindering: 3-4 maanden
 • Kindersterfte
  Als kind overlijd tijdens het eerste jaar na de geboorte
 • Laaggeboortgewicht en oorzaken
  Kind weegt minder dan 2500 gram.
  - Teratogenen
  - Hoge levels van luchtverontreiniging door verminderde transport van zuurstof door de placenta.
  - Geboorte van meerdere kinderen (tweelingen).
 • Wat helpt bij een betere uitkmost voor laaggeboortegewicht?
  - Huid-op-huid contact
  - Ouders die zingen voor het kind
  - Meer leren over de ontwikkeling van het kind
  - Sociale groepen hebben
 • Belangrijke doelen van hechting
  - Verbeterd de kans op overleven.
  - Het kind voelt zich emotioneel veilig, waardoor ze de wereld kunnen ontdekken zonder angst.
 • 4 ontwikkelingsstadia van hechting + Tijd
  - Preattachment (geboorte - 6 weken)
  - Attachment-in-the-making (6 weken - 6 tot 8 maanden)
  - Clear-cut attachment (6 tot 8 maanden - 1,5 jaar) 
  - Reciprocal relationship (1,5 jaar - 2 jaar)
 • Preattachment
  Kind geeft signalen aan verzorger. En kind wordt tot rust gebracht door interactie
 • Attachment-in-the-making
  Kinderen reageren bij voorkeur op bekende personen. Zij lachen en praten meer in het bij zijn van verzorger. Kinderen vormen verwachtingen over hoe de verzorger reageert op wat het kind nodig heeft en ontwikkelen wel/niet een vertrouwen
 • Clear-cut attachment (6 tot 8 maanden - 1,5 jaar)
  Kinderen zoeken actief contact met hun verzorger. Blij als ze verzorger zien, voelen angst en stress als verzorger weggaat. Wordt een veilige basis gevormd
 • Reciprocal relationship (1,5 jaar - 2 jaar)
  Cognitieve- en taal mogelijkheden van het kind worden vergroot en zorgen ervoor dat ze gevoelens, cognities en motieven van de ouder kunnen begrijpen. Ze willen dichtbij ouders zijn.
 • Internal working model of attachment
  Mentale representatie van jezelf, hechtingsfiguren en/of relaties. Deze hebben invloed op de instelling, het sociale gedrag, de perceptie en andere ontwikkelingen van zelfwaarde van het kind.
 • Verschillende patronen van hechting vanuit strange situation test van Aintsworth
  - Secure attachment: Moeder wordt gebruikt als veilige basis. Kind verlaat moeder om dingen te ontdekken in de kamer, maar kijkt regelmatig terug naar moeder. Beetje gestresst als moeder weg gaat en als ze terug komt weer blij om der te zien.
  - Insecure/resistant or ambivalent attached: Aanhankelijk vanaf begin. Blijft dicht bij moeder en erg verdrietig als moeder kamer verlaat. 
  - Insecure/avoidant attached: Kind ontwijkt moeder en negeert haar.
  - Disorganized/disorientated: Willen bij verzorger zijn, maar moeder wordt ook gezien als een bron van angst.
 • Kritiek op strange situation test
  - Laboratorische setting.
  - Wordt niet gemeten op verschillende dimensies.
  - Niet langer een "strange" test in een wereld waar 61% van de kinderen onder de 5 jaar dagelijks verzorgd wordt door andere (oppas)
 • Attachment Q sort
  Ouders, docenten en observatoren gebruiken een groot aantal kaarten met beschrijvingen van gedrag en verdelen die in 9 gelijke stapels overeenkomstig met hoe goed zij het kind beschrijven.
 • SLCA4 (gen)
  Wordt geassocieerd met stress, en zorgt voor minder veilige hechting en een meer ongeorganiseerde hechting.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Strategy-choice process
Vanaf de eerste klas ontwikkelen kindren dit. Ze kiezen de snelste manier om woorden te identificeren. Dit bevat een vorm van associatief leren waarin kinderen door middel van hun oude gedrag nieuw gedrag aanpassen.
Woorden kunnen geidentificeerd worden door (2)
1. Phonological recoding: Visuele vorm van een woord veranderen in een verbale vorm om de betekenis te bepalen
2. Visually based retrieval: Betekenis uit de visuele vorm halen van een woord
3 soorten informatie die kinderen van hun ouders krijgen over lezen
1. Lezen moet van links naar rechts
2. Aan het eind van de lijn bij het rechter eind van de zin gaat de zin door op een nieuwe lijn 
3. Woorden zijn gescheiden door kleine gaten tussen woorden
5 stadia van de leesontwikkeling van Chall
Stadia 0 (geboorte-begin eerste klas): Kinderen verkrijgen kleine voorskills voor lezen. Phonemic awareness: De letters van het alfabet kennen
Stadia 1: Phonological recording skills: Vertalen van letters in geluid en hiervan woorden maken 
Stadia 2: Kinderen worden sneller in het lezen van simpele dingen 
Stadia 3: Kindren kunnen complexe nieuwe informatie verkrijgen van gelezen teksten
Stadia 4: Adolescenten ontwikkelen skills door informatie te halen uit verschillende perspectieven
Succes hangt af van 3 factoren
1. Analystisch: Logische, wiskundige en ruimtelijke skills.
2. Practical: Redeneren over dagelijkse problemen
3. Creativiteit: Intellecturele flexibiliteit en innovatie
Theory of succesful intelligence
Intelligentie als de mogelijkheid om succes te bereiken in het leven, gegeven iemand zijn persoonlijke standaarden in een socioculturele context.
Multiple intelligence theory (Gardner)
Mensen hebben minimaal 8 soorten intelligentie: 
- Logische-wiskundige
- Taalkundig
- Muzikaal 
- Naturalistisch
- Lichamelijk-kinetisch
- ruimtelijk inzicht
- Interpersoonlijk
- Interperosonlijke mogelijkheden
Flynn effect
Gemiddelde IQ score verhoogt constant door: 
- Verbeteren van het leven in laaginkomen gezien (betere voeding en formele educatie)
- Verhoogde maatschappelijke empathie op abstracte probleemoplossing en redenering
Intellectuele ontwikkeling wordt beinvloed door 4 factoren
1. Karaktertrekken van kinderen
2. Karaktertrekken van ouders.
3. Karaktertrekken van school waarop kind zit
4. Karaktertrekken van de samenleving
Home Observation for Measurement of the Environment (HOME)
Meet verschillende aspecten van het leven van het kind, intellectuele stimulatie van de ouder, ouder-kind interactie, emotionele support van ouders naar kind etc.