Summary Class notes - Ontwikkelingspsychologie voor pedagogen

Course
- Ontwikkelingspsychologie voor pedagogen
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Pedagogische Wetenschappen
344 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Ontwikkelingspsychologie voor pedagogen

 • 1586988001 Prenatale ontwikkeling beschrijven

 • Welke periode is het eerste trimester van de zwangerschap?
  Week 1 tot 12
 • Noem de drie perioden in de prenatale ontwikkeling
  Zygote, embryo, foetus
 • Hoeveel weken duurt de periode van de zygote en wat zijn belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden?
  Duur: 2 weken.
  Gebeurtenissen: bevruchting, innesteling, aanleg placenta
 • Hoeveel weken duurt de periode van het embryo en wat zijn belangrijke gebeurtenissen?
  Duur: 6 weken.
  Gebeurtenissen: hart gaat kloppen, ontwikkeling van armen, benen, gezicht, organen, spieren
 • Wat is het amnion, welke één van de structuren is die het ontwikkelde mechanisme voeden en beschermen?
  Vruchtvlies. Omsluit het organisme in vruchtwater dat de temperatuur constant houdt en beschermd het organisme tegen schokken door beweging van vrouw
 • Wat is het chorion, welke één van de structuren is die het onwikkelde mechanisme voeden en beschermen? 
  Beschermende membraam om het amnion heen
 • Noem de drie lagen cellen die worden gevormd in de laatste helft van de eerste maand (periode van de embryo) en beschrijf deze
  Ectoderm: zenuwstelsel en huid
  Mesoderm: spieren, skelet, bloedsomloop en andere interne organen
  Endoderm: verteringssysteem, longen, blaas en klieren
 • Noem 4 diagnostische methoden die in de zwangerschap worden gebruikt
  - Echoscopie: na 5 keer risico
  - NIPT: bloedonderzoek op erfelijke afwijkingen. Geen risico
  - Combinatietest: bloedonderzoek en nekplooimeting
  - Vruchtwaterpunctie: risico miskraam
 • Wanneer is het tweede trimester van de zwangerschap?
  Week 13 tot 26
 • Wat doet de placenta, welke één van de structuren is die het ontwikkelde organisme beschermen en voeden?
  - De placenta laat voeding en zuurstof door naar het ontwikkelde organisme
  - zorgt dat afvalproducten afgevoerd kunnen worden
 • Wat gebeurt er in de eerste week van de zygote? Beschrijf week 1 en week 2:
  Week 1: eencellige zygote vermenigvuldigt zich tot blastocyst. De embroyonale schijf (binnenste) wordt het organisme. Trofoblast (buitenkant) bieden beschermende dekking.

  Week 2: Blastocyst graaft zich in baarmoederslijmvlies (innesteling).
  Structuren die het ontwikkelde mechanisme voeden en beschermen worden ook gevormd (amnion, chorion, placenta)
 • Noem vier kenmerken van het derde trimester:
  - Levensvatbaar rond 25 weken
  - Foetus lang wakker
  - Snelle hersenontwikkeling = sensorische en gedragscapaciteiten breiden zich uit
  - Persoonlijkheid wordt gevormd
 • Wat gebeurt er tijdens de periode van de foetus? Noem 3 kenmerken en benoem tevens hoe lang deze periode duurt
  Duur: 30 weken

  - Groei en afwerking vinden plaats.
  - Aan eind van tweede trimester neuronen op hun plaats
  - Week 11 = kan schoppen, armen buigen, handen en mond openen/sluiten en duimzuigen
 • Noem 5 kenmerken van het tweede trimester en beschrijf tevens van wanneer tot wanneer deze periode duurt:
  Duur: week 13 tot 26
  - Moeder kan bewegingen voelen
  - Vernix bedekt huid baby
  - neuronen brein aanwezig  
  - vanaf week 20 toename gliacellen (steuncellen hersenen
  - Kwetsbaar voor mogelijke schadelijke invloeden doordat hersenen nog 10x zo zwaar worden
 • 1587074401 Verandering in het gedrag, perceptuele, motorische en cognitieve vermogens baby's

 • Wat zijn reflexen?
  Aangeboren, automatische reactie op een bepaalde stimuli (oogknipperen, terugtrekken, rooting)
 • Wat zijn de doelen van reflexen, wat de best georganiseerde gedragspatronen van een baby? Noem er 3
  - Sommige reflexen hebben een overlevingswaarde
  - Helpen ouders en baby's om een interactie tot stand te brengen (baby troosten)
  - Bieden basis voor de motoriek
 • Wat is de afkorting van NBAS, wat houdt dit middel in en wanneer wordt dit middel voornamelijk gebruikt?
  - Neonantal Behavioural Assessment Scale
  - Instrument dat de spierspanning, veranderingen in toestand, het reactievermogen op fysieke en sociale stimuli en andere reacties meet
  - Gebruikt bij baby's die meer kans lopen op ontwikkelingsproblemen
 • Waarom is het van belang dat de reflexen van een baby beoordeeld worden?
  Als reflexen te lang aanhouden of te zwak zijn duidt dit op schade aan de cerebrale cortex
 • Wat zijn de states of arousal die een baby heeft? Noem ze alle 5
  - Regelmatige of non-REM slaap
  - Onregelmatige of REM slaap
  - Slaperigheid/drowsiness
  - Stille alertheid
  - Wakker worden en huilen
 • Hoe komt het dat arousal patronen veranderen bij baby's naar verloop van de tijd? Noem 2 mogelijkheden
  - Hersenontwikkeling
  - Sociale omgeving
 • Hoe beïnvloed de hoeveelheid slaap en huilen het gedrag van de ouders?
  De hoeveelheid die baby's slapen en huilen kunnen het gevoel van competentie van de ouders beïnvloeden en daarmee wordt ook de sensitiviteit van de ouders naar de baby toe beïnvloed
 • Wat is een gevolg van de patronen van arousal? En wat is de invloed als kinderen langere tijd in een fase van rustig en alert zitten?
  Patronen van arousal hebben gevolgen voor vroege cognitieve vooruitgang. Baby's die langere tijd in een fase van 'rustig en alert' zitten per dag, hebben meer kans om sociale stimulatie te ontvangen en te ontdekken, met voorsprong in de mentale ontwikkeling tot gevolg.
 • Waar heeft de motorische ontwikkeling mee te maken?
  De motorische ontwikkeling heeft te maken met culturele aspecten, onder anderen wat belangrijke gedragingen in de omgeving zijn
 • Waar verwijst de grove motorische ontwikkeling naar?
  De grove motorische ontwikkeling verwijst naar controle over acties die baby's helpen zich in de omgeving te verplaatsen, zoals kruipen, staan en lopen
 • Waar verwijst de fijne motorische ontwikkeling naar?
  De fijne motorische ontwikkeling heeft te maken met kleinere bewegingen, zoals reiken en grijpen
 • Wat  houdt de dynamische systeem theorie in?
  De dynamische systeem theorie heeft een bepaalde kijk op de ontwikkeling, waarbij kinderen nieuwe motorische vaardigheden verwerven door bestaande vaardigheden te combineren met steeds complexere systemen.
 • Waar is de REM-slaap voor van belang?
  De REM slaap is van belang voor de groei van het centrale zenuwstelsel
 • In welke fase van de slaap bevinden baby's zich het meest?
  REM-fase
 • Bij de dynamische systeem theorie is elke nieuwe vaardigheid een gezamenlijk product van 4 dingen, noem deze:
  - De ontwikkeling centrale zenuwstelsel
  - De bewegingsmogelijkheden van het lichaam
  - De doelen van het kind
  - De ondersteuning van de omgeving voor deze vaardigheid
  Voorbeeld: kruipen, staan en stappen komen samen in wandelen
 • Wat zijn 2 factoren die de grove- en fijne motoriek tijdens de eerste twee jaar beinvloeden?
  - Bewegingsmogelijkheden en stimulerende omgeving
  - Culturele waarden en opvoedingspatronen
 • Welke motorische vaardigheid heeft de grootste rol bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen?
  Reiken
 • Wat zijn twee functies van huilen?
  - Ouders kunnen hiermee de reden van gedrag achterhalen
  - Ouders kunnen hiermee hun kind herkennen
 • Wat houdt pre-teaching in?
  Pasgeborenen maken hierbij slecht gecoördineerde bewegingen naar een object voor hen, maar vanwege de slechte controle over armen en handen komen ze zelden in contact met het object
 • Tijdens het eerste jaar leren baby's het pakken en grijpen te beheersen. Je hebt twee soorten grepen. Welke twee grepen zijn dit en wat houdt het in?
  - Ulinaire greep = onhandige beweging waarbij de vinger van de baby tegen de handpalm sluit
  - Gecoordineerde tanggreep = beweging waarbij baby's de vorm van een tang maken om bijvoorbeeld rozijntjes in hun mond stoppen
 • Wat is het minst ontwikkelde zintuig tijdens de geboorte van een baby?
  Zicht
 • Wat is het belang ervan dat baby's diepte kunnen zien? En wat de eerste vorm van diepte waar kinderen sensitief voor zijn?
  - Het is belangrijk voor het begrijpen van de omgeving en voor het begeleiden van de motorische activiteit.
  - Beweging is de eerste vorm van diepte waar kinderen sensitief voor zijn
 • Wat zijn de 3 fases waarin diepte, wat een onderdeel is van het zicht van een baby, zich ontwikkeld?
  1) Kinetische fase: beweging. Het is het eerste signaal dat zich ontwikkelt waarbij baby's gevoelig worden voor diepte. -> 1 maand

  2) Binoculaire cues: het brein combineert het beeld van de twee ogen tot 1 beeld -> 3 maanden

  3) Pictorale cues: perspectief: perspectief overlappende lijnen, tectuur en helderheid van kleuren en plaatjes. -> 4 maanden
 • Om diepte te onderzoeken is het ''Experiment van de visuele klif' gedaan. Wat hield dit experiment in?
  Bij dit experiment was een veld dat lijkt op een schaakbord en een glasplaat. Er werd gekeken of het kind stopt bij de rand van de glasplaat (= diepte zien).
 • Wat houdt ''contrast'' in, een vaardigheid die baby's kunnen hebben? En geven ze voorkeur aan patronen met meer of minder contrast als zij gevoelig zijn voor contrast?
  - Contrast is het verschil van licht en donker in een patroon.
  - Meer contrast
 • Naar wat voor geluid luisteren pasgeborenen het liefst? Noem 3 dingen
  - Trage, heldere en hoge stemming
  - Stem van moeder
  - Spraak in moedertaal
 • Hoe kunnen baby's spraakpatronen ontdekken die van belang zijn bij het horen?
  Door middel van statistisch leervermogen
 • Baby's hebben een voorkeur voor smaak en geur. Wat voor smaak en geur zijn dit? Noem 2 punten en leg uit waar dit toe leidt
  - Zoete smaken
  - Geur van vruchtwater en van hun eigen moeder die borstvoeding geven
  --> zijn reacties die helpen hun verzorger te identificeren en de voedselbron te vinden
 • Intermodale perceptie is een onderdeel van de zintuigen. Wat houdt intermodale perceptie in?
  Perceptie die van verschillende manieren van waarneming gebruik maken = het koppelen van verschillende zintuigen tot een geintegreerd geheel.

  Bijvoorbeeld: fopspeen met rare uitsteeksel in mond. Vervolgens laat je de rare fopspeen en een normale fopspeen zien aan de baby en ga je kijken naar welke de voorkeur uitgaat. Als baby's de gekke fopspeen hadden gekregen vinden ze deze waarschijnlijk interessant omdat verschillende manieren van waarnemen met elkaar verbonden worden (zien en voelen)
 • Uit onderzoek naar Roemeense weeskinderen die werden geadopteerd in Grot Brittanie konden meerdere conclusies getrokken worden met betrekking tot de babyfase als sensitieve periode. Noem er 4:
  - Kinderen hebben vaak blijvende achterstanden en inhaalacties
  - Achterstand hangt af van de leeftijd: baby's die op jonge leeftijd (<6 maanden) werden geadopteerd haalde achterstand in. Ouder dan 6 maanden niet
  - Langdurige emotionele deprivatie kan hersengroei verstoren en leiden tot aanhoudende beperking, geestelijke0, emotionele e gedragsproblemen. Dit komt door weinig activiteit van de pre-frontale cortex
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.