Summary Class notes - Operatieve Zorg Techniek

Course
- 7: katheteriseren
- docent
- 2018 - 2019
- Hogeschool Rotterdam
- Opleiding tot operatieassistent
208 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Operatieve Zorg Techniek

 • 1519858800 7.1 Tractus Urogenitalis

 • Uit welke onderdelen bestaat het urinewegstelsel
  • Ren/nefro
  • Glandula suprarenalis
  • Urineleiders / ureters
  • Urineblaas / vesica urinae
  • urinebuis / urethra
 • Wat is de Latijnse benaming voor Urineleiders
  Ureters
 • Wat is de Latijnse benaming voor urineblaas
  Vesica Urinae
 • Wat is de Latijnse benaming voor urinebuis
  Urethra
 • Wat is de Latijnse benaming voor Nier
  Ren
 • Waar liggen de nieren
  Hoog achter in de buik: retroperitonenaal
  De hilus (waar de urine in vrijkomt) is naar mediaal gericht
  gelegen tussen Th 12-13
  Rechter nier ligt iets lager door de milt
 • Wat wordt er aangegeven met nummer 1
  A. & v. Ovarica/testicularis dextra
 • Wat wordt er aangegeven met 2
  Ureter dextra
 • Wat wordt er aangegeven met 3
  Capsulosa adiposa renis
 • Wat wordt er aangegeven met 4
  A. & V. Renalis dextra
 • Wat wordt er aangegeven met 5
  A. & V. Renalis sinistra
 • Wat wordt er aangegeven met 6
  A. & V. ovarica /  testicularis sinistra
 • Wat wordt er aangegeven met 7
  Ureter Sinister
 • Wat wordt er hier aangegeven met nummer 1
  Ren Dexter
 • Wat wordt er hier aangegeven met nummer 2
  Capsula adiposa renis
 • Wat wordt er hier aangegeven met nummer 3
  Peritoneum Parietale
 • Wat wordt er hier aangegeven met nummer 4
  Nefroptose, wanneer de nier omlaag zakt
 • Waaruit bestaat de nier van binnen naar buiten
  1. Capsula fibrosa renis
  2. Capsula adiposa renis
  3. Fascia renalis
 • Hoe wordt de fasciae renalis ook wel genoemd
  Fasci van gerota
 • Hoe wordt het nierkapsel genoemd
  Capsula fibrosa
 • Hoe wordt de nierschors genoemd
  Cortex
 • Hoe wordt de niermerg genoemd
  Medulla
 • Wat bevat het niermerg
  Mergstralen = piramides
  mergpapillen
 • Wat is de Latijnse benaming van het nierbekken
  Pelvis renalis of pyelum
 • Hoe verlopen deze arteriën
  A. Renalis -->A. segmentaris -->  A. interlubaris --> A. Acuarta --> a. inter lobularis
 • Ultrafiltratie kost geen zuurstof in de glomerulus. Terugresoptie in de tumuli en lis van Henle kost wel zuurstof
 • Glomerulus vormt met de lis van Henle en de tumuli een porticale circulatie het wondernet
 • Wat is de Latijnse benaming van de bijnieren
  Glandulae suprarenalis
 • Wat is de functie van de bijnieren
  Spelen een belangrijke rol in de productie van hormonen
 • Wat is de functie van de cortex
  Produceren van diverse hormonen
  1. mineralocorticoiden (aldosteron
  2. Glucocorticoiden (cortisol)
  3. Geslachtshormonen
 • Wat is de functie van de medulla
  Produceren van hormonen
  1. noradrenaline, wordt ook epifrine genoemd
 • Wat houdt GFR in?
  Glomerular filtration Rate
 • Waaruit bestaan nieren op microscopisch niveau
  Nefronen
 • Wat zijn nefronen
  Functionele uitscheidingseenheid
 • Waaruit bestaat een Nefron
  1. Glomerulus
  2. proximale tubulus
  3. Lis van henle
  4. Distale tubulus
  5. verzamelbuisje
 • Welke gedeeltes van de nefron bevinden zich in de medulla
  Lis van henle
  Verzamenbuisje
 • Wat is het Juxtaglomerular complex
  Cellen zitten tegen de bloedvaten aan om de druk in de bloedvaten te meten wanneer er een te lage bloeddruk is
 • Wat gebeurd er in het kapsel van bouwman
  Vorming van voorurine
 • Waar bestaat de 1e variant bij de vorming van urine uit?
  1e variant van excretie: selectie op grote: Door de bloeddruk word een deel van het bloed door openingen in de glomeruluswand geperst. Water en kleine moleculen, glucose en afval gaan er doorheen. Grote moleculen zoals eiwitten niet
 • Waar bestaat de 1, 2e variant bij de vorming van urine uit?
  tubulaire terugresorptie van voorurine in de tubulus/lis van henle naar bloed. Om waardevolle stoffen te behouden.
 • Waar bestaat de 2e variant bij de vorming van urine uit?
  Actief transport uit het bloed naar de voorurine. Grote moleculen zoals afgewerkte hormonen. Eiwitten die niet door de glomeruluswand passen maar via speciale transportsystemen in de voorurine worden gebracht
 • Hoe wordt de netto filtratiedruk  berekend
  Bloeddruk glomerulus - COD - kapseldruk
 • Wat wordt er bedoeld met glucoserie
  Glucose in de urine indien nierdrempelwaarde voor glucose 9mmol/l wordt overschreden. Dan is er zoveel glucose in het bloed dat het niet meer geresorbeerd kan Worden
 • Welke functies heeft de nier met betrekking tot osmotische waarde en zoutuitscheiding/resorptie
  1. Regeling van wateruitscheiding 
  2. regeling van Na, Ka, CA2+ en cl. terugresorptie via veel of weinig actief transport
 • Door welke systemen vind de regeling van osmotische waarde en zoutuitscheiding/resorptie plaats
  ADH: anti diuretica hormoon - regeling wateruitscheiding nieren
  RAA-Systeem: renine angiotensine aldossteron - natrium kalium balans
  PTH: parat hormoon en calcitonine hormoon - CA2+ en fosfaat huishouding
 • Hoe wordt dorst veroorzaakt
  1. Door ADH krijg je dorst
  2. Door ADH gaan de nieren minder water uitscheiden
  3. De urine wordt geconcentreerder door sterkere waterstof terugresorptie in de distel tubulus en verzamelbuis 
  4. door toename van vocht wordt zout verdunt en daalt de osmotische waarde
  5. het bloedvolume is echter toegenomen en dus ook de bloeddruk
 • Waarom wordt ADH ook vasopressine genoemd
  Doordat het zorgt voor vasoconstrictie in perifere bloedvaten, hierdoor stijgt je bloeddruk nog verder
 • Wat heeft een werking op het RAA systeem
  Juxtaglomerulair complex
 • Hoe werken de cellen in het RAA systeem
  1. de cellen reageren op een bloeddrukverlaging en maken het hormoon renine aan. 
  2. Renine wordt omgezet in angiotensine
  3. Angiotensine stimuleert de bijnierschors voor de aanmaak van aldosteron waardoor je bloeddrukverhoging krijgt. 
  4. Angiotensine stimuleert in arteriolen vasoconstrictie dat ook voor bloeddrukverhoging zorgt
 • Wat is de Latijnse benaming voor bijschildklieren
  Glandulae parathyroideae
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar kunnen problemen ontstaan tijdens het katheteriseren van de blaas
 1. als blaasreflex niet meer werkt kan een overrekte blaas ontstaan en kan door de hoge druk de nierfunctie verslechteren.
 2. een infectie
 3. fausse-route: katheter volgt de andere weg dan die van de urethra
 4. uurethraletsel: door het opblazen van de ballon in de urethra en doorschuiven van de katheter bij weerstand
 5. blaashalsaese: op een verkeerde plaats de ballon vullen
 6. paraphimosus= een tijdelijk vernauwde voorhuid door het niet teruglegggen van de voorhuid
 7. bacteriurie
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de mannelijke en vrouwelijke urethra
man: 20 cm
vrouw: 3 cm
Hoe heten de twee sfincters die rondom de blaasuitgang liggen.
M. sphincter vesicae internus <-- glad spierweefsel (blaaswand)
M. sphincter urethrae externus<-- dwarsgestreept spierweefsel (bekkenbodem)
Waar bestaat de urethra uit
een inwendige gladde spier en bekkenbodum een uitwendige dwarsgestreepte spier
Waaruit bestaat de vesica urinae
geplooid slijmvlies + gladde spiervezels boven de blaasdriehoek
Waarvoor dient het slijmvlies in de ureter
bescherming cellen tegen toxische stoffen als ureum
Waaruit bestaat de ureter
glad spierweefsel
Hoevaak vind de urinetransport van pyelum naar ureter plaats
3 x per minuut in kleine porties
Hoe an anemie ontstaan
Ten gevolge van verminderde productie van EPO door verminderde nierfunctie
Wat is er aan de hand bij nierschade
de nieren laten meer stoffen door dan dat de bedoeling is door bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk

Bloedvaten die naar de nier lopen zijn zo vernauwd dat er te weinig bloed wordt gefilterd. dan blijven er teveel afvalstoffen in het bloed achter