Summary Class notes - Orale pathologie en kaakchirurgie

Course
- Orale pathologie en kaakchirurgie
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Orale pathologie en kaakchirurgie

 • 1614553200 Benige afwijkingen van het mondslijmvlies

 • Een goede diagnostiek van de mondafwijkingen vereist een goede mondonderzoek: slijmvliezen, tong, lippen, omslagplooi etc. Hierbij hoort ook het palperen in en buiten de mond.
 • Wat is leukoplakie?
  Witte, niet afschraapbare afwijking van het mondslijmvlies, die niet gedefinieerd kan worden als zijnde een andere diagnose.
 • Wat is morsicatio buccarum?
  Morsicatio (Latijnse morsicare = voortdurend bijten) betreft meestal het wangslijmvlies (buccarum). Een verhoorning van de binnenkant van het wangslijmvlies, de witte afwijking is een hyperkeratose. 
 • Hoe is morsicatio buccarum ontstaan?
  Doordat er gebeten wordt op het wangslijmvlies.
 • Wat is het gevolg van morsicatio buccarum?
  Het gevolg is een diffuse, enigszins witte, schilferende verandering van het wangslijmvlies. Deze is vaak dubbelzijdig.
 • Waarmee gaat morsicatio buccarum gepaard mee?
  Soms gaat de gewoonte gepaard met bruxisme, tandenknarsen, voornamelijk tijdens de slaap. 
 • Bij welke patiënten komt morsicatio buccarum vaak voor?
  Patiënten die veel stress ervaren.
 • Welke witte afwijking zie je op de afbeelding?
  Morsicatio buccarum
 • Hoe wordt stomatitus nicotina gekenmerkt?
  Stomatitis nicotina, ook aangeduid als ‘leucokeratosis nicotina palati’ of ‘smoker’s palate’, wordt gekenmerkt door leukoplakieachtige veranderingen van het gehemelteslijmvlies met daarin rood ontstoken uitvoeropeningen van kleine speekselklieren (kleine rode puntjes). 
 • Wat voor patiënten hebben stomatitus nicotina en als wat wordt het ervaren?
  Stomatitis nicotina wordt door de patiënt soms als pijnlijk of irritant ervaren, komt vooral voor bij mannen boven de 45 jaar die pijp roken (thermische beschadiging). 
 • Hoe herstelt stomatitus nicotina zich?
  Door het roken achterwege te laten, herstelt het slijmvlies zich.
 • Welke witte afwijking zie je op de afbeelding?
  Stomatitus nicotina
 • Door wat wordt candidose veroorzaakt?
  Candidose wordt veroorzaakt door de Candida Albicans (40% van de bevolking kan C. Albicans in de mondflora worden aangetoond). 
 • Wanneer wordt er van candidose gesproken?
  Wanneer er een klinische zichtbare afwijking van het slijmvlies is. 
 • Candidose
  Door diverse lokale en algemene factoren kan de groei van Candida worden bevorderd en kan de schimmel doordringen in de bovenste lagen van het epitheel. Lokale predisponerende factoren zijn chronische irritatie, slechte mondhygiëne, lokaal gebruik van corticosteroïden (inhalers), droge mond en bestraling van het mondholtegebied. Roken wordt eveneens als een lokale predisponerende factor voor candidose beschouwd. Algemene predisponerende factoren voor candidose zijn afweerstoornissen (onder andere door het humane immunodeficiëntievirus), endocriene stoornissen (onder andere diabetes mellitus), malnutritie, malabsorptie, bloedafwijkingen, ernstig algemeen lijden en gebruik van geneesmiddelen, zoals corticosteroïden en cytostatica.
 • Wat is de behandeling voor een milde vorm van candidose?
  • Eliminatie van eventuele aanwezige predisponerende factoren;
  • Amfotericine-B-zuigtabletten;
  • Reinigen van gebitsprothese met desinfecterende vloeistof zoals chloorhexidine 0,2% (nachts).
 • Wat is de behandeling voor een ernstige vorm van candidose?
  • Systemische toediening van fungiciden (bijvoorbeeld in de vorm van fluconazol).
 • Als er candidose aanwezig is, is er vaak ook iets anders aan de hand (andere ziekte, aandoening etc).
 • Welke verschillende vormen van candidose heb je?
  • Pseudomembraneuze
  • Erythemateuze
  • Stomatitis prothetica
  • Chronische hyperplastische
  • Mucocutane
  • Cheilitis angularis
  • Glossitis rhombica mediana
 • Welke witte afwijking is op de afbeelding te zien?
  Candidose
 • Hoe wordt pseudomembraneuze candidose gekenmerkt?
  Bij de pseudomembraneuze vorm worden min of meer symmetrisch voorkomende, witte, licht verheven, gemakkelijk afschraapbare plaques gezien met een vaak melkachtig aspect. 
 • Waar komt pseudomembraneuze candidose vooral voor?
  Deze vorm komt vooral voor op het wangslijmvlies, tongranden en het gehemelte.
 • Wat zijn de klachten van pseudomembraneuze candidose?
  Meestal zijn er klachten over een onaangenaam gevoel (irriterend en brandend gevoel). 
 • Welke witte afwijking kun je zien op de afbeelding?
  Pseudomembraneuze candidose
 • Waar komt erythemateuze vorm van candidose vooral voor?
  De erythemateuze vorm van candidose komt vooral voor op de tongrug en op het gehemelte. 
 • Wat kenmerkt de erythemateuze vorm van candidose zich mee?
  Het slijmvlies heeft daarbij een glad, rood aspect en is meestal pijnlijk en branderig. 
 • Welke witte afwijking is op de afbeelding te zien?
  Erythemateuze vorm van candidose
 • Hoe wordt cheilitis angularis gekenmerkt?
  De aandoening die wordt gekenmerkt door een branderig gevoel en pijn bij aanraken, wordt voornamelijk gezien bij oudere patiënten met een gebitsprothese en is meestal dubbelzijdig. 
 • Hoe ontstaat cheilitis angularis?
  Dit mondhoek eczeem ontstaat door ophoping van speeksel in de mondhoeken; hierdoor ontstaat er een ontstekingsreactie van de huid. Over de ontsteking komt nog een infectie met Candida Albicans of een huidbacterie. 
 • Wat is de behandeling bij van cheilitis angularis wanneer er geen verbetering optreedt bij de correctie van de gebitsprothese of wanneer de patiënt een natuurlijke dentitie heeft?
  kan lokale applicatie van een combinatiepreparaat dat onder andere triamcinolonacetonide, nystatine en neomycine bevat, worden overwogen.
 • Welke afwijking kun je zien op de afbeelding?
  Cheilitis angularis - candidose
 • Hoe wordt de mediane rhomboide glossitis gekenmerkt?
  Glossitis rhombica (Griekse glossa = tong; -itis = ontsteking; rhombos = ruitvorm) mediana, in de middenlijn, wordt gekenmerkt doordat het centraal gelegen is op de tong, het is een gladde rode ruitvormige aspect en op het gehemelte is ook een centraal rode afwijking waarneembaar (als dit voorkomt moet er gedacht worden aan een onderliggende Hiv-infecties). Het gaat hierom een erythemateuze vorm van candidose.
  (rode afwijking)
 • Wat kunnen klachten zijn van Glossitis rhombica?
  In de meeste gevallen is de afwijking asymptomatisch; een enkele maal klaagt de patiënt over irritatie. 
 • Wat is de behandeling van Glossitis rhombica?
  Alleen wanneer er klachten zijn, kan tot behandeling worden overgegaan. Lokale applicatie van een antischimmelmiddel en staken van eventuele rookgewoonten doen het beeld van glossitis rhombica mediana meestal binnen enkele weken verdwijnen.
 • Welke afwijking kun je zien op de afbeelding?
  glossitis rhombica mediana 
 • Waarvan is harige leukoplakie een uiting van?
  Harige leukoplakie is een uiting van immuundeficiëntie, vrijwel altijd veroorzaakt door het humane immunodeficiëntievirus (hiv). 
 • Hoe manifesteert harige leukoplakie zich?
  De afwijking manifesteert zich als witgrijze, niet-afschraapbare veranderingen die dubbelzijdig op de tongrand voorkomen. Het oppervlak is ruw en gerimpeld, maar kan ook een glad aspect tonen. De afwijking veroorzaakt geen klachten. 
 • Harige leukoplakie

  Voor een definitieve diagnose is een biopsie vereist. Histologisch wordt harige leukoplakie gekenmerkt door hyperparakeratotisch plaveiselepitheel, waarbij de hoornlaag ‘haren’ vormt. In het epitheel komen ballonvormige cellen voor, ‘koïlocyten’, waarin ebstein-barrvirus (EBV) moet kunnen worden aangetoond om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Het is onduidelijk waar het EBV in de tongranden vandaan komt.
 • Harige leukoplakie:
  Het gebruik van de term leukoplakie voor deze afwijking is ongelukkig. Leukoplakie is gedefinieerd als een witte laesie die niet als een andere, definieerbare witte entiteit kan worden herkend. Harige leukoplakie is zo’n definieerbare laesie. Bovendien is het harige aspect niet altijd aanwezig. Ook wordt de term harige leukoplakie nog wel eens verward met de term haartong. En, ten slotte, leukoplakie is een premaligne afwijking, terwijl daar bij harige leukoplakie geen sprake van is. Harige leukoplakie behoeft geen therapie.
 • Welke afwijking is te zien op de afbeelding?
  Harige leukoplakie
 • Wat is kenmerkend voor lingua villosa (haartong)?
  De tongrug toont vooral bij oudere mensen meestal een enigszins grijs, beslagen aspect. Een enkele maal kan plaatselijk of diffuus sprake zijn van een harig aspect (‘haartong’). De kleur kan variëren van wit (‘lingua alba’), witgrijs, tot geel, bruin en zelfs zwart (‘lingua nigra’). 
 • Wat is de oorzaak van lingua villosa?
  De oorzaak van het beslagen zijn van de tong is meestal niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een veranderd afslijtingspatroon van de filiforme papillen, veroorzaakt door wijziging van het voedselpatroon, al of niet in relatie met de aanwezigheid van een gebitsprothese. Niet-optimale mondhygiëne kan wellicht eveneens bijdragen aan het ontstaan van een beslagen tong. In veel gevallen lijken geen van voornoemde mogelijke oorzaken in het spel. 
 • Veroorzaakt lingua villosa klachten?
  Een beslagen tong of een haartong veroorzaakt meestal geen klachten. Soms heeft de patiënt last van een onaangenaam gevoel en een enkele maal ook van een onaangename smaak.
 • Lingua villosa
  Er zijn geen bepaalde test om de diagnose ‘haartong’ te stellen (bacteriologische kweek, cytologisch of histologisch onderzoek). Met de patiënt zal moeten worden nagegaan of zijn voedselpatroon veranderd is. 
 • Wat is de behandeling voor lingua villosa?
  Behandeling bestaat uit adviezen
  • Stoppen met roken;
  • Verbeteren van de mondhygiëne;
  • S avonds voor het slapen gaan de tongrug met een tandenborstel borstelen, zonder tandpasta. Het is daarbij de bedoeling om de tongrug van achteren naar voren met enkele rustige, niet te ruwe bewegingen te reinigen.
 • Welke afwijking is te zien op de afbeelding?
  Lingua villosa (haartong)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke afwijking is te zien op de afbeelding?
Lingua villosa (haartong)
Wat is de behandeling voor lingua villosa?
Behandeling bestaat uit adviezen
 • Stoppen met roken;
 • Verbeteren van de mondhygiëne;
 • S avonds voor het slapen gaan de tongrug met een tandenborstel borstelen, zonder tandpasta. Het is daarbij de bedoeling om de tongrug van achteren naar voren met enkele rustige, niet te ruwe bewegingen te reinigen.
Veroorzaakt lingua villosa klachten?
Een beslagen tong of een haartong veroorzaakt meestal geen klachten. Soms heeft de patiënt last van een onaangenaam gevoel en een enkele maal ook van een onaangename smaak.
Wat is de oorzaak van lingua villosa?
De oorzaak van het beslagen zijn van de tong is meestal niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een veranderd afslijtingspatroon van de filiforme papillen, veroorzaakt door wijziging van het voedselpatroon, al of niet in relatie met de aanwezigheid van een gebitsprothese. Niet-optimale mondhygiëne kan wellicht eveneens bijdragen aan het ontstaan van een beslagen tong. In veel gevallen lijken geen van voornoemde mogelijke oorzaken in het spel. 
Wat is kenmerkend voor lingua villosa (haartong)?
De tongrug toont vooral bij oudere mensen meestal een enigszins grijs, beslagen aspect. Een enkele maal kan plaatselijk of diffuus sprake zijn van een harig aspect (‘haartong’). De kleur kan variëren van wit (‘lingua alba’), witgrijs, tot geel, bruin en zelfs zwart (‘lingua nigra’). 
Welke afwijking is te zien op de afbeelding?
Harige leukoplakie
Hoe manifesteert harige leukoplakie zich?
De afwijking manifesteert zich als witgrijze, niet-afschraapbare veranderingen die dubbelzijdig op de tongrand voorkomen. Het oppervlak is ruw en gerimpeld, maar kan ook een glad aspect tonen. De afwijking veroorzaakt geen klachten. 
Waarvan is harige leukoplakie een uiting van?
Harige leukoplakie is een uiting van immuundeficiëntie, vrijwel altijd veroorzaakt door het humane immunodeficiëntievirus (hiv). 
Welke afwijking kun je zien op de afbeelding?
glossitis rhombica mediana 
Wat is de behandeling van Glossitis rhombica?
Alleen wanneer er klachten zijn, kan tot behandeling worden overgegaan. Lokale applicatie van een antischimmelmiddel en staken van eventuele rookgewoonten doen het beeld van glossitis rhombica mediana meestal binnen enkele weken verdwijnen.