Summary Class notes - parasitaire ziekten

Course
- parasitaire ziekten
- Prof. Edwin Claerebout
- 2019 - 2020
- Ugent
- Diergeneeskunde
1049 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - parasitaire ziekten

 • 1569189600 rund: cryptosporidium en giardia

 • Welke parasieten kunnen voorkomen bij kalveren jonger dan 1 maand en die dus nog op stal staan?
  Cryptosporidium parvum
 • Welke parasieten kunnen voorkomen bij kalveren ouder dan 1 maand en die nog op stal staan?
  - giardia
  - eimeria
 • Hoe wordt cryptosporidium overgedragen (transmissie)?
  Fecaal-oraal
 • Wat is de prepatente periode van cryptosporidium?
  2-5 dagen
 • Wat zijn de eigenschappen van de uitgescheiden oöcysten van cryptosporidium?
  - hoge uitscheiding
  - onmiddellijk infectieus, want de oöcysten zijn al gesporuleerd
  - resistent
 • Hoe kan cryptosporidium overgedragen worden?
  Van koe naar kalf: koe heeft er geen last meer van, maar scheidt het wel uit. Kalf pikt het bij de geboorte op
  Van kalf op kalf: kan pas wanneer ze in een groep worden gezet en dit is zo rond de 6 weken
  Van kalf op mens---> zoönose dus
  en van kalf op andere zoogdieren

  verder kan het kalf besmet raken door besmet water of voedsel en door een besmette omgeving: wat kan door mest aan de laarzen van de boer die besmet is, of bij schoonmaken dat het water het erlangs voert
 • Komt cryptosporidium veel voor?
  JA
 • Wat is de pathogenese van cryptosporidium?
  Zit in het caudale deel van de dunne darm. Hij vernietigt daar epitheelcellen en zorgt voor atrofie van de microvilli. Hij zit niet helemaal extra-cellulair en ook niet helemaal intracellulair
  Het vermindert de activiteit van de intracellulaire enzymen en enzymen ter hoogte van de microvilli 
  en zorgt voor een verminderde absorptie en vertering

  kortom: diarree
 • Van welke factoren is de mate van diarree afhankelijk bij cryptosporidium?
  - leeftijd, meer bij 1-2 weken oude dieren
  - infectiedruk, daarom is hygiëne zo belangrijk
  - immuunstatus, daarom is colostrum belangrijk
  - menginfecties maken het erger
 • Wat zijn de symptomen van een cryptosporidiose?
  - diarree zonder bloed, het is pasteus tot waterig en geel/groen van kleur
  - dehydratatie
  - verminderde groei
  - sterfte vaak bij menginfecties
 • Op welke manieren kun je onderzoeken of een kalf is besmet met cryptosporidium?
  - aantonen van oöcysten kan omdat er veel oöcysten in de mest zullen zitten:

  Je moet wel een kleuring gebruiken aangezien ze klein zijn en niet opvallen. 
  2 kleuringen:
  - Heine's carbolfuchsine kleuring kleurt de achtergrond
  - Ziehl-Neelsen kleuring kleurt de oöcysten 
  (uiteraard gebruik je maar 1 van beide kleuringen)

  - aantonen van antigenen in de feces. Hiervoor zijn de volgende methoden beschikbaar:

  - ELISA
  - Immunofluorescentie
  - immunochromatografie (is een dipstick en kan ter plaatse gebruikt worden)

  Uiteraard kun je ook post mortem met een microscoop kijken of het darmepitheel aangetast is 
 • Hoe gaat de behandeling en controle van cryptosporidiose?
  Zieke kalveren isoleren, behandelen met halofuginone per os en je kunt ze electrolieten geven ter ondersteuning

  in-contact kalveren (aangrenzende hutten bijvoorbeeld) behandelen met halofuginone

  nieuwgeboren kalveren ook + colostrum geven

  omgeving behandelen: grondig reinigen. Dan stoomreiniger of ammoniumhydroxide

  huisvesting aanpassen:
  - schone huisvesting, liefst individueel
  - buiten beter dan binnen
  - elk kalf eigen drinkemmer
  - moeders vaccineren om andere infecties te vermijden
 • Halofuginone zorgt er niet voor dat de parasiet volledig weggaat. Waarom is het dan toch nuttig om te geven bij cryptosporidium?
  Piek van oöcystenuitscheiding wordt een week uitgesteld, waardoor het kalf al een betere immuniteit heeft en de diarree vermindert
 • Hoe wordt Giardia overgedragen (transmissie)?
  Fecaal-oraal
 • Wat is de prepatente periode van Giardia?
  5-10 dagen
 • Wat zijn de eigenschappen van de uitgescheiden cysten van Giardia?
  - onmiddellijk infectieus
  - resistent
 • Wat zijn de symptomen van Giardiose?
  Gaat vaak asymptomatisch, maar kan geven:
  - chronische, intermitterende diarree
  - verminderde groei
  - dof en slecht haarkleed
 • Wat zijn de problemen bij de diagnose van Giardiose?
  1. Er is een intermitterende uitscheiding, dus sommige dagen wordt er niets uitgescheiden
  2. Piek van uitscheiding is voorbij wanneer de piek van de symptomen beginnen
  3. De cysten zijn klein
 • Hoe kun je Giardiose toch aantonen?
  Aantonen van cysten in feces-->sedimentatie-flotatie+lugolkleuring, maar dit is arbeidsintensief en betrouwbaarheid is dus niet heel hoog, vanwege de intermitterende uitscheiding

  Aantonen van antigen in de feces:
  - ELISA
  - Immunofluorescentie
  - dip-stick is niet gevoelig genoeg vanwege het lage aantal cysten

   Eventueel kun je DNA in de feces aantonen via PCR, maar lijkt me te duur

  Altijd eerst andere oorzaken uitsluiten zoals BVD en coccidiose aangezien dat vaker voorkomt
 • Wat is de behandeling van Giardiose?
  1 keer per dag voor 3 dagen fenbendazole geven per os.

  Fenbendazole is niet geregistreerd voor Giardiose=off label, maar wordt gebruikt omdat er niets anders is. Het is eigenlijk een ontwormingsproduct. Het is tot nu toe vooral gebruikt in experimentele studies
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat Giardia niet terugkomt?
  - kalveren verhuizen naar lege stal aan het eind van de behandeling--> maar vaak niet beschikbaar
  - stal/box grondig reinigen--> liefst goed laten drogen, maar dat betekent weer leegstand
  - ontsmetten na het reinigen met stoom of ammoniumhydroxide
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de pathologie van Neosporose?
Begin van de dracht: foetale sterfte en resorptie of vruchtbaarheidsproblemen

vroege dracht (<3-4 maand): mummificatie gevolgd door abortus

latere dacht (3-6 maand): abortus

einde van de dracht: zwak kalf of een levend, gezond kalf
Wat voor fecesonderzoek kun je doen bij leverbot?
- Sedimentatie-flotatie--> gewoon met 4 gram mest krijg je precies de goede gevoeligheid)
- miniflotac
- botvanger (gewoon een soort zeef met verschillende gaten. Heel gevoelig, eigenlijk te)
- copro-antigen ELISA

-->intermitterende uitscheiding dus meerdere stalen nodig
Welke infectie is het ergst van fasciola hepatica: zomer of winter?
Die van de zomer, want dan zijn er meer slakken en dan zijn er dus ook meer leverbotten
Wanneer ontwikkelen de eieren zich het snelst van ostertagia?
April tot eind augustus
Hoe gaat de preventie van echinococcus in endemische gebieden?
- vermijden van het eten van ongewassen bosvruchten
- contact met dode vossen vermijden
- huisdieren regelmatig coprologisch onderzoeken
Hoe gaat de behandeling van mensen met alveolaire echinococcose?
Chirurgische behandeling samen met abendazole voor het leven
Wat is het belang van echinococcus bij de mens?
Kan alveolaire echinococcose geven, bijna uitsluitend in de lever
- cyste zonder wand infiltreren in het parenchym
- klinische verschijnslen pas na vele jaren na infectie
- behandeling zeer moeilijk
--> dikwijls fataal
Wat zijn de symptomen van swimmers itch?
Urticaria achtige letsels na zwemmen in zoet- of brak water in de zomermaanden
Waardoor wordt swimmers itch veroorzaakt?
Besmetting met furcocercariën van trematoden van watervogels
Welke parasiet brengt humane granylocytaire ehrlichiosis over?
Anaplasma phagocytophilum