Summary Class notes - Parodontologie 1

Course
- Parodontologie 1
- Jacco
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
314 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Parodontologie 1

 • 1567980000 College 1: Epidemilogie

 • Waar staat prevalentie voor?
  Het aantal of percentage personen met de ziekte in een populatie
 • Wat zijn verschillende definities van epidemiologie?
  1. De leer van verspreiding van ziekte onder het volk
  2. De systematische bestudering van het voorkomen van ziekte of afwijkingen in populaties, waarbij de groep en niet het individu het object van studie is
  3. De wetenschap die de frequentie van optreden van ziekte bestudeert, deze tracht te begrijpen en te verklaren 
 • Hoe wordt prevalentie vaak uitgedrukt?
  In percentages
 • Hoe wordt incidentie vaak uitgedrukt?
  In aantallen
 • Waar staat de 'full mouth' methode voor?
  De huidige methode voor de prevalentie van parodontium die gebaseerd is op pocket diepte en aanhechtingsverlies bij 6 plaatsen rondom alle elementen
 • Wat gebruiken wij als parodontale screening?
  De DPSI, in november komt er een nieuwe score
 • Waar ligt het kaakbot ten opzichte van de glazuur cement grens?
  1-2 mm apicaalwaarts
 • Leer deze grafiek met getallen en al uit je hoofd
  <-
 • Parodontitis wordt gezien als een multicausale ziekte, wat houdt dit in en waar wordt naar gekeken?
  Dit houdt in dat het meerdere factoren heeft, zoals erfelijkheid, lifestyle en omgeving
 • Epidemiologie houd zich dus vooral bezig met het onderzoek hoe vaak en door welke factoren een ziekte voorkomt in groepen (populaties), maar waar houd het zich nog meer mee bezig?
  - Wat is de oorzaak van de ziekte
  - Hoe kunnen we de ziekte behandelen
  - Hoe vaak komt deze ziekte voor in een populatie 
  - Hoe kunnen we de ziekte voorkomen
  - Door welke factoren wordt dit veroorzaakt 
 • Wat is de definitie van etiologie?
  Leer der ziekteoorzaken. Bestuderen van oorzaken. De vraag: hoe komt het staat centraal in de etiologie. Deze vraag wilt graag de oorzaak achter een ziekte weten
 • Wat is de definitie van risico factor?
  Factor of kenmerk geassocieerd met de ziekte. Hij bepaald hoe groot het gevaar voor schade, verlies of ziekte is. Roken en stress zijn bijvoorbeeld factoren die een ziekte kunnen veroorzaken of verergeren. Dus bijvoorbeeld: roken kan parodontitis verergeren, maar stress ook. Andere voorbeelden zijn een ongezond dieet of slechte mondhygiëne
 • Wat is de definitie van risico indicator?
  (klinisch) waarneembare condities in de mond bijvoorbeeld neiging tot bloeden, pusafvloed, pocketdiepte, recessies, white spots maar ook tumor, rubber calor dolar, funcio laesie, dit is vaak meetbaar
 • Wat valt er onder de gedetailleerde diagnose van parodontitis?
  - Anamnese
  - Klinische inspectie/klinisch beeld
  - Klinische metingen 
  - Rontgen 
 • Wat staat er in het multicuasaal model voor parodontitis?
  - Erfelijkheid
  - Lifestyle
  - Omgeving 
  - (wanneer er een systematische ziekte aanwezige is wordt deze als hoofdoorzakelijk factor bijgevoegd, bijvoorbeeld diabetes, dit kan altijd de paro verergeren) 
  - (er zijn nog meer onbekende factoren, dit staat in het kopje 'unknown factors) 
 • 1568066400 College 2: Behandelplanning bij parodontitis 1

 • Wat valt er onder het klinisch (parodontaal) onderzoek?
  - Het algemeen onderzoek -> de mondgezondheid in kaart brengen
  - Het aanvullen (specifiek) onderzoek -> indien parodontitis is geconstateerd
 • Wat is het doel van een algemeen onderzoek?
  Globaal inzicht verkrijgen in de conditie van zowel de harde als de zachte structuren in de mond en te bepalen of aanvullend onderzoek is geïndiceerd
 • Wat valt er onder het algemeen onderzoek?
  Anamneses uitvoeren
  Zorgvraag verhelderen
  Intra/extra oraal onderzoek
  Plaque niveau bepalen
  Cariës diagnostiek/afwijkingen aan de harde weefsels
  DPSI bepalen
  Zorgbehoefte bespreken 
 • Welke anamnese vragen kun je stellen bij het denken aan parodontitis?
  - Familie met paro?
  - Stress? -> uitdrukken van 1 tot 10
  - Diabetes, andere ziekte?
  - BMI?
  - Medicijnen?
  - Roken? 
 • Welke andere anamnese gegevens heb je in relatie met parodontitis?
  - Pijn
  - Tandhalsgevoeligheid
  - Tandvleesbloed
  - Vieze smaak/slechte adem
  - Losstaande gebitselementen 
  - Verplaatsen van gebitselementen 
  - Tandpersen/knarsen 
 • Wat is het verschil tussen gingivitis en parodontitis?
  Gingivitis is een normale ontstekingsreactie, bij parodontitis is er een abnormale ontstekingsreactie/afweerreactie
 • Wanneer doe je een aanvullend onderzoek?
  Als er parodontitis in geconstateerd
 • Waar is CPITN voor in het leven geroepen?
  Voor het bepalen van een behandelbehoefte bij grote populaties
 • Waar wordt de CPITN vooral voor gebruikt?
  Om de prevalentie te meten, dit is eigenlijk niet helemaal de bedoeling omdat je in de score het aanhechtingsverlies mist
 • Waar staat de score 0 voor bij CPITN?
  Gezond, pocketdiepte minder dan 3mm, geen tandsteen, geen recessie, geen bloeding na sonderen
 • Waar staat score 1 voor bij CPITN?
  Pocketdiepte minder dan 3mm, geen tandsteen, geen retenties, wel bloeding na het sonderen op 1 of meerdere plekken
 • Waar staat score 2 voor bij CPITN?
  Pocketdieptes kleiner dan 3mm, wel supra of subgingivaal tandsteen of retenties
 • Waar staat score 3 voor bij het CPITN?
  Aanwezigheid van pockets van 4-5mm diep
 • Waar staat score 4 voor bij het CPITN?
  Aanwezigheid van pockets groter dan 6mm diep
 • Wat is de diagnostiek bij gingivitis?
  Een infectie aan het tandvlees, bloeden na sonderen (BOP) of een pseudo pocket, zolang je maar niet voorbij de glazuur cement grens komt
 • Wat is de diagnostiek bij parodontitis?
  Parodontale afbraak, aanhechtingsverlies, botafbraak op röntgenfoto's zichtbaar, aanwezigheid van furcaties en mobiliteit
 • Welke DPSI scores vallen onder het paro preventie protocol?
  Categorie A, waar in DPSI 0,1 en 2 in zitten
 • Waar staat DPSI score 3- voor?
  Pockets van 4-5 mm zonder terug getrokken tandvlees
 • Wat doe je als je in een categorie B van de DPSI zit?
  Je gaat kijken of je naar het paro preventie protecol gaat of naar het paro protocol, daarbij kijk je naar leeftijd, heb je een pocket van 4-5 mm zonder terug getrokken tandvlees maar ben je jonger dan 12 jaar dan ga je naar het paro protocol, maar ben je ouder dan 12 jaar dan blijf je in het preventieprotocol met duidelijk evaluatie, je wilt er ook voor zorgen dat de patient terug gaat naar categorie A, is dit niet het geval dan alsnog overgaan op het paro protocol
 • Wat gaat de DPSI in november vervangen?
  De periodieke parodontale screening (PPS)
 • Waar staat score 1 voor bij PPS?
  Pockets tot en met 3 mm
 • Waar staat score 2 voor bij PPS?
  Aanwezigheid van licht verdiepte pockets tot en met 5 mm
 • Waar staat score 3 voor bij PPS?
  Aanwezigheid van sterk verdiepte pockets van groter dan 6mm
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 1 bij het PPS?
  Het basisadvies mondverzorging is 2x daags gedurende minimaal 2 minuten te poetsen met fluoride tandpasta. Dit kan op indicatie worden aangevuld met interdentale reiniging. Waar nodig wordt dit ondersteund met primaire preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supragingivale gebitsreiniging
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 2 bij het PPS?
  Primaire preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supra en eventueel subgingivale gebitsreiniging. Indien er bij volgende screeningsmomenten sprake is van een onvoldoende therapierespons kan aanvullen een parodontaal onderzoek nodig zijn. Op basis van deze diagnostiek wordt de aanvullende behandelingsbehoefte bepaald
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 3 bij het PPS?
  Aanvullend parodontaal onderzoek en diagnostiek op basis waarna de behandelingsbehoefte wordt bepaald. In overleg met de patiënt wordt het zorgdoel zo nodig aangepast en een zorgplan op maat opgesteld.
 • Leer een goed ingevulde paro status uit je hoofd
  Er komt een vraag in het tentamen of de paro status goed is ingevuld of niet
 • Welke röntgenfoto's worden gebruikt bij een paro patiënt?
  Altijd solo opnames, zodat je goed het botniveau kunt zien
 • Wat kunt je halen uit een parodontiumstatus en rontgen status?
  De diagnose, prognose, behandelplan
 • Wat mis je vooral bij de CPITN score?
  Het meten van de parodontale afbraak. Je meet namelijk niet of je voorbij de glazuur cement grens gaat of niet
 • Wat houdt het aanhechtingsverlies in?
  Meten vanaf het moment dat je voorbij de glazuur cement grens gaat tot de bodem. (dus stel je hebt een patiënt met paro, maar de gingiva ligt nog goed om de tand,  dan meet je waarschijnlijk 5 mm met je pocketsonde naar beneden, maar je meet pas vanaf de glazuur cement grens waardoor je op een aanhechtingsverlies van 3,5 mm komt)
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI van 3- zonder aanhechtingsverlies, wat doe je dan?
  Er is geen aanvullend onderzoek verijst
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI 3- met aanhechtingsverlies , wat doe je dan?
  Je maakt een pocket registratie
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI van 3 - met aanhechtingsverlies en furcaties, wat doe je dan?
  Dan maak je een parodontium status
 • Als we kijken naar het aanvullen (specifiek) onderzoek bij een DPSI 3+ en 4, wat doe je dan?
  Dan maak je een parodontium status
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat valt er onder terminaal botverlies?
Dat de tand alleen nog aan de apex vast zit
Bij de classificatie van de uitgebreidheid van parodontitis, waar staat gegeneraliseerd dan voor?
Bij meer dan 14 elementen: > 14
Bij minder dan 14 elementen: 8-14 
Bij de classificatie van de uitgebreidheid van parodontitis, waar staat Semi gegeneraliseerd dan voor?
Bij meer dan 14 elementen: 8-13
Bij minder dan 14 elementen: - 
Bij de classificatie van de uitgebreidheid van parodontitis, waar staat Lokaal dan voor?
Bij meer dan 14 elementen: 2-7
Bij minder dan 14 elementen: 2-7
Bij de classificatie van de uitgebreidheid van parodontitis, waar staat incidenteel dan voor?
Bij meer dan 14 elementen: 1
Bij minder dan 14 elementen: 1 
Als bij patiënten boven de 36 jaar kan worden aangetoond dat zij al matige tot ernstige parodontitis hadden voor hun 36ste hoe wordt het dan benoemd?
Dan wordt parodontitis geclassificeerd als 1 van de vormen voorkomend voor het 36e levensjaar
Onder chronische parodontitis valt de agressieve parodontitis, welke 3 dingen vallen daar weer onder?
Prepuberale, Juvieniele en postadolecente
Welke 2 vormen van parodontitis vallen onder de chronische vormen?
Agressieve parodontitis en chronische parodontitis
Welke 2 vormen van parodontitis vallen onder de acute vormen?
ANUG en ANUP
Wat voor een bodwand defect zien we hier?
vierwandige botdefecten: het gaat meestal om een komvormig defect rondom een gebitselement