Summary Class notes - Parodontologie 1

Course
- Parodontologie 1
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
485 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Parodontologie 1

 • 1602194400 Belangrijke scores

 • Wat is score 0 bij CPITN?
  Gezond, pocketdiepten < 3 mm, geen tandsteen, geen retenties, geen bloeding na sonderen.
 • Wat is score 1 bij CPITN?
  Pocketdiepte <3 mm, geen tandsteen, geen retentie, wel bloeding na 
  sonderen op een of meer plekken.
 • Wat is score 2 bij CPITN?
  Pocketdiepten <3mm, wel supra- of subgingivaal tandsteen of retenties.
 • Wat is score 3 bij CPITN?
  Aanwezigheid van pockets van 4-5 mm diep.
 • Wat is score 4 bij CPITN?
  Aanwezigheid van pockets van > 6 mm diep.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 0 CPITN?
  Behoeft geen behandeling.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 1 CPITN?
  Zelfzorg bevorderen
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 2 CPITN?
  Professionele gebitsreiniging/ elimineren retentie en zelfzorg bevorderen.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 3 CPITN?
  Scalen (en rootplanen) elimineren retentie en zelfzorg bevorderen.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 4 CPITN?
  Complexe parodontale behandeling: scalen en rootplanen, zelfzorg 
  bevorderen en mogelijke parodontale chirurgie.
 • Wat is score 1 bij PPS?
  Pockets tot en met 3 mm
 • Wat is score 2 bij PPS?
  Aanwezigheid van matig verdiepte pockets tot en met 5 mm
 • Wat is score 3 bij PPS?
  Aanwezigheid van sterk verdiepte pockets > 6mm.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 1 PPS?
  Het basisadvies mondverzorging van Ivoren Kruis, 2 keer per dag poetsen met 
  fluoride tandpasta.
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 2 PPS?
  Preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supra- en 
  eventueel subgingivale gebitsreiniging. 
 • Wat is de behandelbehoefte bij score 3 PPS?
  Aanvullend parodontaal onderzoek en diagnostiek.
 • Wat is score 0 bij mobiliteit?
  Fysiologische beweeglijkheid.
 • Wat is score 1 bij mobiliteit?
  Beweeglijkheid van ± 0,2 -1 mm in horizontale richting.
 • Wat is score 2 bij mobiliteit?
  Beweeglijkheid van ± 1 – 2 mm in horizontale richting (complicerende factor).
 • Wat is score 3 bij mobiliteit?
  Horizontale mobiliteit van meer dan 2 mm en/ of mobiliteit in axiale (verticale) 
  richting (complicerende factor).
 • Wat is graad 0 bij furcatie?
  Botafbraak, maar niet in de furcatie
 • Wat is graad I bij furcatie?
  Botverlies < 3 mm in horizontale zin
 • Wat is graad IIa bij furcatie?
  Botverlies 4 tot 5 mm zonder doorgankelijkheid 
 • Wat is graad IIb bij furcatie?
  Botverlies > 6 mm (maar niet toegankelijk)
 • Wat is graad III bij furcatie?
  Doorgankelijkheid (de sonde gaat er helemaal doorheen)
 • Wat zijn de complicerende problemen?
  • Botafbraak > 1/3 deel van de wortellengte
  • Angulaire botdefecten
  • Mobiliteit 3 (terminaal botverlies)
  • Furcatie graad 2A/B en 3
  • Paro-endo problemen
 • Wat is stadium I bij botafbraak?
  botafbraak is < 15% of 2 mm
 • Wat is stadium II bij botafbraak?
  botafbraak is 15% - 33% (< 1/3 wortellengte)
 • Wat is stadium III bij botafbraak?
  botafbraak is 33% - 66% (> 1.3 - < 2/3 wortellengte)
 • Wat is stadium IV bij botafbraak?
  botafbraak is > 66% (> 2/3 wortellengte)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Parodontologie 1

 • 1567980000 College 1: Epidemilogie

 • Waar staat prevalentie voor?
  Het aantal of percentage personen met de ziekte in een populatie
 • Wat zijn verschillende definities van epidemiologie?
  1. De leer van verspreiding van ziekte onder het volk
  2. De systematische bestudering van het voorkomen van ziekte of afwijkingen in populaties, waarbij de groep en niet het individu het object van studie is
  3. De wetenschap die de frequentie van optreden van ziekte bestudeert, deze tracht te begrijpen en te verklaren 
 • Hoe wordt prevalentie vaak uitgedrukt?
  In percentages
 • Hoe wordt incidentie vaak uitgedrukt?
  In aantallen
 • Waar staat de 'full mouth' methode voor?
  De huidige methode voor de prevalentie van parodontium die gebaseerd is op pocket diepte en aanhechtingsverlies bij 6 plaatsen rondom alle elementen
 • Wat gebruiken wij als parodontale screening?
  De DPSI, in november komt er een nieuwe score
 • Waar ligt het kaakbot ten opzichte van de glazuur cement grens?
  1-2 mm apicaalwaarts
 • Leer deze grafiek met getallen en al uit je hoofd
  <-
 • Parodontitis wordt gezien als een multicausale ziekte, wat houdt dit in en waar wordt naar gekeken?
  Dit houdt in dat het meerdere factoren heeft, zoals erfelijkheid, lifestyle en omgeving
 • Epidemiologie houd zich dus vooral bezig met het onderzoek hoe vaak en door welke factoren een ziekte voorkomt in groepen (populaties), maar waar houd het zich nog meer mee bezig?
  - Wat is de oorzaak van de ziekte
  - Hoe kunnen we de ziekte behandelen
  - Hoe vaak komt deze ziekte voor in een populatie 
  - Hoe kunnen we de ziekte voorkomen
  - Door welke factoren wordt dit veroorzaakt 
 • Wat is de definitie van etiologie?
  Leer der ziekteoorzaken. Bestuderen van oorzaken. De vraag: hoe komt het staat centraal in de etiologie. Deze vraag wilt graag de oorzaak achter een ziekte weten
 • Wat is de definitie van risico factor?
  Factor of kenmerk geassocieerd met de ziekte. Hij bepaald hoe groot het gevaar voor schade, verlies of ziekte is. Roken en stress zijn bijvoorbeeld factoren die een ziekte kunnen veroorzaken of verergeren. Dus bijvoorbeeld: roken kan parodontitis verergeren, maar stress ook. Andere voorbeelden zijn een ongezond dieet of slechte mondhygiëne
 • Wat is de definitie van risico indicator?
  (klinisch) waarneembare condities in de mond bijvoorbeeld neiging tot bloeden, pusafvloed, pocketdiepte, recessies, white spots maar ook tumor, rubber calor dolar, funcio laesie, dit is vaak meetbaar
 • Wat valt er onder de gedetailleerde diagnose van parodontitis?
  - Anamnese
  - Klinische inspectie/klinisch beeld
  - Klinische metingen 
  - Rontgen 
 • Wat staat er in het multicuasaal model voor parodontitis?
  - Erfelijkheid
  - Lifestyle
  - Omgeving 
  - (wanneer er een systematische ziekte aanwezige is wordt deze als hoofdoorzakelijk factor bijgevoegd, bijvoorbeeld diabetes, dit kan altijd de paro verergeren) 
  - (er zijn nog meer onbekende factoren, dit staat in het kopje 'unknown factors) 
 • 1568066400 College 2: Behandelplanning bij parodontitis 1

 • Wat valt er onder het klinisch (parodontaal) onderzoek?
  - Het algemeen onderzoek -> de mondgezondheid in kaart brengen
  - Het aanvullen (specifiek) onderzoek -> indien parodontitis is geconstateerd
 • Wat is het doel van een algemeen onderzoek?
  Globaal inzicht verkrijgen in de conditie van zowel de harde als de zachte structuren in de mond en te bepalen of aanvullend onderzoek is geïndiceerd
 • Wat valt er onder het algemeen onderzoek?
  Anamneses uitvoeren
  Zorgvraag verhelderen
  Intra/extra oraal onderzoek
  Plaque niveau bepalen
  Cariës diagnostiek/afwijkingen aan de harde weefsels
  DPSI bepalen
  Zorgbehoefte bespreken 
 • Welke anamnese vragen kun je stellen bij het denken aan parodontitis?
  - Familie met paro?
  - Stress? -> uitdrukken van 1 tot 10
  - Diabetes, andere ziekte?
  - BMI?
  - Medicijnen?
  - Roken? 
 • Welke andere anamnese gegevens heb je in relatie met parodontitis?
  - Pijn
  - Tandhalsgevoeligheid
  - Tandvleesbloed
  - Vieze smaak/slechte adem
  - Losstaande gebitselementen 
  - Verplaatsen van gebitselementen 
  - Tandpersen/knarsen 
 • Wat is het verschil tussen gingivitis en parodontitis?
  Gingivitis is een normale ontstekingsreactie, bij parodontitis is er een abnormale ontstekingsreactie/afweerreactie
 • Wanneer doe je een aanvullend onderzoek?
  Als er parodontitis in geconstateerd
 • Waar is CPITN voor in het leven geroepen?
  Voor het bepalen van een behandelbehoefte bij grote populaties
 • Waar wordt de CPITN vooral voor gebruikt?
  Om de prevalentie te meten, dit is eigenlijk niet helemaal de bedoeling omdat je in de score het aanhechtingsverlies mist
 • Waar staat de score 0 voor bij CPITN?
  Gezond, pocketdiepte minder dan 3mm, geen tandsteen, geen recessie, geen bloeding na sonderen
 • Waar staat score 1 voor bij CPITN?
  Pocketdiepte minder dan 3mm, geen tandsteen, geen retenties, wel bloeding na het sonderen op 1 of meerdere plekken
 • Waar staat score 2 voor bij CPITN?
  Pocketdieptes kleiner dan 3mm, wel supra of subgingivaal tandsteen of retenties
 • Waar staat score 3 voor bij het CPITN?
  Aanwezigheid van pockets van 4-5mm diep
 • Waar staat score 4 voor bij het CPITN?
  Aanwezigheid van pockets groter dan 6mm diep
 • Wat is de diagnostiek bij gingivitis?
  Een infectie aan het tandvlees, bloeden na sonderen (BOP) of een pseudo pocket, zolang je maar niet voorbij de glazuur cement grens komt
 • Wat is de diagnostiek bij parodontitis?
  Parodontale afbraak, aanhechtingsverlies, botafbraak op röntgenfoto's zichtbaar, aanwezigheid van furcaties en mobiliteit
 • Welke DPSI scores vallen onder het paro preventie protocol?
  Categorie A, waar in DPSI 0,1 en 2 in zitten
 • Waar staat DPSI score 3- voor?
  Pockets van 4-5 mm zonder terug getrokken tandvlees
 • Wat doe je als je in een categorie B van de DPSI zit?
  Je gaat kijken of je naar het paro preventie protecol gaat of naar het paro protocol, daarbij kijk je naar leeftijd, heb je een pocket van 4-5 mm zonder terug getrokken tandvlees maar ben je jonger dan 12 jaar dan ga je naar het paro protocol, maar ben je ouder dan 12 jaar dan blijf je in het preventieprotocol met duidelijk evaluatie, je wilt er ook voor zorgen dat de patient terug gaat naar categorie A, is dit niet het geval dan alsnog overgaan op het paro protocol
 • Wat gaat de DPSI in november vervangen?
  De periodieke parodontale screening (PPS)
 • Waar staat score 1 voor bij PPS?
  Pockets tot en met 3 mm
 • Waar staat score 2 voor bij PPS?
  Aanwezigheid van licht verdiepte pockets tot en met 5 mm
 • Waar staat score 3 voor bij PPS?
  Aanwezigheid van sterk verdiepte pockets van groter dan 6mm
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 1 bij het PPS?
  Het basisadvies mondverzorging is 2x daags gedurende minimaal 2 minuten te poetsen met fluoride tandpasta. Dit kan op indicatie worden aangevuld met interdentale reiniging. Waar nodig wordt dit ondersteund met primaire preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supragingivale gebitsreiniging
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 2 bij het PPS?
  Primaire preventie bestaande uit individuele instructie mondhygiëne en supra en eventueel subgingivale gebitsreiniging. Indien er bij volgende screeningsmomenten sprake is van een onvoldoende therapierespons kan aanvullen een parodontaal onderzoek nodig zijn. Op basis van deze diagnostiek wordt de aanvullende behandelingsbehoefte bepaald
 • Wat is het therapie advies in grote lijnen bij de score 3 bij het PPS?
  Aanvullend parodontaal onderzoek en diagnostiek op basis waarna de behandelingsbehoefte wordt bepaald. In overleg met de patiënt wordt het zorgdoel zo nodig aangepast en een zorgplan op maat opgesteld.
 • Leer een goed ingevulde paro status uit je hoofd
  Er komt een vraag in het tentamen of de paro status goed is ingevuld of niet
 • Welke röntgenfoto's worden gebruikt bij een paro patiënt?
  Altijd solo opnames, zodat je goed het botniveau kunt zien
 • Wat kunt je halen uit een parodontiumstatus en rontgen status?
  De diagnose, prognose, behandelplan
 • Wat mis je vooral bij de CPITN score?
  Het meten van de parodontale afbraak. Je meet namelijk niet of je voorbij de glazuur cement grens gaat of niet
 • Wat houdt het aanhechtingsverlies in?
  Meten vanaf het moment dat je voorbij de glazuur cement grens gaat tot de bodem. (dus stel je hebt een patiënt met paro, maar de gingiva ligt nog goed om de tand,  dan meet je waarschijnlijk 5 mm met je pocketsonde naar beneden, maar je meet pas vanaf de glazuur cement grens waardoor je op een aanhechtingsverlies van 3,5 mm komt)
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI van 3- zonder aanhechtingsverlies, wat doe je dan?
  Er is geen aanvullend onderzoek verijst
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI 3- met aanhechtingsverlies , wat doe je dan?
  Je maakt een pocket registratie
 • Als we kijken naar het aanvullend (specifiek) onderzoek bij een DPSI van 3 - met aanhechtingsverlies en furcaties, wat doe je dan?
  Dan maak je een parodontium status
 • Als we kijken naar het aanvullen (specifiek) onderzoek bij een DPSI 3+ en 4, wat doe je dan?
  Dan maak je een parodontium status
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat veroorzaken cytokinen die onder invloed van bacteriële infectie tot expressie worden gebracht?
 • Verhoogde productie van proteolytische enzymen
 • Verlaagde uitscheiding van enzymremmers
Wat doen parodontale pathogene bij RANKL en OPG?
 • Stimuleren productie RANKL
 • Remmen productie OPG
 • Stimuleren productie cytokinen
Wat doen cytokinen bij RANKL en OPG?
 • Stimuleren productie RANKL
 • Remmen productie OPG
 • Verhoogde gevoeligheid voor RANKL door verhoogde expressie van RANK op osteoclastvoorlopers
Wat zijn de stappen bij een verhoogde RANKL/OPG ratio bij parodontitis?
 1. Aanwezigheid van ontstekingscellen die veel RANKL kunnen produceren.
 2. Aanwezigheid van hoge concentraties cytokinen (o.a. IL-1 en TNF-a)
 3. aanwezigheid van parodontale pathogenen
Wat beïnvloedt het aantal osteoclasten?
De verhouding RANKL-OPG
Wat gebeurt er als er geen RANKL meer is op te binden?
Er zijn geen RANKL meer om zich te binden op RANK-receptor op de osteoclasten voorlopercellen. Als de osteoclast voorlopercellen niet gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen tot osteoclasten dan gaan ze dood.
Wat gebeurt er als de ratio laag is bij RANKL-OPG?
Is er weinig RANKL maar veel OPG. Hierdoor zullen alle RANKL gebonden zijn aan OPG (OPG is in meerderheid).
Wat gebeurt er met niet gebonden RANKL moleculen?
Deze niet gebonden RANKL moleculen kunnen met RANK receptor op osteoclastvoorlopercellen binden en stimuleren de vorm van de osteoclasten van deze voorlopercellen.
Wat gebeurt er als de ratio hoog is bij RANKL-OPG?
Is er veel RANKL maar weinig OPG. Er is dus niet genoeg OPG om alle RANKL moleculen te binden. (rechts van afbeelding).
Wat beïnvloeden de ratio?
De vorming van osteoclasten