Summary Class notes - Parodontologie 2

Course
- Parodontologie 2
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
149 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Parodontologie 2

 • 1619820000 Subgingivale gebitsreiniging

 • Welke onderzoeken heb je bij subgingivale gebitreiniging?
  • Intra en extra oraal onderzoek
   • Intra oraal onderzoek: functie onderzoek, elementen, gingiva, fistels, abcessen, necrose, afgeplakte papillen --> indicatie parodontitis
  • Parodontiumstatus
  • Röntgenfoto's 
  • Hoeveelheid subgingivaal tandsteen
 • Je kunt bij PPS bij score 2 twee kanten op gaan, welke zijn dit?
  Paro preventie en paro protocol
 • Waar kijk je na bij de beslissing welk protocol je gebruikt bij een PPS van 2?
  • Anamneses
  • Alle onderzoeken
  • Aanvullende onderzoeken
  • Diagnostiek
  • Motivatie 
  • Zelfzorg 
  • Onderliggende aandoeningen 
 • Op basis van de gegevens van de parodontiumstatus en de röntgenologische analyse kan voor elk element afzonderlijk een prognose worden bepaald. Een volledige röntgenstatus geeft informatie over de bothoogte (is er botafbraak?), klopt het wat ik meet? De wortelmorfologie, aanwezigheid tandsteen, furcaties en cariës. 
   
 • Welke soort röntgenfoto's wil je het liefst maken bij het maken van een prognose bij parodontitis?
  Je wilt het liefst verticale bitewings en solo’s gebruiken.
 • Welke onderzoeksinstrumentatium gebruik je bij subgingivale gebitsreiniging?
  • Pocketsonde 10 mm
  • DPSI sonde (snelle screening)
  • Pocketsonde 15 mm
  • Furcatie sonde 3 mm markering 
 • Er zit een verschil in meten met de pocketsonde, waar hangt het van af?
  • Wijze van sonderen; meten of voelen
  • Hoeveelheid druk
  • Tactiele vaardigheden
  • Aanvullende informatie; BOP; röntgenfoto's 
 • Waar moet je op letten bij de wortelmorfologie bij subgingivale reiniging?
  • Een- en meer wortelige elementen
  • Groeven (root furrows); bollige groeven kunnen een plaque retentie plaats zijn als de patient er niet goed bij kan met de tandenborstel/ ragers etc.
  • Concaviteiten
  • Grillige botverloop; botafbraak is niet altijd evenwijdig, kan ook schruin/ grillig verlopen. 
 • Premolaar in de bovenkaak
  • Rootforrow 14 mesiaal
  • Referentie kader is de glazuur-cementgrens


  Een wortel afwijking kan het onderzoek/ gebitsreiniging bemoeilijken
 • Wat is een furcatie?
  De overgang van het ongesplitste deel naar het gesplitste deel van het wortelcomplex
 • Wat is de furcatie ingang?
  Overgangsgebied tussen de wortelstam en de kegels
 • Wat is de wortelspreiding?
  De afstand van het verloop tussen de kegels (de wortelspreiding bij 82 zijn veel minder gespreid dan 6e elementen, dit kan er voor zorgen dat het moeilijker is om bij de furcatie te komen.
 • Wat zijn wortel concaviteiten?
  Groeven in het wortel oppervlak die vanuit de furcatie lopen
 • Wat is furcation arrow?
  Doorgang van furcatie; buccaal, mesiaal en distaal
 • In de onderkaak:
  De groene pijl geeft de furcation arrow
  (verwijde parodontale spleet) aan,
  de gele pijl/ de lichte zwarting tussen de kegels geeft de furcatie ingang aan.
 • In de bovenkaak:
  De blauwe pijl geeft de furcation arrow aan, 
  dit lijkt op een driehoekje die naar rechtsboven wijst (je ziet hem meer aan de mesiale wortel en niet in de splitsing). In de bovenkaak in molaren heb je drie mogelijke doorgangen voor fucaties (buccaal, mesiaal en distaal).
 • Beoordeel iedere furcatie ingang bij meerwortelige elementen afzonderlijk. Bij de bovenmolaar (linker afbeelding; 6e) zijn er drie mogelijk furcatie ingangen. Je meet vanaf palatinaal en niet buccaal. 
 • Wat zijn de furcatie gradering?
  Graad 0 t/m III
 • Wat is graad 0 bij furcatie?
  Botafbraak maar niet in de furcatie
 • Wat is graad I bij furcatie?
  Botverlies < 3 mm in horizontale zin
 • Wat is graad II bij furcatie?
  Botverlies > 3 mm zonder doorgankelijkheid
 • Wat is graad III bij furcatie?
  Doorgankelijk
 • Furcatie gradering
 • Furcatie graad 0
 • Furcatie graad I
 • Furcatie graad II
 • Furcatie graad III
 • Welke factoren kunnen de behandelingen beïnvloeden?
  • Tandsteen
  • pocketdiepte
  • wortelanatomie
  • furcatie problemen
  • medewerking van de patiënt
  • vaardigheid van de behandelaar met betrekking tot subgingivaal reinigen
 • Waar is subgingivale gebitsreiniging op gericht?
  Het ontstekingsbrij krijgen van het parodontale weefsels.
 • Hoe wordt bij subgingivale gebitsreiniging het ontstekingsvrij gemaakt?
  Door het zorgvuldig verwijderen van plaque en tandsteen wordt het worteloppervlak in een zodanige conditie gebracht dat het parodontium kan herstellen en de gingiva weer strak om het gebitselement komt te liggen. 
 • Waar moet subgingivale gebitsreiniging klinisch tot leiden?
  Klinisch moet dit leiden tot afname van de pocketdiepte, vermindering van bloeding bij sonderen en winst in aanhechtingsniveau. 
 • Bij subgingivale gebitsreiniging wordt tandsteen en plaque verwijderd. Het is een zeer lastige instrumentatie techniek, waarbij het worteloppervlak zorgvuldig ontdaan moet worden. Dit is vooral van belang als we met ons parodontale therapie willen toewerken naar regeneratief herstel van het parodontium. Regeneratie is alleen mogelijk onder de conditie van een schoon en niet gecontamineerd worteloppervlak
 • Subgingivaal tandsteen is hard en moeilijk te verwijderen. De zachte bedekkende weefsels en vaak onvermijdelijke optredende bloedingen zijn een belemmering voor een nauwgezette instrumentatie. Het instrumenteren van het worteloppervlak die met overlappende halen te worden uitgevoerd. Bedenk dat het instrument soms een klein contactvlak heeft met de wortel, doordat de vorm van het curette blad en de kromming van de wortel meestal niet gelijk zijn. Een holle en concave of vlakke of bolle complexe vorm van de wortels, maar ook wortelgroeve (zoals rootfurrows) kunnen grondige reiniging bemoeilijken. 
 • Wanneer is het slecht te reinigen bij wortel oppervlak?
  • Holle, concave, vlakke of bolle complexe vorm van wortels
  • wortelgroeve 
  • meerwortelige elementen - de wortelsplitsing 
  • Ruwe furcatiedak
 • Het werkblad moet subgingivaal zo goed mogelijk in contact met het worteloppervlak blijven om schade aan de gingivale weefsels te voorkomen. Vooral in nauwe pockets of in situaties waarbij aanhechtingniveau heel grillig verloopt, kan alleen met een langzame nauwgezette instrumentatie techniek onnodig aanhechtingsverlies worden voorkomen. Nooit mag de gingiva door ruwe instrumentatie na afloop een rage of met gespleten papillen opleveren. 
 • Hoe wordt de keuze om subgingivaal te instrumenteren gemaakt?
  Op basis van pocketmeting en de bloedingsscore, hierbij wordt ook het tandoppervlak afgetast op onregelmatigheden die op tandsteen kunnen wijzen.
 • Alleen bij ontstoken en verdiepte pockets en subgingivaal tandsteen gesignaleerd wordt is subgingivale gebitsreiniging geïnduceerd. Bedenk hierbij dat het gaat om het verwijderen van bacteriën en tandsteen en plaque retentiefactoren. Het systematisch schoonmaken van het worteloppervlak is het belangrijkste en je moet jezelf vermoeden om alleen op het tandsteen verwijderen te concentreren. Als er geen plaque, bloeding en tandsteen in de pockets zit blijf je uit de pockets --> overbehandeling is schadelijk voor de patiënt. 
 • Wat kun je zeggen over subgingivaal tandsteen?
  • Hoeveelheid tandsteen, aard van tandsteen en locatie van tandsteen.
  • het is harder dan supragingivaal en het kan donkerder worden dan supragingivaal tandsteen. De pigmenten van de bloeding trekken in het tandsteen waardoor het dus harder en donkerder van kleur wordt. Hoe donkerder tandsteen wordt, hoe harder tandsteen wordt (hoe meer pigmenten in tandsteen trekken)
  • Tandsteen in het midden van een pocket is het meest hardnekkig
  • Er kunnen ook raciale verschillen zijn; Aziaten hebben harder en meer tandsteen. 
 • Waarom is subgingivaal tandsteen donker en harder?
  De pigmenten van de bloeding trekken in het tandsteen waardoor het dus harder en donkerder van kleur wordt. Hoe donkerder tandsteen wordt, hoe harder tandsteen wordt (hoe meer pigmenten in het tandsteen “trekken”). 
 • Wat is de systematiek bij subgingivale reiniging?
  • Per kwadrant of per sextant of per 2-3 elementen
  • Overzicht over het behandelen gebied, zodat je niks overslaat
  • Je mag niet globaal reinigen (dit kan ervoor zorgen dat als je het subgingivale tandsteen laat zitten de gingiva weer aanhecht en er abcessen ontstaan. 
 • In de bovenkaak wil je de patiënt zo liggend mogelijk behandelen. In de onderkaak wil je de patiënt halfzittend behandelen. 
 • Welke instrumenten kun je gebruiken bij het handmatig reinigen van diepe pockets?
  • Curette after five SPRG
  • Curette after five SAS
  • Furcatie instrumenten
  • Files (grove elementen en heeft een "raspje")
  • Ultrasoon

  Scalers bij pockets van > 3mm is geen optie bij subgingivale reiniging, omdat de vorm van het instrument en de wortels niet gelijk zijn en scalers hebben twee snijranden en kan dus voor beschadiging zorgen. 
 • Verschillende curette
  • Gracey-curette after five met één snijrand en heeft een lange schacht. 
  • Gracey curette 1-2 heeft een verlengde schacht en een gehalveerd werkblad. 
  • Curette 15-16 op mesiale vlakken molaren, beide zijde een mesiaalblad (extra contrahoek en je kan hem daardoor net iets smaller kan inbrengen).
 • Welke instrumenten heb je bij het reinigen van furcaties?
  • Furcatie curette SQBL 1 en 2 (buccaal en linguaal)
  • Furcatie curette SQMD 1 en 2 (mesiaal en distaal)
  • Gracey curette after five mini
  • Universele curette; Mc Call 17/18 curette (twee snijranden) en Columbia curette 13-14
  • DiamandTec file scalers SDCM/D7 en SDCN 7 
 • Welke curette is op de afbeelding weergegeven?
  Furcatie curette SQBL 1 en 2 (buccaal en linguaal)
 • Welke curette is op de afbeelding weergegeven?
  Furcatie curette SQMD 1 en 2 (mesiaal en distaal)
 • Welke curette is op de afbeelding weergegeven?
  Standaard Gracey curette
 • Welke curette is op de afbeelding weergegeven?
  After five curette
 • Welke curette is op de afbeelding weergegeven?
  Mini five curette
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Parodontologie 2

 • 1591567200 Effect van non-chirurgische parodontale therapie bij chronische adulte parodontitis 1, 2 & 3

 • Wat is adulte parodontitis?
  Chronische parodontitis, het is de meest voorkomende vorm van parodontitis die behandeld wordt in de algemene praktijk
 • Wanneer zal het effect van de initiële parodontale behandeling bij patienten met een chronische parodontitis gunstig uitpakken?
  Mits er volgens het protocol wordt behandeld
 • Hoelang ben je bezig met het reinigen van 1 gebitselement?
  10-15 minuten, T22 a €22,10
 • Welke elementen reageren beter op initiele behandelingen?
  Enkelwortelige elementen, meer wortelgier elementen zijn de locaties met functies lastiger te reinigen
 • Wat is het doel van de initiële behandelfase?
  Het elimineren dan wel stabiliseren van het ontstekingsproces in de parodontale weefsel, zodat de afbraak stopt
 • Wat is de methode van de initiële behandelfase?
  Mondhygiëne instructies en supra en subgingivale gebitsreiniging van de gehele mond
 • Wat is het behandelresultaat van de initiële behandelfase?
  - Sterke afname van de plaque en de bloedingsindex 
  - Toename recessie
  - Afname pocketdiepte 
 • Waar wordt het effect door bepaald?
  - Het vermogen van de patient om supragingivaal te reinigen
  - Het vermogen van de behandelaar om subgingivaal te reinigen
  - Samenstelling subgingivale flora
  - Gastheerrespons 
  - Organisatie rondom het Paro-traject 
 • Pocketreductie gaat 2 kanten op, welke zijn dit?
  Winst in aanhechting en verlaging van de marginale gingiva
 • Wat doet de pocket met restbloeding?
  Hoe dieper de pocket, hoe meer restbloeding omdat het oppervlak retelijst groter is
 • Wat doet de pocket met winst in de aanhechting?
  Hoe meer winst in de aanhechting hoe meer recessie na de behandeling
 • Wanneer kan de winst van aanhechting voorkomen?
  Bij pockets vanaf 5 tot 5,5 mm
 • Wat houdt een pocket van 6 na initiële behandeling voor een restpocket over?
  4
 • Wat is de formule voor het betekenen van de restpocket?
  Begin pocket delen door 2 + 1 (geldt alleen voor incisieven, cuspodaten, en premolaren). 
  2/3 winst in recessie/ 1/3 winst in aanhechting (bindweefselvezels). Pocket van 6 reduceert zo: delen door 2 = 3 plus 1 is 4 mm. De pocketreductie is dan dus 2, omdat die 2 cm geslonken is 
 • 1591653600 Effect van non-chirurgische parodontale therapie bij chronische adulte parodontitis 2

 • Wat heb je nodig om goed subgingivaal te reinigen?
  - Ultrasoon (furcatietips, paro tips)
  - Scherpe curettes
  - Goede anatomie en morfologie kennis 
 • Hoe plan je de behandeling bij een Paro patient?
  Een langere afspraak
 • Wat is gastheerrespons?
  Gedrag door bacterien. Beivloed door medicijnen
 • Pockets reduceren op 2 manieren, welke 2 zijn dit?
  Re-adaptie: winst van aanhechting 
  Slinking van de gingiva
  (hoe dieper de pockets zijn, hoe meer ze reduceren na een behandeling)
 • Hoe kan je de formule van Loos toepassen?
  Met pockets vanaf 5 mm en geldt voor alle soorten elementen behalve molaren
 • Wat is de goede regel bij furcaties?
  Bij elementen met furcaties zie je minder pocketreductie -> furcatiereductie. De formule kun je ook niet toepassen op dit soort vlakken. Het reinigen van furcaties geeft niet het gewenste resultaat. Je moet daarom goed je grens kennen als mondhygienist. Als je denkt dat je het niet onder controle kunt krijgen liever naar een parodontoloog verwijzen. Je grens hangt af van randvoorwaarden zoals heeft de praktijk de juiste instrumenten en heeft de praktijk de juiste foto's
 • Wat is de formule van een restpocket?
  Beginpocket / 2 + 1 is = restpocket
 • Wat zag je bij plaque en bloedingscore bij recessie vorming bij rokers en niet rokers?
  Voor zowel de plaque als bloedingsscore als de recessie vorming zag men geen significante verschillen tussen rokers en niet rokers
 • Wat zag je bij pocketdiepte bij rokers en niet rokers?
  Dat er bij pocketdiepte wel een significant verschil was
 • Wat doe je om het optimale effect van een initiële behandeling te krijgen?
  Gebitsreiniging + instructie mondhygiëne
 • Kunnen furcatiepockets wel of niet positief reageren op de initiële behandeling?
  Ze kunnen wel positief reageren maar minder goed dan 1 wortelige elementen en platte molaarvlakken
 • Wat beïnvloed de initiële behandeling nadelig?
  Roken, stress, dieet en systemische ziekten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan schade worden voorkomen met ultrasoon?
Door middel van lage tot gemiddelde amplitude en voldoende waterkoeling kan er schade worden voorkomen. 
Welke beschadigingen kunnen ontstaan bij ultrasoon?
 • Krassen
 • Groeven
 • Inkepingen

Daarnaast kan het zorgen voor overgevoeligheid van het element en worteloppervlak en pulpitis
Hoe ontstaat beschadiging door ultrasoon ?
 • Tijd
 • Aantal halen
 • Verkeerde hoek
 • Verkeerde druk
Waaruit bestaan de vloeistofdruppeltjes van aerosolen uit?
Koelwater, speeksel, bloed en micro-organismen
Waaruit bestaan de vaste deeltjes van aerosolen uit?
Tandsteen, dentine en glazuur
Wat zijn aerosolen?
Een tandheelkundige aerosol is te omschrijven als een wolk van miljoenen zeer kleine waterdeeltjes die met grote snelheid worden rondgeslingerd door bijvoorbeeld het gebruik van een hoekstuk, meerfunctiespuit of mechanische scaler. Aerosoldeeltjes komen voor in vaste en vloeibare vorm. 
Wat is micro storing (wat gebeurt er)?
 • Opgewekt door de krachtige ultrasone vibraties in kleine ruimte waarin de tip kan bewegen
 • Ontstaan draaikolk in de vloeistof
 • Geen bactericide effect
 • Spoelt de pocket schoon
 • Verwijdert plaque van de harde oppervlakken
 • Minder bloeding tijdens de behandeling 
Wat is cavitatie effect (wat gebeurt er)?
 • Snelle beweging van een metalen tip in vloeistof resulteert in kleine vacuüm belletjes (gas en damp)
 • Deze belletjes ontstaan en imploderen op de plaats van de tip waar deze maximaal vibreert 
 • Door de implosie wordt veel energie vrijgemaakt waardoor lokaal een hoge temperatuur en druk ontstaat
 • Deze temperatuur en druk golf kan bacteriële celwanden doorbreken
 • Afhankelijk van de frequentie en niet de amplitude 
Wat ontstaat tijdens de maximale vibratie van de tip in de vloeistof?
 • Cavitatie effect
 • Micro stroming 
Waar zorgt de waterkoeling allemaal voor?
 • Reguleren van de temperatuur rondom de tip, het tandoppervlak en in de weefsels
 • Voorkomen van pijn en/of schade aan de pulpa
 • Zorgt voor afvoer van tandsteen partikels en plaque
 • Constante doorspoeling van de pocket en uitwassing afvalproducten/ bacterien
 • Werkgebied wordt continue schoongespoeld
 • Cavitatie en micro-stroming draagt bij aan reiniging van tand en worteloppervlak
 • Koeling van de lamellen/ staaf in Cavitron handstuk