Summary Class notes - pathogenetica

Course
- pathogenetica
- prof. Peelman
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
465 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - pathogenetica

 • 1581375600 inleiding les 1

 • Wat is een fenokopie?
  Een fenotype veroorzaakt door milieu-invloeden dat identiek is aan het fenotype veroorzaakt door een mutatie
 • Geef kort voorbeelden van fenokopieën
  - warfarine<-> hemofilie A, hemofilie B
  - eten van locoweeds<-> alfa-mannosidase is kapot door mutatie
  - creeper door deletie of door injecteren van eieren met insuline
 • Waar werkt warfarine op in?
  Zo dus, oplossing is om vit. K te geven en natuurlijk warfarine eruit te halen
 • Wat is het fenotype van alfa-mannosidose bij het rund?
  Dieren zijn normaal bij de geboorte, maar krijgen progressief toenemende neurologische storingen--> agressief, ongecontroleerde bewegingen door opstapeling van mannoserijke oligosacchariden in de lysosomen van voornamelijk neuronen
 • Wat is het genotype van alfa-mannosidose bij het rund?
  Recessieve aandoening als gevolg van een mutatie in het gen coderend voor lysosomaal alfa-mannosidase
 • Wat is de fenokopie van alfa-mannosidose bij het rund?
  Eten van locoweeds bijvoorbeeld swainsona met swainsonine--> inhibitor van alfa-mannosidase
 • Geef voorbeelden van ziekten waarbij gebruik is gemaakt van vergelijkende genetica om te onderzoeken welk gen ervoor verantwoordelijk was
  - maligne hyperthermie=stressgevoeligheid bij varkens, kwam ook bij mensen voor en daar was het beter gekend. Zit in RYR1=calciumkanaal in spieren 
  - hemofilie B bij mens, varken, rund, kat en hond. Gly is gly in coagulatiefactor IX, waardoor 3e structuur niet gevormd kan worden
  - alexander disease bij labrador, ook bij mens. Mutatie in glial fibrillary acidic protein.
 • Wat zijn oude mutaties?
  Dezelfde mutatie is aanwezig in evolutief nauw verwante dieren
 • Geef voorbeelden van oude mutaties
  - NAT bij honden: geen enkele hond heeft het, ook wolven, vos en jakhals hebben het niet
  - fibromelanosis: kwam voor bij de rode kamhoen, ook bij kippenrassen, maar niet bij elke kip (symptoom is dat ze volledig zwart zijn en zwarte eieren geven)
 • Wat is onvolledige penetrantie?
  Het % individuen met het verwachte fenotype op het totaal aantal individuen met het genotype
 • Wat is variabele expressiviteit?
  Variatie in het fenotype behorend bij hetzelfde genotype.
  kan varieren in ernst, locatie en leeftijd
 • Geef een voorbeeld van onvolledige penetrantie
  Degeneratieve myelopathie bij de hond= ernstige neurodegeneratieve aandoening van het ruggenmerg
 • 1581462000 deel inleiding+ DNA beschadigingen en mutagenese

 • Wat is compound heterozygoot?
  Dit, 2 verschillende recessieve aandoeningen kunnen toch voor een aangetast dier zorgen
 • Welke types van DNA-beschadigingen zijn er?
  - inbouw verkeerde base= mismatch
  - verlies base, vb is depurinatie
  - wijziging bas, vb alkylatie, T-dimeer
  - enkelstrengige breuk
  - dubbelstrengige breuk
  - dovalente verbinding complementaire strengen--> geen replicatie meer, zoals bij mitomycine C
 • Wat is een epi-allel?
  Een verandering in chromatinestructuur waarbij de DNA sequentie ongewijzigd blijft en die overdraagbaar is naar de volgende generatie
 • Wat zijn metastabiele epi-allelen?
  Allelen met variabele expressie in genetisch identieke individuen als gevolg van epigenetische modificaties tijdens embryonale ontwikkeling--> sterk onderhevig aan milieu-invloeden
 • Hoe kunnen spontane mutaties optreden?
  - fouten tijdens de DNA replicatie
  - strand slippage
  - ongelijke overkruising
  - spontane deanimatie
  - spontane depurinatie
  - tautomerisatie
 • Hoe ontstaan replicatiefouten?
  Doordat DNA polymerase verkeerde basen erin zet die dan aan de editing functie ontsnappen
 • Wat is strand slippage?
  Dit dus, kan alleen voorkomen bij tandemherhalingen, vooral bij microsatellieten
 • Wat is ongelijke overkruising?
  Dit, zwart zijn herhalingssequenties. Je krijgt deletie (2) in de ene en insertie in de andere (3)
 • Geef een voorbeeld van een ziekte die ontstaan kan zijn door ongelijke overkruising of door strand slippage
  Ziekte van Huntington, normaal minder dan 35 CAG-herhalingen, met huntington zijn het er veel meer--> hoe meer, hoe erger de ziekte

  fragiel X-chromosoom(FMR), normaal 6-50 CGGs, dan 200-2000. FMR bindt op eigen promotor, waardoor de expressie geïnhibeerd wordt
 • Wat zijn de purines?
  A en G
 • Wat is tautomerisatie?
  In de enol-vorm kunnen ze meer of minder waterstofbruggen vormen, waardoor ze gematcht worden met een ander dan normaal
 • Op welke manieren kunnen mutaties geïnduceerd worden?
  - mutagene basenanalogen
  - intercalerende heterocyclische mutagenen
  - chemische mutagenen
  - straling
 • Wanneer zijn basenanalogen mutageen?
  Als ze 2 en 3 waterstofbruggen kunnen vormen, als het alleen 2 of alleen 3 is, dan is er geen probleem, want dan wordt de juiste base ingebouwd
 • Geef een voorbeeld van een intercalerende heterocyclische mutageen
  Ethidiumbromide
 • Hoe werken intercalerende heterocyclische mutagenen?
  Bij replicatie komt er dan meestal een random nucleïnezuur bij (vaak A)
 • Geef voorbeelden van chemische mutagenen
  Mosterdgas
  EMS
 • Welke defecten komen voornamelijk door ioniserende straling?
  Aneuploïdie
 • Welke defecten komen voornamelijk door niet-ioniserende straling?
  Thyminedimeren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.