Summary Class notes - pathologie

127 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - pathologie

 • 1422831600 H1

 • Wat is homeostase?
  inwendig evenwicht
 • Wat is ziekte?
  Verstoring van het functionele evenwicht, ofwel de abnormale verandering van functies en structuren
 • Wat is anatomie
  Kennis van de normale bouw
 • Wat is fysiologie
  Kennis van het normale functioneren
 • Wat is pathologie
  leer van de ziekten in het algemeen
 • wat is pathofysiologie
  leer van de fysiologische processen die tot ziekte leiden
 • Hoe uit een ziekte zich
  door bepaalde symptomen
 • Wat zijn symptomen
  objectieve verschijnselen (abnormaal hartritme, afwijkende ademhalingsfrequentie etc.) en subjectieve verschijnselen (pijn, duizeligheid, jeuk)
 • Wat is een syndroom
  het in bepaalde combinaties voorkomen van symptomen (bijv. aids, syndroom van Down, malabsorptiesyndroom)
 • Wat is diagnostiek
  toepassing van wetenschappelijke en klinische methoden om de aard van de ziekte te bepalen
 • Waarop is een diagnose gebaseerd
  op anamnese, lichamelijk onderzoek en evt. aanvullend onderzoek
 • Waarmee kun je structurele en functionele afwijkingen in beeld brengen
  met diagnostisch beeldvormende technieken (CT, MRI echo)
 • Hoe kun je afwijkingen op cel en weefsel niveau aantonen
  microscopisch onderzoek van een biopt
 • Wat is een prognose
  Verwachte beloop en uitkomst van de ziekte
 • Wat is een acute ziekte
  ziekte die plotseling ontstaat en kort duurt
 • Wat is een chronische ziekte
  ziekte die langzaam en minder heftig begint, maar langdurig is
 • Wat is terminaal
  ziekte die ongeneeslijk is en waaraan de patient binnen enkele maanden overlijdt
 • Wat is remissie
  periode waarin de symptomen van een ziekte (tijdelijk) verminderen
 • Wat is exacerbatie
  symptomen van een ziekte die in alle hevigheid terugkeren
 • Wat is recidief
  Wanneer een ziekte na weken/maanden van herstel weer terug komt
 • Wat is een complicatie
  ziekte of afwijking bij iemand die al een andere ziekte heeft
 • wat zijn restverschijnselen
  blijvende beschadigingen
 • Wat is mortaliteit
  maat voor het aantal sterfgevallen in de bevolking als gevolg van een bepaalde ziekte in een bepaalde periode
 • Wat is morbiditeit
  maat voor het voorkomen van beperkingen door een bepaalde ziekte
 • wat is prevalentie
  geeft het aantal ziektegevallen op een bepaald tijdstip in een bepaalde populatie weer
 • Wat is incidentie
  geeft het aantal nieuwe gevallen van een ziekte in de bevolking in een bepaalde periode weer
 • Wat is epidemiologie
  studie van het voorkomen van ziekten in relatie tot het voorkomen van andere verschijnselen
 • wat is etiologie
  leer van de ziekteoorzaken
 • wat is pathogenese
  het mechanisme van het ontstaan van een ziekte
 • wat is een idiopatische ziekte
  ziekte waarvan de oorzaak niet bekend is
 • risicofactoren
  factoren die een individu ontvankelijk maken voor een bepaalde ziekte
 • wat is endogeen
  genetisch
 • wat is exogeen
  omgevingsgebonden
 • welke risicofactoren zijn er
  endogeen en exogeen
 • wat is een curatieve behandeling
  gericht op genezing
 • wat is een palliatieve behandeling
  niet gericht op genezing
 • wat is een causale behandeling
  gericht op de oorzaak van de ziekte
 • wat is een symptomatische behandeling
  gericht op symptoombestrijding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is homeostase?
2
Wat is ziekte?
2
Wat is anatomie
2
Wat is fysiologie
2
Page 1 of 32