Summary Class notes - pathologie

Course
- pathologie
- ?
- 2018 - 2019
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Biomedische Wetenschappen
286 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - pathologie

 • 1549234800 HC 1+2

 • Wat is pathologie?
  Ziekteleer
 • Wat is ziekte?
  • Een abnormaliteit die vermindering van de gezondheid veroorzaakt
  • Set van eigenschappen
 • Wat is 'normaal' in de pathologie?
  Meest frequente staat in een populatie gedefinieerd door geslacht, leeftijd, verdeling, etc
 • Wat is een missense mutatie?
  In de originele DNA streng wordt een nucleotide vervangen, dit leidt tot verandering van een aminozuur
 • Wat is etiologie?
  'De leer der oorzaken'
 • Hoe overleeft Dictyostelium discoideum in periode van voedseltekort?
  Deze amoebe overleeft door zich te organiseren tot een multicellulair aggregaat
 • Wat is hypertrofie?
  De toename van grootte van cellen
 • Wat is hyperplasie?
  Toename van het aantal cellen (niet van de grootte van cellen)
 • Wat is atrofie?
  Afname van weefsel door de afname van het aantal cellen en/of de grootte van cellen
 • Wat is autofagie?
  Een natuurlijk en katabool proces, dat bij zowel dieren als planten voorkomt, waarbij eigen celcomponenten door middel van lysosomale machines worden afgebroken en naar de lysosomen worden gevoerd. Door het afbreken van celcomponenten houdt het lichaam zich in leven tot er weer voedsel opgenomen wordt. 
 • Wat is proteasomale degradatie?
  Het verwijderen van beschadigde of overbodige eiwitten
 • Wat is apoptose?
  Geprogrammeerde celdood?
 • Wat is metaplasie?
  Vervanging van een weefsel door een ander weefsel
 • Wat is coagulatie necrose?
  • Type van onvrijwillige celdood door bijvoorbeeld ischemie of een infarct
  • Schijnt te komen omdat proteases niet meer de cel in kunnen komen???
 • Wat is Colliquatienecrose?
  Afsterven van weefsel, dat gepaard gaat met verweking van het afstervende weefsel
 • Wat is verkazende necrose?
  Bij sommige vormen van bacteriële ontsteking, zoals tuberculose, wordt het ontstekingsproces niet gekenmerkt door grote aantallen granulocyten, maar door macrofagen. Bij tuberculose veroorzaken toxische² bestanddelen van de mycobacterie de celdood van parenchymcellen en macrofagen. Er komen evenwel geen extracellulaire hydrolasen vrij, waardoor geen vervloeiing van het weefsel optreedt. Dergelijke necrosehaarden zijn korrelig en week, grijswit van kleur. De gelijkenis met bepaalde kaassoorten heeft geleid tot de benaming ‘verkazende necrose’.
 • Wat is vetnecrose?
  Vetnecrose is het gedeeltelijk afsterven van vetcellen door gebrek aan bloedcirculatie. Hierdoor kan de wond tijdelijk opengaan of traag genezen.
 • Wat is fibrinoïde necrose?
  Fibrinoïde necrose wordt veroorzaakt door immuungemedieerde vasculaire schade. Het wordt gekenmerkt door afzettingen van eiwitmateriaal vergelijkbaar met fibrine op de wanden van de slagaders, die lijken bevlekt en acidofiele optische microscoop.
 • Hoe werkt extrinsieke apoptose inductie?
  Een dodelijk signaal van buiten de cel (FasL, TNF) zet, via receptoractivatie, een cascade in gang die leidt tot apoptose
 • Hoe werkt het mitochondriale (intrinsieke) pathway van apoptose-inductie?
  Ontbreken van overlevingssignalen, of beschadiging of stress van de cel zelf, induceert apoptose
 • Wat zijn BCL-2 en B-cel lymfomen?
  • Verlies van apoptose response door overexpressie van het BCL-2 gen
  • Oorzaak: t(14;18)(q32;q21): BCL2-gen getransloceerd naar het locus van de zware keten van het immuunglobuline
 • Wat is cytochroom C?
  • Eiwit van circa 100 AA, met een haem groep
  • Aanwezig in vele ééncelligen, in planten en dieren
  • Het heeft twee functies: (1) elektronentransport in de oxidatieve fosforylering; (2) Inductie van apoptose
 • Wat zijn de stappen bij het apoptasoom?
  1. Cytochroom C bindt aan Apaf-1 (apoptosis-activating factor-1)
  2. Het gevormde heptamere complex bindt procaspase-9 en ATP
  3. Procaspase-9 wordt geactiveerd en de cascade van caspase-activaties volgt
 • Wat gebeurt er bij de membraan met apoptose?
  Fosfatidylserine ‘flopt’ naar de buitenzijde van de celmembraan
 • Wat is annexine V?
  Eiwit dat kan binden aan fosfatidylserine (PS)
 • Wat is cellulaire veroudering?
  • Zeer complex proces; zeker niet gewoon accumulatie van ‘wear and tear’
  • Eén van de factoren is telomeer-inkorting: dat een complexe relatie heeft met organismale veroudering
 • Hoe werkt inkorting van de telomere regio?
  • T.g.v. ‘end replication problem’ (DNA replicase kan het allerlaatste stukje DNA niet kopiëren) en het effect van nucleasen
  • Korte telomere regio’s induceren een DNA damage response, waardoor een irreversibele proliferatiestop ontstaat: ‘cellular senescence’
  • Geforceerde proliferatie ondanks te korte telomeren kan leiden tot endto-end joining van chromosomen en chromosoombreuken (zie rechts), aneuploïdie, tumorigenese
 • Wat is telomerase?
  • Telomerase is een enzym dat in de celkern van bepaalde cellen voorkomt. Het bestaat voor een deel uit proteïne en voor een deel uit RNA. Het enzym is een reverse transcriptase, waarbij het RNA-gedeelte als matrijs gebruikt wordt.
  • Telomerase herstelt het chromosoomeind, de zogenaamde telomeer. Het telomeer wordt bij elke celdeling ongeveer 100 nucleotiden korter, maar na de deling wordt dit door de werking van telomerase weer verlengd tot de oorspronkelijke lengte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Pathologie

 • 1484434800 Zorg voor de gezondheid (Nr.1)

 • Anatomie
  - ontleedkunde; de leer van de samenstellende delen van levende organismen
 • Pathologie
  - ziekteleer; kennis van ziekten
 • De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot gezondheid.
  - Gezondheid  is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.
 • draag kracht
  In het algemeen bestaat je draagkracht uit een combinatie van aanleg, conditie, geestelijke en maatschappelijke toestand. 
 • draaglast
  je draaglast is afhankelijk van invloeden die van buitenaf inwerken of die uit het lichaam zelf voortkomen
 • decompensatie
  Wanneer de draaglast de draagkracht overtreft
 • Gezondheisbevorderende factoren
  - de juiste gezonde voeding
  - voldoende lichaamsbeweging
  - voldoende kleding
  - zorgen voor een balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting
  - op tijd en regelmating rust nemen
  - schadelijke invloeden uit de omgeving voorkomen
  - infecties voorkomen
 • Gezondheisbedreigende factoren
  - Roken
  - teveel eten
  - slecht of onvoldoende eten
  - te weinig nachtrust nemen
  - weinig of geen lichamelijke inspanning verrichten
  - overmating gebruik van alcohol, vet en nicotine
  - onveilig vrijen
  - gebruik van drugs met een verslavende werking
  - therapieontrouw (non-compliance)
 • Therapieontrouw (non-compliance)
  - vergeetachtigheid
  - gebrek aan motivatie
  - schaamte voor het gebruik van een bepaald geneesmiddel
 • Verwoorden waardoor een verstoring van de gezondheid kan ontstaan
   een verstoring van de gezondheid kan onstaan door:
  - somatisch probleem (lichamelijk)
  - Psychisch probleem (geestelijk)
  - sociaal probleem (maatschappelijk) 

  Vaak is de verstoring van de gezondheid een samenspel tussen  de verschillende probelemen; dan kan sprake zijn van een Psychosomatisch of psychosociaal probleem.
 • Levensverwachting
  Levensverwachting is het aantal nog te verwachten levensjaren van een groep mensen van één bepaalde leeftijd
 • 1484521200 Ziekteverloop en ziekteoorzaken (Nr.2)

 • Het chronisch en acuut onstaan van een ziekte
  Een ziekte met een acuut karakter kent een plotseling begin van de ziekteverschijnselen. Iemand voelt zich in zeer korte tijd, soms binnen enkele minuten of uren, onwel worden. Bijvoorbeeld: hartinfarct, migraine, griep, longontsteking en blindedarmontsteking.


  Een ziekte met een chronisch karakter kenmerkt zich door een langzaam en sluipend begin. Een enkele keer kan een chronische ziekte na jaren genezen, maar meestal blijft de ziekte de rest van het leven aanwezig.
 • het verloop van acute ziekten
  - plotseling begin van de ziekteverschijnselen
  - verloop is heftig
  - ziekteduur is meestal kort
 •  Verloop chronische ziekte
  - Het begint vaak sluipend met allerlei vage klachten.
  - Het verloop is slepend, langdurig. 
  - Vaak een langzaam verslechterend verloop.
  - Een chronische ziekte kan ontstaan uit een acute ziekte
 • besmetting
  Besmetting is het moment waarop de ziekteverwekkers het lichaam zijn binnengedrongen.
 • incubatietijd
  de periode tussen besmetting en ziek worden
 • infectie
  als de incubatietijd voorbij is, ontstaan de echte ziekteverschijnselen en is er sprake van een infectie
 • subklinische infectie
  Niet in alle gevallen treden na een besmetting duidelijk herkenbare ziekteverschijnselen op. Soms maken mensen de infectie in zeer lichte mate door. 
  Afgezien van wat moeheid en enkele vage lichamelijke klachten merken ze absoluut niet dat ze in geringe mate een infectie doormaken.
 • prodromen
  vage verschijnselen van je niet lekker voelen. Onduidelijk is welke ziekte aanwezig is, maar het duidt wel op een dreigend gevaar.
 • epidemie
  - min of meer plotseling optreden van een weer voorbijgaande zieke waarbij veel mensen ziek worden ( bijvoorbeeld griepepidemie)
 • pandemie
  - epidemie die zich over meerdere landen tegelijk uitbreidt ( bijvoorbeeld grieppandemie)
 • endemie
  - inheemse ziekte; een ziekte die hardnekkig in een bepaalde streek heerst (bijvoorbeeld malaria)
 • epidemiologie
  - de wetenschap betreffende frequentie ( hoe vaak) en verbreiding (waar) van ziekten in verband met de daaraan ten grondslag liggende oorzaken en herkomst
 • complictie
  Tijdens een ziekte kan bijvoorbeeld een nieuw probleem opteden, dat het verloop van de ziekte verandert
 • invaliditeit
  - ongeschiktheid voor arbeid
 • restverschijnsel
  soms blijven enkele klachten bestaan, dat zijn de restverschijnselen
 • exacerbatie
  na een rustige fase in het ziekteproces waarbij de patiënt weinig opvallende klachten heeft, kunnen de ziekteverschijnselen opeens verergeren.
 • recidief
  wanneer een ziekte helemaal genezen is en na enige tijd weer terugkeert
 • genezing
  als iemand weer helemaal beter is
 • reconvalescentie
  in deze herstelfase heb je vaak nog wel enkele vage klachten, zoals moeheid, spierklachten, minder eetlust, meer slaapbehoefte,  geen zin om te werken en prikkelbaarheid
 • revalidatie
  de herstel periode
 • foudroyant ziekteverloop
  Wanneer een ziekte zeer snel tot ernstige gevolgen of de dood leidt
 • terminaal stadium
  als het zeker is dat iemand niet meer beter wordt van zijn ziekte en daar ook aan zal gaan overlijden
 • remissie
  een chronische ziekte kan plotseling in een rustiger fase overgaan waarbij sprake is van een vermindering van de verschijnselen zonder dat de ziekte in zijn geheel verdwijnt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Pathologie

 • 1506808800 Circulatiestelsel

 • Noem 5 of meer locaties in het lichaam waar vloeistof stroomt
  1. Bloedbaan
  2. Tussencelruimte
  3. Cellen
  4. Lymfebaan
  5. Alle lichaamsholten en spleten
  6. Klieren en slijmvliezen
 • Noem -naast het hart - nog 2 factoren die de vloeistoffen in beweging helpen houden
  Ademhaling en beweging
 • In welke bloedvatenstelsel vindt de uitwisseling van zuurstof en koolzuur plaats
  In de longblaasjes
 • Leg kort uit wat je verstaat onder diffusie
  Diffusie : zuurstof stroomt automatisch van de plek (concentratie) waar teveel is naar de plek waar te weinig is, dat geldt ook voor koolzuur
 • Welke route volgt het bloed in de lichaamscirculatie
  Zuurstofrijk bloed gaat van de linker harthelft via de aorta naar alle organen en via koolzuurrijke (zuurstof arme) aders terug naar de rechter harthelft
 • Welk deel van de lichaamscirculatie is korter dan van de long circulatie
  De kransvatsysteem
 • Welk type bloedvat heeft geen spierweefsel in de wand
  De haarvat of capillaire heeft geen spierweefsel in de wand
 • Welk type spierweefsel bevindt zich in de wand van de bloedvaten ?
  Gladde spierweefsel  
  Gladde kringspierweefsel in de wand van de bloedvaten
 • Welke eigenschap kenmerkt elke slagader ?
  Het vervoeren van bloed van het hart af
  Gespierd, snel, elastisch, bewogen door de hartslag
 • Waarom zijn grote slagaders elastisch ?
  Omdat ze enorm moeten kunnen uitzetten bij elke puls (grote hoeveelheid)  bloed die uit de hartkamers komt
 • In welk type bloedvat kan uitwisseling van stoffen met de tussenruimte plaatsvinden ?
  De haarvat of capillaire
 • Hoe verlopen de meeste aderen ten opzichte van de slagaderen ?
  Ze lopen parallel aan de slagaderen. Bloed wordt door de aderen naar het hart gebracht
 • Waar bevindt zich meer bloed, in de slagaderen of de aderen ?
  Er is een grote hoeveelheid bloed in de aderen die wijder zijn
 • Waar stroomt het bloed sneller ?
  In de slagaderen
 • Op welke wijze wordt de hartspier van bloed voorzien ?
  Door het kransvatsysteem
 • Waar komen de kransslagaders in uit ?
  De kransslagaders komen uit in de haarvaatjes die weer uitkomen in kransaders
 • Waar komen de kransaders in uit ?
  Ze voegen zich weer samen tot één hoofdkransader (sinus coronarius) en komen uit in de rechterboezem of rechter atrium
 • Welke 2 eigenschappen maken bloedvaten zo dynamisch ?
  De dynamiek van de bloedvaten zit in de 
  vervormbaarheid en de 
  bewegingsmogelijkheid
 • Noem 3 redenen waarom het belangrijk is dat bloedvaten kunnen vernauwen en verwijden ?
  1. Bloedverdeling
  2. Bloeddruk
  3. Herstellen en voorkomen van weefselbeschadiging
 • Waarom maakt het lichaam gebruik van een wisselende bloedverdeling ?
  Het lichaam maakt gebruikt van wisselende bloedverdeling omdat er niet genoeg bloed is in het lichaam om alle weefsels tegelijkertijd van bloed te voorzien. Dus wordt er voortdurend keuze gemaakt welke gebieden voorkeur krijgen
 • Welke 2 factoren kunnen optimale bloedverdeling tegenwerken ?
  Te vaak en te snel eten !
  onvoldoende afwisseling tussen rust en inspanning (stress)
 • Noem 5 factoren die samen zorgen dat het aderlijke bloed richting hart wordt voortbewogen
  1. Gezonde kleppen
  2. Spierpomp (samenknijpen)
  3. Slagaderpomp (pulseren)
  4. Inademing
  5. Hartzuiging
 • Waarom bevatten de aderen kleppen ? In welke richting openen deze ?
  Aderen bevatten kleppen om tegen te gaan dat het bloed terug stroomt naar de weefsels. Ze openen richting hart
 • Waarom is de wand van de aderen vrij dun ?
  De bloeddruk in de aderen is vrij laag
 • Noem 3 of meer factoren die de aderlijke bloedstroom kunnen tegenwerken ?
  1. Te lang liggen, staan of zitten
  2. Verhoogde spierspanning (stress of aandoening)
  3. Slecht uitpompend hart
  4. Slecht werkende kleppen
 • Waarom moet lymfe uiteindelijk in de bloedbaan worden opgenomen ?
  Om te voorkomen dat de bloedcirculatie geleidelijk leegstroomt en om de lymfehaarvaten niet te overvullen moet het vocht/lymfe  terug opgenomen worden door de bloedbaan
 • Waar wordt de lymfe in de bloedbaan opgenomen ?
  In twee grote aders dicht bij de rechterboezem van het hart
 • Noem 6 factoren die samen zorgen dat de lymfe richting het hart wordt voortbewogen
  1. Kleppen
  2. Slagaderpomp
  3. Spierpomp
  4. Inademing
  5. Hartzuiging
  6. Massage
 • Wat gebeurt er met de lymfe voordat deze in de bloedbaan terechtkomt ?
  Het wordt gezuiverd en gefilterd.
 • Noem de 2 afweerfuncties van de lymfeklieren  ?
  Filteren en zuiveren
  Het vormen van lymfocyten
 • Wat gebeurt er als de lymfestroom wordt doorbroken ?
  Dan krijg je problemen zoals opgezwollen lymfe, of oedeem
 • Noem 5 algemene functies van het bloed
  1. Vervoer
  2. Afweer
  3. Stolling
  4. Opname
  5. Opslag
 • Uit welke 2 hoofdbestanddelen bestaat het bloed ?
  Bloedcellen en plasma
 • Noem 5 bestanddelen van bloedplasma en hun belangrijkste functies
  1. Water zeer belangrijk anders stroomt het bloed niet
  2. Zouten en mineralen voor voldoende hoog zoutgehalte
  3. Vitaminen onmisbare hulpstoffen in stofwisseling
  4. Hormonen  boodschapperstoffen
  5. Plasma-eiwitten  verschillende belangrijke functies
 • Noem 4 functies van verschillende plasma-eiwitten
  1. Afweereiwitten
  2. Transporteiwitten
  3. Water vasthoudend
  4. Stollingseiwitten
 • Noem de belangrijkste functies van rode bloedcellen
  Het vervoeren van zuurstof en koolzuurgas
 • Welke stof in de rode bloedcel bindt heel makkelijk zuurstof aan zich ?
  Hemoglobine
 • Welke stof is onmisbaar in het hemoglobine ?
  Ijzer
 • Waar worden rode bloedcellen gemaakt en afgebroken
  Ze worden in de rode beenmerg gemaakt en in de milt afgebroken
 • Wat gebeurt er met de hemoglobine als die wordt afgebroken ?
  Die wordt omgezet in ijzeratomen en bilirubine moleculen.
  Ijzer wordt ge recycled  in nieuwe rode bloedcellen
 • Welk orgaan verwerkt de bilirubine ?
  Waarin wordt bilirubine in omgezet ? 
  Waarin komt de bilirubine terecht ?
  De lever
  Het wordt omgezet in geconjugeerde bilirubine in de lever
  In de gal
 • Wat wil de term bloedarmoede zeggen ?
  Welke twee verschijnselen komen bij bloedarmoede vaak voor ?
  Bloedarmoede of anemie is onvoldoende gezonde rode bloedcellen
  ijzer en B9/B12 gebrek
 • Waar worden de bloedplaatjes gemaakt ?
  In de rode beenmerg zoals alle bloedcellen
 • Van welke 3 factoren is een goede bloedstollingproces afhankelijk ?
  1. Voldoende bloedplaatjes
  2. Plaatselijke bloedvat vernauwing
  3. Voldoende van alle stollingsfactoren
 • Waardoor wordt de bloedstolling op gang gebracht ?
  Wanneer een bloedvat kapot gaat of beschadigd is
 • Waartoe leidt activering van de stollingsfactoren ?
  Het activering leidt tot vorming van de stof fibrine die zich tussen de bloedplaatjes afzet als een netwerk van draden.
 • Om welke 2 redenen zitten er ook antistollingsstoffen in het bloed ?
  De antistollingstoffen voorkomen dat de

  1. Stolling te makkelijk optreedt
  2. Stolling doorschiet
 • Van welke 3 factoren is de productie van voldoende stollingsfactoren afhankelijk ?
  1. Gezonde lever
  2. Voldoende vitamine K
  3. Genetisch vermogen om stollingsfactoren te maken
 • Noem de algemene functie van de witte bloedcellen
  Alle witte bloedcellen of leukocyten hebben een afweer functie
 • Noem drie verschillende types van T lymfocyten
  1. T-killercel vernietigt micro-organismen nadat hij zich met zijn passende receptoren aan hun antigenen gekoppeld heeft
  2. T-suppressorcellen zijn er om aan het einde van een infectie, de afweren te temperen zodat het afweerproces niet doorslaat
  3. T-helpercellen zijn er om de afweren op te zwepen in hun werking tegen specifieke micro-organismen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - pathologie

 • 1423954800 pulmonologie

 • Welke functie verricht je bewust en onbewust
  ademhaling
 • Wanneer is er sprake van dyspnoe
  -Als er een zichtbaar moeilijke uitademing is
  -en/of als de patient het subjectieve gevoel heeft niet genoeg lucht te krijgen
 • Welke soorten hoest kun je onderscheiden
  -prikkelhoest/droge hoest (irritatie van de luchtwegen)
  -productieve hoest -> opgeven van slijm/sputum
 • Wat betekent pathologische anatomie (p.a.)
  bouw van het zieke orgaan -> zieke orgaan bekijken met blote oog of microscoop)
 • Wat betekent patho fysiologie
  Hoe werkt de ziekte, m.a.w. via welke mechanismen komen de symptomen, die bij de ziekte horen, op fysiek niveau tot stand
 • COPD / CARA
  Chronical obstructive pulmonary disease
  chronische aspecifieke respiratoire aandoening
 • Welke afwijkingen omvat de term COPD
  -asthma bronchiale
  -chronische bronchitis
  -emfyseem
 • Wat zijn de symptomen van chronische bronchitis
  -hoesten
  -slijm opgeven
 • Wat is chronische bronchitis
  Als gedurende meer dan 3 maanden/jaar hoesten met sputum opgeven bestaat, en dat voor 2 of meer opvolgende jaren
 • Wat wordt bedoeld met bronchitis
  ontsteking in de bronchieen
 • Wat kunnen oorzaken zijn voor chronische bronchitis
  -constitutie
  -ademen van verontreinigde lucht
  -milieuverontreiniging
  -roken
  -psychische factoren
 • pathofysiologie van chronische bronchitis
  in de bronchiën bestaat al langere tijd een ontsteking met teveel slijmvorming en vaak ook zwelling. Door de slijmvorming wordt sputum opgehoest en door de slijmvorming en de zwelling kan dyspneu ontstaan
 • Wat zijn complicaties van chronische bronchitis
  -op den duur kan emfyseem ontstaan
  -acute bronchitis die aanleiding kan geven tot pneumonie
 • Wat zijn antibiotica
  geneesmiddelen tegen bacterien
 • Waarom wordt wel AB gegeven bij een opvlammende bronchitis
  om een longontsteking te voorkomen
 • Wat zijn symptomen van acute bronchitis
  -hoesten
  -temp verhoging
  -pijn
  - "het is me op de longen geslagen"
  -griepgevoel, hoesten
  -opgeven geel/groen sputum
  -pijn op de borst die vastzit aan de hoest
 • Wat is het verschil tussen chronische bronchitis en acute bronchitis
  Chronische bronchitis is meestal een ontsteking door chemische invloeden en/of overgevoeligheid
  Acute bronchitis is vaak een ontsteking door infectie met een micro-organisme
 • Wat zijn complicaties bij een acute bronchitis
  - ontstaan van een longontsteking
 • Wat zijn symptomen van Astma Cardiale
  -dyspnoe die minder wordt na een bronchus verwijdend geneesmiddel
  -dyspnoe is meestal aanvals gewijs
 • Wat zijn symptomen tijdens een astma aanval
  -gevoel geen lucht te kunnen krijgen, naar lucht happen, angst
  -belemmerde ademhaling
  -hoesten
  -piepende ademhaling
  -cyanose
  -(lethargie, sufheid, verwardheid)
 • Waardoor ontstaat cyanose
  Doordat niet al het hemoglobine van zuurstof wordt voorzien
 • Waarom heeft astma een eigenaardige verschijningsvorm
  -tussen aanvallen door lijkt het of er niets aan de hand is, dus patient kan als aansteller gezien worden door omgeving
  - aanval zelf kan er zo ernstig uitzien dat de omgeving in paniek raakt, terwijl de patient weet dat het zo weer over is.
 • Wat is de p.a. van astma bronchiale
  bronchusobstructie door:
  -spasmen in spiertjes rond de kleinste luchtwegen
  -(oedeem in de bronchiën)
  -(taai slijm in de bronchiën)
 • Wat is de patho-fysiologische verklaring voor de verlengde uitademing
  Tijdens astma aanval wordt het naar buiten stromen van lucht belemmerd door een kramp, een spasme van de spieren in de wand van de bronchioli.
  -De patient kan zijn lucht niet goed kwijt
  -geeft het gevoel te stikken
  -daarom wil patient met kracht doorademen
  -dan zet patient ook kracht op de uitademing (daardoor drukt o.a. de borstkas op de longen)
  -druk van de borstkas drukt niet alleen op de longblaasjes maar ook op de bronchioli
  -de bronchioli worden hierdoor dicht gedrukt
  -expiratie lukt helemaal niet meer
 • Welke 2 vormen astma bronchiale zijn er
  -extrinsiek  => berust grotendeels op allergie (pollen, schimmels, huisstofmijt, huidschilfers, honden/kattenhaar enz.) Gaat vaak samen met huidproblemen zoals dauwworm, urticaria. Vrij sterke erfelijke factor
  -intrinsiek => geen allergie, geen erfelijke factor
 • Welke situaties kunnen een astma aanval uitlokken
  plotselinge koude, heftige emoties, schreeuwen enz.
 • Wat is een differentiaal diagnose
  diagnose die je in je achterhoofd houdt als je een diagnose stelt
  Meestal is er 1 ziekte die het waarschijnlijk is, dat is de diagnose, alle andere mogelijkheden die het nog zouden kunnen zijn worden dan de differentiaal diagnose
 • Welke ziektes kunnen op astma lijken
  acute links decompensatie van het hart, hyperventilatie, longinfarct, corpus alienum in luchtwegen
 • Wat zijn complicaties van astma cardiale
  -status astmaticus
  -pneumothorax
  -emfyseem
 • Wat is een status astmaticus
  als een astma aanval niet meer op de gewone medicijnen reageert => ziekenhuisopname
 • Wat is de prognose van astma
  -terugkerende astma aanvallen
  -op den duur grote kans op emfyseem
  -kinderen kunnen er overheen groeien
 • Waarom wordt astma bij kinderen met erg veel geneesmiddelen behandeld
  kinderlongen zijn erg gevoelig voor de slijtage die kan optreden bij astma aanvallen. Ze kunnen al op jonge leeftijd invalide worden door emfyseem als de astma niet goed behandeld wordt
 • Wat zijn oorzaken van emfyseem
  -erfelijk
  -sigarettenrook
  -slijtage door astma of chronische bronchitis
  -soms onbekende oorzaak
 • Wat is de p.a. van longemfyseem
  longtussenschotjes zijn niet elastisch meer of zelfs verdwenen. De longtussenschotjes zijn de wanden van de alveoli, waar de gasuitwisseling plaatsvindt. Zuurstofopname en kooldioxide afgifte zullen dus gestoord zijn. ook de elasticiteit is weg
 • Wat is de patho-fysiologie bij emfyseem
  De borstkas staat continu in een inademingsstand omdat de longen niet meer volledig samentrekken
 • Wat is cor pulmonale
  hartklachten die ontstaan door een longziekte
 • Welke symptomen geeft emfyseem
  -dyspnoe d'effort (ademnood bij inspanning)
  -dyspnoe in rust
  -ribben in horizontale stand (vatvormige thorax)
  -blazen op de uitademing
  -trommelstokvingers en horlogeglasnagels
  -blaast op lippen (dit vergroot druk in de bronchioli waardoor ze open blijven en de lucht geleidelijk weg kan lopen)
 • Wat zijn complicaties van emfyseem
  -invaliditeit door snel optredende kortademigheid
  -longontsteking
  -dood door zuurstof gebrek
  --hartinfarct
 • Welke diagnose krijgen mensen met hyperventilatie tegenwoordig
  angststoornis/paniekstoornis
 • Wat is hyperventilatie
  verschijnsel dat er meer in en uitgeademd wordt dan noodzakelijk is voor de stofwisseling, of meer dan normaal
 • Wat zijn de symptomen van hyperventilatie
  -duizelig/ licht in het hoofd
  -tintelingen en spasme (vingers en lippen)
  -pijn/kramp op de borst
  -gevoel niet genoeg adem te kunnen krijgen
  -pijn op verschillende plaatsen
  -paniekgevoelens
  -bewustzijnsverlies
 • Waarvoor kun je hyperventilatie gebruiken
  lichaamsgerichte therapieën om gevoelens te onderzoeken of met bepaalde gevoelens om leren gaan
 • Wat is het verschil tussen bewustzijnsverlies bij hyperventilatie of coma
  bij hyperventilatie reageer je nog op pijnprikkels, bij coma niet
 • Wat is hypoventilatie
  te weinig in en uitademen (door alcohol, valiumachtige medicijnen)
 • Wat is het risico van hypoventilatie bij bedlegerigheid
  longontsteking
 • Wat is tracheitis
  ontsteking van de trachea (meestal afgezakte verkoudheid met opgeven groen/geel sputum) => bronchitis
 • Hoe kun je pneumonieen indelen
  -pathologisch/anatomisch (hoe ziet long eruit)
  -klinisch (soort patient)
  -verwekker (schimmel, bacterie virus, parasiet)
 • Volgens welke klinische beelden kun je pneumonie indelen
  op sterfbed, bij longkanker, bij longafwijkingen, emfyseem, aids, mucoviscoidose, hypoventilatie, diabetes mellitus, alcoholisme, rokers, door verkoudheid, decompensatio cordis etc.
 • Wat is pneumococcen pneumonie
  bacteriele pneumonie, meestal lobair.
 • Hoe verloopt een pneumococcen pneumonie
  dag 1:
  -plotseling begin
  -koude rilling
  -koorts continu (1 week)

  dag2-3
  -ernstig ziek
  -hoesten (rood/roodbruin sputum)
  -dyspnoe, ademnood, neusvleugelen
  -pijn bij ademhaling
  -hypoventilatie (door pijn)


  dag7-9
  -crisis -> genezing of overlijden
  -koorts 41 gr
  -hartritmestoornissen, hart en circulatie overbelast, cardiale shock, longoedeem
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - pathologie

 • 1422831600 H1

 • Wat is homeostase?
  inwendig evenwicht
 • Wat is ziekte?
  Verstoring van het functionele evenwicht, ofwel de abnormale verandering van functies en structuren
 • Wat is anatomie
  Kennis van de normale bouw
 • Wat is fysiologie
  Kennis van het normale functioneren
 • Wat is pathologie
  leer van de ziekten in het algemeen
 • wat is pathofysiologie
  leer van de fysiologische processen die tot ziekte leiden
 • Hoe uit een ziekte zich
  door bepaalde symptomen
 • Wat zijn symptomen
  objectieve verschijnselen (abnormaal hartritme, afwijkende ademhalingsfrequentie etc.) en subjectieve verschijnselen (pijn, duizeligheid, jeuk)
 • Wat is een syndroom
  het in bepaalde combinaties voorkomen van symptomen (bijv. aids, syndroom van Down, malabsorptiesyndroom)
 • Wat is diagnostiek
  toepassing van wetenschappelijke en klinische methoden om de aard van de ziekte te bepalen
 • Waarop is een diagnose gebaseerd
  op anamnese, lichamelijk onderzoek en evt. aanvullend onderzoek
 • Waarmee kun je structurele en functionele afwijkingen in beeld brengen
  met diagnostisch beeldvormende technieken (CT, MRI echo)
 • Hoe kun je afwijkingen op cel en weefsel niveau aantonen
  microscopisch onderzoek van een biopt
 • Wat is een prognose
  Verwachte beloop en uitkomst van de ziekte
 • Wat is een acute ziekte
  ziekte die plotseling ontstaat en kort duurt
 • Wat is een chronische ziekte
  ziekte die langzaam en minder heftig begint, maar langdurig is
 • Wat is terminaal
  ziekte die ongeneeslijk is en waaraan de patient binnen enkele maanden overlijdt
 • Wat is remissie
  periode waarin de symptomen van een ziekte (tijdelijk) verminderen
 • Wat is exacerbatie
  symptomen van een ziekte die in alle hevigheid terugkeren
 • Wat is recidief
  Wanneer een ziekte na weken/maanden van herstel weer terug komt
 • Wat is een complicatie
  ziekte of afwijking bij iemand die al een andere ziekte heeft
 • wat zijn restverschijnselen
  blijvende beschadigingen
 • Wat is mortaliteit
  maat voor het aantal sterfgevallen in de bevolking als gevolg van een bepaalde ziekte in een bepaalde periode
 • Wat is morbiditeit
  maat voor het voorkomen van beperkingen door een bepaalde ziekte
 • wat is prevalentie
  geeft het aantal ziektegevallen op een bepaald tijdstip in een bepaalde populatie weer
 • Wat is incidentie
  geeft het aantal nieuwe gevallen van een ziekte in de bevolking in een bepaalde periode weer
 • Wat is epidemiologie
  studie van het voorkomen van ziekten in relatie tot het voorkomen van andere verschijnselen
 • wat is etiologie
  leer van de ziekteoorzaken
 • wat is pathogenese
  het mechanisme van het ontstaan van een ziekte
 • wat is een idiopatische ziekte
  ziekte waarvan de oorzaak niet bekend is
 • risicofactoren
  factoren die een individu ontvankelijk maken voor een bepaalde ziekte
 • wat is endogeen
  genetisch
 • wat is exogeen
  omgevingsgebonden
 • welke risicofactoren zijn er
  endogeen en exogeen
 • wat is een curatieve behandeling
  gericht op genezing
 • wat is een palliatieve behandeling
  niet gericht op genezing
 • wat is een causale behandeling
  gericht op de oorzaak van de ziekte
 • wat is een symptomatische behandeling
  gericht op symptoombestrijding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe wordt de ziekte van Alzheimer bij oude mensen verklaard?
Door gestoorde afvloed van het A-beta eiwit door slechte vaten
Welke ziekte wordt geassocieerd met endometrium carcinoom?
Heriditary non polyposiscoli
Noem de verschillende wandlagen van het colon?
 • Mucosa
 • Submucose
 • Muscularis propria
 • Serosa
Welk gen is vroeg in de colorectale carcinogenese gemuteerd en speelt ook een belangrijke oorzakelijke rol in erfelijke polyposis syndromen?
APC-gen
Wat is de meest voorkomende vorm van pneumonie?
Community acquired pneumonia
Welke cellen bevinden zich in granulatie weefsel?
 • Endotheel
 • Fibroblasten
 • Granulocyten
Wat is de meest voorkomende vorm van pericarditis?
Virale pericarditis
Welke cellen produceren het collageen dat de kap vormt van atherosclerotische plaque?
Gladde spiercellen
Hoe loopt de verspreiding van het aantal neuronen NFD?
 • Begin in entorhinale cortex en hippocampus
 • Gradueel toename van uitbreiding
 • Uiteindelijk ook aantsting neocorticale structuren, beginnend temporaal
 • Vanaf Braak 4 (B), meestal dementie
Wat zijn de Braak stadia?
Stagering ernst van pathologie ziekte van Alzheimer