Summary Class notes - Pediatrische Neuropscyhologie

Course
- Pediatrische Neuropscyhologie
- Luman
- 2015 - 2016
- eFaqt
- Psychologie
289 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Pediatrische Neuropscyhologie

 • 1447369200 College 4, Prematuur geboortegewicht

 • Verbeterde behandelingen premature babies
  • maternale corticosteroïden
  • surfactantsuppletie
  • icterus fototherapie
  • indomethacin
  • verbeterde voeding
  • verbeterde behandelingsmogelijkheden
 • Vroeggeboorte:
  • <37 weken is prematuur
  • <32 weken is zeer prematuur
  • <26 weken is extreem prematuur
 • Laag geboortegewicht:
  • <2500g (LBW)
  • <1500g (VLBW)
  • <1000g (ELBW)
 • Het drie hit model

  prenataal
  • inflammatie
  • hypoxia-ischemia
  • toxines
  • stress van de moeder
  • malnutritie

  Perinataal
  • hypoxia-ischemia
  • excititoxity
  • oxidatieve stress
  • verlies van groeifactoren
  • drugs
  • genetische factors

  Postnataal
  • oxidatieve stress
  • inflammatie
  • pijn
  • excitotoxiciteit
 • Perventriculaire leucomalacie (PVL)

  Meest voorkomende complicatie bij vroeggeboorte. Treedt op voor de <32 weken. De witte stof raakt beschadigd door ischemie en inflammatie.
 • Gradaties periventriculaire leucomalacie
  1. onstekingsreactie die 7 of meer dagen aanhoudt
  2. ontstekingsreacties leiden tot fronto-parietale cysten
  3. cysten breiden zich uit naar de occipitaalkwab
  4. ontstaan van grote subcorticale cysten
 • Waar is de gestational age (GA) een maat voor?
  Dit is een maat voor de duur van de zwangerschap sinds de laatste menstruatie. Deze leeftijd wordt gemeten in weken.
 • Noem een nadeel van de verbeterde behandelingsmogelijkheden voor premature babies.
  Er overleven meer babies waardoor het aantal babies met hersenschade, ten gevolge van een onderontwikkeld zenuwstelsel, toeneemt.
 • Welk orgaan ontwikkelt pas als laatste en is dus de beperkende factor bij de geboorte?
  De longen
 • Via welke techniek wordt de ductus arteriosus bij kinderen met onvolgroeide longen gesloten?
  Indomethacin
 • Wat gebeurt met het kind er wanneer er bij de moeder sprake is van pre-eclampsie?
  Het kind krijgt niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen door een vervorming van de bloedvaten naar de placenta.
 • Geef een aantal oorzaken voor premature zwangerschap.
  • Ras (donker)
  • stress
  • opleidingsniveau (laag)
  • BMI (<19kg/m^2 of >30kg/m^2)
  • genetische aanleg
  • tijd sinds vorige zwangerschap
  • meerlingen
  • drugs/roken/alcohol
  • al eerder een premature bevalling
  • Placenta previa
  • Buikchirurgie
  • Ziektes vd moeder (Schildklier, Astma, Diabetes, Hypertensie)
  • Intra-uteriene bacteriële infectie
  • Afwijkingen cervix
  • Inflammatie
  • Cervicovaginaal fibronectin
 • Welke risicofactoren voor het kind treden vooral op bij vrouwen met een hoge BMI?
  • pre-eclampsie
  • diabetes
  • congenitale afwijkingen
 • Wat gebeurt er bij excitotoxitose?
  Er wordt een overmaat aan glutamaat en aspartaat geproduceert. Hierdoor neemt bij receptieve cellen de opname van Ca2+ te sterk toe. BoemBoem
 • Wat is het probleem van cytokinen in de hersenen bij het ongeboren kind?
  cytokinen zorgen ervoor dat macrofagen en neutrofielen geactiveerd worden om de infectie te bestrijden. Dit doen zij met peroxide en Reactieve Zuurstof Verbindingen (ROS). Deze stoffen zijn goed om te doden, dus het kan ook de eigen cellen doden.
 • Waar wordt oxidatieve stress door veroorzaakt?
  Oxidatieve stress wordt veroorzaakt door de reactieve zuurstof verbindingen (ROS)
 • Welk longonderdeel is aangedaan bij RDS?
  De alveoli
 • Hoe ontstaat RDS?
  Er lekt fibrinogeen uit het bloed in de alveoli. Dit zorgt voor membraanvorming in de alveoli. Daarnaast wordt er te weinig surfactant aangemaakt waardoor de alveoli niet open kunnen blijven.
 • Wat zijn de gevolgen van RDS?
  Een verminderde difussie van O2 en CO2. Hierdoor neemt O2 in het bloed af en CO2 neemt toe. Daarnaast blijft de ductus ateriosus open, ontsnapt er bloed interstitieel enkan er bronchopulmonaire dysplasie optreden.
 • Wat is de prevalentie van een premature geboorte in Europa? en in de VS?
  5-9% in Europa en 12-13% in de VS 
 • Tijdens welke periode tijdens de zwagerschap vinden de meeste premature geboortes plaats?
  Tussen de 34 en 36 weken
 • Binnen welk tijdbestek na de geboorte vinden vaak intra- en periventriculaire bloedingen plaats?
  Binnen 72 uur na de geboorte.
 • Noem een complicatie van een intraventriculaire bloeding.
  Posthemorragische hydrocephalus
 • Waardoor raakt bij perventriculaire leucomalacie (PVL) de witte stof beschadigd?
  Dit komt door
  • ischemie in het scheidingsgebied tussen arteriële verzorgingsgebieden in de buurt van de laterale ventrikels
  • inflammatie in hetzelfde gebied
 • Wat zijn de twee vormen van periventriculaire leukomalacie?
  • focale/cysteuze vorm
  • diffuse vorm
 • Wat gebeurt er bij de cysteuze vorm van periventriculaire leukomalacie?
  • <26 weken: er vindt absorptie van necrotisch weefsel plaats
  • >26 weken: er vindt gliosis plaats
 • Wat gebeurt er bij de diffuse vorm van periventriculaire leukomalacie?
  Er vindt verspreide afname van witte stof volume plaats en daarnaast ventriculomegalie
 • Vanaf hoeveel weken GA heeft een kind een redelijk grote kans om te overleven (> 70%)?
  na 26 weken
 • Wat was de prevalentie van cerebral palsy in 1996?
  ~40/1000 levendgeborenen
 • Wat is de relatie tussen IQ en GA?
  IQ neemt met 1.5 punt/week toe
 • Hoe komt het dat de PIQ gemiddeld 5-10 punten lager uitvalt dan de VIQ in prematuur geboren kinderen?
  Dit komt doordat de witte stof banen onvolledig ontwikkeld zijn. Hierdoor loopt onder andere de verwerkingssnelheid bij deze kinderen achter op dat van leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben zij ook vaker aangedane efferente banen waardoor er problemen zijn met de visuo-motoriek en motoriek an sich.
 • Hoe kan de cognitieve ontwikkeling  van premature kinderen en kinderen met een zeer laag geboortegewicht samengevat worden?
  Op motorisch, aandacht, visueel-spatieel, visueel-motorisch en executieve functies scoren zij lager dan leeftijdsgenoten.
 • De kans op welke gedragsstoornis is bij premature kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht verhoogd?
  De kans op ADHD is verhoogd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bij welk soort insulten wordt callosotomie toegepast?
Bij gegeneraliseerde complexe insulten
Wat maakt het toedienen van anti-epileptica zo lastig?
 • De halfwaarde tijd is hoog
 • individuele metabole verschillen zijn groot 
Op welke drie manieren kan een epileptisch insult uitgelokt worden?
 1. fototherapie
 2. slaapdeprivatie
 3. hyperventilatie
Wat zijn respiratoire affectkrampen?
Dit is een combinatie van hyperventilatie en epileptische krampen.
Hoe wordt een syncope veroorzaakt?
Door een zuurstofgebrek in de hersenen ten gevolge van hartfalen.
Op welke twee cognitieve gebieden lijken kinderen met epilepsie de meeste moeite te hebben?
 1. gedrag
 2. academisch leren
Wat wordt er met de WADA test gemeten?
De mate van functionele lateralisatie.
Op welke manier vermindert de stimulatie van de N. Vagus het aantal epileptische insulten?
Het lijkt er op dat stimulatie van de N. Vagus leidt tot een inhibitie van subcorticale kernen waardoor er minder kans op te hoge excitabiliteit in de subcorticale gebieden te vinden is. Het aantal insulten neemt in ieder geval af.
Welke voorbereidingsstappen moeten doorlopen worden voordat er ressectie kan plaatsvinden bij epilepsie?
 1. EEG
 2. lokalisatie (MRI)
 3. functionele en metabole beeldvorming (SPECT, fMRI)
 4. subdurale EEG
 5. NPD
 6. Wada
Hoe werken Anti-Epileptica?
Anti-Epileptica beïnvloeden de permeabiliteit van ionkanalen en kunnen hiermee malformaties door toedoen van idiopathische epilepsie verhelpen. Daarbij is het een positieve allosterische modulator voor GABA en een negatieve allosterische modulator voor glutamaat en aspartaat.