Summary Class notes - Personeelsmanagement

Course
- Personeelsmanagement
- Maryam Betarbiya
- 2018 - 2019
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Human Resource Management
110 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Personeelsmanagement

 • 1560981600 Hoofdstuk 1

 • Wat houdt het begrip HRM in?
  alles wat een organisatie doet om medewerkers productief te laten zijn. tegelijkertijd zorgen dat de arbeidsrelatie in evenwicht is en voldoet aan maatschappelijk normen en verwachtingen
 • Op welke 4 niveau's reguleert HRM de arbeidsrelatie?
  1. strategisch
  2. tactisch
  3. operationeel
  4. (maatschappelijk)
 • HR-cyclus van Fombrun
 • Wat houdt het begrip strategisch in?
  • focus: koers van de organisatie
  • doel: zeker stellen van het voortbestaan van de organisatie
  • belangrijk: continuïteit en legitimiteit van de organisatie
  • belanghebbende: raad van bestuur, eigenaar
 • Wat houdt het begrip maatschappelijk in?
  • buiten hrm gebied, wel invloed op organisatie
  • overheid: wet en regelgeving + vakbonden 
 • hoelang duurt een operationeel hrm, strategisch hrm en een organisatorisch hrm?
  1. operationeel: kort
  2. strategisch: lang
  3. organisatorisch/ tactisch: middellang
 • wat houdt het begrip operationeel in?
  focus:  dagelijks handelen sturen, gedragsregulering
  doel: aantrekken en benutten van talenten van medewerkers
  belangrijk: zorgvuldigheid en evenwichtige afweging belangen
 • wat houdt het begrip tactisch in?
  • focus: inrichting organisatie
  • doel: arbeid slim inrichten
  • belangrijk: efficiëntie in evenwicht tussen individuen en organisatie
 • wanneer is HR-beleid ''goed''?
  1. bedrijfseconomisch
  2. sociaal psychologisch
  3. politiek
  4. maatschappelijk
 • wat houdt het begrip ''stelsel van arbeidsverhoudingen'' in?
  alle instituten in nl die invloed hebben op de arbeidsrelaties
 • wat houdt het begrip van hr-beleid ''bedrijfseconomisch'' in?
  • medewerkers als kostenpost
  • middelen om organisatie doelen te bereiken
  • belanghebbende: management + werkgever
  • HRM; wordt arbeid optimaal benut?
 • wat houdt het begrip hr-beleid ''sociaalpsychologisch'' in?
  • ontplooiing
  • samenwerken --> leuke collega's
  • belanghebbenden: werknemers
  • HRM: zijn de 4'a in verhouding
 • Wat houdt het begrip hr-beleid ''politiek/ belanghebbende'' in?
  • rechtvaardigheid en zeggenschap
  • belanghebbende: ondernemingsraad en belanghebbende
 • wat houdt het begrip hr-beleid ''maatschappelijk'' in?
  • organisatie rekening houden met normen en opvattingen samenleving
  • acceptatie
  • belanghebbende: overheid, actiegroepen en publiek
  • HRM: neemt de organisatie ook mensen aan met een arbeidsbeperking
 • Voor iedereen is een goed HR-beleid anders --> door verschillende doelen en stakeholders
 • organisaties verschillen in?
  1. omgeving
  2. diensten
  3. producten
 • Op welk niveau speelt de  HR-cyclus van Fombrun van gedragsregulering voornamelijk plaats?
  Operationeel
 • Welke 3 veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van de HRM-functie?
  1. aandacht managementteam
  2. informatie leveren
  3. toegevoegde waarde leveren
 • Op welke 4 manieren kan werk en organisatie samenhangen volgens Schoemaker (1999) veel voorkomende type organisaties zijn?
  1. massaproductiewerk
  2. modern productiewerk
  3. massa dienstverlening
  4. kennisintensieve dienstverlening
 • wat houdt het begrip massaproductie in?
  • grote markt
  • standaardproducten --> goed en goedkoop
  • klant is 1 groep
  • lopendeband werk/ administratieve organisaties
 • wat houdt het begrip productiewerk in?
  • grote markt, klant meer invloed
  • auto-industrie --> klant eigen product samenstellen
 • wat houdt het begrip ''massadienstverlening'' in?
  • standaarddienstregeling (McDonald's)
  • zelf zien hoe er gewerkt wordt --> duidelijk omschreven hoe werknemers zich moeten gedragen
 • wat houdt het begrip ''kennisintensieve dienstverlening'' in?
  • advocaten kantoren en adviesbureau's
  • kennis van advies --> professionals 
 • wat zijn de 5 structuur typen van Mintzberg?
  1. eenvoudige structuur: beginnende organisatie (weinig structuur en niet veel regels)
  2. machine bureaucratie: regels, rolcultuur
  3. professionele bureaucratie: persoonsgericht
  4. adhocratie: projectorganisaties
  5. typische cultuur:
 • wat bepaald hoe het HR-beleid eruit ziet?
  1. de aard van werkprocessen
  2. type personeel
  3. klanten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.