Summary Class notes - Persoonlijke zorg

Course
- Persoonlijke zorg
- ?
- 2015 - 2016
- NHA
- Verzorgende-IG
605 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Persoonlijke zorg

 • 1450738800 persoonlijke zorg

 • Wat houdt persoonlijke zorg in?
  Je helpt bij de persoonlijke verzorging, bij eten en drinken, mobiliteit of bij de uitscheiding.
 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om professioneel te werk te gaan?
  Je moet methodisch en professioneel te werk gaan. Je moet je ook aan de voorschriften houden bijv. hygiëne en veiligheid.
 • Wat is het zorgproces methodisch werken?
  1. gegevens verzamelen
  2. zorgproblemen vaststellen
  3. doelen / zorgresultaten bepalen
  4. zorgactiviteiten plannen
  5. zorgactiviteiten uitvoeren
  6. zorg evalueren
 • Wat is een zorgplan?
  Een formulier waarop zorgactiviteiten worden vastgelegd volgens de stappen van het zorgproces.
 • Wat ligt er vast in het zorgplan?
  -waarom de zv hulp nodig heeft
  -welk doel de zv heeft
  -welke activiteiten door verzorgenden uitgevoerd worden
  -wie de overige zorg verleent
  -hoeveel uren de zorg wordt verleent
  -voor hoelang de zorg wordt verleent
  -wanneer de zorg geëvalueerd wordt
  -de wensen en gewoonten vd zv
  -de zelfzorgmogelijkheden vd zv
  -of de zv nog dingen wil leren of weten
  -of de zv gemotiveerd is om zorg te krijgen.
 • Waar let je op als je de zorgvrager observeert?
  hoe is de gezondheidstoestand vd zv?
  kan de zv meer of minder zelf doen?
  kan de mantelzorg de zorg nog wel aan?
  is er meer of minder professionele hulp nodig?
  Hoe verloopt de zorg?
  wat kan de zv zelf doen? en wat lukt niet?
 • Waaruit bestaat een handeling als je methodisch gaat werken?
  Voorzorg-> voor je de zorg gaat uitvoeren moet je je eerst voorbereiden wie ga je verzorgen en wat heb je nodig?

  Uitvoering-> Je werkt hygiënisch, veilig, ergonomisch, kostenbewust en milieuvriendelijk. Je neemt niet meer over dan nodig is van de zv. Je voert de zorg uit en observeert daarbij de zv en je helpt de zv altijd weer in een comfortabele houding.

  Nazorg->Evalueer de zorg met de zv, ruim alles op en maak schoon, zorg voor de omgeving en veiligheid, rapporteer in het zorgdossier.
 • Wat zijn kenmerken van een zorgrelatie?
  De wensen, gewoonten en mogelijkheden zijn de uitgangspunten in de relatie.
  De basis is gelijkwaardigheid in het besef dat de zv afhankelijk is.
  De zelfredzaamheid vd zv wordt zoveel mogelijk behouden en bevorderd.
  De grenzen goed weten en aangeven.
 • Wat is vraaggerichte zorg?
  De zv staat hierin centraal, met als resultaat dat de zv de hulp en zorg ontvangt die hij wenst en verwacht en voldoet aan professionele waarden.
 • Wat is vraaggestuurde zorg?
  De zv bepaalt het aanbod en stuurt zijn eigen zorg (dmv pgb)
 • Wat is belevingsgerichte zorg?
  Een aanpak die gericht is op de zv en degenen die hem lief zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. Je helpt de zv zijn leven op zijn manier in te richten en bereiken wat hij voor ogen heeft ondanks zijn handicap / beperking.
 • Wat zijn regels, protocollen en voorschriften?
  Regels-> de wetten die de overheid heeft vastgesteld
  Protocollen-> algemene aanwijzingen voor een handeling
  Voorschriften-> zijn er om werknemers en zv's te beschermen.
 • Benoem enkele voorbeelden van persoonlijke maatregelen
  Zorg voor schone werkkleding
  zorg voor schoon werkmateriaal
  was regelmatig je handen
  houd je nagels kort
  gebruik handschoenen bij sommige handelingen
  draag geen sieraden
  steek lang haar op
  gebruik papieren zakdoeken
 • Wat zijn disposables?
  Kunststof pincetten
  reinigingsdoekjes
  papieren handdoeken
  katheters
  incontinentiemateriaal
 • Wat is een nadeel van het gebruik van disposables?
  de hoeveelheid afval die het vormt
 • Wat is ergonomisch werken?
  je werk uitvoeren op een manier dat je je lichaam zo min mogelijk belast.
 • Wat is belangrijk bij ergonomisch werken?
  lichaamshouding en krachtuitoefening
  tiltechnieken
  gebruik van hulpmiddelen
  verlichting van de werkplek
  klimaat van de werkplek
  geluid, lawaai en trillingen op de werkplek.
 • Welke regels zijn er m.b.t. tiltechnieken?
  Als je tilt zet dan je voeten uit elkaar en buig je knieen. Als je je benen gebogen houdt, voorkom je dat je alleen met je rug tilt. Als je tilt zorg je ervoor dat de werklijn tussen het vastpakpunt en de voeten als steunpunt in een lijn ligt. Zorg dat je lichaam één lijn vormt tussen het vastpakpunt en steunpunt.
 • Hoe werk je milieubewust?
  Door materialen en middelen te kiezen die het milieu minder belasten
  Gebruik alleen de werkelijk noodzakelijke zorgartikelen.
  Gebruik alleen handschoenen wanneer dit verplicht is.
  Verschoon niet dagelijks het beddengoed, tenzij noodzakelijk.
  Weer zuinig met milieuschadende schoonmaakmiddelen
  Scheid afval en werp het in de juiste container
  Denk elke keer na over welke producten, materialen en zorgartikelen je gebruikt.
 • Hoe werk je kostenbewust?
  Alleen de materialen meenemen naar de zorgvrager die noodzakelijk zijn
  Niet steeds nieuwe handdoeken gebruiken maar een onder en bovendoek gebruiken.
  Alleen schoon beddengoed gebruiken wanneer noodzakelijk is.
  Hygiënisch werken zodat je infecties en langduriger ziek zijn voorkomt.
  Verlichting uitschakelen als deze niet meer nodig is.
  Elektrische apparatuur uitschakelen als deze niet gebruikt wordt
  Deuren dicht doen en de thermostaat lager zetten in ruimten die je niet gebruikt.
 • Wat is een voorbehouden handeling?
  Een handeling die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de zorgvrager met zich meebrengt als ze door een ondeskundige wordt uitgevoerd.
 • Wat staat er nog meer in een zorgplan?
  Wanneer de zorgvrager zich wil wassen en aankleden
  welke verzorgingsproducten hij gebruikt
  of de zorgvrager dingen wil leren / weten over de verzorging
  is de zorgvrager gemotiveerd om zichzelf persoonlijk te verzorgen
 • Wat is coördineren?
  Handelingen en situaties op elkaar laten aansluiten. Je coördineert de zorg door afspraken te maken over de persoonlijke zorg en de aanpak.
 • Wat betekent privacy?
  Dat je ongestoord alleen, of in eigen kring of met partner ergens kunt zijn zonder dat iets of iemand je stoort.
 • Wat is ADL?
  Algemeen Dagelijks Leven
 • Waar moet je bij opletten met zorgvragers uit een andere cultuur?
  Moslimvrouwen gebruiken veel water en weinig zeep om ontvetting van de huid te voorkomen.
  Schending van de eerbaarheid
  Lichamelijk contact tussen mannen en vrouwen in het openbaar is voor veel moslims onaanvaardbaar
  Sommige mensen hebben rituelen. Rituele wassingen hebben tot doel om het lichaam rein te maken.
  Onreinheid door bloed en uitscheidingsproducten moet altijd voorkomen worden.
 • Wat kunnen oorzaken zijn waarom een zorgvrager zichzelf niet kan aan/uitkleden?
  Vaardigheidstekort door een lichamelijk of cognitieve verstandelijke stoornis
  Oudere en of verwarde zorgvragers kleden zich soms in verkeerde volgorde aan. Geef dan stapsgewijs instructie zonder hun te betuttelen. leg de kleding in vaste volgorde klaar.

  Motivatietekort. Door bijvoorbeeld psychiatrische stoornis. Sombere passieve zorgvragers willen of kunnen uit zichzelf geen schone kleding aantrekken. Je kunt voor het douchen of de wasbeurt samen met de zorgvrager kleding uitzoeken. Spreek hierbij een minimum aantal handelingen af die de zorgvrager moet verrichten.

  Kennistekort. Sommige zorgvragers weten te weinig over het uit en aankleden. Als je hun informatie geeft is het belangrijk dat je :
  respect toont
  zonder oordeel informatie geeft
  communiceert op hetzelfde niveau als de zorgvrager
  vraagt of de zorgvrager de voorlichting begrepen heeft
 • Benoem enkele hulpmiddelen bij het aan of uitkleden
  een ring van een sleutelbos aan het lipje van de rits maken zodat de zorgvrager zelf zijn rits omhoog of omlaag kan doen.
  Klittenband of grote drukknopen zijn gemakkelijke sluitingen
  elastiek in de band van de broek is gemakkelijker aan en uit doen.
  aankleedstokje
  knopenhaakje
  kousenaantrekker
  elastische veters in schoenen
  haakje om veters aan te trekken
  lange schoenlepels
 • Waarom hebben sommige zorgvragers steunkousen nodig?
  Voor veneuze (aderlijke) klachten zoals spataderen.
  Voor oedeem (vochtophoping) de steunkousen oefenen dan druk uit op de oppervlakkige veneuze bloedvaten, waardoor het veneuze bloed via het oppervlakkige en het diepere veneuze systeem wordt afgevoerd naar het hart.
 • Waarvoor dient een korset? en voor welke lichaamsdelen zijn er korsetten?
  Om de houding van de zorgvrager te ondersteunen.
  De rug en gewrichten zijn er korsetten
 • Waarom kan een zorgvrager zichzelf niet wassen?
  Vaardigheidstekort-> de zorgvrager mist de vaardigheid omdat hij daar lichamelijk niet toe in staat is. De situatie is veranderd doordat de zorgvrager bijvoorbeeld zijn arm heeft gebroken en daardoor niet weet hoe hij zich moet wassen.

  Kennistekort-> bijvoorbeeld jonge kinderen weten vaak niet hoe het hoort, je kunt ze dan voorlicht en informatie geven. Vrouwelijke zorgvragers kan je uitleggen waarom een vagina niet met zeep kan worden gewassen dit tast namelijk de zuurgraad aan.

  Motivatietekort-> De zorgvrager ziet het nut er niet van in om zich te wassen. Je gaat dan uit van de gewoonten en gebruiken van voordat hij ziek werd.
 • Hoe ga je om met een zorgvrager die weinig aandacht besteedt aan zijn persoonlijke verzorging?
  Vraag aan de zorgvrager wat de minimum en maximum wasbeurten zijn voor hem. Bespreek met het team wat jullie minimaal en maximaal wil bereiken. Bespreek met de zorgvrager de hoeveelheid haalbare wasbeurten en maak concrete afspraken en schrijf deze op.
 • Benoem enkele hulpmiddelen bij het wassen
  Rugborstel
  douchekruk
  antislipmatje
  douchestoel
  beugels en handsteunen
  thermostatische kraan
  zeeppompje en matje met zuignappen
 • Wat heb je nodig als je iemand op bed wast?
  2 waskommen
  2 handdoeken
  2 washandjes
  zeep of wasgel
  huidverzorgingsproducten voor na het wassen
  kam of borstel
 • Wat houdt observeren in?
  Dat je bekijkt hoe iemand zich gedraagt of hoe iets eruit ziet.
 • Welke informatie krijg je door te observeren als je iemand wast of aankleed?
  Hoe de zorgvrager er lichamelijk aan toe is
  hoe zijn sociale omstandigheden zijn
  hoe de zorgvrager zich voelt
 • Wat houdt uiterlijke verzorging in?
  Dat je als verzorgende de zorgvrager helpt bij:
  de mond, gebit of gebitsprothese verzorgen
  het oog, de bril, contactlenzen, kunstoog verzorgt
  het oor, gehoorapparaat verzorgt
  de neus verzorgen
  het haar verzorgen, kammen, wassen scheren vd baard
  de nagels verzorgen
  voorlichting geven over de uiterlijke verzorging
  hulpmiddelen adviseren om zelfstandigheid te bevorderen.
 • Wat zijn observatiepunten bij uiterlijke verzorging?
  de mond-> hoe vaak poetst iemand zijn tanden, welke producten gebruikt hij
  het oog-> draagt de zorgvrager een bril of contactlenzen? oogafscheiding
  het oor-> draagt hij een gehoorapparaat, hoe moet dat ingezet en onderhouden worden
  de neus->gebruikt hij papieren zakdoeken, mag hij stomen?
  het haar-> hoe draagt hij dit? welke producten gebruikt hij? haarproblemen zoals luis of haaruitval?
  de nagels-> hoe vaak knipt hij ze? heeft hij nagelproblemen als schimmelsnagels, ingegroeide nagels.
 • Hoe verzorg je een gebit goed?
  Poets op de juiste wijze en gebruik de juiste tandpasta
  voorkom beschadiging, gebruik de juiste borstel
  haal vastzittende voedselresten weg met een tandenstoker of flosdraad
  een zorgvrager die bedlegerig altijd in half zittende zetten anders kan hij zich verslikken
 • Hulpmiddelen bij mondverzorging zijn?
  Tubeknijpers
  tandenborstels met handvatverdikker
  gebitsprothesebakjes
 • Wat zijn veel voorkomende mondproblemen?
  Tandbederf (caries) -> gaatjes in de tanden met als gevolg kiespijn
  Ontstekingen vh tandvlees-> tandvlees bloed bij het poetsen en flossen kan pijnlijk zijn.
  Paradontose-> terugtrekking van het tandvlees. Tanden en kiezen komen uiteindelijk los te zitten
  Aften-> zweertjes van het mondslijmvlies
  Stomatitits-> ontsteking van het mondslijmvlies
 • Hoe kan je stomatitis voorkomen en verzorgen?
  Stomatitis komt voor bij zorgvragers met weinig weerstand. Na elke maaltijd poetsen en voor het slapen gaan. Door extra drinken en normaal eten blijft het slijmvlies vochtig. Een beginnende stomatitis geeft pijn bij het eten van gekruid voedsel.
 • Benoem de verschillende hoortoestellen
  IHO=> in het oorhoortoestel-> is van opzij zichtbaar. Dit maak je schoon met een zachte doek of tissue. Dit mag nooit in vloeistof liggen

  AHO=> Achter het hoortoestel->een oorstukje dat met een slangetje verbonden is met een hoortoestel. Dit hangt achter het oor, het oorstukje wordt gereinigd met een speciale vloeistof. Het hoor gedeelte mag nooit in een vloeistof gelegd worden

  CIC=>Complete in Canaltoestel->is niet zichtbaar aan de buitenkant. Dit maak je ook schoon met een tissue. Dit toestel mag nooit in het water gelegd worden.

  Kasttoestel=> via een draadje is een hoorkastje verbonden met een oorstukje het kastje kan bevestigd worden op of onder de kleding. Het kastje mag niet vloeistof liggen en het oorstukje wordt gereinigd met een vloeistof.
 • Hulpmiddelen bij haarverzorging zijn?
  Fohn, kapspiegel, kam, haardroger, krultang, verlengde kam, haar wasbakken
 • Problemen bij haarverzorging zijn?
  Roos-> aandoening vd hoofdhuid waarbij extra huidsmeer (talg) wordt geproduceerd (schilferen)
  Hoofdluis-> kleine grijswitte eitjes (neten) die vastzitten aan de haren
  haaruitval
 • Wanneer mag je de nagels van een zorgvrager niet knippen?
  Als de zorgvrager diabetes heeft of vaatvernauwing in de benen.
 • Welke problemen zijn er mbt nagels?
  Omloop-> de nagelriem is dik, rood en pijnlijk en bij lichte druk op de zwelling komt er pus uit. Wordt vaak veroorzaakt door schimmelinfecties

  Gangreen-> wondjes bij de teennagel wanneer deze verkeerd worden geknipt. Wanneer ze niet genezen, sterft de huid af en wordt zwart. Dit gebeurd met name bij bij zorgvragers met diabetes en aderverkalking

  Ingegroeide teennagel-> verkeerd knippen en nauwe schoenen zijn de oorzaak hiervan. Komt vooral voor aan de grote teen.

  Verkleurde gele nagels->schimmelinfectie moet behandeld worden lokaal en oraal medicijnen nemen.
 • Kleuren van de nagels en oorzaken zijn:
  Blauwe nagels-> cyanose. Bijv. door ernstig zuurstof gebrek. Bij hart en longaandoeningen kan de zorgvrager horlogeglas hebben (plat of bol)

  Witte vlekken / strepen-> vaak onschuldig

  Brokkelige nagels-> kalk tekort of een afwijzing van de schildklier of bijschildklier
 • Wat zijn hulpmiddelen bij eten en drinken?
  bestek met verdikte handgrepen, verstelbare of losse handgrepen
  bekers met een of twee handgrepen, met gesloten oren
  bekers met korte en lange tuitjes
  bekers van hoekmodellen met een linkshandige en of rechtshandige functie
  bekers met kiepmodellen
  bekers in verschillende uitvoeringen op voet, zonder voet met tuimelbekervoet
  bekers met een neusuitsparing
  dikke / dunne rietjes, buigzame rietjes, bekers met een rietjes uitsparing.
  Bestekhouders
  servies met bordranden
  losse bordranden
  borden met schuifnappen
 • Wanneer heb je een goede vochtbalans?
  Wanneer de inname van vocht even groot is als de afgifte van vocht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de symptomen van schizofrenie?
Positieve symptomen -> wanen, hallucineren en denkstoornissen
Negatieve symptomen ->  eigenschappen die een gezond iemand ook voorkomen maar die bij schizofrenie mensen verminderd of afwezig zijn. Veel voorkomende negatieve symptomen zijn initiatiefverlies, interesseverlies en decormverlies
Wat is schizofrenie?
Schizofrenie is een psychiatrische ziekte. Met perioden van psychische gedrag. Dit noem je psychose.
Wat kan je afleiden van braaksel?
Slijmbijmenging= maagontsteking
helderrood bloed= maag / slokdarmbloeding
Voedsel= nog niet verteerd
voedsel en donker bloed = maagzweer en maagkanker
Fecaal braken of het braken van ontlasting = arts waarschuwen
Welke manier zijn er van braken?
Explosief of projectiel braken-> Met veel kracht zonder waarschuwing komt het braaksel naar buiten toe.

Golvend braken-> het braaksel komt in golven en met tussenpozen naar buiten.

Overloop braken-> Het eten loopt niet naar de maag, maar komt als het ware gewoon naar buiten. Deze zorgvrager hebben onvoldoende peristaltiek in de slokdarm.

Kokhalzend braken-> Tijdens het braken kokhalst de zorgvrager en er komt niet altijd braaksel mee, maar wel veel lucht.
Hoe heet een longontsteking bij verslikking?
Aspiratiepneumonie
Waaruit blijkt dat een zorgvrager op het punt staat te braken?
Transpireren, koud zweet
onrust
versnelde ademhaling
bleekheid
duizeligheid, misselijkheid
toegenomen speekselvorming
'sterretje' zien
Welke complicaties kunnen er ontstaan bij braken?
Uitdrogen
verslikken waardoor er longontsteking (hypostatische pneumonie) kan ontstaan.
Oorzaken van braken zijn?
Irritatie van de maag of dunne darm door ontsteking of overvoeding
Begeleidend verschijnsel bij andere aandoeningen van de ingewanden zoals ziekten van de galblaas, darm of urinewegen.
Eerste maanden van de zwangerschap door hormonale veranderingen
Bij pasgeborenen door hypertrofie (te sterke ontwikkeling) van pylonus (kringspier van de maag).
Door prikkeling van het braakcentrum in de hersenen bij medicijngebruik, vergiftigingen of ernstige nierziekten.
Door verhoging van de druk in de hersenen bijvoorbeeld bij hersentumoren of na een ongeval.
Bij heftige pijn of emotie.
Wat kan je afleiden van de kleur sputum?
Helderrood-> longbloeding
Zwakroze-> schuimend door longoedeem bij astma cardiale
Rood-> enkele bloedfluimpjes bij longembolie of tbc
Helder schuimend-> allergische bronchitisch
Roestkleurig, groen of geel-> bij longontsteking
Zwarte of gestreepte korrels-> vaak bij mensen die regelmatig stof, vuil en rook inademen.
Wat kan je observeren aan sputum?
Samenstelling
geur
kleur
hoeveelheid