Summary Class notes - Persoonlijkheids-, Klinische- & Gezondheidspsychologie

Course
- Persoonlijkheids-, Klinische- & Gezondheidspsychologie
- -
- 2018 - 2019
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Psychologie
311 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Persoonlijkheids-, Klinische- & Gezondheidspsychologie

 • 1541026800 Week 1

 • Cultureel relativisme
  Het idee dat er geen regels zijn voor gedrag abnormaal vinden. Dit kan alleen door culturele normen.
 • 4 D's
  Dysfunctional: Gedrag, gedachten en gevoel hebben zoveel invloed dat het invloed heeft op het functioneren in het dagelijks leven.
  Distress: Veroorzaakt emotioneel fysieke pijn.
  Deviantie: Gedrag dat abnormaal is t.o.v. culturele normen. 
  Dangerous: Gedrag dat een gevaar kan zijn voor het individu en/of de omstander.
 • Invloed cultuur op abnormaal gedrag
  - Manier hoe mensen symptomen uiten.
  - Manier hoe mensen toegeven aan bepaald gedrag/gevoel 
  - Soorten behandelingen die mensen accepteren/die helpen met normaal gedrag ontwikkelen.
 • 3 theorieën die abnormaal gedrag beschrijven
  Biologische theorie: Fysieke ziektes door het hebben van symptomen in het lichaam. 
  Supernatuurlijkgedrag: Abnormaal gedrag als het gevolg van gelovige interventies.
  Psychologische theorie: Abnormaal gedrag als het gevolg van een trauma.
 • Mental hygiene movement
  Groei van menselijke behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (Philipe Pinel was een leider).
 • Mesmerisme
  Methode van Mesmer voor hysterie. Patiënten zitten in het donker rond een kuip met chemicaliën. Beschadigde delen werden geprikkeld met een ijzeren staaf uit de kuip.
 • Psychoanalyse
  Studie van het onbewuste (Freud en Breuer)
 • gedragstherapie
  Patiënten praten met therapeuten over traumatische gebeurtenis. Geïnspireerd op klassieke conditionering.
 • Behaviorisme
  Studie over de impact van beloningen en straffingen op gedrag (operante conditionering)
 • Patients' right movement
  Beweging rond 1960 die ervoor zorgde dat patiënten behandeling krijgen in samenleving ipv gesloten opname.
 • Klinische psycholoog
  PHD in psychologie met specialisatie in behandelen en onderzoeken van psychologische problemen.
 • Klinische social worker
  Master in social work. Focus op sociale condities die invloed hebben op psychologische problemen.
 • Licensed mental health
  Training in advies geven gehad
 • Biopsychosocial approach
  Combinatie van biologische, psychologische en socioculturele factoren die psychologische symptomen ontwikkelen.
 • Transdiagnostische risico factoren
  Factoren die risico vergroten voor verschillende psychologische symptomen
 • Diathesis stress model
  Als risico factor en trigger samen komen in een individu kan een stoornis ontstaan.
 • Hindbrain
  Cruciaal voor basis levensfuncties.
  - Medula: Controleren van ademen en reflexen.
  - Pons: Belangrijk voor oplettendheid en slaaptijd.
  - Reticulair formation: Netwerk van neuronen die aandacht en opwinding naar stimuli controleren. 
  - Cerebrum: Coördinatie van bewegingen.
 • Midbrain
  Midden van brein.
  - Superior colliculus
  - Inferior colliculus
  --> Zenden sensorische informatie uit en coördineren bewegingen.
  - Substantie nigra: Reguleert beloning.
 • forebrain
  Voorkant hersenen.
  - Thalamus: Inkomende receptoren van zintuig receptoren naar cerebrum.
  - Hypothalamus: Reguleert eten, drinken, basis emoties en seksueel gedrag.
 • Limbisch systeem
  Reguleert instinctief gedrag.
  - Amygdala: Belangrijk in regulatie van emotie. 
  - Hippocampus: Rol in geheugen.
 • Cerebrum
  Cerebral cortex: Betrokken in moeilijke denkprocessen.
 • Corpus Callosum
  Verbindt Linker- en Rechter hersenhelft.
 • Hersendelen van voor naar achter
  Frontal 
  Parietal
  Temporal 
  Occiptal
 • Neurotransmitter
  Biochemicaal dat impulsen van neuron/zenuw naar andere zenuw/deel hersenen brengt
 • Biochemical theorie
  Hoeveelheid beschikbare neurotransmitters in de synaps is geassocieerd met psychopathologie. Hoeveelheid kan beïnvloed worden door: 
  - proces van heropname.
  - Degradatie: Als de ontvangen neuronen een enzym laten vrijkomen dat de neurotransmitter breekt in allerlei bio chemicaliën.
 • Serotonine
  Belangrijk in emotioneel welzijn, met name in depressie en angst.
 • Dopamine
  Ervaring van beloning. Belangrijk in spier systemen en stoornissen met controle over spieren.
 • Noreprinephine
  Vertraagt degradatieproces. Te weinig --> Depressieve mood
 • Endocriene systemen
  Systeem van klieren die hormonen produceren.
 • Hypofyse
  Produceert veel verschillende hormonen en controleert uitscheiding van andere endocriene klieren.
 • Polygenetica
  Verschillende genen zijn nodig om een specifieke stoornis in een individu te veroorzaken.
 • Epigenetica
  Studie van erfelijkheid van genen zonder verandering in de genen volgorde
 • Kritiek op biologische benadering
  - Mensen dealen door drugs minder met de problemen die de psychologische stoornis veroorzaakt.
  - Negerel rol van de omgeving 
  - Mensen met biologische oorzaken hebben voor zichzelf een negatievere prognose met het herstellen dan mensen met een niet-biologische oorzaak.
 • Modelling
  Nieuw gedrag leren door het imiteren van gedrag van belangrijke mensen.
 • Observationeel leren
  Observeren van beloningen en straffen die een ander krijgt door zijn gedrag en daarna gedragen als gevolg hiervan.
 • Gedragstherapie
  Focust op het identificeren van straffen en beloningen die bijdragen aan het onaangepaste gedrag van een persoon en op specifiek gedrag veranderen.
 • Gedragsbeoordeling
  Therapeut onderzoekt specifieke omstandigheden die niet-gewild gedrag en emotionele reacties veroorzaken
 • Systematische desentezizatie therapie
  Methoden voor het vernietigen van angstreacties op een stimuli en het niet gewilde gedrag dat vaak de angst begeleidt.
 • Desentesizatie
  Patiënt leert ontspanningsoefeningen en ontwikkeld hierarchie voor enge stimuli. Vaak gecombineerd met modelling.
 • Causale attributie
  De betekenis die we geven aan gebeurtenissen kan invloed hebben op onze verwachtingen van gelijke gebeurtenissen in de toekomst.
 • 2 basis drives voor menselijk gedrag volgens Freud
  - Seksuele drive
  - Agressieve drive
 • 3 systemen van psyche die drives reguleren
  - ID: Systemen waarvoor drive zich voordoet en impulsen van verlangen optreden.
  - Ego: Bemiddelaar.
  - Superego: Regels en regulatie van gedrag geleerd van samenleving en ouders.
 • Preconscious
  Zit tussen bewuste en onbewuste in.
 • Psychoseksuele stadia van Freud
  Oraal: 0-18 maanden. Stimulatie mond.
  Anaal: 18 maanden - 3 jaar. Anus
  Fallisch: 3-6 jaar: Genitale 
  Latency: Kinderen spelen met kinderen van eigen seks.
  Genital: Seksuele interesse in andere geslacht
 • Egopsychologie
  Belang van individu v an zijn/haar regulatie van afweer die zorgen voor gezond functioneren in relatie met samenleving
 • Resistance in vrije associatie
  Vormen van schuldgevoel voor onbewuste conflicten die ego het hardst probeert te onderdrukken.
 • Transference in vrije associatie
  Als cliënt reageert op therapeut alsof het een belangrijk persoon is van zijn vroege ontwikkeling.
 • working through/going over in vrije associatie
  Pijnlijke herinneringen en moeilijke problemen ophalen
 • Verschil tussen psychoanalyse en psychodynamische therapie
  psychoanalyse is meerdere sessies per week voor een aantal jaren, psychodynamische therapie zijn korte sessies van weken tot jaren.
 • Interpersoonlijke therapie (IPT)
  Client zijn patroon van relaties met belangrijke mensen in zijn/haar leven. Meer structuur en leiding van therapeut.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Factoren die gelinkt worden aan succesvolle alcoholbehandeling programma's
- Focussen op factoren in de omgeving
- Lente matigen van participatie
- Familie en andere belangrijke mee betrekken in het behandelingsproces.
Alcohol wordt gelinkt aan
- Hoge bloeddruk
- Chronische leverfalen
- Bepaalde vormen van kanker
- Beroerte
Health compromising behaviour
Gedrag dat mensen beofenen die hun momentele/tokomstige gezondheid beschadigen of ondermijnen. Veel zijn een gewoonte, en een paar een verslaving. Veeel van deze gedragingen hebben belangrijke kenmerken: 
- Kwetsbaarheid in adolescentie
- Veel gedrag verbonden met kijk cultuur.
- Veel gedrag plezierig, maar ook gevaarlijk
- Gedrag ontwikkelt zich gelijkmatig
- Probleemgedrag komt vaker voor in lage ses
Social engeneering
Veranderd de omgeving in manieren die invloed hebben op de kans om een bepaald gedrag te beofenen.
Perceived barriers
Aspecten van een elven die tegenstrijdig zijn met het beoefenen van gezondgedrag. dit zijn de hoofdredenen waarom mensen hun gedrag niet veranderen.
Transtheoretical model of behaviour change (en stappen)
Model dat de stappen en processen analyseert waar mensen door heen gaan bij een gedragsverandering.
1. Precontemplation/pre-beschouwing: Persoon heeft geen intenties voor gedragsverandering. Nog niet bewust van het probleem.
2. Contemplation/beschouwing: Mensen hebben door dat ze een probleem hebben en denken eraan maar hebben nog geen actie ondernomen.
3. Preparation/voorbereiding: Mensen willen hun gedrag veranderen maar hebben dat nog niet gedaan.
4. Actie: Mensen veranderen hun gedrag om problemen te voorkomen. Het bevat toewijding van tijd en energie.
5. Maintenance/onderhouden: Mensen werken om terug val te voorkomen en versterken die stappen die ze hebben gemaakt.
Lifestyle rebalancing
Lange termijn gedragsveranderingen kan gepromoot worden door andere gezondheidsgerichte lvensveranderingen te maken. Deze kunnen een gezonde levensstijl promoten en de kans op terugval verkleinen.
Relapse prevention
Registreren van mensen die erg dichtbij staan en gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen vermindt het risico op terugval en haalt de mensen eruit die niet toegeschreven zijn voor gedragsverandering.
Abstinence violation effect
Verliezen van de controle als een persoon zijn zelfopgelegde regels overtreedt.
Motivational interviewing
Wordt gebruikt om mensen te helpen bij elke tegenstrijdigheid die zij ervaren. Doel: Clienten hun positieve en negatieve gedachten te laten uiten. zo kan de atmosfeer vrij worden gemaakt van negatieve evaluatie.