Summary Class notes - Perspectieven

Course
- Perspectieven
- Six, Runia, Collenteur en de Baets
- 2016 - 2017
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Geschiedenis
360 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Perspectieven

 • 1473285600 World History

 • Michel de Certeau
  verschil tussen place en space
 • Place
  iets dat je meteen herkent. bijv tafel/stoel
 • Space
  beoefende place. iets wat gebruikt wordt door mensen. bijv gesproken woord
  je hebt er mensen voor nodig dus interessant voor mensen
 • Gevolg Historisme
  Bij historisme worden nieuwe dingen en veranderingen geanalyseerd. Daarbij werden enige beperkingen (zoals plaats) aan de kant gezet. Hierdoor werd tijd belangrijker dan plaats (Reinhart Koselleck)
 • Tijd boven plaats komt niet alleen bij geschiedenis voor, maar bij alle sociale wetenschappen
 • waarom een Spatial turn
  - Globalisatie: we worden door onze eigen tijd gemotiveerd om onderzoek te doen. Hierdoor is plaats (space) en hoe deze verandert erkent als perspectief.
  - Crisis modernisatie paradigme: alle samenlevingen moeten door deze fases gaan. Crisis: niet alle samenlevingen gaan door deze fases. 
  - Hernieuwde interest geograpische materialisme: komt door marx. Hoe de locatie de samenleving beïnvloedt.
  - Vermijd geographische determinatie
 • goed bestuderen
  Schema modernisatie paradigme
 • World History
  - focust op de hele wereld (macro perspectief)
  - probeert de historische context van de globalisatie te begrijpen
  - nationale en regionale geschiedenissen zijn niet langer voldoende
  - wereldgeschiedenis laat zien hoe wereldrelaties zijn ontstaan en de interactie tussen politieke en culturele traditie.
  - centrale categorie: beschaving
 • Peter Stearns
  - wereldgeschiedenis om de geglobaliseerde wereld van nu te begrijpen. 
  - nationaal en regionaal niet voldoende.
  - hoe politieke en culturele tradities gevormd zijn en interactie hebben.
 • Jerry Bentley
  - wereldgeschiedenis als interactie tussen mensen.
 • Politieke gebeurtenis
  Washington DC 1994: er werd gestemd tegen Wereldgeschiedenis op de Amerikaanse basisscholen. Redenen:
  - wereldgeschiedenis zou westerse samenleving denigreren.
  - westerse wereld is de herkomst van amerika
  - elke geschiedenis zou die van het westen moeten respecteren
  - Westerse waarden zouden in gevaar zijn in een globaal perspectief
 • Contrast Global History en Werel geschiedenis
  Definitie van beide is niet duidelijk.
  - Global History lijkt op Wereldgeschiedenis. Het is erg selectief
  - Hoe reisden mensen (ook Wereldgeschiedenis)
  - Probeert vooral globaal te kijken.
  - Global History neemt niet gehele wereld als focus. Wereldgeschiedenis wel

  Verschil is niet duidelijk. Global History is afgeleide van Wereldgeschiedenis.
 • Grondleggers Wereldgeschiedenis
  - Arnold Toynbee (1889-1975)
  - William McNeill (1917-)
 • Arnold Toynbee (1889-1975)
  - A study in history
  - opkomst en val beschavingen.
  - concept wereld beschaving.
  - probeerde voorbij het westers beeld te kijken
 • William McNeill (1917)
  - 1963: Rise of the west, rise of the human community
  - bouwt voort Toynbee.
  - interactie tussen beschavingen
  - fenomeen: cultureel lenen
 • kritiek wereldgeschiedenis
  europa de standaard
 • functie concept beschaving
  organiseert het begrijpen van geschiedenis.
 • Voordelen beschaving als middelpunt
  - Wereld als geheel is onmogelijk. Beschaving biedt wat structuur
  - helpt de beperkingen van verandering te begrijpen. Beschaving is een continuïteit
  - maakt het mogelijk om te vergelijken
 • Nadelen beschaving als middelpunt
  - beschaving als gesloten entiteit. Dat mag niet. Grenzen zijn vrij duidelijk 
  - er is continuïteit, maar binnen die continuïteit zijn ze onderhevig aan verandering
  - Geen homogene groep, zijn erg divers. Daarom is voorzichtigheid geboden
 • Twee takken wereldgeschiedenis
  - Annales School: Braudel
  - The World System Theory: Immanuel Wallerstein
 • Braudel
  - The mediterranean and the mediterranean world in the age of philip II
  -
  structuur 3 lagen: structure (verandert bijna niet), conjucture (economie) en événement (gebeurtenis, individu).
  - Braudel maakt een connectie met plaats door grenzen te trekken en te vergelijken.
 • Voorbeeld Braudel
  Magic Mountains:
  - mensen vluchten omdat hun geloof anders was dan katholiek richting de bergen. - kleine eilandjes om hun religie te behouden
  - vergelijkt dit met andere beschavingen
  - China was niet excluded or included. dus globaal fenomeen.
  - beschrijft een regionale geschiedenis die eigenlijk globaal was omdat hij exported was (handel)
  - praatte meer over kapitalisme.
  - maakt onderscheid tussen middelpunt (steden) en buitenkant (achterland)
  -
 • Immanuel Wallerstein
  - The modern world system (1994-2011)
  - bouwt voort op braudel
  - start met 16e eeuw
  - nieuw sociaal systeem: kapitalisme   
  - beïnvloedde naties en kolonies
 • world system theory
  - hiërarchie: Core, semi-periphery, periphery
  - core: int winst
  - semi-periphery: koloniale metropolis (batavia, bombai)
  - periphery: goedkope arbeid, zorgt voor winst. 
  -   
 • Geocultuur
  - globale consumarism
  - koloniale hierarchie
  - modernisatie paradox
 • Kritiek world system theory
  - onderschat de rol van natie staat. --> speelt een belangrijke rol sinds de 19e eeuw
  - Focust te veel op de economie
  - eurocentrisch
 • Janet Abu Lughod
  - Er waren wereldsystemen voor Europa
  - Door wereldsysteem koloniën rijk
  - Rijke koloniën aantrekkelijk voor Europa
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

conclusie 3
het feit dat zelfs experts moed nodig hebben om bewijsbaar misbruik aan te klagen, maakt organisatorische en procedurele samenwerking van historici noodzakelijk
conclusie 2
verzet tegen misbruik omvat verschillende activiteiten:
- onthullen
- weerleggen
- bestraffen
- voorkomen
conclusie 1
onthullen van misbruik vereist moed zelfs als het neerkomt op het vertrouwelijk rapporteren aan een meldpunt, ombudspersoon of orgaan voor wetenschappelijke integriteit
 - ervaringen van klokkenluiders niet geruststellend
 - angst voor smaadprocessen of andere intimidatietactieken van misbruikers
in praktijk werken de omstandigheden soms tegen
- factor 1: psychologische factoren
  - inertie
  - onderschatting van misbruik
  - slecht begrepen collegialiteit
  - ongeloof dat misbruik voorkomt in de eigen tak van specialisatie    
- factor 2: hoeveelheid werk om het te bewijzen
  - kan het aan de kaak stellen van misbruik van anderen vertragen, vooral omdat de bewijslast hoog is en hoog hoort te zijn
- factor 3: de experts zijn vaak rivalen of collega's van de misbruikers
  - zij die op de hoogte van het misbruik zijn, bevinden zich soms in een positie van ondergeschiktheid tegenover de misbruikers
gebrek aan verzet tegen gekend misbruik
- situatie 1: historici die zelf aan misbruikoperaties deelnemen of er weet van hebben --> zich niet te verzetten tegen dergelijke operaties is verkeerd

- situatie 2: werken worden misbruikt tegen de wil van de auteur --> waar mogelijk moet die dat aan de kaak stellen  

- situatie 3: moeten historici zich verzetten tegen het misbruik van collega's waarvan ze op de hoogte zijn? ingewikkelde vraag
  - beperk de groep historici tot de experts ter zake
  - verzet tegen misbruik is onderdeel van beroepsplicht van verantwoording
belangrijkste ingreep preventie van misbruik
vorming van een verantwoorde werkhouding, in het bijzonder door:
- bronnen en inspiratie in noten en literatuur te vermelden
- duidelijk citaat en parafrase te onderscheiden
dilemma sanctie
- niemand wil dat misbruik of grootschalig onverantwoord gebruik ongestraft blijft, maar
- vele sancties bezitten echo's van eerdere onrechtmatige repressie van historici
soorten sancties
- symbolische: opgelegd door slachtoffers of derden
- professionele sancties: opgelegd door een historici vereniging of academische instelling 
- wettelijke bestraffing: opgelegd door de wet of rechter
- geen sanctie als schade door sanctie groter is dan schade door misbruik
doelen sanctie
- reparatie van aangerichte schade
- gedragsverandering van de misbruiker
- afschrikken van derden
- preventie
verzwarende omstandigheden
- wanneer de misbruiker een beroepshistoricus is
- wanneer de misbruiker andere aanstuurde
- wanneer het misbruik herhaald wordt (serieel misbruik is erger dan eenmalig misbruik