Summary Class notes - plantkunde

Course
- plantkunde
- mia van Dyck
- 2019 - 2020
- thomasmore
- agro en biotechnologie
113 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - plantkunde

 • 1569880800 de cel

 • Wat is een wortel en geef de functies
  Een wortel is een plantendeel dat geen bladeren draagt, dus geen knoppen bezit en niet geleed is. De functie van de wortel is vastankeren van de plant in de bodem, opname van water en mineralen en opslag van reserve voedsel
 • Geef de opbouw van een wortel van onder naar boven
  Calyptra cel delingszone cel stekkingszone rizodermis exodermis volwassen wortel initiale cellen epidermis centrale cilinder wortelharen
 • Wat zijn wortelharen en geef de functie, waar ontstaan ze
  Uitgroeiing van de rizodermis

  ontstaan naar de top toe en sterven af naar de volwassen wortel toe
 • 1570485600 deel 1 cytologie

 • Wat is een cel
  De bouwsteen van alle levende wezens
 • Uit wat bestaan lagere organismen
  1cel
 • Uit wat bestaan hoge organismen?
  Miljarden cellen
 • Hoe werken meercellige organismen?
  Er is een taakverdeling tussen de cellen.
  (meeste cellen behouden structuur maar er treden veranderingen op zodat ze bepaalde functies kunnen uitvoeren)
 • Hoe is een organismen opgebouwd?
  • Gelijkaardige cellen groeperen zich in een weefsel.
  • meerder weefsels vormen een orgaan.
  • verschillende organen vormen een organismen.
 • Welke twee soorten cellen zijn er.
  • Prokaryote cellen.
  • eukaryote cellen.
 • Uit wat bestaan prokaryoten cellen? Hoe groot zijn ze?
  • Bacteriën en blauwmieren
  • zeer klein 1-2 micrometer
 • Hoe is een prokaryote cel gebouwd?
  • Celwand en protoplasma
  1. cytoplasma 
  2. kern zonder membraan
  • geen organellen die met membraan omsloten zijn.
 • Wat zijn eukaryote cellen? Hoe groot zijn ze?

  • Dierlijke en plantaardige cellen.
  • 10-100 micrometer
 • Hoe is een eukaryote cel opgebouwd?
  • Celwand+ protoplasma
  1. cytoplasma 
  2. kern met membraan 
  • organellen aanwezig die met membraan omsloten zijn.
 • Wat is typisch voor een plantencel , beperkt de water opname, is het skelet en verhindert binnendringen van pathogenen?
  Celwand
 • Wat is de samenstelling van de primaire celwand.
  • Pektine
  • hemicellulose
  • proteïnen
 • Wat bevindt zich in de poriën van de primaire celwand?
  Plasmodesmata of cytoplasmaverbindingen
 • Wat geef de secundaire celwand af na celstrekking?
  • Cellulose
  • suburine
  • lignine
  • culine
  (afhankelijk van de functie van de cel)
 • Wat is de functie van het plasmalemma?
  Isoleert de cel van de buitenwereld.
  • wateropname onbelemmerd 
  • opgeloste stoffen blijven in de cel.
  • semipermeabel.
 • Wat is de samenstelling van plasmalemma?
  • Fosfolipiden dubbellaag
  • eiwiteen.
  !!!!  alle cellen zijn omgeven door plasmalemma!!!!
 • Uit wat bestaan fosfolipiden?
  • Glycerol
  • vetzuren
  • fosforzuur
 • Wat zijn ribosomen? Uit hoeveel eenheden bestaan ze?
  • Bolvormige partikels 22 nanometer
  • 2
 • Wat is de samenstelling van ribosomen?
  • Proteinen 
  • r.RNA
 • Waar hebben ribosomen de belangrijkste functie?
  Eiwitsynthese
 • wat is het Endoplasmatisch reticulum? En wat is de functie?
  • Driedimensionaal netwerk van membranen.
  • de functie als membraanomvormer 
  1. synthese van fosfolipiden 
  2. eiwitten
 • Waar bevind het endoplasmatisch riticulum zich?
  • Tussen het kenmembraan en plasmalemma
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.