Summary Class notes - Politiek van de Europese Unie

Course
- Politiek van de Europese Unie
- Amy Verdun
- 2019 - 2020
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Politicologie
135 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Politiek van de Europese Unie

 • 1554069600 Hoorcollege 1

 • Gedifferentieerde integratie
  Er is Europese integratie en iedereen doet eraan mee, maar bepaalde dingen doe je niet aan mee.
 • Hoeveel landen zitten in de EU?
  28
 • Successen van de Europese Unie
  • Nobelprijs voor de vrede (2012)
  • Interne markt / Single market (geen barrières voor handel) 
 • Wat zijn een aantal hedendaagse uitdagingen van de Europese Unie?
  Financiële crisis
  • 1% van de inkomsten van de EU wordt ook weer uitgegeven. Daarom kan de Europese Unie Griekenland niet helpen. De EU heeft namelijk geen geld. In Europa wordt het geld uitgegeven door de lidstaten zelf. 
  Migratie crisis
  • Aankomst Griekenland; Italië; Malta; Spanje; Turkije. Deze landen willen deze illegalen kwijt maar andere landen willen ze niet opnemen.
  • Dublin-conventie: ‘’als jij een politiek vluchteling bent dan kun je gewoon asiel aanvragen in het land waar je aankomt en dan ga je niet naar het land waar je graag heen wil’’
  • Quota’s voor migratie
  Brexit
  • Vrijhandel leidt tot betere welvaart binnen een land, dus mindere vrijhandel met Engeland leidt ook voor ons tot minder welvaart.
  Deepening and Widening
 • Vul in. Europese eenwording is een concept dat al eeuwen bestaat door o.a. filosofen maar deze kregen A. Er werd pas echt vorm aangenomen na B. De eerste idealistische visie was C maar later vooral D. Competentie was nodig. Dit is E.
  A) Geen voet aan de grond
  B) 1945
  C) creëren van federale staat met een supranationale overheid
  D) pragmatische doelstellingen op doelgebieden waar het mogelijk was iets te bereiken: intergouvernementele samenwerking
  E) macht om wetten te maken op een bepaald beleidsterrein
 • Vul in. A  was een handelaar van cognac die het idee had dat samenwerking veel beter werkt dan concurrentie en oorlog. Hij had een politici nodig die hem zou helpen (B à Fransman).
  Schuman Plan (1950) was B. Dit omdat C.
  A)Jean Monett
  B)Robert Schuman
  C)voorstel om samen te werken (van Schuman en Monnet) om samen te werken over Kolen en Staal.
  D)Dit grondstoffen zijn die noodzakelijk waren om oorlog te voeren (wapens maken).  
 • Visie na WO II over oorlog
  Als we zien waar Kolen en staal samen gehouden worden, dan kunnen we zien waar iemand op een (ouderwetse) oorlog broeit. 
 • Nieuwe visie van oorlog
  Als iemand Uranium heeft, dan kunnen we zien waar iemand broeit op een oorlog --> nieuwe oorlogvoering. 
 • Europese gemeenschap(pen)
  EEG; EGKS en Euratom/EAG.
 • Waarom was landbouw van zo groot belang?
  Landbouw was heel belangrijk omdat ze wilden dat er nooit meer een hongerwinter zou zijn. 
 • Jaren ‘60
  In de jaren ’60 was er sprake van het Lege stoel beleid. Dit was de eerste crisis van de Europese Economische gemeenschap. De Europese lidstaten hadden bepaald dat ook de landbouw deel moest nemen aan de gemeenschappelijke markt. Dit kon alleen als Europa het bestuur zou overnemen. Volgens het Verdrag van Rome hadden de lidstaten twaalf jaar om tot gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te komen. Frankrijk wilden dat hele supranationale liever niet in het leven roepen en begon met het lege stoel beleid – acht maanden lang namen Franse vertegenwoordigers niet deel aan bijeenkomsten van Europese instanties -. De crisis werd opgelost met het Akkoord van Luxemburg waarbij lidstaten hun veto behielden als er een groot nationaal belang op het spel stond. Verder was in de jaren ’60 vooruitgang op het gebied van landenbeleid en stond de economie centraal, de dollar was gekoppeld aan Goud, maar er was Vietnamoorlog en crisis.
 • Jaren '70
  In de jaren ’70 was er sprake van de Koude Oorlog, wel was er economische groei in de Europese Gemeenschappen en een oliecrisis. Landen hadden intergouvernementele neigingen van landen maar ook supranationale organisaties. 
 • Jaren '80
  In de Jaren ’80 was de Koude oorlog nog steeds aan de gang, er was een wapenwedloop waarbij veel werd geïnvesteerd in kruisraketten e.d. Margaret Thatcher sloot in 1979 een aantal niet rendabele mijnen en privatiseert – verkoopt aan bedrijsleven. Ze probeert de vakbonden een beetje in te dammen. 
 • 1992-programma
  Wisse Dekker (Philips) wil een meer gemeenschappelijke markt creëren met minder versnippering. Margaret Thatcher was hier erg in geïnteresseerd. (Single European Act) Hij vindt dat we de interne markt moeten afronden. Elk landje moet niet zomaar een VETO hebben maar met gekwalificieerde meerderheid moesten we stemmen. Het ging vaak mis met punten die te maken hebben met harmonisering (er moest niet steeds een standaard komen, maar de meerderheid beslist)
 • Quasas d’echon
  in plaats van het accepteren naar een standaard (In Belgie moet er in chocola 20% cacoa zitten en in Nederland 15%, maar hoe definiëren we de standaard van chocolade dan?) mag je het wanneer je iets ergens mag verkopen het ook in een ander land verkopen. Het ondernemingsklimaat is zo een stuk opener voor de verschillende landen. 
 • Duitsland speelde een belangrijke rol omdat (4) 
  1.Door de Koude Oorlog was Duitsland erg verdeeld
  2.Erfgoed  (schuldgevoel) van de Tweede Wereldoorlog
  3.Erg industrieel à Duitse munt was erg sterk geworden (Wirtschaftswonder); Duitse economie groot voorbeeld voor EU landen
  4.Duitsland werd het grootste land en zou dus ook de meeste stemmen moeten hebben, maar de andere landen wilden niet dat ze veel invloed zouden hebben dus kregen ze evenveel stemmen ookal waren ze groter.          
  De andere landen gingen samen aan één munt om de Duitse munt niet te sterk te laten worden. 
 • Vul in. Stapje voor stapje krijgt Europa steeds meer A macht. 
  Supranationale
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.