Summary Class notes - preventie

Course
- preventie
- -
- 2019 - 2020
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Gezondheidswetenschappen
264 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - preventie

 • 1559512800 HC1 introductie preventie

 • Wat is de precieze definitie van gezondheid?
  Een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden niet louter het ontbreken van ziekte en gebrek
 • Wat is de precieze definitie van kwaliteit van leven?
  perceptie van personen en en hun positie in het leven, bezien tegen de context van culturele- en waardesystemen waarin zij leven, in relatie tot hun doelen en verwachtingen en standaarden
 • Wat zijn de doelgroepen in preventie?
  universeel, selectief, geïndiceerd, zorggerelateerd
 • Wat is selectieve preventie?
  gericht op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico
 • Wat is geïndiceerde preventie?
  Gericht op individuen die nog niet gediagnostiseerd zijn maar al wel beginnende klachten vertonen
 • Wat is zorggerelateerde preventie?
  Gericht op individuen met ziekte
 • Welke fases heb je bij preventie?
  primair, secundair, tertiar
 • Wat is primaire preventie?
  Gericht op voorkomen van een bepaalde aandoening/gezondheidsprobleem
 • Wat is secundaire preventie?
  Gericht op identificeren van mensen met een voorstadium van ziekte
 • Wat is tertiaire preventie?
  Beheersen van een aandoening om verergeringen te voorkomen
 • Welke type maatregelen heb je binnen de preventie?
  gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, ziektepreventie
 • Wat zijn de preventie successen van de 20ste eeuw?
  - 22 successen, 16 duizend sterfgevallen vermeden
  - karakter van preventie sterk veranderd: nu gericht op welvaartsziekten, vroeger op bestrijden armoede (kindersterfte etc.), verwetenschappelijking en medische technologie (vaccinaties, screening)
 • Waar ligt de focus op bij een nationaal preventie akkoord?
  - rookvrije generatie in 2040
  - maatregelen overgewicht en obesitas
  - maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik
 • Hoe worden doelen van nationaal preventie akkoord bereikt?
  wet en regelgeving
  programma's die het gezondheidsbeleid stimuleren
 • 1559599200 HC 2 Gezondheidsverschillen

 • Hoe zijn de verschillen in levensverwachting?
  1998: Man: 75,2- Vrouw: 80,7
  2016: Man: 79,9- Vrouw: 83,1

  wereldwijd: 2016: Man: 69,9- Vrouw: 74,2
 • Wat is doodsoorzaak 1 bij vrouwen?
  hart en vaatziekten
 • Hoeveel % van de hartinfarcten worden bij vrouwen niet herkend?
  54%
 • Hoe komt het dat hart en vaat aandoeningen bij vrouwen minder goed herkend worden?
  bloedvaten van vrouwen verouderen op een andere manier: klachten en aandoeningen doen zich anders voor
  - hartinfarct als gevolg van acute stress komt 10x vaker voor bij vrouwen
 • Hoe groot is het verschil in levensverwachting tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden?
  6 jaar
  Man: hoogopgeleid 6,5 jaar t.o.v. laag opgeleid
  vrouw: hoogopgeleid 6,1 jaar t.o.v. laag opgeleid
 • Hoeveel is het verschil in goede gezondheid tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden?
  15 jaar
 • Hoeveel is het verschil in goede gezondheid volgens Prof dr. Bosma tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden?
  18 tot 19 jaar
 • Wat beïnvloed de ervaren gezondheid?
  welvaart en inkomen
 • Wat beïnvloed de gezondheid?
  onderwijs
 • Wat veroorzaakt gezondheidsverschillen tussen verschillende etniciteiten?
  - biologische en genetische factoren
  - fysieke omgevingsfactoren
  - sociale omgevingsfactoren
  - gedragsfactoren
 • Waar staat RESET voor?
  Relevantie, Evidence-based, Stage, Etniciteit, Trends
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn kenmerken van een pragmatische aanpak?
> theoretische onderbouwing programma
> planmatige aanpak 
> participatie van de doelgroep bij planning en implementatie
> meerdere doelgroep duidelijk specificeren
> werken volgens standaarden en richtlijnen van programmatische aanpak
> gemeentebroed en sector overstijgend
Wat is het kritiek op het rationele model?
> mens is geen rationele infoverwerker
> te individualistisch
> rationele wetenschappelijke kennis als object, terwijl doelgroepen juist subjectieve meningen
> gezondheid is niet maakbaar
> Alternatieven: aanpak met meer inbreng van doelgroep
Wat zijn kenmerken van het rationele model?
>mensen beslissen zelf om gezond te leven
> gepasseerd op feiten ipv normen en waarden 
> norm impliciet
Wat zijn historische ontwikkelingen in de preventie?
tot 19de eeuw> gezondheid overkomt je
> verbetering hygiene en leefomgeving
> vanaf 20ste eeuw> preventie gericht op mens: opvoeding door wijkzuster en arts
Waarom werd fluoridering afgeschaft?
> risico onbekende ziekten
> verplichtend karakter
> men behoort geen medicatie aan water toe te voegen

Autonomie boven collectief belang
Wat zijn de 4 ethische principes?
> autonomie
> niet schaden
> weldoen
> rechtvaardigheid

ethisch dilemma: wanneer deze principes botsen
Wat zijn de ethische aspecten van preventie?
> preventie voor mensen zonder klachten: onterecht ongerust/ autonomie
> ongelijke effecten: velen vaccineren, niet gevaccineerden profiteren mee
> winst kan veel later komen, 
Wat zijn onderwerpen van nationaal programma preventie?
> roken
> overgewicht
> problematisch alcoholgebruik
Wat is er nieuw in de collectieve preventie?
> ouderenzorg
 - zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond
 - gedragsverandering helpt
 - thema: beweging, gezonde voeding, valpreventie, depressie, eenzaamheid en decubitus
Wat houdt collectieve preventie in?
regelt taken gemeente voor taken volksgezondheid
>bewaken gezondheidseffecten van bestuurlijke beslissingen
> preventieprogramma's
> jeugdzorg
> hulp bij rampen