Summary Class notes - proffesioneel inkopen

Course
- proffesioneel inkopen
- overgraag
- 2019 - 2020
- Hogeschool Rotterdam
- Bedrijfskunde MER
310 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - proffesioneel inkopen

 • 1568152800 les 1 tm 5

 • Begrip professioneel inkopen
  Alle activiteiten gericht op het betrekken van producten van externe bronnen
 • Verschillen koopgedrag van consumenten
  - proffesionele inkopers 
  - gericht op eigen bedrijfsvoering
 • Primaire taken en verantwoordlijkheden
  - Zorgen voor continuiteit van het bedrijfproces 
  -  verminderen van strategische kwetsbaarheid op inkoopmarkten
 • Inkoopontwikkelingsmodel
  1. Transactie orientatie 
  2. Commerciele  orientatie 
  3. Gecoordineerde inkoop 
  4. Interne integratie
  5. Externe integratie
 • Duurzaamheid en MVO
  Duurzaam inkopen is in alle fasen van het inkoopproces rekening houden met het millieu en sociale aspecten
 • Inkoopproces  specificeren (traditioneel)
  Vaststellen inkoopbehoefte
 • Inkoopproces selecteren
  Aanbiedingen vragen en beoordelen
 • Inkoopproces contracteren
  Overeenkomst afsluiten
 • Inkoopproces bestellen
  Orders plaatsen
 • Inkoopproces bewaken
  Nakomen en controleren van orders
 • Inkoopproces nazorg
  Factuurcontrole en evaluatie met de leveranciers
 • Verloop van inkoopproces verbeteren
  - per fase de gewenste uitkomst vaststellen 
  - een fase afronden voordat de volgende fase begint
  - regie en afstemming
 • Functionele specificatie
  (Wat) In functionele specificaties beschrijf je ‘wat’ er gerealiseerd moet worden.Weinig ligt vast; de inschrijver heeft veel ruimt.

  Dus de eigenschappen waaraan het product, de dienst of het werk moeten voldoen.
 • Technische specificatie
  Schrijf je nauwkeurig voor hoe de ondernemer het product moet vervaardigen, een dienst moet uitvoeren of hoe het werkgeraliseerd moet worden. 

  alles ligt vast dus de inschrijver kan niet afwijken
 • Commerciële specificatie
  Beschrijving van de zakelijke verhouding tussen de partijen 
 • Logistieke specificatie 

  Beschrijving van zaken die betrekking hebben op de beschikbaarheid van de goederen of diensten.

  Voorbeeld: De parkeergarage moet op 18 januari om .. uur worden opgeleverd. 
 • Kwaliteit specificatie 

  Beschrijving van de kwaliteitsnormen waaraan de leverancier of de goederen en diensten moeten voldoen.


  Voorbeeld: 

  Leverancier voor de bouw moet beschikken over ISO 9001 en VCA

  Materiaal parkeergarage moet minimaal 10 jaar onderhoudsvrij zijn
 • 3 veelvoorkomende inkoopsituaties
  1. Rechstreekse herhaningsinkoop (bestellen, bewaken, nazorg)
  2. Gewijzigde herhalingsaankoop (een verandering in het contract)
  3. New task ( alles is nieuw)
 • Primaire en facilitaire producten
  Primair - t.b.v. Productieprocessen- met name grondstoffen, halffabricaten, kapitaal

  facilitair - niet voor productieprocessen- met name voor huisvestiging en ict
 • DMU - Decision making unit
  Iedereen is betrokken bij het inkoopproces

  de rollen zijn:
  1. Gebuikers
  2. Beinvloeder
  3. Kopers
  4. Beslissers
  5. Gatekeepers
 • Centrale inkoop
  1 inkoopafdeling die samen op de afdeling werkt (samenbudeling)
 • Decentrale inkoop
  Meerder inkoopafdelingen per tak
 • Gecoordineerde inkoop
  Werken met diverse (tijdelijke) inkoopteams
 • Voordelen en nadelen decentrale inkoop
  Voordelen:
  -korte inkoopprocedures
  -hogere operationele flexibiliteit 

  nadelen    
  -verspreid marktonderzoek 
  -minder standaardisatie
 • Centraal of decentraal inkopen?
  1. Mate van productverwantschap
  2. Geografische afstand tussen vestigingen
  3. Kwetsbaarheid van de onderneming
  4. Kostenbesparingpotentieel
  5. Inkoopexpertise
  6. Politieke gevoeligheid 
  7. Klanteninvloed 
  8. Leveranciers grootte
 • Lead Buyer vs main buyer
  Lead:
  neemt alle inkoopbeslissingen voor alle businessunits 

  Main:
  neemt inkoopbeslissingen voor eigen businessunit
 • Wanneer komt de inkoper in aanraking met ethiek?
  - accepteren van cadeaus
  - vertrouwelijke behandeling 
  - liegen of aanzienelijk misleiden
  - een leverancier afhankelijk laten worden
 • Kwetsbare momenten en risico's in het inkoopproces
  Specificeren ++
  selecteren ++
  contracteren +
  Bestellen - 
  Bewaken -
  Nazorg +/-
 • Gedragscode volgens nevi
  Inkooppfoffesional moet eerlijk, integer, betrouwbaar handelen 

  De 4 kernwaarden zijn:
  1. Zakelijk
  2. Deskundig
  3. Mededinging
  4. Duurzaamheid
 • Inkooprol - inkoper
  Verantwoordelijk voor het inkoopproces
 • Inkooprol - analyticus
  Verzameld informatie en vertaald dit naar inkoopstrategieen
 • Inkooprol - relatiemanager
  Verantwoordelijk voor de klantentevredenheid
 • Inkooprol - aviseur
  Geeft advies aan verschillende belanghebbende
 • Inkooprol - prestatiemanager
  Brengt alle aan de inkoopfunctie gekoppelde prestaties in kaart en stuurt hierop aan
 • Inkooprol - leidinggevende
  Geeft leiding aan de inkoop
 • Inkopen door de overheid
  Rijksoverheid 35%
  gemeenten 55%
  overig 10%

  belangstelling voor publieke inkopen zijn sterk toegenomen omdat de media kriisch is en vanwege de europese richtlijnen
 • Wat is een inkoopplan?
  Een uitwerking van het inkoopbeleid en de inkoopstrategie
 • Wat zijn de 5 stappen van een inkoopplan?
  1. Huidige situatie - extern/intern
  2. Gewenste situatie 
  3. Doelstellingen
  4. Inkoopactieplan
  5. Prestatiemeting
 • De huidige situatie van het inkoopplan (intern)
  Het huidige functioneren van de inkoopfunctie en van de toekomstige veranderingen. 

  aandachtsgebieden zijn:
  - inkoopproces
  - methoden en procedures
  - organisatie en personeel
  - informatiesystemen

  denk aan de modellen Bioca en Rasci
 • De externe analyse van het inkoopplan
  De omgeving waarin de inkoopafdeling functioneert en de ontwikkelingen die de komende periode voort zal doen. 

  denk aan de modellen: spend, ABC, kraljic, accountportfolio en dutchwindmill
 • Dutchwindmill
  Laat de inkopers de relatieve positie van de leverancier in het inkoopportenfolio spiegelen aan de positie die men zelf inneemt in de klantenportenfolio van de leverancier
 • Kernsegment Accountportfolio Matrix (KELO)
  Opbouwen van hechte leveranciers en klantenrelaties
 • Ontwikkelsegment Accountportfolio Matrix (KELO)
  Nadelige positie, strategie is gericht om waarde toe te voegen aan het product om op te kunnen schuiven naar de kernsegment
 • Exploitatiesegment Accountportfolio Matrix (KELO)
  Neemt een overheersende positie in, met weinig verkoopspanningen zal de klant toch blijven komen
 • Lastpaksegment Accountportfolio Matrix (KELO)
  Klantenbinding is moeilijk omdat de inkoper makkelijk zonder al te veel kosten van leverancier kan wisselen
 • ABC-Analyse
  20% van de producten - A
  15 % van de producten - B 
  5 % van de producten - C

  gaat om welke omzet maakt en welke niet. B producten moeten A worden en C moeten worden geëlimineerd
 • Strategie - inkoopportenfolio- kraljic (SKRH)
  Schaarse grondstoffen en waardevolle onderdelen. Hebben een hoge waarde en worden geleverd door enkele leveranciers
 • Hefboom - inkoopportenfolio- kraljic (SKRH)
  Veel voorkomende grondstoffen. Producten kunnen makkelijk vervangen worden door andere, vergelijkbare producten en geeft de inkoper een kans om te onderhandelen. Producten kunnen door verschillende leveranciers worden geleverd en zijn  duur
 • Knelpunt - inkoopportenfolio- kraljic (SKRH)
  Hier is een specifieke kennis voor nodig omdat er weinig leveranciers zijn omdat dit een risicovolle markt is. Maak als inkoper over een gegarandeerd inkoopvolume. 

  denk aan een software
 • Routineproducten - inkoopportenfolio- kraljic (SKRH)
  Hebben weinig invloed op het bedrijfsresultaat en zijn makkelijk verkrijgbaar. Het zijn standaardproducten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Iso 9001
Eisen aan kwaliteitsmanagement 

 • klantgericht 
 • leiderschap
 • betrokkenheid van de medewerkers   
Offerte
Prijsvoorstel van de leverancier waaronder deze wil leveren

vaste offerte = termijn waarbinnen het aanbod geldt

vrijblijvende offerte = partijen kunnen eronderuit
Productontwikkeling
Leveranciers betrekken bij het ontwikkelproces
Wanneer de markt verkennen?
 • Technologische veranderingen
 • financiële belangen 
 • veranderingen in de inkoopmarkt 
Onderhandelen over alle contractonderdelen
Gaat over een goede beoordeling van kosten (total cost owner)

pre-transactie elementen 
transactie elementen
post= transactie elementen
Waarde creatie door?
 • Coördinatie van doelen en activiteiten 
Waarde van inkoop (kkd)
 • Kostenreductie
 • kwaliteit 
 • doorlooptijd 
Crossfuntionele teams
Projectteams uit verschillende functionele gebieden

voordelen 
 • meer flexibiliteit 

nadelen 
 • samenwerking gaat niet soepel   
Functionele organisatie
Afdelingen zijn verantwoordelijk voor hun taken 

nadelen
 • silo-denken
 • minder flexibiliteit 

oplossingen
 • werken met multidisciplinaire teams   
 • interne detachering van inkopers     
Iso certificering
Gaat om kwaliteit, klantentevredenheid en prestatieverbetering 

Iso 9000 grondbeginselen
Iso 9001 eisen aan kwaliteitsmanagement 
Iso 9004 richtlijnen
Iso 19011 richtlijnen auditing