Summary Class notes - Psychiatrie

Course
- Psychiatrie
- Jacqueline
- 2016 - 2017
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Social Work
202 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Psychiatrie

 • 1485039600 Hoofdstuk 2, Visies op oorzaak en gevolg van psychische stoornissen

 • Wat is psychiatrie?
  Eigen observaties en gevoelens leiden tot bepaalde handelingen van mensen: hoe je zelf in elkaar zit, is belangrijk om te weten zodat je anderen kunt helpen.
 • Wat is psychopathologie?
  Waarom gedragen bepaalde mensen zich anders, wat is er aan te doen? Vele mensen: ooit in hun leven lijden aan een diagnosticeerbare psychische stoornis. Ook familie, vrienden worden hierdoor beinvloed. Psychische problemen hebben dus een grote (in)directe invloed op de maatschappij.
 • Wat zijn genen?
  Basale bouwstenen van erfelijkheid.
 • Wat zijn chromosomen?
  Chromosomen zijn staaf achtige structuren waarop onze genen gevestigd zijn. Ze bevinden zich in de kern van onze lichaamsdelen. Een normale menselijke cel bevat 46 chromosomen, gegroepeerd in 23 paren.
 • Wat is een genotype?
  De verzameling trekken die in onze genetische code.
 • Wat is een fenotype?
  Het geheel van onze werkelijke, zichtbare trekken. Deze kunnen beinvloed worden door voeding, onderwijs, lichaamsbeweging, ongelukken, zieke en cultuur. Ons fenotype is een weerslag van de interactie tussen genetische factoren en omgevingsinvloeden.
 • Wat is proband?
  De eerste persoon bij wie een stoornis wordt vast gesteld.
 • Wat is een neuron?
  Zenuwcellen die door het hele lichaam heen boodschappen doorgeven.
 • Wat is een dendriet?
  Wortelachtige uitloper van een neuron die zenuwimpulsen ontvangt van andere neuronen.
 • Wat is een axon?
  Lange, dunne gedeelte van een neuron waarlangs de zenuwimpulsen zich voortplanten.
 • Wat is een eindknopje?
  Kleine verdikking aan het einde van de axon.
 • Wat is een neurotransmitter?
  Chemische stof die neutrale boodschappen van het ene neuron naar het andere vervoert.
 • Wat is een synaps?
  Spleetje tussen een eindknopje van het ene neuron en de dendriet of soma (cellichaam) van een andere neuron waarlangs de neurale impulsen worden doorgegeven.
 • Wat is een receptorplaats?
  Deel van een dendriet van het ontvangende neuron dat gevoelig is voor bepaalde neurotransmitters.
 • Wat is een soma?
  Cellichaam
 • Wat doet serotonine?
  Chemische stof dat stemmingen, slaap en verzadiging reguleert. Wellicht verband tussen onregelmatigheden in serotonine gehalte en depressieve-stemmingsstoornissen en eetstoornissen.
 • Wat doet acetylcholine (ACh)?
  Controleert spiercontracties en de vorming van herinneringen. Alzheimer patienten hebben een te laag acetylcholine gehalte.
 • Wat doet dopamine?
  Reguleert spiercontracties en mentale processen die te maken hebben met leren, herinneringen en emoties. Wellicht speelt een overvloed aan dopamine in de hersenen een rol bij het ontstaan van schizofrenie spectrumstoornissen.
 • Wat doet norepinefrine?
  Reguleert mentale processen die te maken hebben met leren en herinneringen. Verband tussen onbalans in norepinefrinegehalte en depressieve stemmingsstoornissen.
 • Waar bestaat het centrale zenuwstelsel uit?
  De hersenen en het ruggenmerg.
 • Waar bestaat het perifere zenuwstelsel uit?
  Het somatische en autonome zenuwstelsel.
 • Wat is een medulla?
  Gebied in de achterhersenen dat de hartslag en ademhaling reguleert.
 • Wat is de pons?
  Gebied in de achterhersenen dat een rol speelt bij de ademhaling.
 • Wat is een cerebellum?
  Gebied in de achterhersenen dat te maken heeft met coördinatie en balans.
 • Wat is het reticulaire activeringssysteem (RAS)?
  Gebied in de hersenen dat te maken heeft met aandacht, slaap en arousal.
 • Wat is een thalamus?
  Gebied in de voorhersenen dat sensorische informatie doorgeeft aan de cortex en een rol speelt in processen rond slaap en aandacht.
 • Wat is een hypothalamus?
  Gebied in de voorhersenen dat betrokken is bij het reguleren van lichaamstemperatuur, emoties en motivatie.
 • Wat is het lymbische systeem?
  Aantal gebieden in de voorhersenen die betrokken zijn bij leren, herinnering en basale driften.
 • Wat is het basale ganglia?
  Cluster van neuronen tussen de thalamus en het cerebrum dat betrokken is bij de coordinatie van motorische (bewegings)processen.
 • Wat is het cerebrum?
  De grote massa in de voorhersenen die wordt gevormd door de twee hersenhelften.
 • Wat is de hersenschors (cerebrale cortex)?
  Het geplooide oppervlak van het cerebrum, verantwoordelijkheid voor de verwerking van sensorische stimuli en de aansturing van hogere mentale functies als denken en taalgebruik.
 • Wat is een autonoom zenuwstelsel?
  Deel van het perifere zenuwstelsel dat de klieren en de onbewuste lichaamsprocessen aanstuurt.
 • Wat is het sympathische zenuwstelsel?
  Deel van het autonome zenuwstelsel dat een verhoogde arousal teweeg kan brengen.
 • Wat is het parasympathische zenuwstelsel
  Deel van het autonome zenuwstelsel dat arousal kan verlagen en ervooor zorgt dat de energiereserves weer worden aangevuld.
 • Wat is de psychoanalytische theorie?
  Freuds theoretische model van onze persoonlijkheid, ook wel psychoanalyse genoemd.
 • Wat is het bewuste?
  Volgens Freud het deel van de geest dat overeenkomt met wat op dit moment onder onze aandacht is.
 • Wat is het voorbewuste?
  Volgens Freud het deel van de geest waarvan de inhoud buiten het huidige bewustzijn ligt, maar waarvan we ons bewust kunnen worden als we onze aandacht erop richten.
 • Wat is het onbewuste?
  Volgens Freud het deel van de geest dat buiten het bereik van het normale bewustzijn ligt en dat onze instinctieve drijfveren bevat.
 • Wat is id?
  Volgens Freud de onbewuste psychische structuur die onze primitieve instincten bevat en die wordt aangestuurd door het lustprincipe. Is vanaf de geboorte aanwezig.
 • Wat is het lustprincipe?
  Volgens Freud de psychische structuur die overeenkomt met het concept van het zelf, werkt volgens het realiteitsprincipe en is in staat om frustratie te tolereren.
 • Wat is het ego?
  Volgens Freud de psychische structuur die overeenkomst met het concept van het zelf, werkt volgens het realiteitsprincipe en is in staat om frustratie te tolereren.
 • Wat is het realiteitsprincipe?
  Volgens Freud het principe dat het ego aanstuurt, dat rekening houdt met sociale acceptatie en praktische overwegingen.
 • Wat is een superego?
  Volgens Freud de psychische structuur die de normen van ouders en belangrijke anderen internaliseert en die functioneert als moreel geweten.
 • Wat is een afweermechanisme?
  Volgens Freud strategieën om de realiteit te vervormen, door het ego gebruikt om het zelf te beschermen tussen het bewustzijn van angstaanjagende zaken.
 • Wat is verdringing volgens de psychodynamische theorie?
  Verdrijving van angstaanjagende ideeen uit het bewustzijn. Bijvoorbeeld een student vergeet de uiterste inleverdatum van een belangrijk werkstuk.
 • Wat is regressie volgens de psychodynamische theorie?
  Terugkeer, tijdens stress, naar een vorm van gedrag die kenmerkend is voor een eerder ontwikkelingsstadium. Bijvoorbeeld een adolescent huilt als hij de auto van zijn ouders niet mag lenen.
 • Wat is rationalisatie volgens de psychodynamische theorie?
  Gebruik van misleidende rechtvaardiging voor onacceptabel gedrag. Bijvoorbeeld een student verklaart spiekgedrag door te zeggen dat de docent het lokaal verliet tijdens een tentamen.
 • Wat is verplaatsing volgens de psychodynamische theorie?
  Verplaatsing van ideeen en impulsen over bedreigende of ongeschikte objecten naar minder bedreigende objecten. Bijvoorbeeld een werknemer zoekt ruzie met haar man nadat ze van haar leidinggevende een standje heeft gehad.
 • Wat is projectie volgens de psychodynamische theorie?
  Toeschrijven van de eigen onacceptabele impulsen aan anderen, zodat het lijkt of het andermans impulsen zijn. Bijvoorbeeld een vijandige persoon beschouwt de wereld als een gevaarlijke plek.
 • Wat is reactieformatie volgens de psychodynamische theorie?
  Gedrag dat tegengesteld is aan de werkelijke impulsen, om de werkelijke impulsen te onderdrukken. Bijvoorbeeld iemand die boos is op een familielid gedraagt zich misselijkmakend aardig tegenover de persoon in kwestie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bestaat cluster C van persoonlijkheidsstoornissen uit?
Gekenmerkt door nerveus of angstig gedrag:
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis  
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
Waar bestaat cluster B van persoonlijkheidsstoornissen uit?
Gekenmerkt door dramatisch, emotioneel of labiel gedrag:
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis  
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis 
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
Waar bestaat cluster A van persoonlijkheidsstoornissen uit?
Gekenmerkt door vreemd of excentriek gedrag:
 • paranoide persoonlijkheidsstoornis 
 • Schizoide persoonlijkheidsstoornis 
 • schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
Wat is een afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door problemen bij het nemen van onafhankelijke beslissingen en door overmatig, afhankelijk gedrag.
Wat is een vermijdende persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door het vermijden van sociale relaties als gevolg van angst voor afwijzing.
Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een opgeblazen zelfbeeld en eisen dat anderen de patiënt aandacht geven en bewonderen.
Wat is een histrionische persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overmatige behoefte aan aandacht, lof, geruststelling en goedkeuring.
Wat is afsplitsing?
Het onvermogen om de positieve en negatieve aspecten van het zelf en anderen met elkaar te verenigen, hetgeen leidt tot plotselinge wisselingen tussen positieve en negatieve gevoelens.
Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door plotselinge persoonlijkheidswisselingen, gebrek aan een samenhangend zelfbeeld en onvoorspelbaar, impulsief gedrag. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen toegeven aan impulsieve automutilatie, waarbij ze zichzelf bijvoorbeeld snijden. Dit kan een manier zijn om diepe emotionele pijn tijdelijk te blokkeren of te ontvluchten.
Wat is antisociale-persoonlijkheidsstoornis?
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door antisociaal en onverantwoordelijk gedrag en door een gebrek aan spijt van misdaden.