Summary Class notes - Psychiatrie een inleiding

Course
- Psychiatrie een inleiding
- NTI
- 2015 - 2016
- NTI
- Toegepaste Psychologie
239 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Psychiatrie een inleiding

 • 1451430000 Hoofdstuk 2 Visies op oorzaak en gevolg van psychische stoornissen

 • Psychopathologie is een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, de oorzaken daarvan en de behandelmethoden.
  Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychise stoornissen.
  Klinische psychologie is een tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • Wat is het verschil tussen verschillende psychologen en een psychiater?
  Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie voltooid. Een GZ-psycholoog heeft na de studie een aanvullende opleiding gedaan en is BIG geregistreerd. Hij is bevoegd tot diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Een psychotherapeut heeft een vervolgopleiding gedaan waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen en is ook BIG geregistreerd. Een psychiater heeft na de studie geneeskunde een vervolgopleiding gedaan waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag als enige medicatie voorschrijven.
 • Wat is een psychische stoornis?
  Het geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen dat wordt gekenmerkt dor o.a. een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een psychische stoornis?
Het geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen dat wordt gekenmerkt dor o.a. een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
Wat is het verschil tussen verschillende psychologen en een psychiater?
Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie voltooid. Een GZ-psycholoog heeft na de studie een aanvullende opleiding gedaan en is BIG geregistreerd. Hij is bevoegd tot diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Een psychotherapeut heeft een vervolgopleiding gedaan waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen en is ook BIG geregistreerd. Een psychiater heeft na de studie geneeskunde een vervolgopleiding gedaan waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag als enige medicatie voorschrijven.
Wat zijn parasomieën en benoem de 3 verschillende soorten.
Dit zijn stoornissen die gepaard gaan met afwijkend gedrag of afwijkende fysiologische gebeurtenissen die plaats vinden tijdens de slaap of het in slaap vallen.

1) Nachtmerries
2) Pavor nocturnus (herhaalde paniekaanvallen wat leidt tot plotseling wakker worden, meestal bij kinderen).
3) Slaapwandelen
Hoe bekijken de sociale culturele perspectieven het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen?
- Sociale of economische achterstelling en blootstelling aan afwijkende rolmodellen.
- Mishandeling of seksueel misbruik.
Op welke manieren kunnen persoonlijkheidsstoornissen behandeld worden?
1) Medicatie
2) Cognitieve gedragstherapie om effectievere sociale en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.
3) Psychodynamische therapie inzicht te krijgen invloeden jeugd.
Op welke manier kijken de biologische perspectieven naar het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen?
- Genetische invloeden
- Bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis mogelijk een lagere arousal in rust en stresvolle situaties waardoor er een hogere prikkeldrempel is > sensatiezoekers.
- Afwijkingen de prefrontale cortex (hier wordt impulsief gedrag afgeremd)
Hoe bekijken de gezins- perspectieven naar persoonlijkheidsstoornissen?
- Antisociale persoonlijkheidsstoornis kan door afwijzing of verwaarlozing van ouders komen doordat er geen empathie wordt ontwikkeld.

- Overmatige bescherming of autoritaire ouders kunnen leiden tot afhankelijkheidsstoornissen.
Hoe bekijken de leerperspectieven naar de persoonlijkheidsstoornissen?
- Zijn gerelateerd aan leerervaringen tijdens de jeugd.

- Afhankelijke p.stoornis: Gebrek aan gelegenheid in de jeugd om exploratieve of onafhankelijke gedragingen een te leren.

- Obsessief compulsieve stoornis: Overmatige discipline of controle van ouders.

- Theatrale persoonlijkheidsstoornissen mogelijk door inconsequente aandacht en bekrachtiging.

- Antisociale persoonlijkheidskenmerken kan komen door gebrek aan voorspelbare en consistente bekrachtiging van sociaal goedgekeurd gedrag.
Benoem hoe de volgende psychotherapeuten:- H. Kohut- O. Kernberg- M. Mahlernaad persoonlijkheidsstoornissen kijken.
- H. Kohut: zelfspsychologie. De oorzaak van een narcistische persoonlijkheid komt door dat het gezonde jeugdnarcisme niet door een realistische waardering van het zelf en anderen wordt vervangen.

- O. Kernberg: oorzaak van borderline komt doordat tijdens de vroege jeugd geen samenhangend gevoel van het zelf en anderen wordt ontwikkeld.

- M. Mahler: aan borderline persoonlijkheid ligt het ontwikkelingsprobleem van separatie individuatie ten grondslag (ontstaan van afzonderlijke psychologische en biologische ID van de moeder enerzijds en erkenning van persoonlijke eigenschappen die eigen ID definiëren anderzijds).
Leg uit welke type persoonlijkheidsstoornissen er onder cluster C vallen en benoem de 3 soorten.
Cluster C zijn persoonlijkheidsstoornissen gekenmerkt door nerveus of angstig gedrag
- Component angst of nervositeit.
- Ook wel vermijdende cluster genoemd.

1) Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis: chronisch patroon van het vermijden van sociale relaties als gevolg van angst voor afwijzing.

2) Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis: excessieve afhankelijkheid an anderen en problemen bij het nemen van onafhankelijke beslissingen.

3) Obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis: overdreven behoefte aan ordelijkheid en perfectionisme, excessieve aandacht voor het detail, starre manier van omgang met anderen.