Summary Class notes - receptorfarmacologie

Course
- receptorfarmacologie
- -
- 2014 - 2015
- rug
- Medisch farmaceutische wetenschappen
517 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waarvoor wordt lidocaine toegepast?
Oppervlakte anestesie is hiervoor mogelijk. Het heeft verder ook een langere werking dan procaine.
Waarvoor wordt procaine toegepast?
Voor injectie en geleidingsanesthesie niet voor oppervlakte anestesie.
Welke 4 vormen van lokale anesthesie zijn er?
- oppervlakte anestesie: vnl blokkade van zenuwuiteinden.
- infiltratie anesthesie: ook kleinere zenuwstammen geremd.
- geleidingsanestesie
- intraveneuze regionale anestesie: 
Hoe wordt lidocaine afgebroken?
Deze wordt via de lever afgebroken.
Hoe wordt procaine afgebroken?
procaine kan worden afgebroken door een cholinesterase.
3 voorbeelden van anestethica?
procaine, cocaine en lidocaine.
Wat is het verschil tussen het use-dependant en het non-use dependant pathway?
het use dependant pathway is ook wel het hydrofiele pad. Hierbij bindt het anesteticum in geladen vorm.
Het non use dependant pathway is ook wel het hydrofobe pathway. Hierbij gaat het door het membraan heen om dan alsnog te binden. 
Hoe werken de anesthetica?
Ze gaan echt een irreversibele interactie aan met de natriumkanalen.
Hoe vindt remming van de prikkelgeleiding plaats?
De prikkelgeleiding verloopt via het axon. Je hebt natriuminstroomafhankelijke depolarisatie en kalium uitstroom depolarisatie. De hoogte van de actiepotentiaal word gereduceerd en de geleidingsnelheid wordt vertraagd. De prikkelgeleiding wordt onderbroken. 
Op welke vezeltypen grijpen de meeste anesthetica in en waarom?
De vezeltypen Adelta, B en C. Dit komt omdat hier minder myeline zit waardoor ze er beter bij kunnen. Adelta bijvoorbeeld doen ook echt mee aan de nociceptie.  De C vezels zijn heel erg van belang voor de 2e pijn. Deze pijn is verantwoordelijk voor het moment dat er echt iets is misgegaan.