Summary Class notes - recetorfarmaclogie

Course
- recetorfarmaclogie
- schmid
- 2015 - 2016
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Biologie
596 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - recetorfarmaclogie

 • 1440972000 college 1

 • wat is farmacologe?
  Interactions of chemical substances (drugs) with the living organism 
 • wa is een medicijn?
  Chemical applied to a physiological system that affects its function in a specific way
 • wat is verschil  tussen Pharmacokinetics en Pharmacodynamics?
  kinetic waar et medicijn allemal lngs gaat en  aangrijpt
  dynamiek iswat het uiteindelijk effect is van het medicijn
 • wat is verschil tussen spcifieke en niet secifieke medicijnen?
  - ‘Non-specific’: biological effect at relatively high drug concentrations (e.g. antacids, adsorbents, osmotic agents) bijwerkngen

  - ‘Specific’: - biological effect at relatively low drug concentrations
                      - chemical and biological specificity
 • waarop grijpen medicijnen aan?
  •Drugs act on target proteins
  – receptors
  – ion channels
  – enzymes
  – carriers
 • wt is vrschil tussen de chemische en de biolgische specfitiet?
  chemisch- waar gijpt het medicijn zich aan vast wat is de chemischeverbinding
  biologisch-wat is het effect ervan
 • wat is een receptor?
  target molecules whose function is to recognise and respond to specific endogenous chemical signals, such as hormones, neurotransmitters and inflammatory mediators
 • waarvoor is een receptor?
  celcommunicatie
 • waardoor unnen er bijwerkigenn ontstaan?
  doordat receptoren ook voorkomen op andere plaasen in het lichaam
  doordat het medicijn ook ind aan andere receptoren
 • hoge specifiteit bij hoge affiniteit
 • wat is hetverschil tussen een agonist en een antagonist?
  Agonist: receptor occupation leads to biological response

  Antagonist: receptor occupation does not lead to response and prevents the effect of an agonist, mostly by preventing it from binding 
 • hoe bereken je affiniteit?
  ratio k+1(hoeveelbind) k-1(hoeveelhied dieloslaat/nietbind)
 • receptoren bepalen de convormatie-> een agonist stabiliseert de aanwezig cnvormatie
 • wat zegt de hillangmuir verelijking?
  het percentage receptoren dat gebonden is door een receptor
 • Hill-Langmuir equation:bij de ka=50% is de helft van de receptoren bezet.ka=k-1/k+1
 • hoe kun je bealen welk medicijn wekr als primairsysteem?
  de stof waarvan het minst hoeft worden gebruikt voor hetzelfde effect
 • wat kun je met een chatchard plt?
  bmax -> snijpunt xas
  ka -> helling
 • 1441058400 college 2

 • particiel agonisy i niet stof gebonden maar is de benaming van die stof in dat systeem
 • clisificatie van antagonisten
 • wat zijn kenmerken van compeatieve antagonistn?
  bind op de plats van deagonist
  rechtsverschuiving in agonistcurve doordat er meer agonist moet worden toegevoegd voor hetzelfdeeffectwanneerer meerantagonist bij zit
 • receptorresrve is niet vanbelang bij antagonisten omdat antagonisten geen invloed uitoefenenen ze zorgenniet ervor dat er een effect komt
 • wat is het efect  van een particiele agonist?
  zelfde als een competatieve antagonist alleen minder sterk
 • wat is het vershcl tussen irreversible en reversible competatieve antagonist?
  irreversible- veraering vand receptor->verlaging van de emax geen invloed op ec50
  reversible-bezet een receptor-> verlaging emax en verlaging ec50
 • receptor reserve heeft wel invloed bij irreversibleantagnisten omdat eerst de reserve op moet zijn voordat er een effect kan optreden
 • wat is het verschil tussen competatief en neit competatiefantagonisten?
  bij competatief: word potency van de agonist lager maar de  afficacy niet -rechtsverschuiving
  bij ninet competatief: word potency van de agonist haastneit lager maar de  afficacy wel  - inzakken grafiek
 • wat is het verschil tussen antagonist en inverse agonist?
  antagonist: verhoogd activaiesysteem
  agonist: verlaagd activatie
 • een antagonist maakt geen verschil in de staat van het systeem
 • wat is ultiple receptor state model?
  een receptor heeft vele convermaties. de agonist iest de conformatie uit die hij het beste past-> verschlllende agnnsten hebben verschillende confrmatie standen
 • wat is het gevolg vn een receptor reserve?
  -bij lage percentage binding kan een hoog effect zijn

  - de effecct curve licht links van e bindingscurve
  EC50 < KA
 • wat s een receptor reserve?
  meer receptoren dan ndig: 
 • wat is een pertiele en volle agonist?
  vol-kan maximle effect berijken ε=1
  partiele niet 0<ε<1
 • wat s vershcil tussen ptency en efficacy?
  potentsy- hoe snel een stof goed werkt/hoe lage consentratie je nodig hebt
  efficacy- maximale effect wat een stf kan hebbe
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is verschil tussen muscarine en nicotine receptor
muscarine is geiwit gekoppeld
nicotine is neurotransmitter
welke eiwitten wordne geremt doo lidocaine en suxamethonium?
lidocaine: 
suxamethonium:
welke werkingen heeft atropine?
..
wat is het mechanismewat door atropine word geremt?
m3 en .... receptor
competatieve antagonisme
welke stof word niet door functioneel antagonisme gereguleerd?
remming hartfrequentie door atropine
de werking van purine is te vergelijken met dat van?
acetylcholine
methylcanthines inducere bronchusverwijding door de remming van?
fosfodiesterase type 4 en a1 adenosine receptoren
patioen met astma  en hooikoorts(rhynitis) krijgt formatolol(b agonist) corticosteroide dingetje en orale promatosin  (1e generatie anti histamine)1.verklaar de effecte van de gebruikte medicijnen
formatolol: bronchodialator
orticosterio dingetej: anti onsteking 
promatosin:  anti zwelling neus (anti histamine dingetje)
4. waarom is meneer slaperig? wat zou je adviseren?
promatodin ka door de bhb. daar zijn h1 receptoren voor alertheid en die rem je.
een 2e geneartie medicijn aanraden wat neit de bhb door gaat
waarom word triotropium(long acting ....)3. met welke medicijn verwacht je dat er positief effect komt
functionele antagonist met beta agonist