Summary Class notes - recetorfarmaclogie

596 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - recetorfarmaclogie

 • 1440972000 college 1

 • wat is farmacologe?
  Interactions of chemical substances (drugs) with the living organism 
 • wa is een medicijn?
  Chemical applied to a physiological system that affects its function in a specific way
 • wat is verschil  tussen Pharmacokinetics en Pharmacodynamics?
  kinetic waar et medicijn allemal lngs gaat en  aangrijpt
  dynamiek iswat het uiteindelijk effect is van het medicijn
 • wat is verschil tussen spcifieke en niet secifieke medicijnen?
  - ‘Non-specific’: biological effect at relatively high drug concentrations (e.g. antacids, adsorbents, osmotic agents) bijwerkngen

  - ‘Specific’: - biological effect at relatively low drug concentrations
                      - chemical and biological specificity
 • waarop grijpen medicijnen aan?
  •Drugs act on target proteins
  – receptors
  – ion channels
  – enzymes
  – carriers
 • wt is vrschil tussen de chemische en de biolgische specfitiet?
  chemisch- waar gijpt het medicijn zich aan vast wat is de chemischeverbinding
  biologisch-wat is het effect ervan
 • wat is een receptor?
  target molecules whose function is to recognise and respond to specific endogenous chemical signals, such as hormones, neurotransmitters and inflammatory mediators
 • waarvoor is een receptor?
  celcommunicatie
 • waardoor unnen er bijwerkigenn ontstaan?
  doordat receptoren ook voorkomen op andere plaasen in het lichaam
  doordat het medicijn ook ind aan andere receptoren
 • hoge specifiteit bij hoge affiniteit
 • wat is hetverschil tussen een agonist en een antagonist?
  Agonist: receptor occupation leads to biological response

  Antagonist: receptor occupation does not lead to response and prevents the effect of an agonist, mostly by preventing it from binding 
 • hoe bereken je affiniteit?
  ratio k+1(hoeveelbind) k-1(hoeveelhied dieloslaat/nietbind)
 • receptoren bepalen de convormatie-> een agonist stabiliseert de aanwezig cnvormatie
 • wat zegt de hillangmuir verelijking?
  het percentage receptoren dat gebonden is door een receptor
 • Hill-Langmuir equation:bij de ka=50% is de helft van de receptoren bezet.ka=k-1/k+1
 • hoe kun je bealen welk medicijn wekr als primairsysteem?
  de stof waarvan het minst hoeft worden gebruikt voor hetzelfde effect
 • wat kun je met een chatchard plt?
  bmax -> snijpunt xas
  ka -> helling
 • 1441058400 college 2

 • particiel agonisy i niet stof gebonden maar is de benaming van die stof in dat systeem
 • clisificatie van antagonisten
 • wat zijn kenmerken van compeatieve antagonistn?
  bind op de plats van deagonist
  rechtsverschuiving in agonistcurve doordat er meer agonist moet worden toegevoegd voor hetzelfdeeffectwanneerer meerantagonist bij zit
 • receptorresrve is niet vanbelang bij antagonisten omdat antagonisten geen invloed uitoefenenen ze zorgenniet ervor dat er een effect komt
 • wat is het efect  van een particiele agonist?
  zelfde als een competatieve antagonist alleen minder sterk
 • wat is het vershcl tussen irreversible en reversible competatieve antagonist?
  irreversible- veraering vand receptor->verlaging van de emax geen invloed op ec50
  reversible-bezet een receptor-> verlaging emax en verlaging ec50
 • receptor reserve heeft wel invloed bij irreversibleantagnisten omdat eerst de reserve op moet zijn voordat er een effect kan optreden
 • wat is het verschil tussen competatief en neit competatiefantagonisten?
  bij competatief: word potency van de agonist lager maar de  afficacy niet -rechtsverschuiving
  bij ninet competatief: word potency van de agonist haastneit lager maar de  afficacy wel  - inzakken grafiek
 • wat is het verschil tussen antagonist en inverse agonist?
  antagonist: verhoogd activaiesysteem
  agonist: verlaagd activatie
 • een antagonist maakt geen verschil in de staat van het systeem
 • wat is ultiple receptor state model?
  een receptor heeft vele convermaties. de agonist iest de conformatie uit die hij het beste past-> verschlllende agnnsten hebben verschillende confrmatie standen
 • wat is het gevolg vn een receptor reserve?
  -bij lage percentage binding kan een hoog effect zijn

  - de effecct curve licht links van e bindingscurve
  EC50 < KA
 • wat s een receptor reserve?
  meer receptoren dan ndig: 
 • wat is een pertiele en volle agonist?
  vol-kan maximle effect berijken ε=1
  partiele niet 0<ε<1
 • wat s vershcil tussen ptency en efficacy?
  potentsy- hoe snel een stof goed werkt/hoe lage consentratie je nodig hebt
  efficacy- maximale effect wat een stf kan hebbe
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat is farmacologe?
1
wa is een medicijn?
1
wat is verschil  tussen Pharmacokinetics en Pharmacodynamics?
1
wat is verschil tussen spcifieke en niet secifieke medicijnen?
1
Page 1 of 95