Summary Class notes - Reproductie van planten

Course
- Reproductie van planten
- Tijs Ketelaar
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Biologie
185 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Reproductie van planten

 • 1571436000 P1

 • Wat valt op als je naar de gametofyt van een mos, varen en zaadplant kijkt?
  De gametofyt wordt steeds kleiner en eenvoudiger van vorm en samenstelling
 • Wat valt op als je naar de sporofyt van een mos, varen en zaadplant kijkt?
  De sporofyt wordt groter en complexer van bouw
 • Wanneer zijn de continenten uit elkaar gedreven en welke plantaardige organismengroepen zijn ervoor en erna ontstaan?
  +- 200 miljoen jaar geleden
  Wel: coniferen, gingko en cycassoorten
  Niet: bedektzadigen
 • Wat is het gevolg van soortvorming en het uiteendrijven en de continenten?
  Vroeg geëvolueerde soorten komen op meerdere continenten voor, later ontstaande soorten vaak alleen op één continent
 • Welke plantensoorten hebben in de carboonperiode voor de steenkoolpakketten gezorgd?
  O.A. Wolsklauwen, sphenopsids en zaadvarens
 • Hoe zagen de continenten eruit rond de carboonperiode?
  Al bebost
 • Wanneer zijn de eerste bloemplanten verschenen en waren er toen al insecten?
  Aan het eind van de Jura, er waren toen al insecten
 • Wat is de betekenis van chiasmata voor de genetische variatie in meiotische cellen?
  Chiasmata leiden tot meer variatie in meiotische cellen dan alleen zou optreden door het verdelen van chromosomen
 • Wat is artificial selection?
  Mens kiest planten uit
 • Wat is kenmerkend voor mossen varens en zaadplanten?
  Derde vorm (met generatiewisseling)
 • Wat gebeurd er in broedbekers en onder welke omstandigheden vindt de verspreiding plaats?
  Broedknoppen komen vrij doordat zwelcellen aan de basis van de broedknoppen water opnemen en daardoor de broedknoppen van de ouderplant afdrukken, dit gebeurd tijdens vochtig/regenachtig weer
 • Wat groeit als eerste uit broedknoppen?
  Thallus
 • Wat groeit er als eerste uit bladmosfragmenten?
  Eerst protonemadraden en dan gametofyten
 • Wat gebeurd er als je water op een mannelijk parapluutje doet?
  De spermatozoïden komen vrij en gaan in het water zitten, het water wordt hierdoor melkachtig
 • Hoe gaat de spermatozoïde naar de eicel en welke omstandigheden zijn hier voor nodig?
  Spermatozoïde > archegoniofoor > archegonium
  Als het vochtig is
 • Wat is de kleur van sporen van mossen en hoe worden ze verspreid?
  Geel en elateren (schroefbeweging)
 • Hoe komt het dat niet alle sporen tegelijk uit het sporenkapsel komen?
  Doordat de elateren bij verschillende luchtvochtigheid verder uit elkaar gaan staan
 • Hoe zit het met de ploïdiegraad van het sporenkapsel?
  Sporen N, de rest 2N
 • Hoe kunnen peristoomtanden, die uit dode cellen bestaan, openen en sluiten?
  Door het operculum eraf te halen, de luchtvochtigheid zorgt er dan voor dat de celwanden uitzetten.
 • Zijn er chloronema en/of caulonema aanwezig in protonema?
  Alleen chloronema, caulonema zou een schuine wand hebben
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.