Summary Class notes - Research

Course
- Research
- -
- 2018 - 2019
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Musculoskeletaal
110 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Research

 • 1562018400 Research A1

 • Wordt de levensverwachting hoger of lager in het algemeen?
  hoger
 • Worden mannen of vrouwen ouder?
  vrouwen
 • Krijgen mannen of vrouwen eerder lichamelijke beperkingen?
  vrouwen
 • heeft het opleidingsniveau te maken met de levensverwachting?
  ja
 • SES
  sociaal economische status
 • sociaal economische status heeft invloed op de levensverwachting
 • er komen steeds meer oudere mensen in nederland, we vergrijzen. dit komt doordat er meer mensen geboren worden maar niet veel mensen overlijden. de levensverwachting wordt langer.
 • doodsoorzaken waren eerst:
  1. longkanker
  2. dementie
  3. coronaire hartziekten


  nu zijn dat:
  1. dementie
  2. longkanker
  3. hartfalen
 • relatief risico van mortaliteit bij obesitas en niet fit
  3.1
 • relatief risico van mortaliteit bij overgewicht en niet fit
  2.5
 • relatief risico van mortaliteit bij normaal gewicht en niet fit
  2.2
 • bewegingsarmoede kan zorgen voor?
  • coronaire hartziekten
  • diabetes mellitus type 2
  • CVA
  • osteoporose
  • dikke darm kanker
  • borstkanker
  • dementie
  • depressie
 • Kinderen worden minder actief: Shuttle run test wordt steeds minder qua uitslagen. Evenwicht en balans scoren ook laag maar minder laag dan de shuttle run.
 • 1562104800 Research A2

 • diagnostiek is
  ziek, niet ziek
 • afhankelijke variabele
  ziekte, stoornis, overlijden
 • onafhankelijke variabele
  klachten, symptomen, test en persoonskenmerken
 • kwalitatieve variabelen
  kappa waarden/overeenstemming
 • kwantitatieve variabelen
  correlatie en precisie
 • validiteit
  meet de test wat je wilt meten
 • nominaal
  naam is belangrijk, geen getalsmatige waarde
 • dichotoom
  twee keuzemogelijkheid, valt onder nominaal
 • ordinaal
  verschil in niveau maar geen vaste interval
 • interval schaal
  meetbare schaal ZONDER absoluut nulpunt
 • ratio schaal
  meetbare schaal MET absoluut nulpunt
 • reproduceerbaarheid
  in volgende situaties moet de test hetzelfde resultaat geven
 • betrouwbaarheid
  de vergelijking tussen fout positieven en fout negatieven
 • responsiviteit
  reactie van de omgeving
 • praktische hanteerbaarheid
  hoe makkelijk is de test om uit te voeren
 • interpreteerbaarheid
  is het meetresultaat duidelijk en wat betekend het
 • minimal detectable change
  hoeveel de test minimaal moet verschillen om significant resultaat te tonen
 • ICC
  intraclass correlation coefficient, een getal tussen 0 en 1
 • cohen's kappa
  waargenomen overeenkomst - toevals overeenkomst : maximale overeenkomst - toevals overeenkomst
 • waarderingen kappa
  • <0,20 slecht
  • 0,21-0,40 matig
  • 0,41-0,60 redelijk
  • 0,61-0,80 goed
  • 0,81-1,00 zeer goed
 • waardering ICC waardes betrouwbaarheid
  <0,75 onvoldoende, > of gelijk aan 0,75 voldoende
 • waardering pearson of spearman
  • <0,30 zeer zwak
  • 0,30-0,50 zwak
  • 0,51-0,70 matig
  • 0,71-0,85 sterk
  • 0,86-0,95 zeer sterk
  • >0,96 suspect
 • criterium validiteit
  vergelijking met gouden standaard
 • construct validiteit
  past de uitkomst bij de geldende theorie
 • content validiteit
  expert validiteit & face validiteit
 • expert validiteit
  mening van de expert
 • face validiteit
  lijkt het er op?
 • sensitiviteit
  test + en ziek : totaal aantal ziek
 • specificiteit
  test - en niet ziek : totaal aantal niet ziek
 • PVW (positief voorspellende waarde)
  test + en ziek : totaal test +
 • NVW (negatief voorspellende waarde)
  test - en niet ziek : totaal test -
 • + likelihood ratio
  test + en ziek : test + en niet ziek
 • - likelihood ratio
  test - en ziek : test - en niet ziek
 • continue variabele/data
  interval & ratio
 • discrete variabele/data
  nominaal & ordinaal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.