Summary Class notes - RSO Eating customs and health

Course
- RSO Eating customs and health
- Esther Veen
- 2018 - 2019
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Gezondheid en Maatschappij
136 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - RSO Eating customs and health

 • 1557698400 College 1

 • Wat is structuur en wat is agency?
  Structuur: bepaalt de lijnen, venster waarbinnen we (geaccepteerde) mogelijkheden hebben

  Agency: gaat om keuzes die we maken -> binnen en soms buiten kaders, hoe ga je er mee om

  Voorbeeld ontbijt:
  - Structuur -> allemaal beschikking tot (westerse) ontbijt mogelijkheden
  - Agency -> keuzes die we daarin maken (bananen, brood, yoghurt enz.)
 • Wat is voedsel?
  Voedsel is een culturele representatie
  Veel dingen die we zouden kunnen eten zien we niet als voedsel -> culturen zijn selectief inw at ze als voedsel definiëren
  In cultuur een (onuitgesproken) 'afspraak' wat we wel en niet kunnen eten
  We gebruiken voedsel om de wereld te begrijpen: onszelf als kaaskoppen, italianen spaghettivreters, terug te vinden in taal, onderscheidt wij en zij
 • Wat is eten (werkwoord)?
  Praktijk van het voedsel tot zich nemen
  'Act of eating'
  Gaat dus meer om het voedsel alleen: ook om sociale praktijken eromheen, en de context waarin het gebeurt (bijvoorbeeld snelle hap tussendoor, of met ijs netflixen op de bank)
 • Wat is cultuur?
  - Cultuur is het complexe geheel dat kennis, geloof, kunst, normen en waarden, wetten, gebruiken en alle andere kunden en gewoonten omvat, die door mensen als onderdeel van de maatschappij worden opgedaan
  - Rituelen en overtuigingen die mensen aanmerken als onderdeel van een specifieke gemeenschap
  - Producten (voedsel!) die worden geproduceerd voor en door mensen in een specifieke plaats en tijd
  - Houding en aannames die het leven van alledag vormgeven
  - Cultuur bestaat uit maatschappelijke krachten die onze wereld vormgeven en duiden
 • Wat is voedselcultuur en specificeer customs/gebruiken.
  Voedselcultuur: bestaan uit totaal aan waarden, ideeën, gebruiken, technieken, actoren en alles dat ons helpt om de wereld van voedsel te begrijpen

  Customs/gebruiken: traditionele praktijk of een gebruikelijke manier om iets te doen, wat door een groep mensen gevolgd wordt
  • Onderdeel van cultuur, uiting ervan
  • Hoe we dingen doen
  • Zo hoort het, zo zijn we gewend iets te doen 
 • Wat is de WHO definitie van gezondheid en waarom is deze niet volledig kloppend meer?
  A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

  Complete -> leidt tot medicalisatie, ook gezond kunnen voelen met een handicap, tegenwoordig ook meer chronische ziektes waarmee je je toch gezond kan voelen 

  Meer behoefte aan dynamische kijk op gezondheid
  Kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, balans weten te handhaven of te hervinden
 • Wat houdt gezondheid vermogen (health capability) in?
  - Bestaat uit functioneren en 'agency', het kunnen
  - Alle individuen de mogelijkheid geven gezond te zijn
  - Gaat niet alleen om persoonlijke vaardigheden maar ook om een optimaal milieu om die vaardigheden in te zetten: individuele en maatschappelijke factoren zijn van belang
  Vermogen om, gezien
  • genetische en biologische eigenschappen
  • sociaaleconomische en sociaal-politieke omgeving, en
  • systeem van zorg
  een optimale gezondheid te realiseren, zich aan te kunnen passen aan verstoringen, en een balans te handhaven dan wel te vinden
 • 1557784800 College 2

 • Voedsel is een 'performance', wat kan het uitdrukken en wat houdt eating is performing in?
  Performance: vriendschap en verwantschap, status, identiteit, wie je bent, waar je bij hoort, en waar je niet bij hoort

  Eating is performing: eten om status te laten zien -> we willen graag laten zien dat we weten hoe het hoort binnen een groep -> voedsel laat zien wie we (willen) zijn

  Koelkast voorbeeld: inhoud representeert wie je bent
 • Wat houden identiteit en differentiatie in?
  - Groepen, gemeenschappen zijn relationeel
  - Zonder 'de ander' is er geen 'wij'
  - Identiteit vraagt dus altijd om differentiatie
  -> altijd iets zijn in de relatie tot de ander
 • Wat houdt sociale differentiatie in?
  - Voedsel als symbolische uiting van patronen van sociale differentiatie (klasse, gender, leeftijd, ethniciteit, ethiek)
  - Voedsel onderscheidt, en daardoor linkt het aan ongelijkheid -> niet weten hoe met bestek om te gaan door lagere sociale status
  - Laten zien dat je anders bent dan anderen  
  Voorbeeld: bleekselderij in vaas vroeger fancy, straalde uit dat je geld had
 • Wat vielt er te leren van het artikel 'De juiste smaak' uit college 2?
  - Up-to-date blijven met 'juiste' culturele kapitaal
  - Goedgekeurde producten en processen die status bevestigen
  - Weinig ruimte voor creativiteit om niet door de mand te vallen -> wat als iets niet hip is in jou groep waar je graag bij hoort
  • Afzetten lokale bevolking, omdat je weinig kan laten zien qua hoge status want zijn geen middelen meer voor tegenwoordig (bijvoorbeeld benadrukken dat je niet uit Wageningen komt maar uit een echte stad)
  - Afzetten tegen de lokale bevolking
  - Het gebruik van voedselpraktijken om deelname aan academische gemeenschap te bevestigen
 • Leg de voorbeelden van de prius en de digital food influencers uit met betrekking tot ethics.
  Prius: ik ben heel sociaal en wil wat goeds doen voor de wereld -> maar geeft eigenlijk deze status, motief daarom niet per se 'goed'

  Digital food influencers:
  - Chefs bezig met gerechten maken, bloggers/vloggers/IG'ers bezig met 'clean eating' (geen gluten, lactose enz)   
  • Tweets gebruikt om imago neer te zetten -> politieke statement om te laten zien dat ze bezig zijn met goede cause, niet alleen voedsel (voedsel als performance)
  • Good food is associated with the good life and aspirational politics of perfection through food, exercise and healthy lifestyles, good food is also associated with living the right life, not just instruction on how to cook up good foods but how to cook up the perfect, caring lifestyle
 • Wat houdt fast food versus 'ethical eating' in (casus biologische slamix)?
  - Casus van de biologis salademix:
  • Geïntroduceerd als simpel, regionaal verantwoord eten -> werd als duur en cool gezien, ik eet dit dus ik heb geld -> grootschaligere productie ontstaat, supermarkten bieden het nu ook aan -> oorspronkelijke, kleinschalige idee verdween
  • Mensen weten waar het om gaat en wat je moet eten
  Conclusie: motivatie (wereld verbeteren) weg, want alleen nog kopen omdat het hip is
  -> Ontstaan van een klasse issue -> uiteindelijk nog duur product die niet iedereen kan betalen, maakt onderscheidt andere groep kan het niet kopen
 • Wat houdt 'omnivorousness' in en welke 2 redenen zijn er voor?
  - Allesetend
  - Uit eten gaan als manier om te laten zien dat je weet hoe het hoort
  - Maar: er is steeds meer keuze en we herkennen de culturele hiërarchie en codes niet meer -> verwarring wat we willen laten zien en waar we bij horen -> nu juist cool om onderscheidt te laten zien (bij fancy restaurant en bij de mac eten)
  - Tolerantie als onderdeel van hoge status  

  Reden 1: angst om te kiezen
  • Consumptie is 'eng' -> wat te kiezen, want wat je eet is wie je bent en goede smaak is niet meer zo duidelijk
  • Strategie: verscheidenheid en verschillende ervaringen als manier om te onderscheiden


  Reden 2: combineren culturele codes
  • Verscheidenheid om je met verschillende groepen te kunnen meten, verschillende 'codes' communiceren, als basis voor het verkrijgen van sociaal kapitaal en als praktische tool voor communicatie tussen klassen  
  • Publiek weet niet wat cool is, als je alles weet wat 'place to be is' dan hoor je ook overal bij  
 • Waarom zijn ethnische keukens vooral onderscheidend?
  - Gelijkheid prediken, maar toch onderscheiden sommige genres hoger aan te slaan
  - Verscheidenheid in etnische keukens -> alles proberen, maar dan toch manier om daarin te onderscheiden
 • Wat zijn conclusies die we kunnen trekken over voeding en identiteit?
  - Vooral bevoorrechten zijn geneigd tot omnivorousness
  - Openheid voor diversiteit vooral gewaardeerd door hogere klassen en is daarmee zelf een uiting van cultureel kapitaal
  - Maar let op: mensen die het meest omnivorous zijn, de hoogste sociale klasse, participeren zowel absoluut als relatief vooral in 'legitieme' activiteiten
 • Wat maakt voeding traditioneel?
  Traditioneel als sensitising concept
  - Dimensies:
  • Tijd (verleden - heden) -> evenementen
  • Plaats (lokaal - globaal) -> niet altijd overal verkrijgbaar
  • Kennis en kunde (traditioneel - formeel) -> generaties
  • Betekenis (culturele betekenis - oppervlakkige betekenis) -> thuis
 • Welke drie soorten discourse bestaan er?
  Innovatieve discourse: traditioneel voedsel als manier om voedseltradities te vernieuwen (gebruik van lokale producten)

  Behoudende discourse: traditioneel voedsel moet blijven als het was

  Gematigde discourse: traditioneel voedsel kan beide zijn
 • Wat houdt acculturatie in?
  - Voedsel wordt vaak gebruikt om iets van de eigen cultuur te bewaren, vast te houden
  - Maar groepen en individuen passen zich ook aan de normen en waarden van een andere cultuur aan
  - Acculturatie: het overnemen van elementen van een vreemde cultuur als groepen langdurig met elkaar in contact staan
  - Associatie tussen bepaald voedsel en specifieke gebieden is grotendeels verdwenen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.