Summary Class notes - Samenvatting Psychology

Course
- Samenvatting Psychology
- 2020 - 2021
492 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Samenvatting Psychology

 • 1606604400 HC 1 gedrag en leren

 • 4 belangrijke perspectieven
  - Socio-cultuur
  - Evolutionair
  - Sociaal leren 
  - Sociaal cognitief
 • 3 kenmerken die behoren tot Socio-cultureel
  - Theoretische perspectief dat zoekt naar oorzaken van sociaal gedrag in de invloed van grotere sociale groepen
  - Sociale normen: Regels voor correct gedrag 
  - Cultuur: bepaald vaak sociale normen
 • Wat is een kernbegrip gezien evolutionair
  - Natuurlijke selectie
 • 2 bronnen van genetische variatie
  - mixen van ouderlijke gene 
  - mutatie bij DNA replicaties
 • 4 componenten van natuurlijke selectie:
  - overproductie
  - variatie
  - erfelijkheid
  - selectie aan de hand van omgevingsfit
 • Geef een voorbeeld van adaptieve problemen
  Probleem = slangen zijn gevaarlijk 
  Adaptatie = bang zijn voor slangen 
  Resultaat = je wordt minder gebeten
 • Wat houd sociaal leren in?
  Hoe ervaringen in verleden het gedrag van nu beinvloeden
 • Verschil in bewust en onbewust sociaal leren
  Bewust; beloning en straf 
  Onbewust: leert sociaal gezien door observatie. 2 vb voor onbewust; klassiek conditioneren en imitatie
 • Conditionering
  Leerproces dat nieuwe reflexen vormt:
  - Reflex; eenvoudige, relatief automatisch, S-R combinatie
  - Habituatie: vermindering van reflex indien Stimulus verschillende keren wordt herhaald
 • Klassiek conditionering procedure
  Neutral stimulus(bel) + unconditioned stimulus (food) --> unconditioned response (honger)

  conditioned stimulus (bell)--> conditioned response (honger)
 • Evaluatief conditioneren
  Veranderingen in mate waarin men een stimulus leuk vindt als gevolg van koppeling met positieve of negatieve stimulus
 • Operant response
  Elk gedrag dat een effect heeft op de omgeving
 • Operant conditionering
  Het proces waar de  operant response de waarschijnlijkheid van de herhaling van de response verandert.
 • Verschil in klassieke en operante conditionering
  Klassiek: een stimuli lokt een reactie uit (hondenbel)
  Operant : gedrag wordt uitgestraald dat een effect heeft op de omgeving  (beloning en straf)
 • Sociaal cognitief
  Het theoretische perspectief wat zich richt op mentale processen --> aandacht, interpreteren en het onthouden van sociale ervaringen
 • 1606777200 Hoofdstuk 5 aanvulling

 • Hoe vullen motivatie en stimulansen elkaar aan?
  Ze bepalen samen het gedrag. Is de ene zwak dan moet de andere groter zijn. Stimulans = heel vies broodje, motivatie = honger.
  bij vieze broodje zal je alleen in de rij gaan staan als je echt honger hebt, was het een lekker broodje geweest had je zelfs zonder honger in de rij gaan staan
 • Hoe beïnvloeden stimulansen en motivatie elkaar?
  Als je heel veel honger hebt kan een stimulus er lekkerder uit zien dan dat het in werkelijkheid is. Maar ook lekkere geur van eten kan je honger vergroten.
 • Hoe zijn homeostatis en motivatie met elkaar gelinkt?
  Wanneer er een onbalans is in de huishouding gaan er prikkels naar het zenuwstelsel om de motivatie, drive, aan te passen
 • Verschil tussen regulatory drive en non-regulatory drive
  Regulatory drive= instandhouding van homeostasis 
  non- regulatory = safety drives, reproductive drives, social drives, educational drives
 • 5 mammalian drives
  - regulatory drives: homeostasis
  -safety drive: fear and anxiety
  -reproductive drive: sex en oudergevoel
  - social drive : vrienden, social geaccepteerd worden 
  - educational drives: leergierig
 • What are two possible explanations of the universal human drives for art, music, and literature?
  The pursuits of art, music, and literature are natural extensions of our drives for play and exploration.
  Art, music, and literature may be vicarious means of satisfying other drives.
 • Welke karaktereigenschappen moet een set of neuronen hebben om te functioneren als "central drive system"?
  Het moet signalen ontvangen an integreren die de aandrijftoestand kunnen verhogen/verlagen, invloed heeft op neurale processen die invloed hebben op motivatie, stimuli mechanisme, cognitive mechanismen en motor mechanismes
 • Welke karaktereigenschappen van de hypothalamus maken hem zo goed om als 'central drive system' te werken
  The hypothalamus is at a prime location (the base of the brain + interconnected with higher areas), has direct connections to the nerves that carry input from and motor output to organs, is sensitive to hormones and other substances due to its many capillaries, and it controls the release of many hormones through its connections to the pituitary gland.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Functie prefrontale cortex en verschil in delen
- Cruciaal voor bewuste emotioneel ervaring en overwogen actie dat daarop gebaseerd is

--> Rechterdeel actief bij negatieve emoties (terugtrekken stimuli) en lindedeel actief bij positieve emoties (benaderen van stimuli)
Wat doet de output van de amygdala
Alerts de rest van het brein en zorgt voor lichamelijke respons
Via welke 2 wegen ontvangt amygdala sensorische input?
- Subcortical route: informatie wordt geanalyseerd voordat het processen is door sensorische gebieden van de cerebral cortex
-Cortical route: analyseert informatie in meer detail dan al door de cerebraal cortex wordt gedaan 
Wat doet de amygdala
Beoordeelt emotioneel belang van stimuli
Peripheral feedback theory of emotion
Eerst ervaar je lichamelijk reactie en daarna interpreteert je brein je emotie, lichamelijk reactie gaat automatisch
Stemming
Emotie gericht op een object, houdt langer aan
Affect
Gevoel dat geassocieerd wordt met de emotie
Emotie
Subjectief gevoel dat mentaal gericht is naar een object
Narcolepsie
Slaperigehid en slaapaanvallen overdag
Sleep-onset imsomnia
Blootstellig fel licht id ochtend