Summary Class notes - SM1501 : The Cell

Course
- SM1501 : The Cell
- John Barrow
- 2016 - 2017
- University of Aberdeen
- Genetics
330 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - SM1501 : The Cell

 • 1574031600 The Cell - Hogeschool Rotterdam 2019

 • 1. meter = _____ centimeter?
  100
 • 2. _____ zijn oppervlakkige aanhangsels waarmee een bacterie aan een oppervlak kan blijven plakken.
  fimbriae
 • 3. Wat is een functie van de capsule van een bacterie?
  bescherming
 • 4. Het DNA-bevattende gebied van deze bacteriecel wordt aangegeven met de letter _____.
  Een bacteriecel. Elke letter markeert een duidelijke structuur. (A) markeert de buitenste celenvelop. (B) markeert talrijke korte draadvormige structuren op het celoppervlak. (C) markeert een laag van de cel, die zich tussen het cytoplasma en de celwand bevindt. (D) markeert een draadvormige structuur, die een bolletje vormt in het cytoplasma. (E) markeert een lang draadvormig proces aan één kant van de cel.
  D
 • 5. Waar wordt het DNA van een bacteriecel gevonden?

  Nucleoid gebied
 • 6. In een bacterie, waar worden eiwitten gesynthetiseerd?

  capsule
 • 7. Ribosomen zijn betrokken bij de vervaardiging van
  Welke naam wordt gegeven aan de rigide structuur, gevonden buiten het plasmamembraan, die de bacteriecel omringt en ondersteunt?
  Celwand

  De celwand heeft een stijve ondersteunende structuur
 • 8. De _____ is de bacteriële structuur die fungeert als een selectieve barrière, waardoor voedingsstoffen de cel kunnen binnengaan en weer om de cel te verlaten.
  Plasma membraan
 • 9. De structuur die de doorgang van materiaal naar en uit deze bacteriecel regelt, wordt aangegeven door de letter _____.


  Een bacteriecel. Elke letter markeert een duidelijke structuur.
  (A) markeert de buitenste celenvelop.
  (B) markeert talrijke korte draadvormige structuren op het celoppervlak.
  (C) markeert een laag van de cel, die zich tussen het cytoplasma en de celwand bevindt.
  (D) markeert een draadvormige structuur, die een bolletje vormt in het cytoplasma.
  (E) markeert een lang draadvormig proces aan één kant van de cel.
  C
 • 10. Beginnend in de kern is de eerste stap die leidt tot de synthese van een polypeptide _____.
  overdracht van informatie van DNA naar messenger RNA
 • 11. Welke moleculen kruisen normaal niet het kernmembraan?
  A.mRNA
  B.Nucleotide-trifosfaten
  C.eiwitten
  D.DNA
  D.DNA
 • 12. Welke van de volgende uitspraken over de nucleaire envelop is onjuist?
  A.Moleculen gaan in en uit de kern door nucleaire poriën.
  B.De kernporiën bestaan ​​uit een groep eiwitten die samen het nucleaire    
           poriecomplex worden genoemd.
  C.De nucleaire enveloppe is continu met het Golgi-apparaat.
  D.De nucleaire envelop bestaat uit twee lipide dubbellagen
  C.De nucleaire enveloppe is continu met het Golgi-apparaat.
 • 13. Waar of niet waar? Grote eiwitten die een nucleair lokalisatiesignaal (NLS) bevatten, binden aan de nucleaire porie en komen de nucleus binnen zonder enige energie uit te geven.
  Niet waar
 • 15. In experimenten om te testen of een eiwit de kern kan binnengaan, waarom zouden eiwitten worden gelabeld met fluorescerende moleculen?
  A.De eiwitten op de kern richten
  B.Om de eiwitten groter te maken
  C.Om de eiwitten gemakkelijk te zien te maken
  D.Om de eiwitmoleculen energie te geven
  C.Om de eiwitten gemakkelijk te zien te maken
 • 17. Pancreatische cellen, die een grote hoeveelheid spijsverteringsenzymen afscheiden, worden gemerkt met radioactief leucine en vervolgens enkele uren achtervolgd met niet-radioactief leucine. Fotografische emulsies worden op verschillende tijdstippen tijdens de achtervolging bereid. Waar zouden de zwarte vlekken verschijnen op een emulsie bereid 3 uur na de puls?
  A.Ruwe ER
  B.Afscheidingsblaasjes
  C.Golgi-apparaat
  D.Buitenkant van de cel

  D.Buitenkant van de cel
 • 18. Welk pad volgt een eiwit in het secretoire pad, beginnend vanaf de syntheseplaats?
  A.Golgi-apparaat, ruw ER, secretoire vesicles, plasmamembraan
  B.Ruw ER, Golgi-apparaat, afscheidingsblaasjes, plasmamembraan
  C.Ruw ER, secretoire vesicles, Golgi-apparaat, plasmamembraan
  D.Plasmamembraan, afscheidingsblaasjes, Golgi-apparaat, ruw ER
  B.Ruw ER, Golgi-apparaat, afscheidingsblaasjes, plasmamembraan
 • 20. Welke wetenschappelijke hypotheses kunnen worden getest door een pulse-chase-experiment?
  A.De aminozuursequentie van een eiwit
  B.Oplosbaarheid van een molecuul
  C.Beweging van moleculen door een cel in de tijd
  D.De steady-state hoeveelheid eiwit in een cel
  C.Beweging van moleculen door een cel in de tijd
 • 23. Welke organel speelt een rol bij intracellulaire spijsvertering?
  A.ribosoom
  B.chloroplast
  C.Golgi-apparaat
  D.plasmodesmata
  E.lysosoom
  E.lysosoom
 • 24. Alle eiwitten worden gesynthetiseerd door ribosomen in de cel. Sommige ribosomen zweven vrij in het cytosol, terwijl andere aan het oppervlak van het endoplasmatisch reticulum zijn gebonden. De meeste eiwitten gemaakt door vrije ribosomen functioneren in het cytosol. Eiwitten gemaakt door gebonden ribosomen functioneren ofwel in het endomembrane systeem of passeren het en worden uitgescheiden door de cel. Welke van de volgende eiwitten worden gesynthetiseerd door gebonden ribosomen? Selecteer alles wat van toepassing is.
  A.insuline
  B.ER-eiwit
  C.actine
  D.DNA-polymerase
  E.ribosomaal eiwit
  F.lysosomaal enzym
  geen idee nog
 • 27. De cilia en flagella van eukaryote cellen zijn samengesteld uit _____.
  A.intermediaire filamenten
  B.microtubules
  C.pili
  D.tonofilaments
  E.microfilamenten
  B.microtubules
 • 28. Welke van deze celverbindingen vormen een barrière voor de doorgang van materialen?
  A.desmosomes (verankerende knooppunten)
  B.plasmodesmata
  C.nauwe kruispunten
  D.gap (communicerende) knooppunten
  E.keratinevezels
  C.nauwe kruispunten
 • 29. De primaire rol van _____ is om dierlijke cellen aan elkaar te binden.
  A.plasmodesmata
  B.desmosomen
  C.gap (communicerende) knooppunten
  D.nauwe kruispunten
  E.het cytoskelet
  B.desmosomen
 • 30._____ hulp bij de coördinatie van de activiteiten van aangrenzende dierlijke cellen.
  A.desmosomen
  B.Strakke kruispunten
  C.Spaties (communicerende) kruispunten
  D.plasmodesmata
  E.Keratinevezels

  C.Spaties (communicerende) kruispunten
 • Kies de letter die het organel aangeeft dat het grootste deel van het DNA van een cel bevat.
  A.A.
  B.C
  C.E
  D.D
  E.B
  C.E
 • 32. Welke van deze organellen voert cellulaire ademhaling uit?
  A.ribosomen
  B.mitochondrion
  C.chromatine
  D.glad endoplasmatisch reticulum
  E.nucleolus
  B.mitochondrion
 • 33. Welke van deze is het dubbele membraan dat de kern omsluit?
  A.E
  B.B
  C.A
  D.C
  E.D
  A.E
 • 34. Het _____ is samengesteld uit DNA en eiwit. Het _____ is samengesteld uit DNA en eiwit.
  A.centriole
  B.flagella
  C.chromatine
  D.mitochondrien
  E.ribosoom
  C.chromatine
 • 35. Ribosomale subeenheden worden vervaardigd door de _____.
  A.ruw endoplasmatisch reticulum
  B.glad endoplasmatisch reticulum
  C.peroxisoom
  D.nucleolus
  E.lysosoom
  D.nucleolus
 • 36. _____ zijn de sites van eiwitsynthese.
  A.ribosomen
  B.peroxisomen
  C.Golgi-apparaten
  D.mitochondriën
  E.microfilamenten
  A.ribosomen
 • 37. Welke van deze organellen produceert eiwitten die gebonden zijn aan uitscheiding uit de cel?
  A.nucleolus
  B.lysosomen
  C.Golgi-apparaat
  D.ruw endoplasmatisch reticulum
  D.ruw endoplasmatisch reticulum
 • 38. De _____ is een selectieve barrière die de doorgang van materiaal in en uit de cel reguleert.
  A.plasma membraan
  B.chloroplast
  C.nucleaire envelop
  D.lysosoom
  E.kern
  A.plasma membraan
 • 39. Waar wordt calcium opgeslagen?
  A.ruw endoplasmatisch reticulum
  B.mitochondria
  C.microtubules
  D.glad endoplasmatisch reticulum
  E.centrioles
  D.glad endoplasmatisch reticulum
 • 40. In welke van deze structuren worden producten opgeslagen, gewijzigd en verpakt?

  A.D
  B.A
  C.E
  D.C
  E.B
  B.A
 • 41. Welke van deze zijn holle staven die de cel vormen en ondersteunen?
  A.peroxisomen
  B.microtubules
  C.plasma membraan
  D.microfilamenten
  E.chloroplasten
  B.microtubules
 • 42. _____ is / zijn identiek qua structuur aan centriolen.
  A.Basale lichamen
  B.chromatine
  C.mitochondriën
  D.microfilamenten
  E.Nucleaire enveloppen
  A.Basale lichamen
 • 43. Welke van deze organellen produceert H2O2 als een bijproduct?
  A.flagellum
  B.mitochondrion
  C.kern
  D.peroxisoom
  E.centrioles
  D.peroxisoom
 • 44. Welke van deze biedt de cel structurele ondersteuning?
  A.A
  B.D
  C.C
  D.E
  E.B
  D.E
 • 46. Welke uitspraak karakteriseert de gebonden ribosomen correct?
  A.Gebonden ribosomen synthetiseren in het algemeen membraaneiwitten 
           en secretoire eiwitten.
  B.De meest voorkomende locatie voor gebonden ribosomen is het   
           cytoplasmatische oppervlak van het plasmamembraan.
  C.Gebonden en vrije ribosomen zijn structureel verschillend.
  D.Gebonden ribosomen zijn ingesloten in hun eigen membraan.
  E.Alle bovenstaande
  A.Gebonden ribosomen synthetiseren in het algemeen membraaneiwitten en secretoire eiwitten.
 • 47. Welke structuur maakt geen deel uit van het endomembrane systeem?
  A.plasma membraan
  B.Golgi-apparaat
  C.ER
  D.nucleaire envelop
  E.chloroplast
  E.chloroplast
 • 48. Cellen van de pancreas zullen radioactief gemerkte aminozuren opnemen in eiwitten. Deze "tagging" van nieuw gesynthetiseerde eiwitten stelt een onderzoeker in staat om hun locatie te volgen. In dit geval volgen we een enzym dat door pancreascellen wordt uitgescheiden. Wat is de meest waarschijnlijke route?
  A.nucleus → ER → Golgi
  B.Golgi → ER → lysosoom
  C.ER → Golgi → nucleus
  D.ER → Golgi → blaasjes die samensmelten met plasmamembraan
  E.ER → lysosomen → blaasjes die samensmelten met plasmamembraan
  D.ER → Golgi → blaasjes die samensmelten met plasmamembraan
 • 49. Welke structuur is gemeenschappelijk voor planten- en dierencellen?
  A.centriole
  B.centrale vacuole
  C.chloroplast
  D.wand gemaakt van cellulose
  E.mitochondrien
  D.celwand is gemaakt van cellulose
 • 50. Welke structuur is gemeenschappelijk voor planten- en dierencellen?
  A.centriole
  B.centrale vacuole
  C.chloroplast
  D.muur gemaakt van cellulose
  E.mitochondrien
  E.mitochondrien
 • 51. Welke van de volgende is aanwezig in een prokaryotische cel?
  A.chloroplast
  B.mitochondrion
  C.ER
  D.nucleaire envelop
  E.ribosoom
  E.ribosoom
 • 52. Welke cel zou het beste zijn voor het bestuderen van lysosomen?
  A.fagocytische witte bloedcellen
  B.zenuwcel
  C.bacteriële cel
  D.bladcel van een plant
  E.spiercel
  A.fagocytische witte bloedcellen
 • 53. Welk structuur-functiepaar komt niet overeen?
  A.microtubule; spiercontractie
  B.nucleolus; productie van ribosomale subeenheden
  C.lysosomen; intracellulaire spijsvertering
  D.ribosoom; eiwitsynthese
  E.Golgi; eiwithandel
  A.microtubule; spiercontractie
 • 54. Cyanide bindt met ten minste één molecuul dat betrokken is bij de productie van ATP. Als een cel wordt blootgesteld aan cyanide, wordt de meeste cyanide binnen de cel gevonden?
  A.peroxisomen.
  B.lysosomen.
  C.endoplasmatisch reticulum.
  D.mitochondria.
  E.ribosomen.
  D.mitochondria
 • 55. Welke van de volgende keuzes komt overeen met een hulpmiddel en de juiste toepassing ervan?
  A.celfunctionering om de functie van specifieke organellen te bestuderen
  B.transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) om de oppervlakken van bewaarde cellen te bestuderen
  C.lichtmicroscopie om de interne structuur van cilia te bestuderen
  D.scanning electronenmicroscopie (SEM) om de gedetailleerde bewegingen van levende cellen te bestuderen
  E.transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) om de beweging van organellen in een levende cel te bestuderen
  A.celfunctionering om de functie van specifieke organellen te bestuderen
 • 56. Welke van de volgende aanwijzingen zou u vertellen of een cel prokaryotisch of eukaryotisch is?
  A.of de cel het celmetabolisme al dan niet uitvoert
  B.de aanwezigheid of afwezigheid van ribosomen
  C.de aanwezigheid of afwezigheid van een stijve celwand
  D.of de cel DNA bevat of niet
  E.of de cel al dan niet wordt gepartitioneerd door interne membranen
  E.of de cel al dan niet wordt gepartitioneerd door interne membranen
 • 57. Welke van de volgende overeenkomsten komt correct overeen met een organel met zijn functie?
  A.ribosoom ... vervaardiging van lipiden
  B.mitochondrion ... fotosynthese
  C.lysosome ... beweging
  D.centrale vacuole ... opslag
  E.kern ... cellulaire ademhaling
  D.centrale vacuole ... opslag
 • 58. Welke uitspraak (en) beschrijft (correct) de relatie tussen de kern en ribosomen van een eukaryotische cel?
  A.De componenten van de ribosomen worden eerst geassembleerd in de kern.
  B.De kern bevat de instructies voor eiwitsynthese door de ribosomen.
  C.Alle eiwitten van de cel worden gesynthetiseerd op ribosomen gebonden aan de nucleaire envelop.
  D.De eerste twee antwoorden zijn correct.
  E.De eerste drie antwoorden zijn correct.
  D.De eerste twee antwoorden zijn correct.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Als een zoutwater fisch in zoet water wordt geplaatst, wat zal celss doen met welke van de volgende zaken?A. Neemt water opB. Verliest waterC. Neemt of verliest geen water
.
24. Alle eiwitten worden gesynthetiseerd door ribosomen in de cel. Sommige ribosomen zweven vrij in het cytosol, terwijl andere aan het oppervlak van het endoplasmatisch reticulum zijn gebonden. De meeste eiwitten gemaakt door vrije ribosomen functioneren in het cytosol. Eiwitten gemaakt door gebonden ribosomen functioneren ofwel in het endomembrane systeem of passeren het en worden uitgescheiden door de cel. Welke van de volgende eiwitten worden gesynthetiseerd door gebonden ribosomen? Selecteer alles wat van toepassing is.A.insulineB.ER-eiwitC.actineD.DNA-polymeraseE.ribosomaal eiwitF.lysosomaal enzym
geen idee nog
214. Wat is het volgende van goedaardige tumoren, maar geen kwaadaardige tumoren?A.     Ze kunnen zich oneindig delen als er voldoende voedingsstoffen          beschikbaar zijn.B.     Ze migreren van de oorspronkelijke plaats van transformatie naar andere         organen of weefsels.C.    Ze blijven beperkt tot hun oorspronkelijke siteD.    Ze hebben een ongewoon aantal chromosomen.E.    Ze zijn het resultaat van de transformatie van normale cellen.
C.    Ze blijven beperkt tot hun oorspronkelijke site
213. Cellen zullen zich gewoonlijk delen als ze het juiste signaal ontvangen bij een controlepunt in welke fase van de celcyclus?A.G2B.MC.cytokineseD.SE.G1
E.G1
212. Cytochalasine B is een chemische stof die de vorming van microfilament verstoort. Hoe zou dit de celdeling verstoren?A.DNA-replicatieB.vorming van de mitotische spilC.binaire splitsingD.decolleteE.vorming van de celplaat
D.decollete
211. Welke van de volgende is te vinden in binaire splitsing maar niet in mitose?A.Het resultaat produceert 2 kernen.B.Gedupliceerde chromosomen hechten zich vast aan het plasmamembraan.C.Na het proces scheidt een membraan de 2 kopieën.D.Gerepliceerde strengen DNA gescheiden.E.Replicatie van DNA begint bij een oorsprong.
B.Gedupliceerde chromosomen hechten zich vast aan het plasmamembraan.
210. In sommige organismen, zoals bepaalde schimmels en algen, ondergaan cellen de cel-cyclus herhaaldelijk zonder vervolgens cyto-kinese te ondergaan.Wat zou hiervan resulteren?  A.een snel tempo van gen-productieB.grote cellen die veel kernen bevattenC.onvermogen om DNA te duplicerenD.verdeling van het organisme in veel cellen, waarvan de meeste kernen    missenE.een daling van het aantal chromosomen
B.grote cellen die veel kernen bevatten
209. Welk van de volgende komt op de juiste manier overeen met een fase van de celcyclus met zijn beschrijving?A.G1: volgt celdelingB.M: duplicatie van DNAC.S: gaat onmiddellijk vooraf aan celdelingD.G2: celdelingE.Al het bovenstaande is correct gekoppeld.
A.G1: volgt celdeling
208. Welke van de volgende punten geldt voor kinetochoren?A.Het zijn plaatsen waar micro-tubuli hechten aan chromosomen.B.Ze bevinden zich in het midden van het centrosome; hun functie is om    tubuline te organiseren in langwerpige bundels, spindelvezels genaamd.C.Het zijn de primaire centromeerstructuren die de hechting van de    zuster-chromatiden vóór mitose behouden.D.Ze hechten zich vast aan de ring van actine langs het cytoplasmatische    oppervlak van het plasmamembraan, waardoor het actine samentrekt om    de splitsingsgroef te vormen.E.Ze interdigiteren aan de evenaar van de cel en bewegen dan uit elkaar,    waardoor de cel langer wordt.
A.Het zijn plaatsen waar micro-tubuli hechten aan chromosomen.
207. Waarom is het moeilijk om individuele chromosomen te observeren met een lichtmicroscoop tijdens interfase?A.Ze zijn afgewikkeld om lange, dunne lokken te vormen.B.Ze verlaten de kern en worden verspreid naar andere delen van de cel.C.De spil moet ze naar de metafaseplaat verplaatsen voordat ze zichtbaar    worden.D.Het DNA is nog niet gerepliceerd.E.Zuster chromatiden paren niet totdat de verdeling begint.
A.Ze zijn afgewikkeld om lange, dunne lokken te vormen.