Summary Class notes - Sociale diversiteit

89 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Sociale diversiteit

 • 1452553200 Het beeld van jeugd als criminaliteit en veiligheidsprobleem

 • Wat is discous?
  Publieke discussies of mediadebatten  In deze samenleving wordt het begrip gebruikt als culturele kader om bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit een betekenis te geven (men neemt teveel van de media aan)
 • Crime waves
  Problematisering van bepaalde vormen van misdaden zonder dat er sprake is van een bijzondere stijging (bepaalde dadertype, bepaalde omstandigheden).
 • - Gebeurtenissen moeten: 
  > Een negatief karakter hebben 
  > Met individueel gedrag en menselijke eigenschappen samenhangen
  > Bekende personen betrokken zijn 
  > Niet moeilijk te interpreteren zijn
 • Criminaliteit wordt als een individueel probleem gezien  
  - Landelijk nieuws: Dader is volwassen en hogere sociale status 
  - Lokaal nieuws: Berichten gefocust op jongeren en etnische minderheden    

  Sinds vroeger wordt de jeugd altijd al als afwijkend gezien
 • FOUCALT: Een uitspraak wordt pas gehoord als het na het spreekmoment blijft bestaan.  (Collectief geaccepteerde betekenissen zijn in de discours verankerd).

  - DURKHEIM: Dat wat de maatschappij als afwijkend ziet, helpt de maatschappij uiteindelijk in de ontwikkeling.
 • 1452639600 Macht van de media

 • - Propagenda: Reclame  Werd in de eerste wereldoorlog veel gebruikt om jongens voor het leger te motiveren en werven
  .  
  - Indoctrinatie: Het onder drang bijbrengen van een bepaalde mening of politieke leer.  Wordt samen met manipulatie gebruik van gemaakt sinds de jaren 20.
 • Injectnaaldtheorie
  Theorie die ervan uitgaat dat ontvangers informatie klakkeloos overnemen.  (Alle leden zouden zo reageren, zoals de zender het wilde).  > Men gaat er nu niet meer van uit dat iedereen hetzelfde op de informatie reageert.
 • Selectieve aandacht (KLAPPER)
  Alleen datgene lezen of bekijken wat past bij zijn opvattingen en belangstelling.
 • selectieve perceptie en interpretatie (KLAPPER)
  Men heeft niet het vermogen om zaken geheel 'blanco' waar te nemen (het wordt niet  objectief waargenomen).   Men wil de informatie zoveel mogelijk laten aansluiten bij zijn referentiekader.
 • Selectief geheugen (KLAPPER)
  Men is selectief bij het onthouden van mediaboodschappen.   Men kan maar een klein gedeelte van alle informatie onthouden.
 • Selectief geloven (KLAPPER)
  De consument kent aan berichtgeving gradaties van betrouwbaarheid toe (men vindt  bijvoorbeeld het NOS Journaal geloofwaardiger dan SBS 6 of RTL).
 • 1. Zwijgspiraal
  ELISABETH NOELLE NEUMAN: Zwijgspiraal

  Jaren 70 > Mensen zijn onzeker over hun mening. Aan de ene kant willen ze een standpunt innemen en aan de andere kan zijn veel mensen bang om een standpunt in te nemen die niet strookt met de opvatting van de meerderheid.  

  Voor informatie gebruikt men daarom de media of door eigen observaties.  > Om niet geÏsoleerd te raken, gaat men conformeren aan de heersende opvattingen

  > Kritiek: Het is niet onderbouwd dat mensen irrationele wezens zijn die bang zijn hun mening te laten horen.
 • 2. Cultivatietheorie

  > GEORGE GERBNER: Communicatieonderzoeker -> Cultivatietheorie 

  > Begin jaren 60 > Mensen die veel naar dezelfde fictieve programma's kijken, nemen de normen en waarden van deze programma's over.  > Beeld van de werkelijkheid en de 'televisiewerkelijkheid' gaan in elkaar overlopen. (Iemand die in een soap speelt, wordt op straat ook op hun gedrag aangekeken, die ze in de soap laten zien). 
  > Geld voornamelijk voor 'zware' kijkers en voor jonge kinderen. 

  > Kritiek: Nederlands onderzoek toont aan dat er een gering verband is tussen televisiewerkelijkheid en de denkbeelden van de kijkers.
 •  1. Gratifications-theorie (nut en beloningen) > 1959 >

  Men wil bepaalde behoeftes bevredigen en gaan op die basis met media om.  > Ook het sociale prestige heeft invloed (met de krant onder de arm lopen) > Men werd niet meer als weerloze slachtoffers (injectienaaldtheorie) gezien, maar als actieve, doelgerichte consumenten. 

  > Kritiek: Worden mensen die een soap kijken vanwege hun behoefte aan ontspanning ook beloond? Daarnaast kijken veel mensen bijvoorbeeld 's avonds tv, zonder ervan bewust te zijn welke behoefte er bevredigd wordt.
 •  Media-afhankelijkheidstheorie >

    BALL-ROKEACH en DEFLEUR: Media-afhankelijksheidtheorie (Media System Dependency theorie) 

  > Mensen hebben informatie nodig om bepaalde algemene doelen in hun leven te bereiken.  > Media heeft controle over informatiehulpbronnen > Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid tussen het mediasysteem, het economisch systeem en het politieke systeem. 

  > Kritiek: Het suggureert dat de ontvangers van informatie een passieve slachtofferrol vervullen. Maar de wederzijdse afhankelijkheid geeft de ontvangers ook een zekere macht.
 • Agendasettingtheorie >

  MC COMBS en SHAW: Agendasettingtheorie

  > Weinig invloed op het denken en het gedrag van mensen, maar bepalen wel de onderwerpen die mensen bezighoudt. 
  > Publieke agenda: Datgene waar mensen over praten 
  > Politieke agenda: Politici worden ondervraagd tijdens het vragenuurtje over onderwerpen die in de media op dat moment spelen. 

  > Kritiek: Wetenschappers kunnen niet goed aantonen of het de media is die de publieke en politieke agenda bepalen
 • Framingtheorie 
  MC COMBS en BELL:
  Framingtheorie  > Niet alleen het onderwerp (zoals bij de agendasettingstheorie) wordt aan de orde gesteld, ook de manier waarop het onderwerp wordt gepresenteerd is belangrijk (Bij een bomaanslag kunnen de doden gefilmd worden, maar ook de belangen van bijvoorbeeld politieke woordvoerders kunnen worden geïnterviewd).
  > Hoe een mediaframe tot stand komt, wordt framebuilding genoemd. 
  > Framesetting: Proces waarbij het mediaframe het denken van mensen beïnvloed. 

  > Kritiek: Het ontbreken van andere factoren die het beïnvloedingsproces kunnen verklaren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is discous?
2
Crime waves
2
Injectnaaldtheorie
2
Selectieve aandacht (KLAPPER)
2
Page 1 of 10