Summary Class notes - Stationstoets

Course
- Stationstoets
- /
- 2015 - 2016
- Universiteit Utrecht
- Diergeneeskunde
438 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Stationstoets

 • 1451170800 Station Voedingstoestand Kip

 • Wat doe je als eerste?
  Je haalt de kip uit de doos in vleugelgreep waarbij je let op spierspanning, gewicht en gedrag.
 • Wat doe je als tweede?
  Je inspecteert en benoemt de hoeveelheid vet en de kleur ervan. Ook kijk je naar de zichtbaarheid van de vena jugularis. Je moet hiervoor blind zoeken naar de kale streep in de hals.
 • Wat doe je als derde?
  Je palpeert de krop, benoemt de consistentie en de hoeveelheid van de inhoud van de krop, dikte en tonus van de wand van de krop.
 • Wat doe je als vierde?
  Je palpeert de borstspier en het sternum waarbij je de mate van niet met spierweefsels bedekt stuk van de carina benoemt, afwijkingen in de vorm van het sternum, afwijkende consistentie. Je besteedt aandacht aan de hydratietoestand middels het bewegen van de subcutis van de borstblaar.
 • Wat doe je als vijfde?
  Je palpeert het abdomen en benoemt de hoeveelheid omentaal vet en de soepelheid van de darm. Dit doe je in vleugelgreep.
 • Wat doe je als laatste?
  Je geeft een beoordeling van de voedingstoestand op korte termijn (krop) en lange termijn spier en vet terwijl de kip op de arm wordt genomen.
 • 1451257200 Station Slijmvliezen Kip

 • Welke aspecten van de mucosa beoordeel je?
  Kleur, vochtigheid, laesies, bloedingen, oedeem, aspect en exsudaat.
 • Wat doe je als eerste?
  Je neemt de kip in vleugelgreep uit de doos waarbij je let op gewicht, spierspanning en gedrag.
 • Wat doe je als tweede?
  Je trekt het onderooglid naar beneden en beoordeelt de mucosa van het conjunctivaal zakje, kijkt of er een rode stip aanwezig is en beoordeelt en benoemt de toestand van de cornea. Dit doe je beiderzijds in bosje kip.
 • Wat doe je als derde?
  Je opent de bek en inspecteert de tong, choanespleet, larynx, orofarynx en snavellijsten.
 • Wat doe je als vierde?
  Je inspecteert en benoemt de mucosa van de cloaca en de omgeving van de cloaca. Je moet de cloaca vrijmaken van veren en licht spreiden.
 • Wat doe je als vijfde?
  Je moet aan een assistent vragen of hij de kip wil vasthouden in bosje kip en daarna voer je inspectie larynx uit en hierna pak je de kip weer over.
 • Wat doe je als laatste?
  Je geeft aan of de slijmvliezen en cornea gezond zijn en al dan niet de aanwezigheid van een rode stip.
 • 1451343600 Station Productieve Staat Kip

 • Wat doe je als eerste?
  Je neemt de kip uit de doos en let op spierspanning, gewicht en gedrag.
 • Wat doe je als tweede?
  In vleugelgreep inspecteer je de kam en benoemt de ontwikkeling ervan.
 • Wat doe je als derde?
  Je beoordeelt de ooglidrand en snavelhoek met oog voor de juiste lichtbron. Deze behoren bleek te zijn.
 • Wat doe je als derde?
  Je palpeert de legbeentjes en benoemt de hardheid, de wijdte en de vorm. Die behoren wijd, soepel en dun te zijn.
 • Wat doe je als vierde?
  Je inspecteert de cloaca en benoem de kleur van de mucocutane overgang, je onderzoekt het aspect van de mucosa (bleek en oedemateus) en en benoemt de wijdte van de opening van de cloaca.
 • Wat doe je als laatste?
  Op basis van de waarnemingen geef je aan of de toestand van de kip overeenkomt met de referent voor de leggende kip. Hierbij plaats je de kip op de arm.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doe je als laatste?
Je geeft aan of het aspect van de mest overeenkomt met de referenties voor niet afwijkende mest of wel afwijkende mest en benoemt de afwijkingen.
Wat doe je als elfde?
Je neemt hygiënische maatregelen in acht.
Wat doe je als tiende?
Je beoordeelt de aanwezige bijmeningen en kleur en benoemt deze.
Wat doe je als negende?
Je beoordeelt de vorm en de consistentie van de blindedarm mest.
Wat doe je als achtste?
Je neemt de mest op en slaat het neer. Vettige mest blijft plakken.
Wat doe je als zevende?
Je beoordeelt de vochtbalans door deze te pletten met de duim?
Wat doe je als zesde?
Je beoordeelt de aanwezigheid van onverteerde delen en benoemt deze.
Wat doe je als vijfde?
Je beoordeelt de aanwezigheid van afwijkende bijmeningen en kleur en beoordeelt deze.
Wat doe je als vierde?
Je neemt de hoofddarmmest op en beoordeelt de consistentie en plakkerigheid.
Wat doe je als derde?
Je inspecteert de urinezuur/uraatfractie.