Summary Class notes - STOF II

Course
- STOF II
- muppets
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
265 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - STOF II

 • 1488322800 week 1

 • Hyperthyreoidie
  • gejaagd en moe
  • hartkloppingen
  • gewichtsverlies
  • branderige ogen
  • transpireren, verminderde conditie
 • Hypofysepathologie
  • hypofyseadenomen
  • hypopituitarisme
 • hypofyse-adenoom
  • vrijwel altijd benigne tumoren uitgaande van een of meer hypofysaire celtypen
  • macro-adenoom > 1cm; micro-adenoom <1cm
  • klachten ontstaan door:

  lokaal ruimte-innemend effect
  soms overproductie van een of meer hormonen
  soms uitval van een of meer hormonen
  • indeling in

  klinisch niet-functionerende hypofyse-adenomen
  functionerende hypofyse-adenomen
 • Soorten hypofyse-adenomen
  • prolactinoom 40%
  • klinisch niet-functionerend 30%
  • GH-producerend 20%
  • ACTH-producerend 10%
  • TSH-producerend 1%


  incidentie hypofyse-adenoom: 
  circa 20 per miljoen per jaar
 • Klinisch niet-functionerend hypofyse-adenoom
  • hypofyse-adenoom (meestal macro-adenoom) zonder hormoon-overproductie

  (indien bij toeval ontdekt: hypofyse-incidentaloom)
  • symptomen

  hoofdpijn
  bitemporale gezichtsvelduitval, visusstoornissen
  symptomen van hypophysaire hormonale uitval
  (zelden) oogspierparesen

  • therapie: adenomectomie (transsphenoidaal of transcranieel), soms radiotherapie
 • GH-producerend adenoom Acromegalie
  • acromegalie is het klinisch beeld als gevolg van een overproductie van GH, vrijwel altijd veroorzaakt door een GH-producerend hypofyse-adenoom
  • symptomen

  groeihormoonexces
  massa-effect van hypofyse-adenoom
  hypopituitarisme
 • Verschijnselen van acromegalie
  • karakteristieke uiterlijke veranderinen
  • vermoeidheid en slaapstoornissen
  • overmatige transpiratie
  • gewichtstoename
  • hoofdpijn
  • tintelingen en pijn in de vingers (carpaal tunnel syndroom)
  • snurken met soms ademhalingsproblemen
  • verandering van de stem
  • gewrichtspijnen en stijfheid
  • diabetes
  • hoge RR
  • stoornissen in de gezichtsvelden of in het zien bij een groot adenoom
  • diverse algemene gezondheidsklachten bij onvoldoende hypofysewerking
 • Diagnostiek bij Acromegalie
  • IGF-1 en bij twijfel OGTT
  • MRI hypofyse
 • Therapie van acromegalie
  • hypofysechirurgie: meestal voorkeursbehandeling

  genezing bij micro-adenomen circa 70%
  genezing bij macro-adenomen circa 45%
  • medicijnen

  (geen genezing, maar wel controle mogelijk)
  GH-receptor blokker
  • radiotherapie

  (genezing duurt vaak vele jaren)
 • Prolactine-producerend adenoom: prolactinoom
  • symptomen bij vrouwen (vaak microprolactinoom)

  amenorrhoea, infertiliteit
  galactorrhoe (30%)
  • symptomen bij mannen (vaak macroprolactinoom)

  libidoverlies, impotentie, soms calactorrhoe
  locale verschijnselen (hoofdpijn, gezichtsvelddefect)

  n.b. hyperprolactinaemie heeft vaak andere oorzaken
 • Oorzaken hyperprolactinemie
  • Sterk verhoogd (6-10x bovengrens)

  macroprolactinoom
  • licht verhoogd (<5-10x bovengrens)

  microprolactinoom
  groot hypofyse-adenoom
  fors gestoorde nierfunctie ( afbraak daalt)
  primaire hypothyroïdie (TRH stijgt)
  oestrogenen
  antidopaminerge medicatie
  - antipsychotica
  - antribraakmiddelen
 • Therapie prolactinoom
  • medicijnen

  meestal goede controle en soms genezing mogelijk : voorkeursbehandeling
  • hypofysechirurgie

  als medicijnen niet voldoende helpen of niet verdragen worden
  • radiotherapie
 • Effectiviteit medicatie prolactinoom
  • snelle daling van de prolactine-afgifte en prolactineproductie

  normale prolactine bij 75-90% vd patiënten
  • schrompelig van de prolactinoomcellen

  gemiddelde afname volume prolactinoom 80%
  • medicijnen zijn de eerste keuze bij de behandeling van micro- en macroadenomen
 • Hypopituitarisme
  • tekort aan en of meer hypofysaire hormonen leiden tot verminderde stimulatie van het doelwitorgaan met als gevolg een tekort aan het hormoon van dat orgaan met de daarbij pyssendeklinische verschijnselen; een tekort aan alle hypofysaire hormonen heetL panhypopituitarisme
  • oorzaken

  tumoren (adenomen) van hypofyse en omgeving
  ontstekingen, trauma, infarct, bloedingen
  gevolgen van operatie of bestraling hypofyse
  • therapie: substitutie met deficient (eindorgaan)hormonen
 • oorzaken hypopituitarisme
  • GH deficientie
  • hypogonadisme (sec.)
  • hypothyreoidie (sec.)
  • bijnierschorsinsufficientie (sec.)
 • Diagnostiek hypopituitarisme
  plasmaconcentratie van zowel eindorgaan- als hypofysehormonen
  • FT4 laag bij niet verhoogd TSH
  • cortisol laag bij niet verhoogd ACTH
  • IGF-1 laag
  • testosterone/oestradiol laag bij niet verhoogd LH/FSH

  eventieel stimulatietesten
 • Substitutie therapie hypopituitarisme
  • TSH

  levothyroxine tabletten 1x daags
  • ACTH

  hydrocortison tabletten 2-3x daags
  • LH/FSH

  man: testosteron
  vrouw: oestrogenen tot circa 50e
  - tabletten 1x daags
  - plijsers 2-3 x per week
  - onderhuids implantaat
  • GH

  GH 1x daags subcutaan
  • ADH

  desmopressine tabletten of neusspray 1-4x daags
 • Histologie adenohypofyse
  • eosinofiele cellen
  • basofiele cellen
  • chromosome cellen
 • Ontstaan hypo-pituitarisme
  • Destructie door bv aschemie, ontsteking, metastase, bestraling
  • genetisch
  • ziekte van de hypothalamus 
 • Hyper-pituitarisme veroorzaakt door:
  • hypofyseadenoom
  • hyperplasie
  • maligniteit (ook elders)
  • ziekte vd hypothalamus
 • feiten hypofyse-adenomen
  • ca 10% intracraniele tumoren
  • piek incidentie 30-60 jaar
  • vrouw: man 2:1
  • meestal geïsoleerd (3% geassocieerd met MEN 1 syndroom
  • micro adenoom <1 cm
  • macro adenoom >1cm
  • vrijwel nooit maligne
 • Histologie normale schildklier
  • schildklier follikels
  • thyreocyten (thyroglobulin productie)
 • Ziekten van de schildklier
  • Hyper functie = hyperthyreoïdie 

  -        M. Graves 85%  • hypo functie = hypothyreoïdie 

  te weinig TSH/TRH
 • Oorzaken schildklierziekten
  • ontsteking

  auto-immuun
  infectieus
  • tumor
  • hyperplasie
  • congenitale afwijkingen
 • thyroiditis
  • auto-immuunziekte: ziekte van Hashimoto (antilichamen tegen thyreocyten)
  • ziekte van Riedel: fibroserende thyreoiditis
  • subacute lymfocytaire thyreoiditis
  • infectieus (bv granulomateus)
 • Parathormoon zorgt voor
  calciumspeigel in het bloed
 • Bijnierschors bestaat uit
  • zona glomerulosa (subcapsulair)
  • zona fasciculata (meddendeel)
  • zona reticularis (tegen medulla aan)
 • Kallmann
  • hypogonadotroop hypogonadisme
  • anomie of hyposmie (agressie of hypoplasie van bulbi olfactorii
  • met daarbij soms

  rood-groen kleurenblindheid
  midline defecten (bijv schisis)
  agnesie van 1 nier
  neurosensorisch gehoorverlies
 • Syndroom van Kallman feiten
  • prevalentie: mannen 1:10.000 - vrouwen 1:50.000
  • meestal sporadisch, soms familiar, dan gewoonlijk X-linked overerving
  • deletie in KAL-1 gen op korte arm X-chromosoom; KAL-gen codeer voor anosmine, een eiwit met een functie in neurale celadhesie -> geen migratie van olfactorische neuron-axonen naar belbus olfactorius en geen migratie van GnRH neuronen van olfactorische placide naar hypothalamus
  • ook andere genetische mutaties beschreven
 • Hypercaliemie symptomen
  • botpijn
  • nierstenen
  • psychiatrische stoornis
  • obstipatie
 • Hypocalciemie
  • tintelingen
  • kramp
  • spierpijn
  • spierkramp in de keel
  • hartritmestoornis
 • Teken hypocalciemie
  • teken van trousseau: kromstand hand bij bloeddruk meten
  • teken van Chvostek:

  tik tegen n. facialis vlak voor oorlel
  tik tegen n. facialis vlak onder zygoma
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

PDS therapie:
Geen pillen

 • leefregels: gewicht, bewegen, regelmaat, slaap
 • dieet: lactose, gluten FODMAP
 • vezels (alleen wateroplosbaar)
 • hypnotherapie, psychotherapie
 • acupunctuur
 • alternatieve therapieën 
community acquired diarree Meerst voorkomende veroorzakers
 • campylobacter spp
 • salmonella spp
 • yersinia spp
 • shigella spp
 • rotravirus
 • norovirus
 • giardia lablia
 • cryptosporidum parvum
nosocomiale diarree
opgelopen buiten het ziekenhuis
alarmsymptomen bij acute buikpijn in de eerste lijn
 • hypotensie of shock
 • facies abdominalis
 • pulserende tumor in buik 
 • plankharde buik
 • hoge koorts
behandeling prolaps

Conservatief
- rehabilitatie
 • dieet, vezels, fysiotherapie


Chirurgie
 • trans-abdominaal
 • trans-anaal (trans-vaginaal)
 • laparoscopisch
diagnostiek rectum prolaps
 • anamnese, vg
 • LO
 • beeldvorming

- proctoscopie
- X-dre
- dynamische MRI-pelvis
 • multidisciplinair team overleg
symptomen rectumprolaps
 • fecale incontinentie
 • obstipatie
 • loze aandrang
 • rectaal bloedverlies

rectal ulcer syndrome
 • obstructed defecation syndrome
defenities rectumprolaps
 • rectalke intussusceptie

invaginate van het rectum

 • externe rectum prolaps

circulaire uitpuiling van het rectum door de anus

 • rectocele

uitpuiling in de vagina (proctocele)

 • enterocoele:
uitpuiling van de dunne darm tussen rectum en vagina
Richtlijn inflammatie darmziekten en chirurgie
Pt alleen in aanmerking voor chirurgische behandeling, als de fistels hinderlijk symptomatisch zijn en niet responderen op medicamenteuze strategieën
behandeling van fistels bij de pt met crohn
 • adequate drainage van abcessen
 • setondrainage (overbruggingstherapie)
 • medicamenteuze therapie

- antibiotica
- immunosupressiva
- TNF-alfa remmers