Summary Class notes - Strategic Entrepreneurship & Organizational Renewal

Course
- Strategic Entrepreneurship & Organizational Renewal
- Gilsing
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Business Administration
311 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Strategic Entrepreneurship & Organizational Renewal

 • 1598824800 Why innovate?

 • Hoe groot is de kans dat een bedrijf na 1 jaar nog in leven is?
  60-65%
 • Kans na 5 jaar?
  20-25%
 • Kans na 40 jaar?
  0,1%, 1 op de 1000 (Amerikaanse) bedrijven
 • Organizational survival is ....
  The exception
 • Wat zijn geen factoren voor die de overlevingskans vergroten? (maar worden vaak wel zo gezien)
  - Being Big (groot bedrijf)
  - Being Strong (vermogen)
  - Being Smart (Slim)
 • Belangrijkste factor om the overleven: (Darwin)
  Vermogen om zich aan te passen aan verandering ( Responsiveness to Change)
 • What increases the chance to stay alive for an organisation?
  To successfully adapt to change
 • Welke vaardigheden bezit men(bedrijven) niet van nature?
  Aanpassen aan de omgeving
 • Organisaties zijn ontworpen om wat te doen?
  Steeds hetzelfde!
 • Wat gebeurt er als organisaties steeds hetzelfde doen en hiermee successvol zijn?
  Ze maken winst met hun standvastigheid en dit maakt het lastig om veranderingen door the voeren die op lange termijn voor zorgen dat een bedrijf overleeft.
 • Twee kernvragen van dit vak:
  - Waarom is het zo moeilijk voor organisaties om zich aan te passen
  - Wat kunnen of zouden deze organisaties moeten doen om Renewal te bewerkstelligen?
 • Rode draad van SEOR
  Conditions die leiden naar Process (innovatieproces)
 • Wat zijn deze Conditions? En hoe kunnen deze worden verdeelt?
  Er zijn 6 conditions:
  • Structure en Systems
  • Strategy & leadership
  • Culture & People
  Dit kan worden verdeelt in Hard side (eerste 3) en Soft side (laatste 3)
 • Wat is de product life cycle?
  Ook wel de S-curve genoemd. Dit laat het verloop van een product zien. Het laat zien dat de mate waarin het product het goed doet in het begin, komt door de 'Technology Push'.
 • Wat is de 'Technology Push'?
  De Technology Push biedt iets vernieuwends aan ten opzicht van de huidige standaard (status quo) waardoor de populariteit toeneemt. Hier is nog weinig sprake van verbetering.
 • Wat is de 'Market Pull'?
  Dit is de fase na de Technology Push. Hierin ontstaat er meer vraag naar het product waardoor er meer geinvesteerd moet worden in het productieproces.
 • De product life cycle/ s-curve kent 3 fase. Benoem ze:
  1. Fluid phase
  2. Transitional phase
  3. Specific phase
 • Wat is de fluid phase?
  De fase waarin het bedrijf probeert op de markt te komen. Er is hier sprake van 'high uncertainty'. Het bedrijf moet met iets innovatiefs komen waardoor product innovation het hoogst is (Technology Push).
 • Waar wordt in de fluid phase sterk de nadruk op gelegd?
  • Frequent redefinition of tasks
  • Limited hierarchy
  • High lateral communication
 • Wat voor organisatie structuur is er sprake in de fluid phase? En wat levert dit op?
  Organic Organisational Structure. Dit geeft de organisatie veel adaptability wat nodig is door de grote onzekerheid
 • Wat is de Transitional phase?
  In deze fase wordt er afscheid genomen van de fluid phase en de organic structure. Er wordt gewerkt naar de specific phase.
 • Wat is de specific phase?
  In deze fase wordt er gefocust op het verbeteren van het bestaande product. Er is 'Low Uncertainty'. Het bedrijf probeert de kwaliteit te leveren die gevraagd wordt door de klant.
 • Wat zijn kenmerken binnen de organisatie tijdens de specific phase?
  • Stable tasks
  • More hierarchy: coordination and control
  • Top-down communication
 • Wat voor organisatie structuur is er in de specific phase? En wat levert dit op?
  Een mechanistic Structure. Dit is de minst innovatieve structuur en zit de overlevingskans in de weg. Echter deze structuur zorgt voor predictability. Klanten houden van zeker die een bepaald merk biedt
 • Transitie van Fluid naar Specific gaat gepaard met verandering in...?
  Structure: van informal naar Formal
  Org Behavior: Flexible & Responsive naar Rigid & Predictable
  Power: Entrepreneurs naar Managers
  Orientation: van External naar internal (process and efficiency)
 • In wat voor fases kunnen innovaties plaats vinden?
  Gelijdelijk (S-curve above S-curve) of een sprong (disruptive)
 • Noem een voorbeeld van een geleidelijke innovation.
  Van VHS naar DVD was geleidelijk opgepakt door Sony en Philips
 • Wat voor soort innovatie was de VHS naar DVD? Leg uit (who gets richer?)
  Competence Enhancing Innovation: Bestaande marktleiders pakken door naar de DVD en zorgt voor groei binnen bedijven (rich get richer)
 • Wat voor soort innovatie zijn van Kabel naar Online entertainment (Netflix, Youtube)? Leg uit (who gets richer?)
  Competence Destroying Innovation: Bestaande marktleiders kunnen niet mee met nieuwkomers. (The rich get poorer)
 • Competence Enhancing Innovation:
  • Large improvements in price/performance
  • Build on existing knowledge
  • New products or new processes
 • Competence Destroying Innovation:
  • Large improvements in price/performance
  • Existing knowledge becomes obsolete
  • Entirely different knowledge and competencies
 • Wat is Improvement?
  Traditionele proces waarbij het bedrijf probeert zichzelf stapsgewijs(incrementeel) te verbeteren. Meeste gebruiken deze aanpak bijv. Digitalisation
 • Wat is Renewal?
  Proces waarbij er radicale stappen worden gemaakt in de ontwikkeling van een bedrijf. Veel vermijden deze aanpak.
 • Wanneer wordt er juist wel gebruik gemaakt van Renewal?
  Tijndens een crisis waardoor het noodzakelijk is
 • Waarom wordt deze aanpak weinig gebruikt?
  Het is destructief en niet mogelijk om terug te gaan.
 • Kenmerken van Improvement (5)
  • Evolutionary; Incremental
  • we can always improve
  • preventive; correctable
  • focus; management of operations (efficiency)
  • dominant role of planning & control
 • Kenmerken van Renewal (5)
  • Revolutionairy: Jump
  • Crisis: we have to change
  • Destructive: no way back
  • focus: management of opportunities
  • focus on creativity & entrepreneurship
 • Which kind of innovation is more important?
  Both are important, but have other consequences
 • Wat levert incrementele innovatie op?
  Geld op korte termijn maar geen garantie voor de toekomst
 • Wat levert radicale aanpak op?
  Kost juist geld op korte termijn maar is essentieel om op lange termijn in leven te blijven.
 • Als beide manieren van aanpak (improvement en Radical) nodig zijn, waarom lukt dit dan niet?
  • Verschillende meningen van CEO's
  • Risicoaversie waardoor improvement wordt gekozen en zicht op lange termijn wordt verloren
 • Wat is een voorbeeld van een bedrijf dat wel heeft gekozen voor de radicale aanpak?
  Amazon, Continue gezocht naar disruption van traditionele werkwijze. Dit deden ze op de momenten dat ze het meest succesvol waren
 • Wat is de sweet spot of optionality?
  Het punt waarin bedrijven zichzelf blijven verbeteren en ook opzoek gingen naar disruptions.
 • Wat houdt bedrijven tegen om zichzelf te disrupten en opzoek te gaan naar radicale vernieuwing?
  3 barriers:
  • Economic
  • Cognitive
  • Social/Psychological 
 • Economic barrier?
  Sunk cost, already invested in the traditional approach. These cost will be sunk
 • Cognitive barrier?
  No understanding, no knowledge of new technology. This makes it hard to understand why it is better. (IBM vs Software). Core capabilities worden dan core rigidities
 • Social/Psychological?
  No Courage, of juist arrogantie waarbij gedacht wordt superieur te zijn. Of juist Angst om te falen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt besproken in het artikel van Kammerlander?
Welk effect disruptive innovations hebben op de organisatie
Wat laten de resultaten van Lange et al zien?
Hoe groter de mass en density van een corporate die de industrie betreed, hoe kleinere kans op falen voor start ups. De corporate zorgt voor legitamcy en credibility van de industrie. Maar hoe meer stand alones in een industrie, hoe groter de kans op failure door rivalry
Wat is de parenting paradox?
Dat corporates moeite hebben met het overnemen van de innovatie, daarom zetten ze corporate children op, maar die kunnen niet concurreren met start ups.
Considering the parenting paradox, what are the disadvantages of start ups over corporate children?
It is hard for them to get legitimacy or credibility. Corporates get the legitimacy in a diversified new industry
The other dimensions/boxes, what are the advantage for start ups?
Start ups have an advantage over corporate children. The new disruptive ideas are impede by the rigidities of the mother.
What does the box of fist and preserved show?
Incremental innovation.
What are the dimensions of Technological changes effect on established firms and start ups?
Fits and does not fit
Preserved and new customer set
Wat wordt besproken in het artikel van Lange?
Parenting Paradox concept
How do innovation units evolve relative to their parent?
- Parent differentiation taking initiative coalition building
- parent graduation Building a profile defending unit autonomy
- parent integration controlling resources negotiation decision making authority
How do innovation units evolve relative to collegues?
- Peer differentiation through skills and identity
- Peer graduation  clarifying the territories and better resource sharing
- Peer integration resource sharing and collective identity