Summary Class notes - Terminologie

Course
- Terminologie (woorddelen)
- Ivonne Makken
- 2015 - 2016
- Academie Mercuur
- _TEACHER_GENERAL_
644 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Terminologie

 • 1448233200 1 - (91 t/m 244)

 • acro/ (#95)
  acro/ = lichaamsuiteinde / lichaamsuitsteeksel
 • adeno/  (#231)
  adeno/ = betrekking hebbende op klieren
 • /algie  (#174)
  /algie = toestand van pijn
 • card  (#155)
  card = hart
 • cardi  (#174)
  cardi = hart
 • cardio/  (#150)
  cardio/ = hart
 • cisie  (#182)
  cisie = snijding
 • cox/  (#175)
  cox/ = heup
 • -cultuur  (-)
  -cultuur = kweek
 • cyan  (#103)
  cyan = blauw
 • cyano/  (#103)
  cyano/ = blaauw
 • cyt  (#135)
  cyt = cel
 • cyto/  (#132)
  cyto/ = cel(len)
 • derm/  (#120)
  derm/ = woordstam
 • derma  (#122)
  derma = huid
 • dermat  (#110)
  dermat = huid
 • /dermie  (#120)
  /dermie = toestand van de huid
 • duodeno  (#189)
  duodeno = 12 vingerige darm
 • -dynie  (-)
  -dynie = pijn
 • /ectomie  (#184)
  /ectomie = uitsnijding/operatieve verwijdering
 • em/  (#147)
  em/ = bloed
 • -ensis  (-)
  -ensis = afkomstig uit
 • -erend  (-)
  -erend = leidend
 • -erent  (-)
  -erent = dragend
 • -erig  (-)

  -erig = vol van
 • erytr  (#138)
  erytr = rood
 • erytro/  (#138)
  erytro/ = rood
 • -escent  (-)
  -escent = wordend
 • ex  (#186)
  ex = uit, naar buiten
 •  
  -faag  (-)
  -faag = eter
 • -ficeren  (-)
  -ficeren = doen
 • -glia  (-)
  -glia = steun
 • gram  (#170)
  gram = geschreven
 • -heid (-)
  -heid = aard, toestand
 •  
  hyper/  (#215)
  hyper/ = overmatig, boven normaal
 • hypo/  (#225)
  hypo/ = onvoldoende, onder normaal
 •  
  -ibel  (-)
  -ibel = in staat
   
 • -ica  (-)
  -ica = kunst
 • /ie  (#100)
  /ie = (ziekelijke) toestand, handeling
 •  
  -ig  (-)

  -ig = -achtig
 • -isme  (-)
  -isme = verslaving, toestant
 • -ist  (-)
  -ist = vaardig in
 • /itis  (#110)
  /itis = ontsteking
 • -itude  (-)
  -itude = kwaliteit
 • leuk/  (#123)
  leuk/ = iets is wit
 • leuko/  (#123)
  leuko/ = wit
 • lip  (#242)
  lip = vet
 • -lobbig  (-)

  -lobbig = gespelten
 • /logie  (#133)

  /logie = leer, wetenschap betreffende, specialisme
 • -loos  (-)
  -loos = zonder
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Terminologie

 • 1430431200 deel 1

 • -heid (-)
  -heid = aard, toestand
 • -ig  (-)
  -ig = -achtig
 • -ode  (-)
  -ode = -achtig
 • -ensis  (-)
  -ensis = afkomstig uit
 • -ficeren  (-)
  -ficeren = doen
 • -erent  (-)
  -erent = dragend
 • -pauze  (-)
  -pauze = eind
 • -faag (-)
  -faag = eter
 • -lobbig  (-)
  -lobbig = gespleten
 • -ibel  (-)
  -ibel = in staat
 • -ica  (-)
  -ica = kunst
 • -itude  (-)
  -itude = kwaliteit
 • -cultuur  (-)
  -cultuur = kweek
 • -erend  (-)
  -erend = leidend
 • -tief  (-)
  -tief = makend
 • -dynie  (-)
  -dynie = pijn
 • -orium  (-)
  -orium = plaats
 • -myces  (-)
  -myces = schimmel
 • -otomie  (-)
  -otomie = snijden in
 • -glia  (-)
  -glia = steun
 • -orragie  (-)
  -orragie = stromen
 • -zaam  (-)
  -zaam = toestand
 • -zucht  (-)
  -zucht = toestand
 • -ist  (-)
  -ist = vaardig in
 • -isme  (-)
  -isme = verslaving, toestant
 • plakie  (-)
  - -plakie = vlak/breed
 • -erig  (-)
  -erig = vol van
 •  
  -lustig  (-)
  -lustig = vol van
 • -escent  (-)
  -escent = wordend
 • -ie  (-)
  -ie = ziekte
 • -loos  (-)
  -loos = zonder
 • megalo/  (#98)
  megalo/ = (ver)groot
 • megal  (#99)
  megal = (ver)groot
 • cyan  (#103)
  cyan = blauw
 •  ose/ of /osis (klassiek)  (#104)
  ose/ of /osis (klassiek) = (abnormale) toestand
 • dermat  (#110)
  dermat = huid
 • /itis  (#110)
  /itis = ontsteking
 • tom/ of /toom of tomie  (#117)
  tom/ of /toom of tomie = betekent snijden
 • tom/ /toom  (#117)
  tom/ /toom = betekent snijden
 • derm/  (#120)
  derm/ = huid
 • derma  (#122)
  derma = huid
 • /logie  (#133)
  /logie = leer, wetenschap betreffende, specialisme
 • cyto  (#134)
  cyto = cellen
 •  
  cyt  (#135)
   
  cyt = cel
 • cyano/  (#138)
  cyano/ = betekent blaauw
 • erytro/  (#138)
  erytro/ = rood
 • leuko/  (#138)

  leuko/ = wit
 • /penie  (#140)
  /penie = tekort
 • em/  (#147)
  em/ = bloed
 • /megalie  (#149)
  /megalie = (ver)groot
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

opie of opsie
opie of opsie = het zien
ectasie  (#550)
ectasie = verwijding
opie of opsie
opie of opsie = het zien
opie of opsie
opie of opsie = het zien
pathie  (#685)
pathie = aandoening
ant  (#1240)
ant = tegen        
circul  (#1215)
circul = cirkel        
con/  (#1219)
con/ = met of samen, in elkaar        
digit  (#1245)
digit = vingers of de tenen        
furc/  (#1206)
furc/ = (tweetandige) vork