Summary Class notes - TEWT-VWPROD-14

170 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - TEWT-VWPROD-14

 • 1428962400 Construeren

 • Welke acties voer je uit bij het analyseren van functie's?
  • Bepaal de input en de output
  • formuleer functies van het product
  • stel een functieboom op
  • bepaal detailniveau en volgorde van de functie's
 • Waar bestaat een functieboom uit?
  • hoofdfunctie: het bestaansrecht van het product
  • deelfunctie: noodzakelijk om de hoofdfunctie te vervullen
  • hulpfunctie: nuttig maar niet noodzakelijk
 • Een functieboom helpt bij het maken van een volledig programma van eisen en wensen
 • Wat is de definitie van ontwerpcriteria?
  Ontwerpcriteria zijn de criteria die de gewenste functionaliteit, maar ook de relevante normen en randvoorwaarden vanuit de opdrachtgever beschrijven in concrete en toetsbare eisen.
 • Wat is een totaaloplossing?

  Een totaaloplossing voor een (deel-)functie is een set principeoplossingen die op een specifieke wijze zijn geordend
 • Noem 4 soorten veren
  1. schroefveren
  2. torsie-/draaiveren
  3. bladveren
  4. gasveren
 • Noem 3 soorten torsie-/draaiveren
  1. scharnierveren
  2. terugtrekveren
  3. aandrukveren
 • Noem 3 functies van veren
  • garanderen van een kracht
  • opslaan van potentiele energie
  • verdelen van een kracht
  • realisereren van een trillings-systeem
  • maatcompensatie
 • De sterkste veer is kort, heeft een kleine veerdiameter, weinig windingen en een grote draaddiameter
 • Wat is de formule voor parralelle veren?
 • Wat is de formule voor veren in serie?
 • Welke 3 vormen van een mechanisme zijn er?
  1. standenmechanisme
  2. omzetmechanisme
  3. geleidingsmechanisme
 • Welke 6 vrijheidsgraden zijn er?
  • 3 assen voor translatie
  • 3 assen voor rotaties
 • Wat verstaat men onder een stangenmechanisme?
  In een stangenmechanisme werken verschillende constructie-elementensamen om een specifieke output te realiseren. De gebruikte constructie-elementen bestaan uit stangen(of vlakken) welke ten opzichte van elkaar bewegen. De verschillende elementen zijn via scharnierenmet elkaar verbonden.
 • Wat zegt de Gröbler vergelijking?
  F=3*(n-1)-2*jF: het aantal vrijheidsgraden
  n: aantal stangen (vaste grond is er ook één)
  j: het aantal scharnieren
 • Welke 4 soorten stangen zijn er?
  Kruk: stang die een roterende cyclus maakt
  Gestel: de vaste stang, of vaste wereld
  Slinger: stang die een pendelende beweging maakt
  Koppelstang: stang tussen de kruk en slinger
 • Hoe luidt de voorwaarde van Grashof voor het vierstangenmechanisme?
  K+L ≤ Σ
  K = lengtekortstestang
  L = lengtelangstestang
  Σ = som van de lengte van de twee anderestangen
 • Op welke 2 manieren blijft een volger contact houden met een curve in een nokmechanisme?
  • krachtgesloten
  • vormgesloten
 • Op welke 3 manieren wordt pneumatiek gebruikt?
  1. Energieomzetting
  2. Energietransport
  3. Energieopslag
 • Met welke formule bereken je de kracht van een pneumatische cilinder?
  Kracht = druk * pi * (zuigerdiameter/4)
 • Noem 4 voordelen van pneumatische cilinders

  • Relatief goedkope onderdelen
  • Goede beschikbaarheid
  • Lichtgewicht constructies mogelijk
  • Veilig en schoon werkmedium
  • Grote verscheidenheid aan montage mogelijkheden
  • Schokbestendig
  • Snel
  • Ideaal voor tweestandenmechanismen
 • Noem 2 nadelen van pneumatiek
  • kostbaar werkmedium (aanmaak van perslucht)
  • lengte van de slag beperkt door stijfheid van stang
  • niet beheersbaar
  • lucht is samendrukbaar
 • Met welke formule bereken je de vloeistofdruk?
  P=F/A
  Vloeistofdruk [Pa]=kracht(N) / opp. (m^2) 
 • Met welke formule bereken je het translerend vermogen?
  Vermogen [Watt] = Arbeid [Nm]/tijd [s] = (kracht[N]*weg[m])/tijd[s] = Kracht [N] * snelheid [m/s]
 • Met welke formule wordt de hydraulische arbeid berekend?
  Arbeid [Nm] = oliedruk [N/m^2] * olievolume [m^3]
 • Noem 2 voordelen van een hydraulisch systeem
  • zeer hoge krachten bij kleine afmetingen

  • zeer hoge positie- en snelheidsnauwkeurigheid bij een control-loop systeem

  • gemakkelijk te beschermen tegen overdruk met overdrukventielen

  • werkmedium is niet compressibel
 • Noem 2 nadelen van een hydraulisch systeem

  • Relatief dure onderdelen tov pneumatica
  • Relatief zwaar tov pneumatica
  • Bij lekkage in het systeem is het werkmedium vervuilend
 • Met welke formule bereken je de veerconstante?
  veerconstante = veerkracht / veerweg
 • Met welke formule bereken je de veerconstante van een torsieveer?
  veerconstante = veermoment / torsiehoek
 • Wat zegt de wet van Boyle?
  druk * volume is constant
 • Met welke formule bereken je de veerconstante van een trekstaaf?
  R = (A*E)/L
 • Met welke formules bereken je de energie in een schroef-, draai- en spiraalveer?
  - schroefveer: (1/4)*(materiaalspanning^2/E)
  - draaiveer: (1/8)*(materiaalspanning^2/E)
  - spiraalveer: (1/6)*(materiaalspanning^2/E)
  - SPANNING IN MPa EN E IN 10^3 MPa!!!!!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke acties voer je uit bij het analyseren van functie's?
5
Waar bestaat een functieboom uit?
5
Wat is de definitie van ontwerpcriteria?
5
Wat is een totaaloplossing?
5
Page 1 of 40