Summary Class notes - theorie en methode

Course
- theorie en methode
- roel
- 2015 - 2016
- Hogeschool Leiden
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
213 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - theorie en methode

 • 1440972000 PAK-PSA

 • waar staat de PAK voor?
  Persoonlijke
  Archief
  Kast
 • met welke benadering gaat de PAK samen?
  de clientgerichte benadering
 • wat zijn de uitgangspunten van de clientgerichte benadering?
  het individu moet centaal staan
  het doel is actuele problemen te verhelpen en komende problemen te voorkomen
 • wat moet de MW'er tonen bij de clientgerichte benadering? (3)
  onvoorwaardelike positieve aandacht
  empathie
  congruentie
 • waar gaat de narratieve behandeling vanuit? (1)
  het verhaal van de client is het vertrekpunt
 • waar gaat de constructivistische benadering vanuit? (2)
  de werkelijkheid valt niet te kennen
  begeleiding bestaat uit het nieuwe betekenissen scheppen rond gebeurtenissen
 • waar gaat de oplossingsgerichte benadering vanuit? (3)
  de client moet over oplossingen na denken en niet over problemen
  krachten van de client oproepen
  de client is de expert
 • waar gaat de client gestuurde benadering vanuit? (2)
  de client is de motor van verandering
  de client bedenkt zelf de oplossing
 • waarom is de PAK belangrijk voor een client?
  door het te visualiseren kan het voor de client duidelijk en gestructureerd worden
 • beschrijf stap voor stap de PAK
  de client vetelt de probelmen, deze worden in de pak gezet. ook positieve dingen. en dan een voor een de la'tjes open doen
 • waar staat de PSA voor?
  Psygo
  Sociale
  Analyse
 • wat doet de PSA
  de PSA maakt de balans op tussen draagkracht en draaglast
 • wat zijn de common factors? (4)
  common factors zijn de factoren die van belang zijn voor het slagen van een methode.
  -client facor 40%
  - relatie factor 30%
  - methode factor 15%
  -placebo factor 15%
 • er is op verschillende niveaus interventie nodig:
  individueel
  systemisch
  macro
 • wat is belangrijk bij een non-directieve aanpak? (7)
  - clentgericht
  -empatisch
  - onvoorwaardelijke positieve aandacht
  - conguentie
  -counsling tochnieken
  -  bewustwording & persoonlijke groei
  - evidence based
 • wat is belangrijk bij een directieve aanpak?
  - aanwijzingen
  - beperkt aantal zittingen
  - concrete doelen
  -klachten worden in een gunstige context geplaatst
  - pragmatisch
  -gericht op actie
  -electisch
  -omgeving word betrokken
  -gewone mensen
  -concrete klachten
 • 1441576800 PSA: iset en life events

 • wat betekent iSet?
  Integrale
  Stress
  Empowerment
  Theorie
 • wat is de weg van de stress, als de client bij mw terecht komt?
  gezonde balans
  acute stress
  chronische stress
  transitie
  nieuwe balans
 • welke dingen komen er allemaal voor in de PSA?
  1. life events
  2. conditie
  3. coping
  4. sociale interactie
  5. voorzieningen
 • wat is stress?
  stress is door de client ervaren spanning in de biopsygosociale leefgebieden die ontstaat tusse de belasting en de belastbaarheid van de client
 • wat is overstress?
  belasting id te groot in verhouding tot de belastbaarheid
 • wat is onderstress?
  een tekort aan belasting
 • wat is acutestress?
  spraken van abrupte onverwachte overbelasting
 • wat is chronische stress?
  over een lange periode een onbalans bestaat met sluipende uitwerking
 • wat is ongezonde stress?
  als de onbalans blijft bestaan?
 • wat zijn de 3 fases van stress?
  1. alarm reactie
  2. weerstand/herstelfase
  3. uitputting
 • wat zijn life events?
  alle gebeurtenissen ervaringen en situaties die het evenwicht verstoren in negatieve of positieve zin
 • verlies kan zich voordoen in 3 levenssigmenten?
  fysiek
  psychisch
  sociaal
 • 3 rouwtaken die vervult moeten worden:
  bewustworden
  afscheidstaak
  overgangstaak
 • welke kenmerken heeft een trauma? (9)
  - een extreme, uitzonderlijke gebeurtenis
  - een gebeurtenis die te maken heeft met de grens tussen leven en dood
  - een gebeurtenis die extreme onmacht oproept
  - een gebeurtenis die zintuigelijke sporen na laat
  - de betrokkenen is persoonlijk geraakt
  - een ontwrichtende werking op prive en werk
  - posttraumatische stress
  - een bepaalde mate van dissonantie
  - een trigger effect
 • er zijn twee type traumatisering:
  type 1: matige traumatisering, MW
  type 2: veelvuldige traumatisering, psygoloog
 • bij verliesverwerking zijn er 3 componenten:
  Afweer
  Afscheid
  Accomodatie
 • bij een schokverweking zijn er 3 componenten:
  Veelvuldige herbeleving
  Vermijding
  Verhoogde waakzaamheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is de valkuil van de preventie methode?
mislukken zien als eigen falen
wat is ondersteunende rapporten? (collectieve belangen behartigings methode)
rapporten over misverstanden schrijven
wat is de SRC techniek? (relatie methode)
bij spanningen kan er op 3 momenten ingegrepen worden: tijdens de Situatie, tijdens de Reactie of tijdens de Consequentie
wat is de stoomafblaas techniek? (relatie methode)
de mw'er laat een of beide partners stoom afblazen
welke loyaliteits problemen komen er voor bij de familie methode? (5)
onbewuste loyaliteit
gespleten loyalitiet
delegatie: een kind voelt zich verpligt te slagen/falen
projectieve identificatie
destructief recht
wat is de genogram techniek? (famile methode)
als de familie banden ingewikkeld liggen kan een genogram gemaakt worden
wat is de veelzijdigepartijdigheidstechniek? (famile methode)
de mw'er moet zich kunnen richten op alle familieleden. het lid wat op dat moment verteld word gesteund
wat is de sociale netwerk methode?
deze techniek versterkt het draagvlak van de client. 
wat is de voortgangstechniek? (case management theorie)
voortgang bij houden en eventueel aanpassen
wat is moitoringstechniek? (case management theorie)
het bewaken van het hulpverleningstraject