Summary Class notes - Theorie I

Course
- Theorie I
- Runia
- 2016 - 2017
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Geschiedenis
250 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Theorie I

 • 1473372000 Oudheid

 • res gestae
  het verleden zelf
 • historia rerum gestarum
  het verhaal over het verleden
 • huizinga over geschiedenis
  de geschiedenis is de geestelijke vorm waarin cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden
 • Absurditeitsprincipe
  - Thomas Kuhn
  - Als je het werk van een belangrijke denker leest, kijk dan eerste naar de absurditeiten in de tekst en vraag jezelf af hoe een verstandig persoon dit heeft kunnen schrijven
  - ook wel: wat vond een denker een probleem in zijn tekst en hoe probeerde hij dat op te lossen.
 • Herodotus jaartal
  484 v Chr - 425 v. Chr.
 • Thucydides jaartal
  460 v. Chr - 395 v Chr
 • Verbanning
  Het was een mythe dat historici op hun best waren als je ze verbannen had.
 • Thucydides populair
  - 19e en 20e eeuw
  - vanwege zijn nadruk op analyse
 • Herodotus populair
  - tegenwoordig
  - integrale geschiedschrijving en oral history
 • Overeenkomsten Herodotus en Thucydides
  - grote fascinatie voor afkomst en oorsprong
  - streven naar afweging en verantwoording
  - focus op het menselijk handelen
  - maakten gebruik van dramatische principes
  - schrijven in proza
  - baseerden zich op onderzoek
  - streven naar een onpartijdigheid
  - soort openheid over hun auteurschap geven
  - soort onderscheid tussen schijn en werkelijkheid proberen aan te brengen
  - in de verhalende vorm vind een betekenisverlening plaats
 • Bruno Snell
  - The Discovery of Mind
  - hoe het bewustzijn ontstaan is.
  - tussen de achtste en vijfde eeuw is bewustzijn zoals wij dat kennen ontstaan
  - precies tussen Ilias en Herodotus/Thucydides in.
 • Alessandra Baricco
  - figuren in Ilias geen eigen wil
  - de figuren in Ilias maar één echte kans hebben om iets meer dan sluwe dieren te worden en dat is de heldendood te sterven --> in de herinnering komen
 • Aristoteles
  - Dacht dat bewustzijn boven hart zat
  - gevoel kon niet in de hersenen zitten
 • Julian Jaynes
  - Mensen hoorden stemmen. Die stemmen werden Goden.
  - Literaire werken als Ilias hielpen het bewustzijn te creëren
  - Mensen ontdekten hun eigen bewustzijn omdat ze er niet omheen konden dat anderen ook een bewustzijn hadden
 • Plato
  Poëzie is goddelijke waanzin
 • self-perception theory
  Het is niet zo dat bewustzijn tot poëzie leidt, maar poëzie tot bewustzijn leidt. Wij leiden onszelf af uit wat wij onszelf zien doen.
 • definitie bewustzijn
  Bewustzijn is dat je niet samenvalt met de wereld en niet opgaat in de onmiddelijkheid, maar voor jezelf aanwezig bent
 • Klopt Jaynes en Snell?
  Ja, wel als je het afzet tegen recentelijk neurologisch onderzoek. Je ziet het bij veel dichters en filosofen terug en ook neuroloog Thomas Metzinger heeft er wetenschappelijk bewijs voor gevonden
 • zesde tot vierde eeuw
  - Solon's aansporing 'ken uzelf'. 
  - vraag 'wie zijn wij' komt centraal te staan
  - subject en object drijven uiteen.
  - zowel vraagsteller als object van onderzoek
 • ontwikkeling
  - 'wie zijn wij grieken'
  - wordt pas echt belangrijk  als rijk van Darius en Xerxes weerstaan wordt.
  - herodotus: Wie zijn wij grieken dat we de perzen hebben kunnen weerstaan of zelfs hebben kunnen verslaan
 • Plan Herodotus
  Grieken voor zichzelf aanwezig te maken. Een bewustzijn te geven door te onderzoeken hoe ze de Perzen verslagen hebben
 • Vernieuwende van Herodotus
  - gebod 'ken uzelf' niet langer naar binnen gekeerd, maar naar buiten 
  - passie: beantwoorden van de vraag 'wat leert de wereld ons over onszelf en hoe kunnen wij voor onszelf aanwezig zijn'
  - Dit is revolutionair
  - Daarom ook enorme passie; hij wil alles weten
 • Herodotus en absurditeitsprincipe
  - Hij weidt veel uit over uitweidingen. 
  - Performer
  - Hij wil laten zien wat de wereld ons leert
  - Eigenlijk een antropoloog
 • Thucydides' vervolgvraag
  - Wie zijn wij grieken dat wij elkaar proberen te vernietigen
  - Peloponnesische Oorlog grootste oorlog
  - Het bewustzijn wordt expansionistisch
  - de wil wordt iets positiefs.
  - mensen gaan hun wil aan de wereld opleggen
 • catastrofale oorlog
  Mensen willen allen heersen, en dat toon de mens in essentie
  'van de goden geloven we het en van de mensen weten we het zeker; wie daar de macht toe heeft, zal altijd en onvermijdelijk heersen. de natuur dwingt dat af.'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

beginpunt positivistischere geschiedschrijving
wetenschap is een beroeping, waarbij het idee van zingeving en voortzetting van het plot niet langer aan de orde is.
eigengesetzlichkeit
alles gaat zijn eigen weg
- uiteenvallen van de symbiose
weber verafschuwt:
het idee dat in de geschiedenis een plot besloten ligt. 
- hij is fel tegen alle vormen van vervuiling (economie niet met godsdienst, politiek niet met kunst en geschiedenis dus niet met politiek)
ander standpunt
- niet meer: politiek de taal van de geschiedenis
- maar: het plot moet door verantwoordelijke burgers zelf gemaakt worden met verantwoordelijke keuzes.
rond 1900
- weber probeert volk het lot in eigen handen te laten nemen
- politieke verantwoordelijkheid kan burgerij vooruit helpe
- lot van de mensen niet besloten in de plot van de geschiedenis, maar wordt gemaakt door de verantwoordelijke burgers
historische context begrijpen
- weber + tijdgenoten idee dat ze laat geboren waren
- tijd na de Duitse eenwording
- wat de moderne mens zo zwaar valt en de jonge generatie het zwaarst is het vooruitzicht van een onttoverd alledaags bestaan te moeten leiden.
- het najagen van 'beleving' komt uit deze zwakte voort.
- het is zwakte het lot van de eigen tijd niet in zijn ware gedaante onder ogen te kunnen zien
tekenend voor weber
zag cultuur in de metafoor van de voortdenderende trein
Jaartallen Weber
1864-1920
Wat is onhistorisch handelen
In onhistorisch handelen creëren we ons lot als mens, natie en als soort. 
- gebeurt ook op kleinere, biografische schaal 
- grensoverschrijdend gedrag kan ook als individu
wat is onhistorisch leven
geen boodschap hebben aan de loop van de geschiedenis en jezelf op het spel durven te zetten