Summary Class notes - Toegepaste Inspanningsfysiologie

128 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Toegepaste Inspanningsfysiologie

 • 1445986800 Deel 1 de Koning, HC2 Energiesystemen

 • Hoe kan het dat je tegen je VO2max fietst maar geen lactaat produceert?
  Je bent waarschijnlijk glycogeendepleet en vormt dus geen pyruvaat meer die omgezet kan worden in lactaat
 • Hoe kan het dat de lactaatgrafiek aan het eind van een zwaar trainingskamp minder steil loopt?
  Dit kan komen doordat de glycogeenvoorraden in het lichaam uitgeput zijn. Er kan geen pyruvaat gevormd worden en dat kan dus niet omgezet worden in lactaat.
 • De hongerklop, veel fietsers kennen het. Waar wordt het door veroorzaakt?
  De hongerklop wordt veroorzaakt doordat je lichaam noodgedwongen over moet gaan op een hoger aandeel vetverbranding. Je bent namelijk door je glycogeenvoorraad heen en moet daarom zuinig hiermee omspringen.
 • Iemand wil afvallen. Wat adviseer je? 10km hardlopen of 10km stevig wandelen?
  10km stevig wandelen. Hierdoor zorg je ervoor dat je een hoger aandeel vetverbranding tov glucoseverbranding doet.
 • waarom is er geen vaste relatie tussen vermogen en VO2?
  Dit komt onder andere doordat vermoeidheidsprocessen de efficiëntie doen afnemen.
 • Hoe kun je zien dat iemand anaeroob gat bijdragen tijdens een fietstest op een bepaald wattage?
  Dit kun je zien aan de curve van de VO2. Op het moment dat deze vanuit steady gaat toenemen ben je ook je anaerobe capaciteit aan het aanspreken.
 • Wat veroorzaakt de zuurstofschuld?
  het gebruik van de anaerobe capaciteit tijdens inspanning.
 • wat zegt de hellingshoek in een VO2-Vermogen grafiek?
  Dit geeft informatie over de efficiëntie van de verbranding.
 • Wat zegt een sterk steile lijn in een VO2-Vermogen grafiek over de efficiëntie?
  De efficiëntie is laag.
 • Wat is het verschil tussen de Egross en de Enetto?
  Bij de Enetto wordt er gecorrigeerd voor het metabool vermogen.
 • Wat is het principe achter Ework?
  Er wordt van het Pi het vermogen dat inspanning zonder vermogen kost (Pz) afgetrokken.
 • Welke maat geeft de hoogste efficiëntie? Egross, Enetto of Ework?
  Ework omdat er hier gecorrigeerd wordt voor het vermogen bij inspanning zonder opgelegde belasting.
 • Welke efficiëntiemaat is de meest bruikbare?
  De Egross, eenvoudig en doeltreffend
 • Waarom stijgt de lactaatwaarde bij sedentaire mensen eerder dan bij getrainde mensen?
  Dit heeft waarschijnlijk te maken met dat Lactaat gaat toenemen bij ~55% van de VO2max. De VO2max van sedentaire is lager dan die van getrainden.
 • Waar is de 'talk test' een goede maatstaf voor?
  De talk test is een relatieve maat voor het moment waarop de lactaatwaarde dusdanig is dat je oncomfortabel gaat praten tijdens inspanning.
 • Wat is de invloed van aerobe training op de VO2max? en op de lactaatdrempel?
  Beide nemen toe.
 • waarom zijn de threshold fits een betere voorspeller van de ware waarde tov exponentiële functies?
  Ze geven een duidelijker af te lezen beeld
 • Welke factoren zorgen voor lactaatstijging?
  • L/P ratio
  • NADH/NAD+ ratio
  • recrutie Type IIx
  • zuurstofaanvoerproblemen
 • Wat is de kritische capilaire O2-druk in spiercellen?
  15mmHg
 • Welke maat wordt gebruikt voor de hoeveelheid bloed die een spiercel aangevoerd krijgt?
  de Qm
 • Bij welke verhouding is de Qm/VO2-spier nog net aeroob?
  Bij een verhouding van 1:6 
 • Hoe kun je de VO2max berekenen met behulp van de Cardiac Output?
  Door de Cardiac Output te delen door de kritieke grens van de Qm/VO2-spier. Oftewel delen door 6.
 • Wat hebben lactaatproductie en de kritieke zuurstofdruk met elkaar te maken?
  Wanneer de kritieke druk wordt bereikt wordt er geen O2 meer afgegeven aan de spiercellen. Het gevolg is een verdere anaerobe productie van ATP en dus een buffering via lactaat.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voordeel van Anti-sense DNA over virale injecties en stamceltherapie?
Anti-sense DNA werkt enkel LOKAAL, de anderen werken in het gehele lichaam.
Hoe kun je vanuit extern miRNA moduleren?
 • Virale injectie
 • stamceltransplantatie
 • Anti-sense DNA
Promoten miRNA de synthese van eiwitten?
Neen
Hoe gaan miRNA's te werk?
 • hebben complemente stukken waardoor zij doublestrand RNA vormen
 • Dicer knipt de kop van double strand
 • double strand valt uit elkaar in single strand
 • single strand bindt aan mRNA
 • mRNA wordt afgebroken
Wat is miRNA?
Dit zijn stukjes double strand RNA en DNA die de translatie REMT.
Een atleet traint om een sterkere m. vastus medialis te krijgen. De trainingsmethode werkt niet. Waar begin je met onderzoeken in de regulatie van eiwit turnover?
 • balans synthese/degradatie
 • onderzoek de transcriptiefactoren
 • rate limiting step
Door welke factoren wordt de snelheid van de translatie geregeld?
Door de elongatiefactoren (eEF1 en 2)
Welke initiatiefactoren zijn moduleerbaar door spierfysiologen?
eIF2 en eIF4
Wat zijn de 4 stappen van de translatie?
 1. Activatie
 2. Initiatie
 3. Elongatie
 4. Terminatie
Waar kunnen puntmutaties toe leiden in het genotype?
Puntmutaties kunnen leiden tot de verslechtering/verbetering van de eiwitsynthese van een bepaald gen. Dit kan zich uiten in het fenotype.