Summary Class notes - Toetsmatrijs 1.8

190 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Toetsmatrijs 1.8

 • 1426546800 Toetsmatrijs

 • wat voor product is Chloorhexidine (CHX)
  Een synthetisch product 
 • Tot welke groep behoort CHX?
  Tot de groep van kationische bisbiguaniden
 • Tegen wat heeft CHX een goede werking?

  tegen:
  * Grampositieve bacteriën
  * Gramnegatieve bacteriën
  * Gisten
 • Wat inhibeert (remmen) CHX?

  * aeroben
  * anaeroben
 • Hoelang blijft het therapeutisch effect van CHX nagenoeg ongewijzigd?
  6 maanden
 • Waarom heeft CHX een grotere effectiviteit in vergelijking met andere antimicrobiële middelen?
  Omdat het relatief lang in de mond achter blijft
 • Is CHX positief of negatief geladen?>
  Positief
 • Hoe komt het dat CHX goed hecht aan glazuur, dentine, mucosa,bacteriën etc?

  Omdat CHX positief geladen is.
  Glazuur, dentine, mucosa etc zijn negatief geladen. Daarom hecht het goed.
 • Wat doet CHX met bacteriën?

  Het beschadigd de celwand, waardoor de bacteriën niet meer in staat zijn om hun interne milieu te handhaven
 • Wat gebeurd er als CHX zelf de cel binnendringt?

  Dan veroorzaakt het coagulatie van het cytoplasma, wat de bacterie doodt.
 • Hoe werkt CHX in lage concentraties?

  Bacteriostatisch
 • Hoe werkt CHX in hoge concentraties?
  in het bactericide
 • wat is het verschil tussen bacteriostatisch en bactericide?

  Bactericide doodt de bacterie
  Bacteriostatisch doodt de bacterie niet, maar zorgt er wel voor dat de bacteriën zich niet vermenigvuldigen/
 • Is CHX positief of negatief geladen?>
  Positief
 • Welke bacteriën zijn gevoeliger voor CHX, Gram-positieve of Gram-negatieve bacteriën?
  Gram positieve
 • Welke bacteriën zijn relatief gevoelig?
  Mutans Streptokokken
 • Welke bacteriën zijn minder gevoelig en overleven concentraties die bactericide zijn voor mutans streptokokken?
  Lactobacillen
 • Wat voor soort middel is CHX?
  Een antimicrobieel middel
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van CHX?

  verkleuring van gebitselementen, vulmaterialen en de tong
  verandering van smaak
  branderig gevoel van de slijmvliezen
  desquamatie van de gingiva
 • wat is desquamatie?
  afschilfering
 • Wat zijn de mogelijke indicaties voor het gebruik van CHX?

  * Na kaakchirurgische en parodontale chirurgie en na trauma als normale hygiëne niet meer mogelijk is.
  * Bij acute necrotiserende gingivitis (ANG) of parodontitis --> Normale mh is dan te pijnlijk
  * Bestrijding van wortelcariës --> bij bv bestralingspatiënten of tijdens de nazorg van patiënten met veel recessie
  * Bij motorisch of verstandelijk gehandicapten --> zijn niet in staat zelf te poetsen. Krijgen CHX in de vorm van een spray
  * Bij twijfel over de ethiologie van de aandoening.  Door CHX kan worden vastgesteld of het een microbiële oorzaak heeft.
  * verminderde weerstand, --> ziekte, stress
 • Als CHX als gel aangebracht wordt, om hoeveel gaat dan de CHXconcentratie?
  1%
 • Wanneer kunnen plaque en gingivitis significant gereduceerd worden bij het gebruik van CHX gel 1%?
  Alleen als het direct op het tandoppervlak wordt aangebracht.
 • Wanneer wordt de CHXgel 1% toegepast? en hoe wordt het aangeraden om te gebruiken?
  bij acute infecties. 

  Tweemaal per dag poetsen is dan aan te raden.
 • CHX is in de vorm van een monddouche te gebruiken. Studies hebben aangetoond dat een complete plaque inhibitie gegeven kan worden door:
  400 ml van 0.02% CHX oplossing, 2 maal per dag gebruiken
 • Heeft CHX subgingivaal ook invloed?
  Ja, maar alleen als het met een spuitje wordt aangebracht. 
 • Als CHX rechtsstreeks in de pocket wordt aangebracht ( subgingivaal) om hoeveel procent CHX gaat het?
  0.2%
 • wat reduceert 0.2% CHX dat rechtstreeks in de pocket wordt aangebracht?

  * bloedingsneiging
  * pocketdiepte
  * plaquehoeveelheid
 • Als er 0.2% CHX wordt aangebracht in de pocket, hoelang blijft deze vermindering van parodontale ontsteking bestaan?
  tot 4 weken
 • Wat zijn de neveneffecten van CHX?

  * Verkleuring van tanden, laesies, slijmvliezen, tong en vullingen
  * Vieze smaak
  * Verlies van smaaksensatie
  * Roodheid, zwelling en pijnlijke desquamatie van slijmvliezen, mogelijk gepaard met branderig gevoel
  * Zwelling van parodontitis (zelden)
 • Wat zijn de klinische symptomen/kenmerken van adulte parodontitis?

  * ontsteking van de gingiva --> variëren van nauwelijks enige roodheid en zwelling tot een felle rode kleur en zeer uitgebreide zwelling. 
  er ontstaat wel altijd bloeding bij sonderen 
  *er kan pus uit de pocket komen
  * kipping, migratie, uitgroei, recessie en mobiliteit van het element
 • Wat zijn de röntgologische kenmerken van adulte parodontitis?

  * horizontale of angulaire botafbraak
 • Wat reflecteert angulaire botafbraak?
  botkratervorming
 • Welke 'soorten' botafbraak zijn vaak nog niet op röntgenfoto's te zien?
  lokale en beginnende botafbraak waarbij nog de volledige corticale botplaten van de kaak aanwezig zijn.
 • Kan je progressie van parodontale afbraak eerder met een röntgenfoto of pocketsonde vaststellen?
  Met de pocketsonde
 • Waar treedt botafbraak vaak het eerst op?
  Midden approximaal
 • wanneer wordt botafbraak röntgologisch zichtbaar?
  Als de buccale en linguale corticale botplaten zijn aangetast.
 • Als wat wordt Adulte parodontitis beschouwd?
  Als een chronische infectieuze aandoening van het parodontium
 • Hoe wordt adulte parodontitis voornamelijk klinisch gekarakteriseerd?

  Door:
  * Roodheid en zwelling van de gingiva
  * Verdiepte pockets
  * Bloeding na sonderen
  * Progressief verlies van bindweefselaanhechting
  * Afbraak van alveolari bot 

  Bij mensen van 36 jaar en ouder
 • Wat is er aanwezig bij een vergevorderd stadium van adulte parodontitis?

  * Recessie van de gingiva
  * Verhoogte mobiliteit
  * Pathologische migratie van de gebitselementen
 • Met wat correleert adulte parodontitis sterk?
  Met de hoeveelheid supragingivale plaque
 • Door wat wordt de subgingivale flora gedomineerd bij adulte parodontitis?
  Door gramnegatieve anaerobe staafjes en spirocheten
 • Welke bacteriesoorten worden overwegend subgingivaal aangetroffen en zijn sterk met chronische adulte parodontitis geassocieerd?

  * Porphyromonas gingivalis
  * Tannerella forythia
  * Peptostreptococcus micros
  * Prevotella intermedia
  * Fusobacterium nucleatum
  * Aggregatibacter Actinomycetemcomitans
 • Leg het ontstaan van en de voorwaarden voor het ontstaan van adulte parodontitis uit:

  Chronische gingivitis gaat vaak vooraf aan parodontitis. 
  De hoofdoorzaak is plaque (verandering biofilm). Het is een multifactoriële aandoening.
 • Waar is sprake van bij gingivitis en parodontitis vanuit de sulcus gingivalis of pocket?
  Van vochtafvloed
 • Wat is een andere naam voor vochtafvloed?
  Creviculaire vloeistof
 • Wat is een maat voor de ernst van de ontsteking? ( gingivitis en parodontitis)
  De hoeveelheid crevicularie vloeistof
 • Wanneer is de hoeveelheid creviculaire ontsteking groter, bij een acute ontsteking of bij een chronische ontsteking?
  Bij een acute ontsteking.
 • Bij diepe pockets en in enkele gevallen ook bij ondiepe pockets kan ook pusafvloed ontstaan. Hoe komt dit?
  Doordat de hoeveelheid pathogene sterk is toegenomen, waardoor de ontstekings activiteit wordt vergroot.
 • Pus ontstaat doordat:

  In de pocket grote aantallen dode neutrofiele polymorfonuclaire leukocyten (PMN's) accumuleren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.