Summary Class notes - Toetsmatrijs thema 1.5

Course
- Toetsmatrijs thema 1.5
- Alle leraren
- 2014 - 2015
- Hogeschool van Utrecht
- Mondzorgkunde
253 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Toetsmatrijs thema 1.5

 • 1418338800 Toetsmatrijs 1.5

 • Beschrijf de opbouw van glazuur:
  Het glazuur is opgebouwd uit glazuurprisma’s. Dit zijn staafvormige structuren en liggen erg dicht op elkaar. De ruimte tussen deze glazuurprisma’s heet de interprismatische ruimtes. 
 • Met wat zijn de glazuurprisma’s en de interprismatische ruimtes gevuld?
  De prisma’s en de interprismatische ruimtes zijn gevuld met kleine hydroxylapatietkristallen.
 • Waar is de poreusheid het grootst. In de glazuurprisma’s of in de interprismatische ruimtes?
  De poreusheid van de interprismatische ruimtes is groter dan die van de glazuurprisma’s.
 • Via waar vindt diffusie van ionen vooral plaats?
  Via de interprismatische substantie.
 • Wat bevat het dentine:
  Het dentine bevat tubuli
 • Waarmee is het tubuli gevuld?
  Met de uitlopers van odontoblasten
 • Wat bekleden de odontoblasten nog meer?
  De binnenzijde van de pulpakamer
 • Wat ligt er rondom de tubuli?
  peritubulair dentine
 • Hoe ontstaat peritubulair dentine?
  door mineraalafzetting vanuit de tubuli
 • Is het mineraalgehalte in de dentine hoger of lager dan in het glazuur?
  Veel lager
 • Hoeveel % mineraalgehalte zit er in dentine?
  50%
 • Welk collageen type bevat dentine?
  Collageen type-1 
 • Hoeveel procent collageen type-1 bevat dentine?
  50%
 • Hoeveel % hydroxylapatiet zit er in het glazuur?
  85%
 • Hoeveel % hydroxylapatiet zit er in het dentine?
  45-47%
 • Hoeveel % eiwitten /lipiden zitten er in het glazuur?
  3%
 • Hoeveel % eiwtten/lipiden zitten er in het dentine?
  30-33%
 • Hoeveel % water zit er in het glazuur?
  12%
 • Hoeveel % water zit er in het dentine?
  20-21%
 • Is hydroxylapatiet in veel kleinere of grotere kristallen aanwezig in het dentine dan in het glazuur?
  Veel kleinere kristallen
 • In welke pH gaat hydroxylapatiet van het dentine in oplossing?
  Bij een hogere pH
 • Hoe kunnen odontoblasten gestimuleerd worden tot vorming van tertair of reperatief dentine?
  door een chemische of mechanische prikkel
 • Beschrijf het ontstaan van fluorideapatiet:
  Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 
 • Hoeveel atomen heeft Ca (Calcium)?
  10
 • Hoeveel atomen heeft O (zuur)?
  26
 • Hoeveel atomen heeft H ( waterstof)?
  2
 • Hoeveel atomen heeft P (fosfor)?
  6
 • Wat is de kritieke pH van glazuur?
  pH 5.5
 • Wat is de kritieke pH van dentine?
  pH 6
 • Wat is de kritieke pH van fluorapatiet?
  pH 4.4
 • Uit welke bestanddelen is hydroxylapatiet in de mond opgebouwd?
  - fluorideionen
  - magnesiumionen
  - calciumionen
 • Uit welke bestaanddelen is puur hydroxylapatietkristal opgebouwd ?
  - calciumionen
  - fosfaationen
 • Is hydroxylapatiet anorganisch of organisch?
  anorganish
 • Is glazuurmatrix anorganisch of organisch
  organisch
 • Waar wordt secundair dentine afgezet?
  Op de grens van de pulpakamer en dentine
 • Waaruit bestaat de interprismatische ruimtes?
  miljoenen hydrolxylapatiet kristallen, vloeistof en ionen
 • Wat is abrasie?
  Een voortschrijdend verlies van harde tandweefsels ten gevolge van mechanische afslijting door exentrieke factoren anders dan voedsel
 • Wat kunnen oorzaken zijn van abrasie?
  - te 'agressief' tandenpoetsen met een te harde borstel
  - te schurende tandpasta ( vaak icm te agressief poetsen)
  - door gewoontes zoals pruim eten of pijprokers, nagelbijten
 • Hoe kan je abrasie behandelen?
  - poetstechniek afleren
  - gebruik interdentale hulpmiddelen afleren
  - gewoontes afleren
  - fluoride
  - minder abrassieve tandpasta
  - inkeping opvullen ter verfraaiing
 • wat is het klinisch beeld van abrasie?
  - scherpe inkeping bij de tandhals
  - kuiltje of afvlakking van het oppervlak van de tand of kies
 • Waardoor wordt de mate van abrasie bepaald?
  - tijd
  - slijtvastheid van de tandweefsels
  - de hardheid/ schurende werking vd frequent toegepaste attributen of materialen
 • Wat is attritie?
  Voortschrijdend verlies van harde tandweefsel van vlakken die in contact komen met andere gebitselementen. dit komt dus door de tanden zelf. 
 • Is attritie een onnatuurlijk of een natuurlijk proces?
  Natuurlijk proces
 • Wat kan leiden tot versnelde attritie?
  bruxisme --> knarsen, kaakklemmen
 • Waardoor wordt de mate van attritie bepaald?
  - tijd
  - slijtvastheid van de harde tandweefsels
  - intensiteit en frequentie van de tandcontacten
 • Wat is het klinisch beeld van attritie?
  - afvlakking van de occlusale vlakken
  - elementen worden kleiner
 • waar is attritie waarneembaar?
  - incisale vlakken
  - occulsale vlakken
  - approximale contactvlakken
 • Wat zijn de behandelmogelijkheden van attritie?
  - opbouwen met composiet
  - gebitsbeschermer
  - slechte gewoonten afleren
  - poetsmethode veranderen
 • Wat is abfractie?
  Het voortschrijdend verlies van harde tandweefsels veroorzaakt door interne spanning als gevolg van occlusale belasting
 • Bij welke patiënten komt abfractie het meeste voor?
  Patiënten die last hebben van stress
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de curve van spee?
Het occlusale vlak loopt in sagittale richting naar dorsaal iets omhoog
Wat is protomeer?
De knobbels aan de buccale zijde
Wat is deuteromeer?
De knobbels aan de linguale of palatinale zijde
Wat is kronenflucht
Dat lijkt alsof de kroon omvalt
Wat is sagittale interdigitaite? (kartelschaar)
Dat de molaren van de ok een halve knobbel voor molaren van de bk staan.
hoe is het front in sagittale richting? (normale situatie)
In het front is het in sagittale richting normaal als de incisale rand van de onder incisief contact maakt met het palatinale vlak van de boven incisief.
Hoeveel staan de molaren van de onderkaak naar voren vergeleken bij de molaren van de bk?
een halve knobbel
Hoe staan de molaren bij de sagittale richting?
De molaren van de onderkaak staan iets voor de molaren van de bovenkaak. 
Wat is de sagittale kaakrelatie?
 Van opzij gezien
Wat is bij het front normaal bij de transversale kaak relatie?
Dat de mediaanlijn van boven rechtstaat, boven de mediaanlijn van onder. Er dus géén mediaanverschuiving naar links of rechts.