Summary Class notes - toetsvragen biaz

Course
- toetsvragen biaz
- hfiuhf l3ori
- 2018 - 2019
- Avans Hogeschool (Avans Hogeschool Breda, Breda)
- Verpleegkunde
269 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - toetsvragen biaz

 • 1525125600 toets

 • Waardoor kan een hypovolemische shock  optreden?
  ernstige poly-urie
  brandwonden,
  bloeding
 • Wat zie je bij een tachycadie met de oorsprong in de sinus?
  regelmatig ritme boven 100
 • Welke informatie levert het voelen van de pols op?
  Kracht van pompkracht hart
  hartfrequentie
  perifere circulatie
 • Wat is de volgorde van de verschillende fases bij warmte verlies?
  exitatiefase: tot 33 gr verward, desorientatie, rillen
  a-dynamische fase: 33-30: stop rillen, verstijven, hartritme stoornis, pupil verwijd, bewustzijn verlaagd.
  Paralytische fase: < 30 gr, verslapt, hartstilstand, coma -> overlijden of reanimeren.
 • Hemolyse is proces waarbij antilichamen worden gemaakt door eerdere bloedtransfusie, hoe komt dit?
  eventueel optredende diffuse intravasale stolling
 • Is een irregulaire pols altijd pathologisch?
  nee, sinus a ritmie is niet erg
 • Wat kan een reden zijn van laag kalium?
  Diuretica, braken, maagfistel, diarree, verschuiving kalium de cel in, zoals bij insulinetherapie en alkalose
 • Hoe ondervulling bepalen?
  Dorst, depressie, lage tensie, weinig mictie, lage huidturgor
 • Welke bloedproducten kunnen transfunderen?
  erycyten, trombocyten, FFP
 • Wanneer ery gefilterd?
  om leukocyten te verwijderen, om koortsreactie tgv leuko-antistof te voorkomen.
 • Wanneer ery wassen
  plasma Eiwit weg wassen met fysiologisch zout, bij allergie tegen plasma-eiwitten.
 • Hoe perifere circulatie bewaken?
  temperatuur huid, cap refill, kleur periferie
 • Beinvloeding hartritme alleen door czs?
  nee
 • Wat zie je aan een pt met een hertstilstand?
  bewusteloos, reactie pijnprikkel afwezig, geen pulsaties
 • Normaalwaarden bloeddruk re hart, li hart, a pulmonalis en aorta:
  Re atrium: Mean < 25 re ventrikel: syst: < 25, diast <5
  Li atrium: Mean < 12, Li ventrikel: syst: <150, diast < 10
  Atreria pulmonalis: syst: < 25, diast< 10, MAP < 15 
  Aorta: syst: < 150, diast < 90
 • Wat is bloeddruk?
  de druk die het bloed uitoefent op de arteriewanden.
 • wanneer krijgt de pt een pacemaker?
  Bij collaberen door een pauze in hartritme of ernstige bradycardie
 • Waarom is het handhaven van een goede tensie belangrijk?
  Voor doorbloeding van organen,
 • Positieve lading en negatieve lading is in aantal even groot
  waar of niet waar?
  Waar, het aantal positieve en negatieve geladen deeltjes is niet even groot, meer positief geladen deeltjes in plasma.
 • Hoe heten ontbrekende negatief geladen deeltjes?
  anion gap
 • Wat is de drijfkracht voor diffusie bij geladen deeltjes?
  verschil in lading,
  Verschil in concentratie
 • Wat is de drijfkracht voor diffusie bij ongeladen deeltjes?
  Verschil in concentratie
 • Expiratie is afhankelijk van:
  recoilkracht long
 • De luchtwegen pharynx en larynx vormen:
  Passief kanaal passage ventilatiegassen
 • De transthoracale druk geeft het verschil weer tussen
  atmosferische en pleuradruk
 • Diffusie is het proces waarbij
  transport over alveolair membraan wat onder invloed van drukverschil plaatsvindt
 • het volume dat na maximale inspiratie kan worden geinspireerd is
  vitale capaciteit
 • Welke organen en systemen zijn van belang bij het handhaven van zuur base evenwicht?
  longen, nieren, buffers in bloed.
 • Wat doet koolzuurspanning in het bloed wanneer perfusie naar longdeel afneemt en ventilatie gelijk blijft?
  V/Q< 1, CO2 daalt!
 • Waar wordt kussmaul ah door gekenmerkt?
  diepe regelmatige ademhaling
 • Hoe ziet ah cheyne stokes eruit?
  oppervlakkig, pauze oppervlakkig, diep snel, oppervlakkig pauze
 • In de longbasis is de ventilatie perfusie verhouding
  V/Q <1
 • Wat is het nadeel van orale intubatie?
  Lastig te fixeren
 • Verbindingsslagen tussen thoraxdrain en opvangsysteem mogen niet te lang zijn ivm
  de invloed op de drainagewerking
 • Wat is een ademfrq van < 8
  bradypneu
 • Magill intubatietang voor gebruik bij orale intubatie om tip  van tube in trachea te leiden?
  Nee alleen bij nasale intubatie
 • Waar of niet waar, koorts en tpv kunnen tot respiratoire acidose leiden:
  Waar
 • Wat zie je bij hypercapnie?
  bewustzijnsdaling,
  Hypertensie,
  afgenomen diurese
  afgenomen peristaltiek
 • Noem de niveaus van infectie
  1 Sirs (systemic inflamatory response syndrome)
  2 Sepsis
  3Ernstige sepsis
  4 Septische shock
 • Wat is SIRS?
  Systemic inflamatory respons syndrome,
 • Benoem de SIRS criteria
  temp: < 36 of > 38.3
  Hartfreq > 90
  Tachypneu >20
  Mentale status
  Leuko's <4x10 of >12x10
 • Wanneer infectie -> sepsis?
  Infectie + 2 x SIRS criteria
 • Wanneer wordt sepsis ernstige sepsis?
  Sepsis + acute stoornis in orgaansysteem:
  -Uiting hypoperfusie: lactaatacidose, oligurie, verward of veranderd bewustzijn,
  -Hypotensie : systole < 90 of daling van 40
  - Hypoxie: PaO2 < 70mmHg of 10 Kpa
 • Wanneer wordt ernstige sepsis een septische shock?
  Wanneer hypotensie, hypoperfusie of orgaanfalen niet herstelt na volumetoediening.
 • gemiddelde hersendruk van een volwassene is variabel, normaalwaarde bevindt zich tussen 5-15 mmHg
  bevindt zich tussen 5-15 mmHg
 • Uitingen van meningeale prikkeling zijn:
  nek stijf,
  misselijk, braken,
  hoofdpijn
 • Klinische NRL observatie bij patienten die verdacht worden van cerebrale aandoening, door verpleegkundigen richt zich op
  Spraak
  ademhalingspatroon,
  bewustzijn
  motoriek
 • Waar of niet waar: bij diepe bewusteloosheid is er geen meetbare activiteit van de hogere hersenfuncties en is er afwezigheid van de motoriek  en reflexen
  ja, waar
 • Normale liquorproductie per 24 u is
  500ml, t.o 150 ml in circulatie, hoog in verhouding tot normaal volume, turnover is hoog
 • wat zijn anisocore pupillen?
  pupillen: Ongelijk v grootte  
  isocoor = gelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hersenvliezen van binnen naar buiten
Pia mater
Arachnoidea
Dura mater
Biologische beschikbaarheid is:
De fractie van de toegediende dosis, die de algemene circulatie bereikt.
Zet de farmacokinetische fase in de juiste volgorde?
Absorbtie
Distributie
Metabolisme
Excretie
Normale druk in de hersenen?
5 -15
Maak de juiste combinatieV/P <1V/P >1OverdrukOnderdruk
V/P <1 - onderdruk 
V/P >1 - overdruk
Zet in de goede volgorde en begin bij Sinus knoop:Sinusknoop / Perkunje vezels / bundeltakken / bundel van his / atria / myocard  / av knoop
Sinus
atria
av  knoop
bundel van his
bundeltakken
perkunje vezels
myocard
Ontspringen de coronair arteriën achter de vena pulmonalis?
Nee
Wat veroorzaakt adrenaline?
Respiratoire alkalose
de hersenstam vormt?
de verbinding van de hersenen naar het ruggenmerg en bevat de formatio reticularis en het ARAS. de hersenstam mondt uit in het verlengde merg
Waar is de strottenhoofd  bij betrokken?
Bij de ademhaling,
Bescherming van de luchtpijn en het maken van geluid