Summary Class notes - Training Medische Diagnostiek

Course
- Training Medische Diagnostiek
- Nicole van den Braak
- 2014 - 2015
- Avans Hogeschool
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
249 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Training Medische Diagnostiek

 • 1415746800 Bacterien

 • Wat hebben kinderen met Downsyndroom extra?
  Een extra chromosoom nummer 21
 • Hoe kun je het Downsyndroom prenataal screenen?
  Bloed van de moeder capillaire gelelectroforese
 • Wat betekent 'prevalentie'?
  De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.
 • Wat zijn 'dysmorfe' kenmerken?
  Lichamelijke kenmerken die een aanwijzing kunnen zijn voor een afwijking in een gen, meerdere genen of van chromosomen.
 • Wat zijn immunologische afwijkingen?
  Aandoeningen aan het immuunsysteem, afweer aandoeningen.
 • Wat is leukemie?
  Kanker van de witte bloedcellen (leukocyten). Het groeiproces van witte bloedcellen wordt veranderd. Hierdoor kunnen de bloedcellen zich niet meer ontwikkelen tot rijpe witte bloedcellen en dus kunnen zij hun taak als beschermer tegen ziekteverwekkers niet meer goed uitvoeren.
 • Wat is hypothyreoidie?
  Wanneer de schildklier te weinig hormonen aanmaakt.
 • Wat is coeliakie?
  Intolerantie voor gluten. Auto-immuunziekte. Darmvlokken gaan kapot wanneer deze regelmatig in aanraking komen met gluten.
 • Wat is diabetes?
  Suikerziekte. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf reguleren.
 • Wat zijn de neonatale en zuigelingenleeftijd?
  Heel jonge kinderen tot 1 jaar.
 • Wat is sepsis?
  Bloedvergiftiging door infectie (bacteriën of hun toxinen).
 • Wat zijn de hogere/bovenste luchtwegen?
  Neusholte, bijholten (sinussen), mond- en keelholte (orofarynx) en het strottenhoofd (larynx).
 • Wat zijn de onderste/lagere luchtwegen?
  De bronchiale boom (bronchusboom), welke bestaat uit een hoofdbronchus ofwel trachea (luchtpijp), de bronchiën als eerste vertakkingen, de kleine bronchiën (bronchioli) en de alveolen (longblaasjes).
 • Zijn de luchtwegen steriel?
  De bovenste luchtwegen zijn niet steriel. De lagere luchtwegen zijn bij een gezond persoon onder normale omstandigheden steriel.
 • Wat is pharyngitis?
  Keelontsteking achter in de keel. Veroorzaakt door een groep A streptococ.
 • Wat is otitis media?
  Midden-oorontsteking.
 • Wat is cerumen?
  Oorsmeer.
 • Wat is hypoplasie?
  Onvolledige ontwikkeling van een orgaan of weefsel (meestal tijdens embryonale fase) dat hierdoor te klein uitvalt.
 • Wat zijn paranasale sinussen?
  Bijholten van de neus.
 • Noem nog twee Haemophilus die voorkomen bij de mens en hoe ze overgedragen worden:
  - Haemophilus ducreyi (huid), overdracht door sexuele handelingen
  - Haemophilus parainfluenzae (luchtwegen), overdracht door contact/niezen/hoesten en soms de bloedbaan
 • Hoe kan H.influenza pathogeen worden in het lichaam?
  Door het slijmvlies van de luchtwegen.
 • Een klein percentage van H.influenza heeft een kapsel, waar beschermt dit tegen?
  Fagocytose; hierdoor worden ze virulenter dan ongekapselde.
 • Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden van H.influenza?
  - Sinusitis
  - Bronchitis
  - Pneumonie
  - Meningitis
  - Otitis media
  - Bacteriële endocarditis
 • Wat is serologie?
  De leer waarbij gekeken wordt naar de interactie van antigenen en antistoffen.
 • De serologische stam type b is de belangrijkste van H.influenzae. Welke infecties verwekt deze?
  - Pneumonie
  - Otitis media 
  - Sepsis
  - Meningitis
  - Cellulitis
  - Artritis
  - Bacteriële endocarditis
  - Nasofaryngitis
 • Niet-gekapselde stammen kunnen ook pathogeen zijn. Welke infecties verwekken deze?
  - Otitis media
  - Chronische bronchitis
  - Conjunctivitis
  - Neonatale sepsis
  - Pneumonie
 • Wat is H.ducreyi; wat verwekt deze en wat is het ziektebeeld?
  - Het verwekt ulcus molle (venerische ziekte, aantal is aan het toenemen)
  - Pijnlijke, week aanvoelende zweer op de genitaliën (mannen)
 • Wat is H.parainfluenzae; wat veroorzaakt deze en wat heeft deze bacterie nodig om te groeien?
  - Wordt gevonden in de luchtwegen bij gezonde mensen.
  - Veroorzaakt soms dezelfde infecties als H.influenzae
  - Ontstaat zelden bacteriële endocarditis
  - Heeft voor zijn groei de V-factor nodig.
 • Wat is de V-factor?
  Een eiwit van het stollingssysteem. Het is, in tegenstelling tot de meeste andere stollingsfactoren, niet enzymatisch actief maar functioneert als een cofactor. Een tekort leidt maakt vatbaar voor bloedingen, terwijl sommige mutaties (met name V-factor Leiden) aanzetten tot trombose.
 • Welke Haemophilus heeft welke factor nodig?
  H.ducreyi: X-factor
  H.parainfluenzae: V-factor
  H.influenzae: X- en V-factor
 • Wat is satellietgroei en hoe zit dit bij H.influenzae? Wat is het risico en hoe wordt dit voorkomen?
  Een bacterie bevordert de groei van een ander. Een V-factor synthetiserende hemolytische stafylokok wordt in de vorm van een streep over het entvlak van een keeluitstrijk of sputumkweek heen geënt. H.influenzae zal groeien in de buurt van de streep waar een X-factor uit de plaat aanwezig is en een V-factor van de stafylokok aanwezig is.
  Het risico is wel dat de stafylokok het materiaal kan contamineren. Het kan voorkomen worden door te kweken op een CHOC agar.
 • Wat is laryngomalacie?
  Het strottenhoofd heeft een verminderde stevigheid.
 • Wat is tracheamalacie?
  De wand van de luchtpijp is onvoldoende stevig, waardoor de luchtpijp niet goed open blijft staan tijdens de uitademing.
 • Wat is pulmonale hypoplasie?
  Onderontwikkeling van de longen door een niet goed middenrif, hierdoor hebben de organen toegang tot de borstholte en hebben de longen niet de ruimte om goed te ontwikkelen.
 • Wat is alveolaire hypoplasie?
  Een zeldzame aangeboren afwijking met abnormale ontwikkeling van de capillaire bloedvaten rond de alveoli van de longen.
 • Wat is gegenaraliseerde hypotonie?
  Spontane motoriek lijkt ongecoördineerd.
 • Wat is sinusitis?
  Bijholteontsteking.
 • Wat is tracheïtis?
  Luchtpijpontsteking. 
 • Wat is rhinitis?
  Hooikoorts
 • Wat is tonsillitis?
  Amandelontsteking.
 • Wat is Laryngitis subglottica?
  Een (virale) hoge luchtweginfectie door slijmvliesontsteking van een deel van de trachea.
 • Welke bacteriën vallen onder de Enterobacteriaceae?
  - Escherichia coli
  - Salmonella
  - Yersinia pestis
  - Klebsiella
  - Shigella

  Anderen zijn:
  - Proteus
  - Enterobacter
  - Serratia
  - Citrobacter
 • Hoe zien de Enterobacteriaceae er uit?
  - Gram-negatief
  - Rond
 • Wat is de V-factor?
  Een eiwit van het stollingssysteem. Het is, in tegenstelling tot de meeste andere stollingsfactoren, niet enzymatisch actief maar functioneert als een cofactor. Een tekort leidt maakt vatbaar voor bloedingen, terwijl sommige mutaties (met name V-factor Leiden) aanzetten tot trombose.
 • Wat missen X-factor afhankelijke Haemophilus-stammen?
  Het enzym porfobilinogeensynthase, dit zet δ-aminolevulinezuur om in porfobilinogeen.
 • Waar staat STEC voor?
  Shigatoxineproducerende Escherichia coli
 • Wat is een STEC-non-O157-infectie?
  Andere E.coli serogroepen in de STEC groep (inclusief E.coli O145) worden non-O157 STECs genoemd.
 • Wat zijn STECs?
  E.coli soorten welke een toxine aanmaken genaamd het 'Shiga toxine'.
 • Noem enkele andere bacterien die behoren tot de STEC groep.
  - VTEC (verocytotoxic E.coli)
  - EHEC (enterohemorrhagic E.coli)
 • Wat is de meest voorkomende STEC in Noord-Amerika?
  E.coli O157:H7 (afgekort tot E.coli O157 of O157)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is het spijsverteringskanaal opgebouwd?
De mondholte, de slokdarm (oesophagus), de maag, de dunne darm (onderverdeeld in het duodenum, jejunum en ileum) en de dikke darm (onderverdeeld in het caecum, colon, sigmoïd en rectum).
Wat is serologisch onderzoek?
De leer waarbij gekeken wordt naar de interactie van antigenen en antistoffen.
Tests wanneer verdacht?
Oxidase -
Katalase +
Lactose fermentatief -
Glucose fermentatief +
Welke tests wanneer verdacht?
Glucose +
Indol -
Urease -
Welke tests wanneer verdacht?
Oxidase -
Katalase +
Lactose fermentatief +
Nitraat tot nitriet +
Glucose fermentatief +
Welke tests wanneer verdacht?
Oxidase +
Katalase +
Nitraat tot nitriet +
Glucose fermentatief +
Indol +
Welke tests voer je uit wanneer verdacht?
Lactose -
Mannitol +
Urease -
Welke tests wanneer verdacht?
Katalase +
Citraat -
Urease -
Welke testen voer je uit wanneer verdacht?
Lactose +
Urease -
Indol +
Glucose fermentatief +
Welke test voer je uit na verdacht van meningokokken?
Oxidase +
Katalase +
Nitraatreductie -