Summary Class notes - Van Perceptie tot Bewustzijn

Course
- Van Perceptie tot Bewustzijn
- Meerderen
- 2016 - 2017
- Universiteit van Amsterdam
- Psychobiologie
281 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Van Perceptie tot Bewustzijn

 • 1473026400 Introductie + Wet v. Weber + signaaldetectie - H21 Kandel

 • Wat zijn de 5 klassieke zintuigsystemen?
  • Gezichtsvermogen • Reukzin • Smaakzin • Gehoor • Tastzin
 • Wat is het verschil tussen sensatie en perceptie?
  Sensation = waarneming door zintuigen
  Perceptie = waarneming door brein
 • Wat is het algemene anatomische principe van perceptie en de bijbehorende termen?
  · Stimulus
  · Receptorcellen
  · Transductie (verandering van permeabiliteit van membraan)
  · PNS → CNS
  · Overdracht van receptorcel naar afferente zenuw: met synapsspleet en neurotransmitter of aangesloten overdracht
  · Bij aaneengesloten overdracht (receptorcel is ook afferente zenuw) directe actiepotentialen
  · Incomplete decussatie: niet volledig kruisende banen naar CNS
  · Bijna alles (behalve olfactorisch) via thalamus
  · Primair somatosensorisch
  · Secundair sensorisch
  · Associatie
  · Actie 
 • Hoe zijn sensorische hersengebieden grofweg georganiseerd?
  Functional map in CNS
  · Bijv. auditief: tonotopie (frequenties gescheiden op cortex)
  · Somatotopie
  retinotopie
 • Welke soorten receptorcellen zijn er?
  · Fotoreceptoren
  · Chemoreceptoren
  · Thermoreceptoren
  · Mechanoreceptoren
 • Wat is een verklaring voor verschillen in kleurinterpretatie?
  · Brein deelt verschillende kleuren in onder ‘groen’
  · Bij grensgeval ontstaan verschillende meningen
 • Welke aspecten van perceptie verzwakken bij veroudering en wat zijn de klinische namen hiervoor?
  · Presbyopie: verzwakking van de ooglens
  · Presbyacusis: gehoorverlies van bepaalde frequenties in spraakgebied
 • Hoe integreert een neuron verschillende signalen?
  · Temporale summatie
  · Spatiale summatie
  · EPSP-IPSP cancellation
 • Welke verschillende neurale circuits bestaan er en hoe werken ze?
  · Feedforward excitation
  · Convergentie/divergentie (auditieve systeem): integratie/parallelle verwerking
  · Inhibitoire feedback loop
  · Laterale inhibitie: bedoeld om laterale verspreiding van signaal te blokkeren voor sterker contrast
  · Recurrent inhibition
  · Recurrent excitation

  Zie plaatjes Kandel!
 • Op welke manieren codeert het brein sensorische informatie?
  · Modaliteit
  · Locatie
  · Timing
  · Intensiteit
 • Hoe werkt codering van info op basis van modaliteit?
  · Receptoren gespecialiseerd in 1 soort energie
  · Submodaliteiten: rods en cones; cones gevoelig voor verschillende kleuren
  · Modaliteit ligt vast in standaard route naar CNS; labeled line
 • Hoe werkt codering op basis van locatie?
  · Receptoren zijn topografisch verdeeld (retina)
  · Receptorcellen hebben receptief veld
 • Hoe werkt  codering op basis van timing?
  · Wel of geen actiepotentialen
  · Adaptatie: minder actiepotentialen bij langere duur
 • Hoe werkt codering op basis van intensiteit?
  · Aantal pieken per seconde
  · Aantal receptorcellen geactiveerd
 • Op welke manieren kan er onderzoek worden gedaan naar perceptie (incl. wet van Weber)?
  Laesies
  · Proefdieren
  · Moeilijk: kleine laesie
  · Patiënten
  · Tatsuji Inouye: onderzoek Japanse soldaten met schotwonden
   
  Fysiologie
  · Elektrische respons van hersenen
  · Aanbieding stimulus
  · Meting respons
   
  Imaging
  · fMRI
   
  Psychofysica
  · fysieke eigenschappen stimulus – sensaties
  · Antwoorden: gevoeligheid zintuigen, drempelbepaling
  · Absolute drempel: minimale intensiteit voor waarneming
  · Verschildrempel: just noticeable difference; bij kleine intensiteiten veel nauwkeuriger
  · Wet van weber: ∆S = K*S (K = Weber’s constante)
  · Absolute drempelwaarde: waar in 50% van gevallen wordt waargenomen
 • Wat houdt de signal detection theory in?
  · Signaal/stimulus onderscheiden van ruis
  · Afhankelijk van drempel, ervaring proefpersoon, verwachting, fysiologische staat, stimulus, ruis
  · Ontwikkeld voor militaire technologie
  · Experiment: trials aanbieden met of zonder stimulus en ruis
  · Respons: ja, er is een stimulus/nee
  · Ook gedaan met artsen en CT-scans


  The discriminability of a pair of stimuli is correlated with the distance between the peaks of the two curves of the stimuli (d') and the amount of overlap between them. Hoe strenger de waarnemer is, hoe meer de decision boundary naar rechts verschuift (minder false positives, maar ook minder hits). Een ideale waarnemer (zonder bias) legt de decision boundary precies op de kruising van de normaalverdelingen van de stimulli.
 • 1473112800 Smaak - H15 Purves N

 • Welke nieuwe ontdekking over smaak is actueel in de wetenschap?
  Minder goede ‘tasters’ grotere inname slechte stoffen → grotere kans obesitas
 • Hoe lopen smaaksignalen naar het CNS?
  · Zenuwbanen van tong door hersenstam (nucleus of solitary tract (gustatory nucleus))
  · Naar thalamus
  · Insular taste cortex + frontal taste cortex
  · Elke smaak heeft eigen gebiedje
  · Zenuwen: chorda tympani voorop tong; naar hersenstam
  · Achterop: glossopharyngeale zenuw
  · Nervus vagus: communiceert met periferie

  Zie blz. 342
 • Welke waarnemingen hebben invloed op beleving van smaak?
  · Reuk en emotie hebben invloed op smaakbeleving
  · Via hypothalamus en amygdala
  Zie pag. 342
 • Wat is de anatomie van de tong?
  · Papillen op tong
  · Papillen hebben smaakcellen
  · Ook smaakperceptie op gehemelte
  · Doorsnijden tong: afwezigheid van interneuronen → pijn bij smaak
  · Drie soorten papillen: fungiform (25%), circumvillate (50%), foliate (25%)
  ·         Goede tasters hebben grotere dichtheid fungiforme papillen


  · Om de twee weken smaakcellen vernieuwd
  · Drie typen smaakcellen en stamcellen
  · Type 1: zout?
  · Type 2: zoet, bitter, umami
  · Type 3: zuur (en zout)
  · Alleen van type 3 zekerheid over communicatie naar CNS
  · Type 1 en 2 bijv. paracriene communicatie
 • Wat is de chemische samenstelling van de basissmaken en voor welke zijn we gevoelig?
  · Zout (ongevoelig) (mineralen)
  · Zuur (‘’) (protonen)
  · Zoet(‘’)
  · Bitter (alkaloïden); gevoelig, want is giftig
  · Umami (pittig; glutamaat)
  · Liefhebbers van bitter houden ook meer van andere smaken → obesitas
 • Detecteren verschillende soorten papillen dezelfde smaken?
  · Alle soorten papillen detecteren verschillende smaken, zij het met enig verschil in voorkeur:
  · Circumvallate en foliate voorkeur voor bitter, fungiform voorkeur voor umami en zout
 • Hoe verloopt de signaaloverdracht van zout?
  · voltage-ongevoelig Na-selektief kanaal depolariseert smaakcel
  · Activatie van ∆V-gevoelige Na+ - en Ca2+- kanalen
  · Transmitter afgifte
  · Twee soorten zoutreceptoren:
  -gevoelig voor lage concentraties, amiloride-gevoelig; spiket alleen bij afwezigheid van amiloride
  -gevoelig voor hoge concentraties, amiloride-ongevoelig
 • Hoe verloopt de signaaloverdracht van (kool)zuur?
  · TRP-kanaal (PKD), ook gevoelig in andere pH-gevoelige organen
  · Cruciaal om smaaksignaal om te zetten in depolarisatie
  · Koolzuur: CO2 + H2O -> H+ + HCO3-
  · • Carbonic anhydrase (CA) op smaakcellen detecteert CO2
  • Vrijgekomen H+ wordt gedetecteerd door TRP-dimeer ionkanaal
 • Hoe verloopt de signaaloverdracht van bitter, zoet en umami?
  · G-eiwit: gustducine
  · Fosfolipase C hydroliseert fosfolipide
  · Fosfolipide wordt IP3
  · Calcium wordt gemobiliseerd
  · Calcium en IP3 activeren TRPM5-kanaal van binnenuit
  · Natrium naar binnen
 • Wat zijn unieke eigenschappen van de cellulaire perceptie van bitter?
  · Verschillende receptoren: T2R’s
  · Genetische variatie voor perceptie van PROP (bittere stof)
  Non-tasters houden vaak van vet → obesitas
 • Wat zijn unieke eigenschappen van de cellulaire perceptie van zoet?
  · T1R2 en T1R3 receptoren
  · Verder hetzelfde als bitter
  · T1R2 kan gemuteerd zijn → geen zoete perceptie
 • Wat zijn unieke eigenschappen van de cellulaire perceptie van umami?
  · T1R1 en T1R3
  · Verhoogt smaak in combi met bepaalde aroma’s
 • Wat is er gevonden uit knock-outstudies?
  · Studies bevestigen specifieke smaakreceptoren
  · Knock-out van fosfolipide heeft nog groter effect
 • Zijn receptorcellen en zenuwen smaakselectief? Welk experiment heeft dit onderzocht?
  Inbouw van ‘’vreemde’’ receptor
  · In cel met t1R2+3: zoete perceptie
  · In cel met t2R: afstoting (bitter)
  · Receptorcellen & zenuwen smaak-selectief
 • Hoe verloopt de transductie van vet?
  · Transductie hetzelfde als bitter, zoet, umami
 • Welke industriële toepassingen spelen in op smaakperceptie?
  • Het “lekker” maken van voedzame bittere voedingsbestanddelen (van planten)
  • Bij veroudering: verhoging van zoutperceptie door zout-arme stoffen
  • Tegen obesitas: toevoeging van caloriearme smaakversterkers
 • Hoe veel is tot nu toe bekend over de communicatie tussen smaakcellen?
  · Transmitter = o.a. ATP
  · Bittere stof stimuleert ATP-afgifte in smaakreceptorcellen
  · Geldt na onderzoek ook voor zoet en umami
  · ATP niet via blaasjes, maar kanaal?
  · Synaptische én paracriene transmissie bij smaakcellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What is the great advantage of these TMS experiments compared to the others?
These experiments do not require any residual cognitive functions of the patients that might be absent whereas consciousness is still present!
Wat laten experimenten met TMS bij DOC-patiënten zien?
-Score op coma scale correleert positief met complexiteit en grootte van activiteit in het brein: meer verschillende hersengebieden, verspreiding ook contralateraal.
-> deze activiteit wordt geassocieerd met een betere kans op recovery.
Wat is er gevonden in het experiment van Bekinschtein met afwijkende auditieve stimuli?
-Local effect vraagt om korte termijn integratie: kan vermoedelijk onbewust
-global effect vraagt om vasthouden van langere termijn context: bewustzijn 
-Local effect: mismatch negativity in bilaterale temporele cortex
-Global effect: P3b in fronto-pariëtale gebieden: GWS 
-Let op: als aandacht wordt afgeleid, verdwijnt P3b 

-Local effect blijft aanwezig in controls, MCS, VS
-global effect: p3b alleen te zien in controls, p3a blijft redelijk constant, maar is dan ook meer automatisch
Wat zijn de voor- en nadelen van de tennis/huis-manier van diagnosticeren?
Nadelen:
• The task is not very sensitive:  a negative result can be due to many non‐relevant factors
->‐ Requires many residual cognitive functions (attention, memory, language, not only consciousness)!!
‐ fMRI is expensive
‐ Experiments are difficult to perform in the clinic (requires a lot of expertise)
Voordeel:
• This task is very specific: a positive effect can be safely considered as reflecting the presence of consciousness
Wat is het grote nadeel van het default mode netwerk als diagnosetool?
Te moeilijk om op basis van 1 proefpersoon te beslissen of diegene net wel of net geen bewustzijn heeft.
Welke pogingen tot beoordelen van bewustzijn bij VS-patiënten worden er gedaan met brain imaging?
-Cocktailparty-effect: noemen van naam van patiënt vs. andere namen -> neuraal verschil te zien
-Ambigue zinnen vs. niet ambigue zinnen -> ook bij ambigue zinnen neuraal signaal
-Mate van activatie in default mode netwerk: hoe lager staat van bewustzijn, hoe minder. MCS heeft deels activatie.
Wat is het verschil tussen ons practicum en het experiment van Slagter et al.?
In the practical we tested for “state effects” of OM meditation, whereas in the Slagter et al., experiment they tested for “trait effects”
(slide 11)
Wat is er gevonden in het echte experiment met AB en meditatie?
-A selective decrease in T1‐elicited P3b amplitude in no‐blink (seen) vs. blink (unseen) trials over time was observed for the practitioners only
• T2 detection is dependent on the attentional response to T1
OM meditation may:
• reduce the propensity to ‘get stuck’ on a target (< T1-P3b)
• increase one’s ability to attend to the content of experience from moment to moment (smaller AB)    
• Attention processes are flexible skills that a novice can train through purely mental training
• There are large individual differences in “attentional capture” from the start
Waarom wordt er in 42% van de gevallen een VS gediagnosticeerd i.p.v. een MCS?
1. An inability to move and speak is a frequent outcome of chronic brain injury and does not necessarily imply a lack of awareness.

2. The behavioral assessment is highly subjective: Behaviors such as smiling and crying are typically reflexive and automatic, but in certain contexts they may be the only means of communication available to a patient and therefore reflect a willful, volitional act of intention.
Wat is locked-in syndrome?
-Locked-in syndrome is a condition in which a patient is totally aware and awake but cannot move or communicate verbally due to complete paralysis of nearly all voluntary muscles in the body except for the eyes.
-Total locked-in syndrome is a version of locked-in syndrome wherein the eyes are paralyzed, as well